Aktualizace zápisů v rejstříku SVJ

Vložil Pavel, 13. Říjen 2013 - 1:53 ::

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících mimo jiné ukládá aktualizovat zápisy ve veřejných rejstřících do 30.6.2014 (§ 122/1).

Uvedený zákon samozřejmě nerozlišuje SVJ vzniklá do 31.12.2013 a SVJ vzniklá po 1.1.2014 (§ 39 až § 41).

Všechna SVJ musí mj. podle § 25/1:

e)doplnit u členů statutárního orgánu adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu

g)počet členů orgánu

h)údaje o kontrolním orgánu

Hezký den!

_____________­________________________­__________

§ 122

(1) Zapsaná osoba přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem, ledaže se jedná o osobu zapsanou do spolkového rejstříku.

(3) Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem ve lhůtě podle odstavců 1 a 2, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ; (bez ověření), 13. Říjen 2013 - 23:56

  Soud zspsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci. A komupak budou po zrušení zapsané osoby přiklepnuty byty nebo dokonce dům jako celek? Co na to říká Ústava.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 14. Říjen 2013 - 9:16

  Sankce za neprovedení úpravy stanov není dramatická. Soud může hříšníky vyzvat k nápravě a stanovit jim k tomu dodatečnou lhůtu. Po jejím uplynutí je teoreticky může zrušit (§ 3041 odst. 2 NOZ). To však u valné většiny společenství z povahy věci nepřipadá v úvahu, vznikla-li ze zákona a trvá-li dům a v něm více než pět jednotek (§ 1215 odst. 2 NOZ).

  Vložil Pavel, 14. Říjen 2013 - 0:44

  Uvedená hrozba je obecná a platí pro všechny osoby, které se zapisují do veřejných rejstříků, nikoliv jen pro SVJ.

  Nemám obavu, že by došlo k nějakému masivnímu rušení speciálně SVJ.

  Od Nového roku spíše nastane kolaps rejstříkových soudů, protože se bude přesouvat cca 80 000 spisů občanských sdružení z Ministerstva vnitra.

  Do toho nastane povinnost doplňovat zápisy během 6 měsíců do ostatních rejstříků od desítek tisíc právnických osob.

  I cca 55 000 SVJ by mělo upravit své zápisy. Skutečnost, že se jedná o stará SVJ zákon 304/2013 Sb. samozřejmě neřeší.

  Nepochybuji o tom, že se určitě někde připravuje SW, který bude fungovat obdobně jako registr vozidel či SW pro Drábka.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".