Jsme rukojmí developera

Vložil vladimir1, 11. Březen 2011 - 21:54 ::

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu.

V roku 2008 jsme zakoupili (bohužel) prostřednictvím firmy FIEDLER REALITY byt v bytovém domě na ulici Spálená, v Brně (naproti TESCO a Vaňkovky). Stavitelem (developer) byla firma NB Invest (dceřiná firma od firmy PDcz Brno). Tento developer vymezil v Prohlášení vlastníka právo užívat reklamu na štíte budovy (podotýkám, je to velmi lukrativní místo – denně může vidět reklamu několik desítek tisíc lidí) jen jedinému vlastníku – a to sobě !

Toto údajné „vlastnictví“ určil v Prohlášení vlastníka jako, cituji z čl.b20): „Části společné pouze vlastníku jednotky č.74 je plocha (část štítové stěny domu)ve 4.NP – 6.NP (včetně) budovy sloužící k umístění reklamy …Tyto společné části bude mít právo užívat … vlastník jednotky č.74 z titulu svého vlastnického práva“

Oslovili jsme více právníků, a všichni nám nezávisle potvrdili, že: „Zákon č.72/1994 Sb.,… stanoví, že společnými částmi domu (t.j. částmi společnými všem vlastníkům bytových jednotek) jsou mimo jiné i svislé konstrukce (obvodové zdivo, včetně pláště budovy), přičemž zákon sice umožňuje, aby určité části budovy byly společné jen některým vlastníkům (tzv. relativně společné), avšak i zde je zákonem předpokládaná pluralita spoluvlastnictví, a tedy z logiky věci není možné, aby jeden vlastník jednotky výlučně (spolu)vlastnil předmětnou reklamní plochu.“

Z kupních smluv na Katastru jsme zjistili, že developer toto sporné právo užívat reklamní plochu původně přidělil jednotce č.73 (místo č.74) a jednotku č.73 dále odprodal v Březnu 2009 firmě RETNETPRISE Brno (společníkem této firmy je, mimo jiné, taky nějaká firma registrovaná na Britských Panenských Ostrovech !). Při zápisu na Katastru došlo pravděpodobně k překlepu, a místo č.73 zapsali (a toto máme všichni vlastníci – 55 bytových jednotek – v kupních smlouvách) – vymezili relativně společné části, s odkazem, mimo jiné, na ten již zmiňovaný čl.b20, kde je uveden vlastník jednotky č.74 – úplně jiná osoba, která o tom neměla vůbec ponětí…

Všechny užitky z této reklamní plochy pobírá jen firma RETNETPRISE. Obyvatelé (vlastníci) bytových jednotek nemají z reklamy ani korunu !

Na schůzi (Shromáždění) Společenství vlastníků jsme se snažili hlasováním dosáhnout změnu Prohlášení vlastníka tak, aby (v souladu se zákonem) reklamní plocha byla ve prospěch všech vlastníků jednotek. Bohužel, nedosáhli jsme potřebných 75 % hlasů, protože společnosti: NB Invest (vlastní celé 2.PP – garážová stání) + Fiedler Reality (5 bytů) + RETNETPRISE mají sami spolu více než 30 % hlasů ! Fakticky je NIKDY nepřehlasujeme ! Jsme jejich rukojmí ! Když se Výbor Společenství na Shromáždění ptal, jestli je tady přítomný vlastník reklamní plochy, zástupce firmy RETNETPRISE (pan ing. N.) mlčel !

Tato firma zřídila osvětlení reklamy tak, že elektřinu berou ze společných prostor (podnikají na naší společné zdi a nemají vlastní elektroměr ! To je drzost, že ?). S Výborem sepsali údajně smlouvu a údajně by spotřebu elektřiny měli proplácet Společenství. Mají nainstalováno jen nějaké necejchované počítadlo spotřeby – v případě poruchy jim elektřinu zřejmě zaplatíme všichni.

Dovolte mi, teda, prosím, pár otázek.

 1. Jak by jste řešili situaci s reklamou, aby patřila všem ?
 2. Musí mít tzv. vlastník reklamy stavební povolení od Stavebního úřadu na tuto reklamu ?
 3. Je možné žalovat Výbor Společenství vlastníků, že nekoná ve věci reklamy ve prospěch většiny vlastníků (na tom zmíněném hlasování z asi 40 přítomných vlastníků, asi 33 – bylo PRO a jen 7 proti – ale těchto 7 členů má v součtu dostatečný počet podílů, že je nikdy nepřehlasujeme – oni drží úžasně – až „sektářsky“ spolu – bohužel, víme proč …)

Omlouvám se za dlouhý příspěvek. Děkuji Vám za trpělivost a Vaše reakce.

Vladimír

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 14. Březen 2011 - 9:01

  Pane Vladimíre, pokuste se zjistit u toho vašeho správce, zda firma platí za elektřinu spotřebovanou reklamou, nebo zda ji skutečně platíte vy. Spotřebovaná elektřina se dá spočítat a měla by si ji firma platit a o náklady ponížit celkovou spotřebu, která se rozpočítává mezi vlastníky. Máte nárok, aby vám toto doložili. Svoji spotřebu reklamou by měli odečíst od celkové spotřeby a tu pak rozpočítat mezi všechny vlastníky při vyúčtování. Pokud tak nečiní, pak toto může být předmětem řešení třeba i právní cestou. V ostatním asi bojujete proti větrným mlýnům, jak je patrné také z odpovědí a prohlášení vlastníka.

  Vložil lake, 13. Březen 2011 - 3:39

  Pane vladimír1,

  pokud Prohlášení vlastníka hovoří pouze o vlastnictví povrchu stěny (fasádní nátěr, popř. omítka), není v této části v rozporu se zněním ZoVB. Teze vašich právníků o „pluralitě vlastnictví“ není ničím podložena. Soudím, že nemáte právní důvod napadnout obsah prohlášení soudní žalobou.

  Píšete, že vlastníkem této části fasády (s právem využívat reklamu na této ploše a mít z ní užitek) je vlastník jednotky č. 74. Viz Prohlášení vlastníka budovy vložené v katastru. Pokus změnit Prohlášení většinovým hlasováním byl absolutně neplatný pro rozpor se zákonem. Se změnou by museli vyjádřit souhlas všichni, neboť se dotýká vlastnických práv každého jednotlivého vlastníka jednotky v domě.

  Není jasné, co Vám na popsané situaci vadí. Původní vlastník budovy vymezil v Prohlášení tuto část tak, jak ji vymezil. To bylo jeho právo vlastníka. Vy všichni jste při koupi bytů toto věděli a byli jste s tím srozuměni. Jinak byste neuzavřel kupní smlouvu, je to tak?

  Je-li Vám z popsané situace „na blití“, mohu pouze poradit, abyste se přestal užírat závistí a soustředil se na jiné, radostnější myšlenky. Přeju Vám klid v duši.

  lake

  Vložil J.S. (bez ověření), 14. Březen 2011 - 9:58

  lake uvedl: „Pokus změnit Prohlášení většinovým hlasováním byl absolutně neplatný pro rozpor se zákonem. Se změnou by museli vyjádřit souhlas všichni, neboť se dotýká vlastnických práv každého jednotlivého vlastníka jednotky v domě.“ Přečtěte si ZoVB § 11 odst. 4 K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, o schválení nebo o změně stanov, o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek podle § 9a odst. 2 je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

  Vložil vladimir1, 14. Březen 2011 - 10:23

  J.S., děkuji za reakci. Že je zapotřebí 75% hlasů přítomných vlastníků na Shromáždění nám potvrdil taky náš právník, který byl s námi na tomto Shromáždění.

  Vložil J.S. (bez ověření), 14. Březen 2011 - 12:42

  Pane Vladimíre, asi jste se z dotazem obrátil nanesprávný portál. Zde totiž dostanete odpověď převážně od přispěvatele lake, který vás bude bombardovat pouze svým tvrzením a také bude tvrdit, že váš právník je neschopný a neznalý. V ZoVB je jasně napsáno jaký hlasovací poměr je zapotřebí ke změně prohlášení a on bude stále tvrdit, že to tak prostě není. Někteří další přispěvovatelé jsou již tak zdegenerovaní příspěvky onoho lake, že budou nesmyslně mínusovat příspěvek, který je zkopírován přímo ze zenění ZoVB. No být vámi, tak se raději s dotazem obátím někam jinam.

  Vložil lake, 14. Březen 2011 - 14:11

  Pane J.S.

  položte si tedy laskavě otázku zda vyšší právní sílu mají Ústava a Listina základních práv a svobod, nebo Vámi zmiňovaný zákon o vlastnictví bytů. Až si na tuto jednoduchou otázku odpovíte, budete znát též řešení problému změny Prohlášení vlastníka.

  Podle Vás zřejmě mohou vlastníci jednotek na shromáždění odhlasovat, že severní fasáda domu se stává vlastnictvím jediného z vlastníků a tomu se pak naúčtují náklady na její nutnou opravu, kterou nařídil stavební úřad (250000 Kč). Po opravě zase odhlasují změnu Prohlášení, že fasáda se opět stává částí domu společnou všem.

  Podle Vás je takový Kocourkov možný, podle mne a Ústavy tohoto státu nikoliv. Pokud ovšem jste si z právních textů přečetl pouze ZoVB, pak to porovnat nemůžete. Vám jako laikovi se nedivím, že to pletete, avšak právník – kterému důvěřuje pan Vladimír – by to vědět měl docela určitě.

  lake

  Vložil J.S. (bez ověření), 14. Březen 2011 - 14:14

  vašim příspěvkům jsem přestal dávat váhu již před delší dobou. Něco napíšete a když si přečtete co jste vůbec napsal, raději to přehodnotíte a text původního příspěvku ZMĚNÍTE, tak jako jste to udělal zde. Původní text příspěvku byl jiný a následně jste ho opravil. Jděte se bodnout.

  Vložil Pavel, 14. Březen 2011 - 16:20

  Pane J.S.

  možnost měnit příspěvky do doby než vznikne na tento příspěvek nějaká reakce má každý, kdo si zaregistruje nick. Vy jako neregistrovaný tuto možnost nemáte. Já také někdy příspěvek doplním, protože si dodatečně na něco vzpomenu, co by podle mého názoru příspěvek doplnilo. Pokud ale někdo na můj příspěvek mezitím zareaguje, není možné příspěvek měnit.

  Pokud se jedná o § 14/4 ZoVB a skutečnost, že Prohlášení vlastníka je v některých případech nutné měnit 100% hlasů, tak na tuto skutečnost tu opakovaně upozorňuji již několik let, dříve než si pan lake svůj nick zaregistroval, např. zde: http://www.portalsvj.cz/…hodovani-svj

  Obsahen prohlášení je např. podlahová plocha jednotky a určení společných částí budovy. Doslovným výkladem § 11/4, při ignorováni Ústavy a LZPS, by šlo dojít k názoru, že 3/4 přítomných hlasů rozhodne o tom, že Váš obývací pokoj je společnou částí budovy určenou pro zasedání výboru.

  Pokud jste problém konzultoval s „právníkem“, který není specialista na ZoVB, je možné, že Vám nebo někomu jinému špatně poradil. ZoVB je neskutečný paskvil a nespecializovaný právník se v něm moc nevyzná (podle mé zkušenosti).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil J.S. (bez ověření), 14. Březen 2011 - 20:11

  Děkuji Vám, Pavle, za vysvětlení.

  Vložil lake, 14. Březen 2011 - 11:55

  Nedá mi to a raději uvádím zde prezentované nesmysly některých diskutujících na pravou míru.:

  Právník pana Vladimíra možná chyběl ve škole, když se probírala Ústava a Listina základních práv a svobod. Tvrzení, že vše co je obsahem Prohlášení vlastníka lze změnit většinovým hlasováním shromáždění, je v rozporu s Listinou. Vlastnické vztahy chráněné ústavou nelze takto – proti vůli vlastníka – měnit na základě rozhodnutí většiny. Šlo by o další „znárodnění“.

  Ostatně přečtěte si o obdobném případu:
  http://www.portalsvj.cz/…nektere-byty#…
  Zástupce žalující strany (SVJ) vylíčil jak u soudu neslavně dopadli:
   http://www.portalsvj.cz/…nektere-byty#…

  Pan Vladimír nechť ode mne laskavě pozdravuje svého právníka.

  lake

  Vložil Kohout (bez ověření), 14. Březen 2011 - 6:15

  „„ZOVB obsahuje demonstrativní výčet společných částí domu, neboť není dost dobře možné vyčerpávajícím způsobem popsat veškeré společné prostory. Současně ZOVB připouští, že některé společné části mohou být společné jen některým vlastníkům jednotek. To je však možné pouze v případě,že tím nebude zasaženo do spoluvlastnických práv ostatních vlastníků jednotek. Některé společné části domu, jako např. základy, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha, vchod do budovy, rozvody vody, elektrického proudu ústředního topení, odpadního potrubí, hromosvody apod. jsou svou povahou vyloučeny z možnosti spoluvlastnictví jen některých spoluvlastníků““

  Kde je tohle uvedeno? Konečně k věci, jenom to potřebuji podložit. Děkuji.

  Vložil vladimir1, 14. Březen 2011 - 10:37

  Pane Kohout, tohle je uvedeno na jiná webové stránce. Přímý odkaz asi nemůžu tady zveřejnit ? Tak tedy alespoň zkopíruju:

  Prohlášení vlastníka 16.2.2005, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

  A stránka se jmenuje: stavebniklub.cz

  Vložil vladimir1, 13. Březen 2011 - 11:47

  Pane lake, nejsem závistivý. Naopak, jsem člověk velkorysý a přejícný. Vy by jste sám ze svého obětoval 22 000 Kč pro dobro všech (nežádal jsem, ani žádat nebudu žádné proplacení mých nákladů – nemluvě o čase, stráveném …)?

  Jen nesnáším nepravosti a parazity !

  Silně zvažuji přizvat televizi – možná to pomůže dalším X lidem (v dalších domech – nejen – v Brně), které výše uvedené firmy tímhle způsobem uvádějí v omyl a okrádají … Sama zástupkyně firmy Fiedler Reality na Shromáždění přiznala: „takhle to děláme ve více domech“ – rozuměj" takhle běžně okrádáme mnoho lidí" … fuj !

  Vložil pravda (bez ověření), 13. Březen 2011 - 10:05

  Pane lake, vzdy se mi Vase odpovedi libili, ted s Vami nesouhlasim, reklama neni jen na nateru, nebo omitce, ale je navrtana do hloubky zdi, takze plati kogentni zakon, neni mozne vyclenit jen nekterym vlastnikum obvodove, svisle zdi, ovsem v tomto pripade si je vyclenil dokonce jeden vlastnik, takze ja tu vidim 2 krat poruseny zakon.

  Pri zapisu do katastru doslo k chybe, protoze je tam nekolik krat zapsano, ze reklama patri k c.74 a potom c.73.Takze tu doslo k velkemu poruseni zakona, zapis v katastru musi byt jasny a zretelny a ne aby musel nejaky kouzelnik zjistovat komu co patri, ale to Vy jiste vite. Kdyz uz se na katastru chytaji lidi za hlavu, ze kdo to mohl zapsat?

  Taky se zmenil vzhled budovy, a tady musi sohlasit vsichni vlastnici!!!!! Pro mne je to jasne nezakonne obohacovani!

  Znam tento pripad , takze se divim, jste prvni, ktery takto zodpovedel otazky.

  Vložil lake, 14. Březen 2011 - 4:15

  Pane pravda,

  přečtěte si znovu úvodní příspěvek pana vladimíra (Vložil vladimir1, 11. Březen 2011 – 21:54). Nezmínil se o žádném kotvení do fasády, nepsal nic o samostatné konstrukci, kotvené do nosné zdi. Psal pouze o „reklamní ploše“ – to bývá nátěr na omítce. Je-li to tedy jinak a jedná-li se o stavbu nebo technické zařízení nesené jinou stavbou, měl to napsat rovnou.

  Dále jasně napsal, že v katastru (což znamená na listu vlastnictví jednotky) je tato část stěny zapsána pouze u jednotky č. 74. (Mimochodem, částí stěny může být i pouze její omítka a povrchová vrstva nátěru).

  Rovněž tvrdil, že podle Prohlášení vlastníka (v článku b20) je tato část společná pro jednotku č. 74. Takže je to jasné. Vy teď tvrdíte, že je to ještě nějak jinak. Ale to mělo být, pánové, srozumitelně uvedeno v úvodním dotazu.

  Chce-li někdo platnou odpověď, musí se v první řadě jasně a jednoznačně zeptat.

  lake

  Vložil pravda (bez ověření), 14. Březen 2011 - 22:00

  Pane lake, reklama je primo kotvena do nosne zdi + halogeny! Takze pro mne je to jasny pripad.

  Vložil rivr, 12. Březen 2011 - 13:49

  ad2) §13/3 ZoVB
  cit.:„Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek…“

  • vkastnické právo je ohroženo – necejchovaný

  elektroměr/ne­oprávněný odběr

  • změna reklamy – to je změna prováděná permanetně

  rivr
  Vložil vladimir1, 12. Březen 2011 - 17:46

  Tato možnost (že se mění vzhled domu) byla taky zmiňována. Soud by ale pravděpodobně trval několik let a stál dalších několik desítek tisíc korun. Za 1,5 roku jsem do právníků „investoval“ asi 22 000 Kč ! Bohužel, zatím bezvýsledně. Advokáti v Brně jsou „o ničem“ – nepoužitelní (pokud je tady schopný advokát, který zná řešení – ať se mi, prosím, ozve)… Nikdo jiný z vlastníků jednotek zatím nenabídl spolufinancování (i když jsem obdržel asi 20 emailů – „jsme s Vámi a držíme Vám pěsti“). Výbor Společenství už 2 roky „zjišťuje“, kdo by měl být vlastníkem reklamy a odmítá jít do případných právních sporů – je možné je zažalovat, že nekonají ve prospěch všech vlastníků – že jen stále přihlíží tomu parazitování na naší společné zdi ?

  Ještě máme v plánu poslední dvě možnosti (nechci je tady zatím veřejně zmiňovat-„nepřítel naslouchá“ :-) … a poslední bude zveřejnění v médiích (televize, tisk).

  Věřím tomu, že existuje nějaké jednoduché a excelentní řešení – jen ho třeba najít.

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 14. Březen 2011 - 7:27

  Dobrý den pane Vladimíre.

  Nejlepším prostředkem v dané situaci je, jak udáváte televize a to Nova. Má větší prostředky.

  Přeji hodně úspěchů k vyřešení daného problému.

  Anonymoussss

  Vložil vladimir1, 14. Březen 2011 - 10:18

  Dobrý den, děkuji za Vaši podporu. Věřím, že po reportáži v televizi se ozve více takhle podvedených vlastníků v dalších bytových domech (nejen) v Brně. Sama zástupkyně firmy Fiedler Reality přiznala, že to takhle dělají všude. Pro mne je to jasné nezákonné obohacování. Nikdy relativně společné části budovy nemůžou být „části společné pouze jednomu vlastníku“ – tohle je absolutní blud – zapsán na katastru v Prohlášení vlastníka!

  Vložil Profesor (bez ověření), 15. Březen 2011 - 5:12

  Z matematiky jsem zvyklý, že „množina“ může mít jeden prvek, dokonce žádný prvek („prázdná množina“). Proč by nemohla existovat společná věc s jediným spoluvlastníkem, jehož podíl je 1/1? Všechna pravidla platná pro společné věci (rozhodování, odpovědnost za škody, atd.) jsou i v takovémto singulárním případě zachována, nevzniká žádný rozpor (aspoň si to myslím, zkuste nějaký najít).

  Vypadá to sice nesmyslně a samoúčelně, ale dovedu si představit, že v nějakém zákoně se obecně mluví o společné věci, ale ta má v konkrétním případě jen jediného (spolu)vlastníka. Netuším, jak by někdo mohl argumentovat, že tato situace je v rozporu s příslušným zákonem.

  Pozn. Nic netvrdím, jen se ptám.

  Vložil Kohout (bez ověření), 15. Březen 2011 - 8:36

  Pane Profesore,

  právní logika je zcela jiná než matematická logika. Např. pravidlo a contrario, tedy obrácení implikace.

  Obdobně to bude s množinami. Argumentací s prázdnou množinou neuspějete. Mají-li být dodány listiny, pak toto z hlediska práva není splněno, je-li dodán nulový počet listin, ač z hlediska matematiky byla dodána množina listin o nulové mohutnosti. Obdobně, je-li např. dohodnuto plnění ve splátkách (formulací bude platit aspoň něco, nemá-li na zaplacení celé částky), pak splátky o prázdném množství Kč z právního pohledu nejsou splátkami, ač z matematického ano (matamatik by musel napsat, že je dohodnuto plnění v nenulových/ne­prázdných splátkách).

  Možná to stojí za samostatné vlákno.

  Kohout

  Vložil Profesor (bez ověření), 15. Březen 2011 - 9:21

  Pane Kohoute,

  mně šlo hlavně o tu poněkud paradoxní množinu (odvozeno od slova mnoho) s pouze 1 prvkem (což není zrovna mnoho).

  Hypoteticky může nastat případ, kdy všechny jednotky v domě vlastní jeden vlastník. Tento případ je dokonce zmiňován v ZVB (§5 odst. 7: jediný vlastník může notářským zápisem zrušit rozdělení domu na jednotky). Pokud vím, tak katastr podíly stejného vlastníka několika jednotek slučuje do jednoho celkového podílu. Pokud někdo skoupí všechny jednotky, pak má pravděpodobně v katastru zapsán podíl 1/1. Neviděl jsem to, pouze to předpokládám. Je tedy jediným spoluvlastníkem společným částí domu. Je to v rozporu se ZVB, jak se domnívá pan Vladimír?

  Vložil pravda (bez ověření), 15. Březen 2011 - 11:06

  pane profesore, vyrazy vlastnik a spoluvlastnik! Kdyz skoupim vsechny jednotky, tak nikdy nebudu spoluvlastnik,ale vlastnik! Kdyz uz jsem spoluvlastnik, tak vzdy s nekym!

  Vložil Kohout (bez ověření), 15. Březen 2011 - 12:34

  Pane pravdo,

  vlastník znamená buď

  (1) výhradní vlastník,

  (2) spoluvlastník.

  Podrobněji v zákoně.

  Kohout

  Vložil Kohout (bez ověření), 15. Březen 2011 - 10:28

  „Je tedy jediným spoluvlastníkem společným částí domu.“

  Nikoliv. Spoluvlastníky (společných částí) domu i nadále zůstávají (rozlišitelní, očíslovaní) vlastníci jednotek. Tak praví zákon.

  Kohout

  Vložil Kohout (bez ověření), 15. Březen 2011 - 10:25

  „množinu (odvozeno od slova mnoho)“

  Pane Profesore,

  vhodnější je mít za to, že množina je odvozena od slova množství (to může být nulové či malé), nikoliv mnoho (= více než málo).

  Kohout

  Vložil Kohout (bez ověření), 12. Březen 2011 - 17:49

  „Za 1,5 roku jsem do právníků „investoval“ asi 22 000 Kč !“

  Naznačte, prosím, z jakého levného kraje jste. U nás je to cena dvou tří konzultací. Byl bych nadšen, kdybych byl na Vaší sumě za 1,5 roku.

  Vložil vladimir1, 13. Březen 2011 - 11:56

  Jsem z levného kraje jménem Brno :-). Bohužel, máte pravdu, tato cena byla za tři konzultace.

  Ta parazitující firma spoléhá pravě na to, že jednotlivec nebude ochoten platit právníky a soudy v řádu (možná) 100 000, jen proto, aby vybojoval měsíčně pro všechny vlastníky (když se rozpočítá zisk z reklamy mezi 55 vlastníků) pár stokorun „na přilepšenou“ – například do fondu oprav … Jemu (tomu parazitovi) se to samému přitom vyplatí – minimálně 30 000 Kč měsíčně.

  A údajně to mají takhle vymyšleno na více budovách – „clever“, že jo ? Je mi z té jejich „vychcanosti“ na blití …

  Vložil john (bez ověření), 12. Březen 2011 - 12:21

  Rekl bych, ze to pro pravnika a vy to jiste vite taky, tak na co cekate?

  Vložil vladimir1, 5. Leden 2012 - 19:10

  Reklamní plocha na našem bytovém domě je stále ve „vlastnictví“ vlastníka jednotky č.74 – paní D.S. (na 100 % potvrzeno – i Ředitelkou Katastru v Brně, paní ing. V.).

  Plochu nadále neoprávněně užívá ( s tichým souhlasem Výboru Společenství) firma RETNETPRISE (v létě změnila jednatele, na ing. G.H. – taktéž je jednatelem původního developera).

  Je možné podat na Policii oznámení na tuto firmu (RETNETPRISE), že užívá věc (reklamní plochu) neprávem, když je vlastník někdo jiný (na 100 % prokazatelné z Prohlášení vlastníka + LV)?

  Neoprávněné užívání cizí věci, Bezdůvodné obohacení, atd. ?

  Soud jsem zatím nezvolil. Údajně je možnost vysoudit přes nějaké ukrácení na vlastnických právech – spoluvlastnický podíl. Ale dalších několik desítek tisíc se mi investovat (jsem na to celé sám)zatím nechce.

  Takže, prosím, co to oznámení na Policii ? Má to šanci na úspěch ? Co když to Policie odmítne přijat ?

  Děkuji předem za odpovědi.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".