Které banky úvěrují SVJ

Vložil TN (bez ověření), 18. Leden 2017 - 10:55 ::

Budu obíhat banky, které banky SVJ posktují úvěry? Vím o těchto:

ČS

ČSOB

KB

MPSS

RB

RSTS

SSČS

  • bankovní účet
  • úvěr

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Lukáš H. (bez ověření), 18. Květen 2018 - 8:21

Dobrý den, Rád bych ověřil informaci, kterou jsem dostal na schůzi SVJ a zjistit zdali je ve shodě se zakonem o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.). Platí pro SVJ stejná pravidla? Informace zní, že banka nepovolila žádné předčasné splátky. Na účtě SVJ máme již 1.milion korun a roste. Bylo by pravděpodobně výhodné doplatit a snížit tak úroky hypotéky. Fixace je pro účet akticni, a tak si nejsem jist zdali ta možnost existuje či ne. Děkuji

Vložil TN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 13:28

Tak jsme se tu pěkně pobavili o zajímavých smluvních ustanoveních úvěrových smluv, ale věděl by prosím někdo ještě o jiné bance, která SVJ poskytuje úvěry? Já se domnívám, že můj výčet bude konečný, ale co kdyby… Aby mě vlastníci nepomluvili, že jsem oběhl tak málo bank. Navíc očekávám, že úvěrové parametry KB/MPSS a RB/RSTS a ČS/SSČS budou plus minus stejné. Děkuji.

Vložil vn (bez ověření), 19. Leden 2017 - 13:39

Máte někdo úvěr od stavební spořitelny? Zajímá mě, jak to tam funguje. Moje dotezy: tam se taky musí napořit nějaká cílová částa, musí mít vlastníci stavební spoření, atd.

Vložil janica, 19. Leden 2017 - 15:01

Naše SVJ má úvěr od SSČS od 7/2016 ve výši 2,3 milionů. Nebyli jsme jejich klienti, nepožadovali naspoření částky. Zpracovali nám nabídky úvěrů různých částek a poslali nám, co je nutno doložit k žádosti. Z těch dokumentů k žádosti – platné stanovy, výpis z běžného účtu, kopie pojistné smlouvy domu, výpis z KN, z rejstříku, přehled o měsíčních platbách, kde jsou uvedeny platby na provoz domu a tvorbu FO, kopie smlouvy ze správcem, kopie daňového přiznání, účetní výkazy (rozvaha + výkaz zisků a ztrát) za poslední ukončený rok, počet dlužníků, vč. dlužné částky, přehled jiných úvěrů, pozvánka, zápis a usnesení shromáždění, kde se rozhodlo o úvěru. V usnesení musí být podrobně napsáno, tj. shromáždění schvaluje úvěr ve výši x mil u SSSČ, úrok, délka splacení a výše měsíční splátky. Zástupce spořitelny nám rozpočítal výši dluhu jednotlivých vlastníků podle spoluvlastnického podílu a měsíční splátku každého vlastníka. To byla služba navíc. Vyřízení žádosti o úvěr netrvalo dlouho, smlouvu pošlou k prostudování a podpisu. Faktury se posílají spořitelně v originále a přikládá se originální platební příkaz, který poslala spořitelna. Splátky úvěru se začaly platit, až s čerpáním úvěru.

Vložil TN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 16:18

janico, a jak je to s reporty, co po vás chtějí?

Můžete posílat bez sankce mimořádné splátky, případně splatit celý úvěr jednorázově?

Můžu se zeptat na úrokovou sazbu a délku fixace?

Vložil janica, 21. Leden 2017 - 13:49

Úroková sazba našeho úvěru je 1,28%, fixace na 5 let. Předčasné splacení se účtuje 6% z jistiny. Pokud doložíte, že mimořádná splátka je z dotací z veřejného rozpočtu nebo z vlastních zdrojů, tak je bez pokuty. Vlastní zdroje jsou příspěvky vlastníků do FO nebo splacený dluh vlastníků. 1× ročně se dokládají účetní výkazy do doby splatnosti. Dokládat budeme letos.

Vložil TN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 13:49

Pokud vím, tak se takto chovají všechny SS.

Specifikum je SSČS, kde sice také musíte stanovit cílovou částku, ale už v překlenovací fázi splácíte úroky.

Vložil vn (bez ověření), 19. Leden 2017 - 13:52

Jinými slovy funguje to stejně jako u klasického stavebního spoření? Nemají spořitelny pro svj jiné podmínky?

Vložil krcma, 18. Leden 2017 - 12:11

My jsme také nedávno brali úvěr. Poptali jsme nabídku u ČS, ČSOB a KB.
Nabídky ČS a ČSOB byly docela podobné, výhodné podmínky pokud zvolíte fixaci na celou dobu splácení úvěru (sazba 1,47, resp. 1,49, bez poplatku za vedení úvěru). Nabídka ČS byla z hlediska toho kolik celkově přeplatíte (za celou dobu splácení) nejlepší. S kratší fixací by to ale ale vyšlo výrazně dráž (sice ještě menší sazba, ale s poplatky za vedení, za zpracování úvěru aj.)
Fixaci na celou dobu jsme nechtěli, tak jsme nakonec skončili u KB, která nabídla nejlepší podmínky pro kratší dobu fixace. Nabídla vůbec nejlepší sazby, u tříleté fixace 0,97%. My máme nakonec na 5 let se sazbou 1,23% (přičemž původní nabídka pro tuto variantu byla 1,03), ukecali jsme i to, že tam nemusíme mít hlavní účet.
Sice pokud bychom platili celou dobu zaplatíme o něco málo více než u ČS, ale pokud se podaří po 5 letech něco splatit, vyjde to naopak výhodněji..

Vložil TN (bez ověření), 18. Leden 2017 - 18:59

Z 1,03 % nabídku změnili na 1,23 %? Není to překlep? Na jakou sumu to je, jestli se můžu zeptat? Úrok je to dobrý.

Mně štve podmínka většiny bank domicilace plateb. Zařídil jsem účty u Fia, které umí API a má jedno z nejlepších IB (protože je celkem jednoduché). Nehodlám měnit účet jinam. KB má otřesný internetbanking a nedá se tam přihlásit z cizího počítače.

Bohužel Fio neúvěruje SVJ.

Vložil krcma, 18. Leden 2017 - 20:53

Ne, překlep to není. Byli jsme rádi, že nám nakonec úvěr přiklepli. Nelíbilo se jim, že netvoříme dostatečně velký FO (přišlo mi, že je to pro ně to nejdůležitější). Museli jsme kvůli tomu sehnat podpisy všech (tedy 100%) vlastníků, že budou řádně splácet (resp. že souhlasí s navýšením FO) A to včetně těch, kteří se rozhodli svůj podíl splatit předem (tj. na úvěru se podílet nebudou, platby se jim nenavýší). Což jsem už vůbec nepochopil.
Naštěstí to u nás je realizovatelné, máme pouze 17 jednotek, ale u velkého SVJ si to moc nedovedu představit.
Takže toto doporučuji řešit předem. Náš postup byl takový, že shromáždění nejdříve schválilo úvěr a rekonstrukci, následně jsme šli do banky s tím, že až po přiklepnutí úvěru s konkrétními podmínkami se schválí vyšší zálohy.

Naší velikosti odpovídá i výše úvěru - pokud se dobře pamatuji, Vy jednáte za o dost větší SVJ, z toho pohledu předpokládám, že žádáte o úvěr v úplně jiných číslech. Ale bance jde zas na druhou stranu spíše než o absolutní velikost úvěru o její relativní, vztaženou k počtu jednotek. Přičemž do 300 tisíc/jednotku poskytují zpravidla úvěr bez zajištění.
Takže k Vaší otázce, úvěr je cca 1 milion Kč na nový výtah - splatnost 10 let. Šlo by i kratší, ale v domě máme pár vlastníků, kteří by vyšší splátky již neskousli, navíc při takových úrokových sazbách je to i celkem zbytečné..

No a se změnou banky to máme stejné, také máme FIO, kde je spokojenost. Účet u KB sice musíme mít (to bude asi podmínka každé banky), ale naštěstí ne jako hlavní (i když se nás při každém jednání snažili přesvědčit, jak jsou super, ale nedali jsme se).
Pouze přes něj musí jít splátky úvěru.

Vložil TN (bez ověření), 18. Leden 2017 - 21:28

to je kapitola sama pro sebe. Banka chce, aby SVJ tvořilo fond oprav :-) Tak ho pro ní tvoříme. Někdy banky chtějí, aby vlastníci platili dostatečně vysoké nájemné. Tak holt musí platit vlastníci ájemné :-) Jó banky, hlavně že na všechno mají 50 papírů a tři šanony příloh. Už by jim měl někdo vysvětlit specifikum SVJ.

Vyštrachal jsem úvěrovou smlouvu, kde snad třetina ustanovení je neúčinných, ale podepsat jsme to museli (resp. předchozí statutár) – klient se zavazuje banku informovat o ztrátě oprávnění k podnikatelské činnosti, o přeměně, o snížení základního kapitálu, máme tam toho na celou stránku. každý rok musíme oznamovat výhledovou důchodovou situaci, změnu holdingového uspořádání, dodávat „přehled vlastníků se závazky z titulu dlužného nájemného“ a dodávat „roční předpis nájemného na následují rok“. Fond oprav musíme tvořit ve výši 1,5 násobku splátky a tvorbu FO dokládat účetními výkazy.

Vložil krcma, 19. Leden 2017 - 8:50

Tak po nás z hlediska podmínek čerpání z takových nesmyslnějších věcí chtěli jednak ten souhlas podepsaný všemi vlastníky.
Také jim nestačilo, že úvěr předem schválilo shromáždění, kde jsme hlasovali pouze o určitých parametrech (tj. maximální sazba, výše úvěru, účel, splatnost aj.). Abychom se tam s finální smlouvou vešli a nemuseli znova svolat shromáždění. Že toto není dostatečné, že musí být podle NOZ schválena konkrétní smlouva. Což si osobně nemyslím, ale tak hádat se s nimi nebudu (resp. jsem to zkusil, ale marně).
Takže jsme museli vlastníky obíhat se dvěma papíry - souhlas s navýšením FO (100% vlastníků) a souhlas s konkrétním úvěrem (více než 50% podle stanov)
Pak ještě chtěli finanční zajištění, kdy jsme museli určitou částku poslat na termínovaný účet (cca 22 tisíc), kde zústane celou dobu splácení (tedy 10 let).

A z podmínek, které musíme plnit v průběhu splácení:

8.3 Další ujednání
8.3.1 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy počínaje Dnem splatnosti první splátky jistiny Úvěru bude ukazatel „Dluhová služba“ činit minimálně 110 % a vypočte se takto:

[(Roční předpis plateb do Fondu oprav + roční předpis záloh na Správu) / (souhrn splátek jistiny a úroků všech úvěrů včetně Úvěru, dodavatelských úvěrů, zápůjček apod. za období jednoho kalendářního roku)] * 100.

8.3.2 Klient se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy předkládat Bance:
a) Roční předpis plateb vždy do 90 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku,
b) přehled o tvorbě a čerpání Fondu oprav vždy ve stavu k poslednímu dni kalendářního roku do 90 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku,
c) Pohledávky po splatnosti vždy ve stavu k poslednímu dni kalendářního roku do 90 dnů po uplynutí příslušného kalendářního roku.

8.3.3 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude ukazatel „Podíl pohledávek po splatnosti“ činit maximálně 4%. Plnění podmínky bude Banka hodnotit vždy k poslednímu dni kalendářního roku.
Tento ukazatel se vypočte takto:
(Pohledávky po splatnosti / Roční předpis plateb) * 100

8.3.4 Klient se zavazuje pravidelně ročně po celou dobu účinnosti této Smlouvy předkládat Bance informace o:
a) neplnění povinností vlastníků jednotek v Objektu úvěru vůči Klientovi s uvedením výše pohledávek a označením pohledávky, která je nejdéle po splatnosti, dle jednotlivých dlužníků, dosud provedených kroků a očekávaného vývoje včetně dopadu do finanční situace Klienta,
b) neplnění povinností jiných osob vůči Klientovi,
c) pokrytí dluhové služby (ukazatel „Dluhová služba“, jak je definován v této Smlouvě),
to vše vždy do 90 dnů od skončení příslušného kalendářního roku.

8.3.5 Klient se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy předkládat Bance:
a) kopie zápisů ze shromáždění vlastníků, a to do 30 kalendářních dnů ode dne jejich konání,
b) jakékoli změny stanov Klienta, a to bezodkladně po jejich schválení shromážděním vlastníků,
c) informace o dalších významných změnách a skutečnostech týkajících se Klienta a Objektu úvěru, a to bezodkladně poté, co nastaly.

8.3.6 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, včetně jeho příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 90 dnů po skončení příslušného účetního období, pokud je povinen podle platných právních předpisů přiznání k dani z příjmu předložit místně příslušnému finančnímu úřadu. Kopie nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě budou opatřeny podpisem Klienta.

Vložil tazatel 2 (bez ověření), 19. Leden 2017 - 9:15

To jsou neuvěřitelné blbiny. Osobně bych po tom chytrém úředníkovi chtěl, ať mi ukáže podle kterého zákona má vlastník bytu povinnost platit do fondu oprav. Co je bance po tom, co se projednává na shromáždění. Daně z príjmu, to je taky dobrý. Dál se vyjádřovat nebudu, ale bance bych ty blbiny určitě vrátil tím, že bych si v těch hlášeních co požadují z nich dělal doslava srandu.

Vložil VN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 13:59

Na druhou stranu máme ze všech bank , které jsme poptali nejlepší sazbu. Berte to tak , že je to podmínka banky. Vy nemáte povinnost si brát úvěr zrovna u KB. Když s podmínkami nesouhlasíte , můžete jít jinam…

Vložil krcma, 19. Leden 2017 - 10:06

Je to KB, psal jsem výše. Souhlasím s Vám, na druhou stranu my jsme ti kteří potřebují úvěr. Takže pokud nechtějí nic co by bylo úplně nesplnitelné, či nepřijatelné, nezbyde nic jiného než sklopit uši.
Konkrétně ten FO banka přímo ve smlouvě definuje jako:

"platby související s opravami a udržováním společných částí Objektu úvěru, včetně plateb určených na splátky jistiny a úroků všech úvěrů, dodavatelských úvěrů, zápůjček apod"

Takže podle této definice i platby na splátky úvěrů jsou součástí FO. Což vlastníci pochopitelně platit musí, takže prakticky vzato nemusíme nějaký zvláštní FO tvořit. Pouze pro výkazy posílané bance platby určené na úvěr "přesuneme" do FO..

Vložil tazatel 2 (bez ověření), 19. Leden 2017 - 10:14

Banka přece není ten, kdo vytváří nové zákony, banka není ten, kdo určuje společenství jaké má mít fondy nebo co. Banka nemůže určovat, co je součásti nějakého FO, který zákonně neexistuje. Já zdůrazňují, že i jednáni o úvěru je jednání rovnocenných partnerů. Zcela jistě se musí obě strany navzájem respektovat, obě něco chtějí. Jedna strana vydělat, druhá získat prostředky pro zajištění nějakého účelu. Také jaképak skopit uši.

Vložil krcma, 19. Leden 2017 - 10:42

No, já jsem v tomto spíše praktik. Takže pokud nás to nic nestojí, je mi jedno jak si definují FO, hádat se s nimi nebudu, jen abych si posílil své Ego.
Nebudu kvůli němu riskovat, že zamítnou úvěr a že bychom museli do jiné banky, celá akce se může zdržet i o několik měsíců. Jen kvůli nějakým definicím bez praktického dopadu.

Vložil Pavel, 19. Leden 2017 - 11:05

Pane Krčmo,

také jsem praktik.

Zde na webu mnoho let vysvětluji, že v SVJ v drtivé většině žádný FO není.

Ale když jsme potřebovali 20 mega, měli rozjednané smlouvy s dodavateli, tak jsem volil snadnější cestu.

Možná bych za několik měsíců dosáhl správného termínu do smlouvy, ale co bych z toho měl? Na tolik zas ješitný nejsem.

Samozřejmě, pokud nikdo nikdy žádnou smlouvu neuzavíral, ten může vynášet kategorická stanoviska.

Hezký den!

Pavel

Vložil tazatel 2 (bez ověření), 19. Leden 2017 - 10:50

Pane Krčmo, ten podpis na smlouvě je váš, vy podepisujete blbosti, vy za ně ručíte. Podpis smlouvy s Egem nemá nic společného.

Vložil krcma, 19. Leden 2017 - 11:07

Pane Tazateli, podepisuji to, že vlastníci musí hradit zálohy navýšené o splátky úvěru a že si banka toto navýšení pro účely této smlouvy nazve fondem oprav. Splníme tak i požadavek na jeho tvorbu.
Pro nás na tom nevidím nic špatného, ať si to nazvou jak chtějí. Nebo mi napište, jaký konkrétní negativní dopad toto na nás bude mít, já začnu za ten svůj podpis chodit kanálama..

Vložil TN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 9:20

Ano, můžete si z banky dělat srandu. Takže když po vás úvěrová smlouva chce, abyste každoročně dodávali „roční předpis nájemného na následují rok“, můžete bance předat předpis nájemného z pronájmu společných prostor. Máme tu jednu místnůstku v přízemí, jejíž část pronajímáme za 170 Kč měsíčně. Takže bance pošleme, že vybíráme na nájemném 170 Kč měsíčně. Reakci banky tuším.

Vložil VN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 11:51

Nám například banka dala sazbu hypotečního úvěru ve výši 0,8% s tím , že jsme bance povinni dodat řádně zpracované výkazy,které banka vyžaduje a plnit několik ukazatelů. V momentě , pokud toto porušíme , banka nám může zvýšit úrokovou sazbu o 5%…

Vložil Pavel, 19. Leden 2017 - 11:07

TN,

člověk splňující § 4/1 NOZ samozřejmě reakci banky tuší, nejste sám.

Hezký den!

Pavel

Vložil abcd (bez ověření), 19. Leden 2017 - 11:32

Tím člověkem jste tady pouze vy. Tak nás proškolte. Vžyť vy školíte u úředníky, tak do toho.

Vložil tazatel 2 (bez ověření), 19. Leden 2017 - 9:33

No vždyť tak to má být. Musíte jí pravdivě odpovědět na to, na co se dotazuje. My například máme předpis ročního nájemného nula. Tak to bance s radostí sdělím, ať reaguje jak chce, do toho mě nic není. Chce informace pravdivé, tak je dostane. Jak jink chcete odpovídat na blbou otázku.

Vložil TN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 8:56

Dluhová služba :-) To je ještě lepší, než výhledová důchodová situace. Kam na ty termíny banky chodí?

Vložil Pavel, 18. Leden 2017 - 22:56

TN,

takové hlouposti jako u Vás jsme tam neměli. Máme také ČSOB. Jenom chtěli Fond oprav. Když jsem to projednával s příslušnými pracovníky, tak mi vysvětlovali, že náš úvěr 20 miliónů se schvaluje na vyšší úrovni a když tedy chceme mít smlouvu terminologicky správně, tak že se její projednávání protáhne.

My jsme potřebovali těch 20 mega a já si řekl, že je nebudu zadarmo školit.

To bylo v roce 2009. Možná, že se už někam banky posunuly.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN (bez ověření), 19. Leden 2017 - 8:40

To mě ale překvapuje, předpokládal jsem, že banka má na smluvní dokumentace šablonu. Nepředpokládám, že si každá pobočka smolí vlastní smlouvy na koleni. Abych byl ale objektivní, musím napsat, že jsem citoval ze smlouvy z roku 2006. Nicméně rok 2006 už byl dostatečně daleko od 90. let, kdy se všechno řešilo živelně metodou pokus-omyl, a existovala i poměrně bohatá literatura o SVJ.

Vložil tazatel 2 (bez ověření), 19. Leden 2017 - 8:59

o nic jiného jí nejde. Prostě si musí zajistit to, o co jí jde a klienta se snaží okecat, když se dá. No a samozřejmě pracovník banky, který úvěr sjednává má z toho docela slušnou brebendu, tak se taky snaží a na nic nekouká.

Vložil tazatel2 (bez ověření), 18. Leden 2017 - 21:35

Prosim pěkne, která to je banka?

Vložil TN (bez ověření), 18. Leden 2017 - 21:41

Můžu jmenovat? Nezažalují to tady? :-)

Vložil tazatel2 (bez ověření), 18. Leden 2017 - 22:12

Proč byste nemohl jmenovat banku u které máte úvěr? Ony jsou asi všechny stejné.

Vložil TN (bez ověření), 18. Leden 2017 - 22:19

Je to ČSOB.

Vložil tazatel2 (bez ověření), 18. Leden 2017 - 22:24

Tak to jsem si myslel. Na téma fond oprav a jiné blbiny, které se z ní sypaly jsem s úvěrovou úřednicí banky již diskutoval několikrát, my totiž FO nemáme. ČSOB je extra perla mezi perlami.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".