Nevlastník ve výboru podle NOZ

Vložil Anonymous, 13. Říjen 2013 - 21:56 ::

Dobrý den, podle NOZ může být členem výboru nebo pověřeným vlastníkem i nevlastník . Naše malé SVJ je momentálně v zoufalé situaci, téměř všichni vlastníci své byty prodávají nebo v nich nebydlí . Chtěla bych se zeptat zda by bylo možné zvolit nevlastníka pověřeným vlastníkem aniž bychom prozatím měnili stanovy, kde je uvedeno, že jím může být jen vlastník ? Někde jsem četla, že počínaje 1.1.2014, kdy začne platit NOZ, ustanovení stanov, která se dostanou do rozporu s NOZ se stanou neplatnými . Předem se omlouvám pokud zde již byl stejný dotaz zodpovězen . Děkuji Alena

  • nevlastník ve výboru
  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 13. Říjen 2013 - 23:25

Pan Pavlík nemá pravdu. Pověřeným vlastníkem může podle ZoVB být pouze vlastník jednotky v domě, což plyne už z názvu této funkce. Členem výboru může být nevlastník, protože zákon to nevylučuje. Důvod této nelogické právní úpravy není znám.

Není pravda, že stanovy současných SVJ by bylo nutno přizpůsobovat části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. To jsou pohádky ovčí babičky, které nikdo nikdy neprokázal a neprokáže. Po 1. lednu 2014 nesmí být vaše stanovy v rozporu s NOZ § 152:

89/2012 Sb. § 152
(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní).
(2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby.

Z uvedeného je zřejmé, že NOZ se vůbec nezabývá otázkou zda člen statutárního orgánu je či není členem právnické osoby. Proto se Vaše stanovy ani nemohou dostat do rozporu s NOZ. Pokud máte ve stanovách zakotveno omezení volitelnosti pouze na vlastníky jednotek v domě, je toto omezení platné nadále i po 1. lednu 2014. Zda je takové omezení rozumné či praktické je jiná otázka.

Rozpor by nastal pouze pokud byste ve stanovách měli výslovně uvedeno, že členem s.o. může být osoba, která není plně svéprávná. Takové ustanovení by bylo samozřejmě neplatné, vzhledem ke kogentnímu znění NOZ § 152.

lake

Vložil Pavlík (bez ověření), 13. Říjen 2013 - 22:28

Do výboru nebo jako pověřeného vlastníka můžete zvolit nevlastníka teď i po novém roce. Máme ve výboru dva členy – nevlastníky.

Osobně nedoporučuji pověřeného správce, dost často dojde k tomu, že si dělá opravdu „co chce, jak chce“ aniž by o tom někdo z dalších vlastníků věděl. Ikdyž to dost často dělají i některé výbory. P

Vložil Marplová, 14. Říjen 2013 - 8:06

A když naše Stanovy výslovně uvádějí, že členem výboru může být jen vlastník tak platí co? Zákon, který de facto povoluje i nevlastníka, nebo Stanovy? Děkuju.

Vložil Pavel, 14. Říjen 2013 - 8:14

Prosím uvádějte do Předmětu nějaký smysluplný název, děkuji.

V tomto případě mají stanovy přednost a brání nevlastníka zvolit.

Nejdříve byste museli změnit stanovy.

Hezký den!

Pavel

Vložil SVJ Haškovka, 14. Říjen 2013 - 8:49

Bohužel jste ještě asi neměli tu čest s Rejstříkovým soudem v HK. Tam to vidí tak, že změnu stanov, ve kterých by byla možnost nevlastníka ve výboru prostě nepovolí. My jsme se pouze dotázali, jiné svj se soudilo až u správního soudu a NEVYHRALO. Odůvodnění pro nás zní:

Statutarním orgánem může být buď výbor, nebo pověřený vlastník. Zák.č.72/94Sb. neupravuje, kdo může vykonávat funkci statut. organu nebo člena statut. orgánu společenství. Je-li statut. orgánem pověřený vlastník, vyplývá již z názvu této funkce, že jím může být pouze vlastník jednotky v domě. Z rovnosti postavení funkcí pověřeného vlastníka a výboru lze dovodit, že členem výboru může být také pouze vlastník jednotky v domě. V případě, že by stanovy obsahovaly odchylnou úpravu (např. že členem výboru může být přímý příbuzný majitele jednotky (to byl právě náš záměr úpravy stanov)), byly by stanovy v této části neplatné. JUDr. Olga Kovářová 4.4.2013

Vložil lake, 14. Říjen 2013 - 10:51

Ono je všeobecně známo, že mezi jednotlivými rejstříkovými soudy panuje chaos v rozhodování. Není jednotný přístup. To je stav české justice. Kritizoval to i ombudsman: http://www.portalsvj.cz/…do-rejstriku.

lake

Vložil Pavel, 14. Říjen 2013 - 9:27

Úroveň soudců je taková, jaká je.

SVJ patří do sféry soukromého práva a tak by mělo platit, že co není zakázáno, je povoleno.

Soudkyně asi tento ústavní princip neznala. NOZ nevlastníka ve výboru již výslovně připouští, aby s tím neměla paní soudkyně v budoucnu problémy.

U nás byla ve výboru několik let nevlastnice a soud s tím neměl problém.

Skutečnost, že může být ve výboru nevlastník máme ve stanovách a soud nic nenamítal. Ostatně jsem neslyšel, že by soud stanovy „schvaloval“.

Tento problém považuji účinností NOZ za vyřešený. Bohužel NOZ nastoluje řadu jiných problémů.

Hezký den!

Pavel

Vložil SVJ Haškovka, 14. Říjen 2013 - 10:08

Pane Pavle, když tady čtu teorie pana Lake o vztahu či nevztahu NOZ na SVJ 2000, tak si myslím, že soudci v HK to budou videt jak on. Zakonodarce nikdy nerekl, že nevlastník nemuze byt ve vyboru, presto to soudkyne dovodila. Po 1.1.14 dovodí, ze NOZ se na nas nevztahuje a prestoze tam zakonodarce vyslovne rika, jak to uz drive myslel, bude se drzet puvodního vykladu – nevlastním nesmi byt ve vyboru. V nasem SVJ není vule jit do soudniho sporu a ja nevim, jestli muzu jako jednotlivec napadnout toto rozhodnuti, snad jen s odvolanim na nejake branení mi ve vykonu funkce.

Vložil Pavel, 14. Říjen 2013 - 11:57

Soudci prochází průběžně školením v Justiční akademii. Tam jim vysvětlí, že na stará SVJ se vztahuje oddíl Bytové spoluvlastnictví v NOZ.

Vaše soudkyně pravděpodobně nebude nic samostatně dovozovat, protože bude proškolena.

Pokud by snad navzdory školení tvrdila, že NOZ se nevztahuje na stará SVJ, tak jí můžete ocitovat, co si o tom myslí jiní právníci:

http://www.portalsvj.cz/…arek-novotny

http://www.portalsvj.cz/…-judr-pihera

http://www.portalsvj.cz/…t-prof-elias

http://www.portalsvj.cz/…udr-bezouska

http://www.portalsvj.cz/…f-belohlavek

http://www.portalsvj.cz/…di-judr-cech

http://www.portalsvj.cz/…di-mgr-holub

http://www.portalsvj.cz/…rdi-judr-cap

http://www.portalsvj.cz/…i-prof-elias

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 14. Říjen 2013 - 12:56

Nechci rýpat, ale pouhý názor bez právního podkladu je k ničemu. Zapomněl jste ještě na zásadní názor staré Blažkové, ten má asi tak stejnou právní váhu jako ničím nepodložená tvrzení všech těch právníků.

Přitom znění NOZ je zcela jednoznačné, sám profesor Eliáš připustil, že na nutná přechodová ustanovení se zapomnělo. Judikáty ÚS o nepravé retroaktiviytě jsou také jednoznačné. Mohl bych zde zopakovat všechny odkazy na rozhodnutí Ústavního soudu, citovat opět text NOZ, ale nemá to cenu. Kdo nechce porozumět, nebude rozumět.

lake

Vložil levape, 14. Říjen 2013 - 15:25

Pane „lake“ uvědomujete si, že jste zatím jediný v České republice s takovým názorem ? To znamená, že jste jediný kdo nechce porozumět, a názory všech právníků, kteří se zatím vyjádřili, označujete jako nepodložená tvrzení . Vnášíte tím chaoz do myšlení statisíců členů výborů SVJ, kteří se ale nakonec stejně podle NOZ budou muset řídit. Uplatňoval jste již svoje skálopevné přesvědčení u těch orgánů, které budou nakonec kompetentní rozhodovat ? Dostal jste jejich vyjádření ? Pokud ano, tak nás prosím informujte.

Vložil Jan II (bez ověření), 15. Říjen 2013 - 17:49

Pane „levape“ mám naprosto stejný názor jako „lake“ ale chápu, že pravděpodobné opomenutí v NOZ bude „vykladači“ převálcováno. Je to obdobná situace jaká nastala s PENB.

Vložil Pavel, 14. Říjen 2013 - 14:11

Pane lake,

jsem rád, že nerýpete. Pouze zde sděluji názory osob, které se živí tvorbou a výkladem práva.

Abych předešel nedorozumění, vím že právo tvoří teoreticky zákonodárci a vykládat právo může teoreticky jen soud.

V praxi je to trochu jinak. Praktická tvorba NOZ se uskutečnila mezi úzkým okruhem právníků (to by poslanci nezvládli) a praktickým výkladem se budou zabývat tyto osoby ve svých připravovaných velkých komentářích k NOZ a ZOK (soudci potom citují z jejich publikací a přidají něco svého názoru). Že se Vám jejich názory nelíbí je věc jiná.

Situace je nepřehledná a vyvíjí se. Protože jsem prakticky každý týden na nějakém školení k NOZ a ZOK a doprovodným zákonům, tak mám možnost mluvit s přednášejícími. Všechno sem nechci psát.

Ta soudkyně z HK se velmi pravděpodobně zachová tak, jak jsem naznačil.

Hezký den!

Pavel

Vložil SVJ Haškovka, 14. Říjen 2013 - 12:43

Pane Pavle, Jsou někde dostupné vzorové stanovy upravené dle NOZ? Přítel google mi vyjímečně nepomohl. Pokud taky nevíte, můžete mě navést co a jak by se mělo upravit? Děkuji za vaši ochotu.

Vložil xyzz (bez ověření), 14. Říjen 2013 - 19:32

Chce to vyčkat do nového roku, jak se právě probíralo i na ČT – k NOZ jsou připomínky z řad právníků, takže v klidu vyčkejme ;o)

Vložil Pavel, 14. Říjen 2013 - 13:57

Návod co dát do stanov připravuje SMBD, jmenovitě JUDr. Čáp (www.bytovadruzstva.cz).

Protože čeká na prováděcí nařízení vlády k § 1222, očekávám termín vydání do konce roku.

O ničem jiném nevím.

Já upřednostňuji před stanovami, na které jsou 3 roky, času např. zápis do rejstříku:

http://www.portalsvj.cz/…ejstriku-svj

Aby člověk mohl upravit stanovy, tak je velmi dobré znát NOZ a další předpisy. Takže se nyní věnuji návštěvě školení. Ze samotného NOZ se toho mnoho poznat nedá.

A čekám na velké komentáře k problematice.

Hezký den!

Pavel

Vložil SVJ Haškovka, 14. Říjen 2013 - 17:57

Tak já řeším stanovy s ohledem na sebe jako nevlastníka ve výboru a co nejbližší možnost ujmout se funkce. Jeden člen je již ted pouze do počtu a formalně, a mě to neuvěřitelně ztěžuje prostor k jednání, kdy vlastně jen všed připravím a bud predložím, nebo pošlu výbor podepsat. Je to taková maňáskovaná, ktera me, vybor ani vlastniky po dvou letech uz nebavi.

Vložil Anonymous.et (bez ověření), 14. Říjen 2013 - 9:45

No, pokud je vlastníkům jedno, kdo rozhoduje o jejich majetku, tak prosím. To je stejné, jako byste dali Frantovi odvedle přístup ke svému vlastnímu účtu ať jej spravuje. Je zajímavé, že to nikoho nenapadne.

Vložil xyzz (bez ověření), 14. Říjen 2013 - 19:27

Protože to vlastníkům není jedno, mohou si přece vybrat! Proč by třeba předsedu nemohl dělat jakýkoliv nevlastník – osvědčený člověk, který to bude hlavně dělat dobře?! Vás mohlo napadnout, že mezi nevlastníky mohou patřit příbuzní – rodiče, děti, druh, družka, kteří sice nejsou vlastníky, ale žijí v domě a mají zájem se starat… Zvlášť když těch, kteří se chtějí poctivě starat je někdy zoufale málo!!

Vložil SVJ Haškovka, 14. Říjen 2013 - 10:03

Tak naše svj třeba mandátní smlouvou předalo na několik minulých let spravu spravci včetně přístupu k účtu a výbor byl pouze formalitka. Nejsme jediní v našem městě ani v ČR. V případě nevlastníka, který je třeba jako já přímým příbuzným – vnuk majitele – a má o nemovitost zájem (chce ji logicky zhodnotit) a správu vykonávat chce a třeba i lépe a o tomto většinu vlastníků přesvědčí, má mu být bráněno a je podle Vás horší variantou než naprosto neaktivní – pasivní vlastníci s figurkoidním výborem. Gratuluji, nechci!!!!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".