Společné části domu jen pro některé byty

Vložil Jiří Smejkal, 1. Listopad 2010 - 15:13 ::

Vrchní soud v Praze odsoudil naše Společenství (5 bytů) k vrácení podílu úhrady rozvodu vody přízemnímu bytu, protože se oprava jeho bytu netýkala. Zdůvodnil to tím, že v kupní smlouvě toho bytu (ostatních ne) a v Prohlášení vlastníka uvedl prodejce domu na přání vlastníka bytu, že stoupací rozvody patří jen ostatním bytům. Spor až do tohoto rozhodnutí stál důchodce a daňové poplatníky cca 100 tisíc Kč a trvá 12 let. Domnívám se, že zákon 72/94 Sb. § 2 odst.e) jasně určuje rozvody do společných částí a § 8 vyžaduje definování společných částí jen některých bytů v m2. To u trubek nelze. Zajímal by mě názor praktiků i odborníků na tento problém. Ze Sdružení nájemníků máme jasnou odpověď. Dle potřeby rád vysvětlím další dotazy třeba v e-mailu :smejkal.jiri@ volny.cz. Na jednání u Nejvyššího soudu nemáme peníze a chybí nám i důvěra v správné rozhodnutí.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Listopad 2010 - 15:40

  Spor byl prohraný předem. Pokud vlastníci jednotek souhlasili se soudním řešením ve sporu, který SVJ nemohlo vyhrát, tedy nyní zaplatí za nerozum a slepou důvěru ve svůj výbor.
  Ale pardon, vy se nás vlastně na nic neptáte ...

  lake

  Vložil Jiří Smejkal, 1. Listopad 2010 - 21:56

  Pane Lake,

  1. jsme se ptali,
  2. stále máme možnost podat dovolání k NS.Místo rad kritizujete. J.S.
  Vložil lake, 1. Listopad 2010 - 22:08

  Pane Smejkale,

  1. Jasnou otázku jste nepoložil.
  2. Zato já jsem Vám naprosto jasně odpověděl, co o věci soudím.

  Nepleťte si konstatování skutečného stavu s kritikou. Nic nekritizuji, jen popisuji situaci jaká od počátku je. Klidně to prožeňte přes Nejvyšší či ústavní soud, je-li to vaše rozhodnutí. Vždyť to všechno zaplatí vlastníci jednotek, jako dosud, že?

  lake

  Vložil Jiří Smejkal, 1. Listopad 2010 - 22:20

  Pane Lake, proč myslíte, že prohlášení vlastníka má vyšší platnost než zákon ? Jiří Smejkal

  Vložil lake, 1. Listopad 2010 - 22:37

  Pane Smejkale,
  Kladete návodnou otázku. Zveřejníte-li co o věci praví vaše Prohlášení vlastníka, je možno se o věci bavit. Jinak z mé strany nikoliv. Už jsem to jednou napsal.

  lake

  Vložil Jiří Smejkal, 2. Listopad 2010 - 8:14

  Pane Lake, v části C prohlášení je to, co jsem uvedl v 1.příspěvku : Stoupací rozvody patří jen bytům …ostatním.J.S.

  Vložil Emilka (bez ověření), 1. Listopad 2010 - 15:41

  Pane lake, odpověďel jste tajemně, můžete to prosím vysvětlit. Ty společné rozvody fakt nepatří majiteli bytu v přízemí, nebo je chyba v prohlášení vlastníka? Prosím o osvětu a děkuji. Emilka

  Vložil lake, 1. Listopad 2010 - 15:51

  Paní Emilko, vysvětlování bych s dovolením nechal na dobu, až zde pan Smejkal zveřejní přesné znění příslušné části Prohlášení vlastníka. Tam to uvidíte.

  lake

  Vložil Emilka (bez ověření), 1. Listopad 2010 - 15:33

  Pane Smejkale, Váš případ je excelentní český absurdistán. Můžete prosím uvést podrobnější informace? Různé nesrovnalosti v prohlášení mají i jiná společenství. Děkuji Emilka

  Vložil Jiří Smejkal, 1. Listopad 2010 - 22:11

  Paní Emilko,pochopila Jste lépe než pan Lake.Myslím, že zákon má přednost před Prohlášením vlastníka. O snaze po jeho opravení bych mohl psát romány. Katastry nechtějí opravovat povinné údaje. Do § 11 zákona o vl.bytů si vložili slovo „pouze“ a změnili smysl paragrafu. J.S.

  Vložil Emilka (bez ověření), 2. Listopad 2010 - 7:53

  Pane Smejkale, pochopila jsem, že jste se snažil zpackané prohlášení dát do pořádku a na katastru jste neprorazil. Nyní jste s situaci, že majitel bytu v přízemí na základě původního prohlášení (na jeho vypracování ostatní vlastníci neměli vliv ?!) parazituje na ostatních, kteří jsou na opravu rozvodů povinni přispívat, zatimco on ne. Je to tak? Emilka

  Vložil Jiří Smejkal, 2. Listopad 2010 - 8:30

  Ano, paní Emilko.Stále platí advokáta, který to se soudci umí,a stále nás žalují. Původní prohlášení vypracovala inženýrka firmy, která za město byty prodávala, a to po dohodě s někým z vedení. Nám řekla, že to bude jen v kupní smlouvě přízemního bytu, ale že to žádný soud nemůže uznat, čímž rozptylovala naše obavy. Kr.soud nám vrátil všechny spisy, abychom si to vyřešili sami. Odvolání podali opět vlastníci přízemního bytu. J.S.

  Vložil Pavel, 1. Listopad 2010 - 22:33

  Pane Smejkal,

  pokud neuvedete co máte v Prohlášení, tak je to debata o ničem.

  Nešlo by také zveřejnit rozsudek VS? Samozřejmě anonymizovaný, údaje o Vašem SVJ nejsou podstatné, ale VS musel své rozhodnutí nějak odůvodnit. Tam by možná šlo něco použitelného najít.

  Jinak o tom, že ZoVB je paskvil mne nemusíte přesvědčovat, píšu to zde již několik let. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jiří Smejkal, 2. Listopad 2010 - 8:43

  Pane Pavel, obsah prohlášení jsem vysvětlil paní Emilce. VS zdůvodnil rozsudek původním prohlášením a nezabýval se zákonem,ve zkráceném řízení nepřijal projev obhajoby.Soudkyně na dopis odpověděla, že nesoudila sama a že mi nesmí radit, jak jejich rozsudek realizovat. O nedostatcích zákona si můžeme vyměnit poznatky. Byl jsem i v parlamentu po novele 103/2000 Sb.Ale paragrafy, týkající se našeho problému jsou sice strohé, ale dá se jim rozumět. J.S.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 2. Listopad 2010 - 9:53

  Uvedl jste: „Soudkyně na dopis odpověděla, že nesoudila sama a že mi nesmí radit, jak jejich rozsudek realizovat.“

  Zveřejněte rozsudek (jak už vám bylo doporučeno) a třeba vám zde někdo poradí, jak jej realizovat.

  Jaké kroky jste podnikli směrem k autorům prohlášení vlastníka ?

  Na katastru vám neumožnili opravit prohlášení vlastníka ? Proč ?

  Vložil Jiří Smejkal, 2. Listopad 2010 - 11:09

  1.Rozsudek je na několik stránek. Vyjímám : Za stavu, kdy nedošlo k rozhodnutí o změně prohlášení vlastníka podle § 11 odst.4 BytZ, je třeba při posuzování rozhodnutí shromáždění vlastníků ze dne 2.11.2006 vycházet z původního prohlášení vlastníků (města=moje poznámka), v němž jsou vymezené společné části určeny jen pro vlastníky některých jednotek. Havarie se týkala stoupaček k těmto bytům. Za této situace není ve stávajícím vymezení společných prostor v prohlášení vlastníka opora pro rozhodnutí shromáždění o stejné účasti všech vlastníků jednotek na opravě společných částí určených jen některým vlastníkům.K tomu by mohlo dojít dohodou jako souhlasným projevem vůle všech vlastníků jednotek. Výraz většinové vůle vlastníků jednotek jako dohodu podle § 13 odst.1 a § 15 odst.1 BytZ chápat nelze. 2. Změnu prohlášení jsme hned na začátku požadovali od města. Právníci nám odpověděli, že je to již záležitostí Společenství.Firma, která za město domy prodávala nám místo pomoci uškodila na katastru. O katastru jsem již psal jiným diskutujícím.O dal­ší byrokracii bych mohl psát dlouho. Bylo to několik pokusů na několika místech. 3. Proč nám Katastr neumožnil opravu jsem už také popisoval. Změnili si zákon jako kdysi c.a k.úředníci Toleranční patent. J.S.

  Vložil lake, 2. Listopad 2010 - 13:47

  Pane Smejkale,

  je to tak, jak jsem napsal ve svém prvním příspěvku: spor byl prohraný předem.

  Už z vašeho úvodního dotazu bylo zřejmé, že jste se pokusili v rozporu se zákonem a s Prohlášením vlastníka přiřadit placení za technické zařízení domu (stoupací potrubí) určitému vlastníkovi, pro kterého však toto zařízení není společnou částí domu.

  Vaše usnesení z r. 2006 je od počátku neplatné - nicotné, pro nedostatek oprávnění přijmout takové rozhodnutí.

  Zbytečně a furiantsky prosouzené částky zaplatí všichni vlastníci jednotek a předpokládám, že pán z přízemí - který byl ve sporu úspěšný - bude svůj alikvotní podíl na ztrátě SVJ vymáhat buď na členech výboru, nebo na všech spoluvlastnících. Radím, abyste mu zaplatili i tuto částku. V případném dalším sporu by byl opět úspěšný.

  lake

  Vložil Leni (bez ověření), 2. Listopad 2010 - 15:40

  Samozřejmě souhlasím s Vaším rozborem situace.

  Zajímalo by mne však řešení do budoucna. Pokud zůstane Prohlášení tak, jak je (že tomu určitému vlastníku stoupací potrubí „nepatří“, není pro něj společnou částí domu), mohlo by po něm pak SVJ (nebo vlastníci pro něž je toto zařízení společnou částí domu) například požadovat platbu za používání jejich technického zařízení??

  Vložil lake, 2. Listopad 2010 - 15:57

  Leni,
  nevím, jak jsou v onom domě vedeny potrubní rozvody, ale předpokládám, že byt v přízemí je napojen na společný rozvod ještě před stoupačkami.
  Bez detailní znalosti ale nemůžeme nic odhadovat ...

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 2. Listopad 2010 - 12:58

  Pane Smejkale, postěžoval jste si zde, vyplakal se. Pokud vás někdo vyzval k podání více informací, tak jste spíše nevyhověl nebo jen částečně. Tahat další informace nebudu.

  K tomuto sporu se tedy lze jen těžko vyjádřit.

  Do budoucna doporučuji provést změnu prohlášení vlastníka (dohodou nebo soudně), nebo se smířit se stávajícím prohlášením.

  Pěkný den.

  Vložil Jiří Smejkal, 2. Listopad 2010 - 17:03

  Pan Anonymous 13,58 Pan Lake 14,47 Pan-í Leni 16,40 Paní Emilka

  1. Nikdo mi dosud nevysvětlil, zda má zákon vyšší platnost nez nezákonné prohlášení vlastníka. 2 Prohlášení jsme již za pomoci správce změnili na schůzi vlastníků se 78%ním schválením. To podle zákona stačí. Soud i Katastr nám to doporučili. 3. Platit vlastníkovi přízemního bytu soudní poplatky nebudeme, tak rozhodl soud. Z peněz SVJ se nic neplatilo. 4. Nikdo mi dosud neporadil, jak vrátit podíl 4 tis.Kč vlastníkovi přízemního bytu za opravu rozvodů mimo jeho byt, když fond oprav je jeden za Společenství. 5. Zákon nezná odlišení stoupacího potrubí, ale jen rozvody (§ 2e). Nelze při opravě rozúčtovávat na byty každý centimetr potrubí. A o ty cm by se vlastník přízemního bytu hádal. To by opravu střechy také nemusel platit, protože mu do bytu neteče. J.S.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".