Úvod do rozhodování SVJ

Vložil Pavel, 8. Březen 2009 - 23:24 ::

Podivuhodnost s názvem ZoVB je natolik legislativně špatný výtvor, že umožňuje řadu výkladů na mnohé záležitosti. O některých se píše v níže uvedené literatuře:

http://www.spolecenstvi.okinfo.cz/…ormaci-o-svj

Bohužel chatrnost právní úpravy se nevyhnula i tak kruciální oblasti, jako je rozhodování v SVJ.

Pominu, že řadě nejasností se dá předejít vhodnou formulací stanov, a uvedu pouze některá kvóra pro rozhodování na shromáždění, která uvádí ZoVB.

V přehledu je použit pouze gramatický výklad, i když k němu mám sám výhrady. Teleologickým výkladem je snad možné dospět k tomu, co zákon obsahuje.

A)100% všech hlasů

a1)§5/6 – změna na podílové spoluvlastnictví budovy

a2)§11/5 první věta – změna účelu užívání stavby, změna stavby

a3)§13/1 – podíl na správě domu podle podílů

a4)§13/3 první věta – úpravy vzhledu domu vlastníkem

a5)§13/3 třetí věta – úpravy spoluvlastnických podílů na SČD

a6)§15/1 – příspěvek na správu jinak než podle podílů

B)75% všech (nikoliv hlasů, ale členů)

b1)§11/5 druhá věta – modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a opravy SČD

C)75% přítomných hlasů

c1)§11/4 – změna NĚKTERÝCH částí prohlášení, stanovy, zástavní právo k jednotkám, rozúčtování cen služeb

D)50% všech hlasů

d1)§9/12 – volba výboru

d2)§11/2 – usnášeníschopnost

d3)§15/2 – rozhodnutí o výši příspěvku, pokud není zvolen výbor

E)50% přítomných hlasů

e1)§11/2 – přijetí většiny usnesení

Přidám pouze dvě poznámky k ustanovením ZoVB, kde je asi nejvíce nejasností a proto různých názorů.

Pozn. k a6)§15/1 – příspěvek na správu jinak než podle podílů. V normálním právním předpisu by se měl jeden pojem používat pro jednu skutečnost. Pokud § 11/3 staví proti sobě pojem „většina“ a „dohoda“ jako dva různé pojmy od sebe odlišné, je jasné, že dohoda nemůže být většina. Když pominu, že dohoda zároveň není „rovnost hlasů“ a z logiky nemůže být „menšina“, vyplývá z toho, že dohoda musí být 100%.

Pozn. k b1)§11/5 druhá věta – modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a opravy SČD. Na rozdíl od jiných hlasování se nepoužívá pojem „většiny hlasů“ ale pojem „většiny všech vlastníků“, tj. nikoliv podle m2 ale podle počtu vlastníků. Osobně se domnívám, že jde o chybu zákona, nicméně gramaticky je to jasné.

Další chybou zákona ve stejném ustanovení je zahrnutí „oprav“ do kvóra 75%. To je v rozporu s důvodovou zprávou a proto jsme to v našich stanovách upravili podle důvodové zprávy, byť v rozporu s textem zákona. Protože, jak praví klasik, text zákona a zákon jsou často dvě rozdílné věci. :-))

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil null (bez ověření), 15. Červen 2012 - 8:26

  A jak to bude od 1.1.2014?

  Nynější ZoVB 100 % všech → ObčZ2014 ponechává beze změny, zůstává 100 % všech.

  Nynější ZoVB ostatní případy, tj. méně než 100 % všech → ObčZ2014 sjednocuje na 50 % přítomných, je-li stanovami požadováno vyšší %, pak toto vyšší %.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".