Vložil janica, 19. Leden 2017 - 15:01

Naše SVJ má úvěr od SSČS od 7/2016 ve výši 2,3 milionů. Nebyli jsme jejich klienti, nepožadovali naspoření částky. Zpracovali nám nabídky úvěrů různých částek a poslali nám, co je nutno doložit k žádosti. Z těch dokumentů k žádosti – platné stanovy, výpis z běžného účtu, kopie pojistné smlouvy domu, výpis z KN, z rejstříku, přehled o měsíčních platbách, kde jsou uvedeny platby na provoz domu a tvorbu FO, kopie smlouvy ze správcem, kopie daňového přiznání, účetní výkazy (rozvaha + výkaz zisků a ztrát) za poslední ukončený rok, počet dlužníků, vč. dlužné částky, přehled jiných úvěrů, pozvánka, zápis a usnesení shromáždění, kde se rozhodlo o úvěru. V usnesení musí být podrobně napsáno, tj. shromáždění schvaluje úvěr ve výši x mil u SSSČ, úrok, délka splacení a výše měsíční splátky. Zástupce spořitelny nám rozpočítal výši dluhu jednotlivých vlastníků podle spoluvlastnického podílu a měsíční splátku každého vlastníka. To byla služba navíc. Vyřízení žádosti o úvěr netrvalo dlouho, smlouvu pošlou k prostudování a podpisu. Faktury se posílají spořitelně v originále a přikládá se originální platební příkaz, který poslala spořitelna. Splátky úvěru se začaly platit, až s čerpáním úvěru.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.