Fond oprav

Vložil Nikita (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 10:23 ::

Zdravím. Lze z fondu oprav hradit i jiné poplatky v domě? Jako účet za společnou elektřinu, revizi hasicích přístrojů, nákup žárovek do společného schodiště, … Předsedkyně tvrdí, že ne. Že peníze mohou být použity výhradně na opravu domu a splátky úvěru na zateplení. Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 17:36

  Na tento dotaz nelze jednoduše odpovědět. Kamenem úrazu je označení „fond oprav“, který sice v účetnictví jakožto odborný pojem má svůj konkrétní význam, ve sféře SVJ ale nejčastně označuje obecně objem peněz vybíraný na (zpravidla) správu domu. Následně tedy záleží na tom, jaká máte nastavená v SVJ pravidla pro výběr příspevků (záloh) a jak je máte členěné dle účelu.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 17:49

  Pane Jane, samozřejmě máte pravdu. Na dotaz nelze jednoduše odpovědět, ale není to možné ani složitě.

  Neměl byste třeba nápad, jak ten kámen úrazu odstranit z cesty? Je neuvěřitelné, kolik let tam trčí a straší a jak to vypadá, strašit bude. A já nemám lepší nápad, než vždy s odstupem několika let se snažit vysvětlit, o co jde. Marně. Dost lidem se to ani po desítkách let nelíbí. Stačí kouknout na moje mínusy.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 24. Červenec 2018 - 7:42

  Mám, ale možná se neshodneme. Problém ale v používání pojmu „Fond Oprav“ nevidím. Problém s tím mají chytači za slovo a účetní :) Stačí přitom vycházet z toho, že pojem zde je používám v obecném významu tohoto slova, a nikoliv ve smyslu účetním.

  Ptáte se na řešení a uvedu jej z praxe : u našeho SVJ je ve stanovách přesný rozpis předepsaných složek vyúčtování, u každé je zřejmý účel a způsob rozúčtování. Je rovněž uvedeno, které z nich se vypořádávají ročně, a které jsou dlouhodobou zálohou.

  Stačí nemít binec v pravidlech, a mít pravidla zdokumentovány.

  Z informací tazatelky ale plyne, že dokonce ani nevedou účetnictví, mají notýsek (!?) V tomto kontextu je potřeba udělat celkově pořádek v SVJ a dotaz na „Fond oprav“ je bagatelní, v této fázi zbytečná záležitost.

  Vložil Ladislava (bez ověření), 5. Srpen 2019 - 7:41

  „pojem zde je používán v obecném významu tohoto slova, a nikoliv ve smyslu účetním“

  Pojem je odborným účetním pojmem s definicí v právních účetních předpisech (pokud ji nedohledáte, zdarma pro Vás definici najdu), není zřejmé, o jakém obecném významu píšete. To je, jako byste psal, že Vám byla diagnostikována osteoarthrosis deformans, ale myslí se tím obecný význam tohoto odborného pojmu (který je znám pouze Vám a s odborným významem nemá nic společného). Také se nedomluvíte.

  Kromě toho, i kdyby obecný význam odborného pojmu existoval, tak při použití tohoto pojmu v příslušném kontextu se tento obecný význam nepoužije.

  Vložil Většina (bez ověření), 5. Srpen 2019 - 15:51

  „není zřejmé, o jakém obecném významu píšete“

  Jsme dům SVJ.
  V tomto domě mám byt v osobním vlastnictví.
  Platím Fond oprav a služby.
  Do dnešního dne jsme nedostaly vyúčtování … atd.

  Jsme dům SVJ.
  V tomto domě mám byt ve vlastnictví.
  Platím Příspěvek na správu domu a pozemku a úhrady za služby spojené s užíváním jednotky.
  Do dnešního dne jsme nedostaly vyúčtování … atd.

  Významový rozdíl v obsahu obou odstavců je NULA.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 5. Srpen 2019 - 16:15

  „Významový rozdíl v obsahu obou odstavců je NULA.“

  Rozdíl je v čase, k nimž se tyto odstavce vztahují. První odstavec používá pojmy ze zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, účinného od 01.09.1966 do 30.04.1994 (tento zákon zmiňuje jak osobní vlastnictví k bytům, tak fond provozu, oprav a údržby společných částí domu a pozemku). Odstavec se tedy týká uvedeného období, případně je sepsán někým, kdo se za 25 let zatím nestačil seznámit se změnou právní úpravy. (Pojmosloví před rokem 1966 neznám, i na to zde jsou experti, kteří Vás rádi seznámí i s pojmy z rakouského obecného občanského zákoníku platného i na našem území).

  Druhý odstavec se podle použitých pojmů týká období od 01.05.1994 dosud.

  Vložil Mara5 (bez ověření), 4. Srpen 2018 - 4:31

  Pane Jane77, byl byste ochoten stanovy Vašeho SVJ zaslat na můj mail? Moc by nám to pomohlo, co se týče specifikace rozpisu, rozúčtování složek záloh správa, služby,..vypo­řádáni, vyúčtování. Dekuji! tender­competition@gma­il.com

  .....u našeho SVJ je ve stanovách přesný rozpis předepsaných složek vyúčtování, u každé je zřejmý účel a způsob rozúčtování. Je rovněž uvedeno, které z nich se vypořádávají ročně, a které jsou dlouhodobou zálohou.....

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 10:40

  Ať si paní předsedkyně přečte vysvětlení k fondu oprav: http://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/

  Třeba začne používat pojmy uváděné v právních předpisech a potom bude schopná Vám i doložit, proč platí právě to, co říká. Zatím není schopná Vám obhájit svůj názor s odkazem na příslušné právní předpisy.

  Vložil Anonymous Nikita (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 10:57

  Děkuji za komentář. Právě jsem narazila na Váš web a pročítám Váš článek, ohledně rozúčtování … Ono je to u nás v sv dost složité. Předsedkyně nevede účetnictví, jen svůj „notýsek“. Třetím rokem se s ní dohaduji, ohledně účetnictví, zatím bohužel bez výsledku. Už jsem z toho znechucená a úplně na férovku napíši, že se snad i snížím k oznámení na FÚ :/

  Vložil mirak (bez ověření), 23. Červenec 2018 - 6:54

  Vážená pí. Klainová.

  Pokud je mi známo, tak výbor rozhoduje pouze v společných prostorách, nikoliv v celém podvojném účetnictví.

  Nemáte určeného a schváleného správce nemovitostí?

  Nejde o FÚ , ale je zde možnost podat trestní oznámení k PČR v místě svého bydliště z důvodu " Porušení povinnosti při správě czího majetku " a " Zkreslování o stavu hopodaření a jmění"

  Z vlastního jednání je to dlouhá cesta k dosažení pravdy v ČR. a zákona č 89/2012 sb.

  miroslav

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 11:47

  Neexistuje náhodou povinnost oznamovat trestné činy? Znalci práva se jistě ozvou. A co na to trestní zákoník?

  § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

  (1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

  Vložil Znalec práva (bez ověření), 23. Červenec 2018 - 9:31

  Pochopitelně neexistuje povinnost udávat s výjimkou paragrafu 367 a 368 trestnīho zákoníku. To snad ví každý.

  Vložil Anonymous Nikita (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 15:39

  Ano, existuje… Ale člověk se pořád snaží po dobrém a oznámení bere jako poslední možnost. Naše svj je založeno od roku 2010, účetnictví nefunguje od počátku (to jsem se dozvěděla až před třemi lety – od té doby bojuji za nápravu).

  Vložil ik (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 20:07

  A nebylo by jednoduší snažit se stát předsedkyní SVJ než bojovat dle Vás s nekompetentní předsedkyní. Je to jen na Vás, jak dokážete přesvědčit ostatní, že to ve Vašem společenství nefunguje, přesvědčit je o tom, že Vy to budete dělat lépe. A poté co to dokážete, to předvést dle pravidel, kterými je povinno se každé SVJ řídit.

  Vložil Anonymous Nikita (bez ověření), 24. Červenec 2018 - 19:18

  Díky za radu. Odpovím, že to nelze. Ostatní v domě, kromě jedné rodiny, stojí za současným výborem. Ač jsem nabízela pomoc s nápravou, byla jsem odmítnuta.

  Vložil Anonymousa (bez ověření), 22. Červenec 2018 - 23:37

  Ik bohužel většina dokáže jen kibicovat nebo podávat trestní oznámení nebo udávat na FU. Nechat se zvolit do výboru se nikomu nechce a doufají, že to někdo vyřeší za ně.

  Vložil Anonymous Nikita (bez ověření), 24. Červenec 2018 - 19:20

  Kibicovat? Já nabízím pomoc s řešením, neúspěšně. Já nemám chuť podílet se na zaplacení flastru za mizernou práci výboru.

  Vložil Markéta Gr., 23. Červenec 2018 - 9:15

  Mám opačnou zkušenost, mám zájem se nechat zvolit a nechat odvolat celý výbor, ale jelikož prokazatelně předseda profituje na stávajícím systému plateb záloh a také odměny k invalidnímu důchodu nejsou zanedbatelné, tak se manipulací s ostatními brání zuby nehty…

  Návrhy na schůzky – bez reakce, žádosti o poskytnutí podkladů – bez reakce, co pak zbývá ? Požádat o pomoc příslušné úřady, nebo PČR, soud (což je tak 2roky minimálně), nebo máte jiný tip, kdo pomůže? Nedivím se některým vlastníkům.. Přesvědčit ostatní mohu až když budu mít důkazy v ruce a když na nich sedí předseda a tvrdí, jak má vše čisté, čistější než křišťál…? Tak co pak? Pak je nutno je získat třeba přes soud…což je ta nejdelší cesta. FÚ se asi neziskovkami nebude zabývat, i když je účetní závěrka v rozporu s legislativou­.....netuším, má někdo zkušenost?

  Vložil . (bez ověření), 25. Červenec 2018 - 0:31

  Jak může předseda profitovat na stávajícím systému plateb záloh? Copak je v předpisu taky platba desátek pro předsedu? Nebo snad profit pro předsedu?

  Vložil Markéta Gr., 25. Červenec 2018 - 10:10

  To ne – v předpise je nastaveno všichni jsme si rovni velikostí plochy bytu (nikoliv bytové jednotky vč.příslušenství = sklepy, garáže), tak plaťme stejným dílem příspěvky na správu a tedy i opravy (použila jsem termín záloha). Že pan předseda má k bytu příslušenství dalších XX metrů, oproti ostatním vlastníkům (těch je nadpoloviční většina), čímž má logicky i větší spoluvlastnický podíl na společném majetku, to bohužel zohledněno není. Prohlášení vlastníka, ani stanovy o změně výše příspěvků na správu, než podle spoluvl.podílu nehovoří…

  A ANO..je to problém té většiny slepě důvěřivých a naivních Neználků. Ti jsou přesvědčeni, že předseda jedná loajálně (tzn. v zájmu většiny i na úkor zájmů svých). Desátek se dá schovat velmi zručně…správně volenými slovy, lze přesvědčit, že je to vlastně pro většinu velmi výhodné, což se asi v minulosti stalo a došlo (údajně)k Dohodě mezi vlastníky, kterou se však již nikdo neobtěžoval zanést do Stanov a prohlášení.

  Pan Závist je asi fandou Mnichovských dohod = O NÁS, BEZ NÁS. Kdysi dávno někdo koupil byt jen na dva roky (než dostaví svůj barák) a pak jej obratem prodal,tak stihl schválit hovadinu, na kterou budou doplácet všichni budoucí vlastníci. ALE zákonodárci stanovili podmínku – zanést takové pravidlo do Prohlášení vlastíka a Stanov, které jsou ve veřejných sbírkách listin, tedy se případný kupec bytu může s nimi PŘEDEM seznámit. Což se ale v mém případě nestalo, tedy jsem žila v dobré víře, že se platí (jako všude jinde) příspěvek dle spoluvlastnického podílu.

  Vložil AsiTak, 25. Červenec 2018 - 11:53

  Vadu můžete reklamovat! K důkazu stačí kopie Vašeho PP a souseda, který má dle katastru jiný majetkový podíl, ale stejnou částku položky příspěvku předpisu správy domu. Nesoulad vyměření (není podle majetkového podílu) s vnitřními předpisy stanov a PV a NOZ § 1180 odst. (1). Pošlete SVJ a KK doporučeně.

  Ještě bych doplnil tabulku členů s údaji:
  Jměno; měs.PP rovným dílem; (+)zisk/(-)ztráta dle metody vlast. podílem;
  měs.PP dle metody vlast. podílem; (+)zisk/(-)ztráta dle metody rovným dílem;

  Vložil JanaDohnal (bez ověření), 25. Červenec 2018 - 11:59

  Jak se řeší situace, kdy SVJ nikdy nevystavil předpis plateb?

  Děkuji za odpověď

  Vložil AsiTak, 25. Červenec 2018 - 14:44

  1. Nemá význam ptát se co bude někdo dělat, když jeho partner ignoruje zákony. Taková odpověď může být ryze osobní a nepoužitelná pro jinou osobu a jiný případ.
  2. Rozhodnutí US chápu, v právu asi neplatí zákon akce-reakce (ty dáš vadné vyúčtování, já přestanu platit platby). Ale váš problém není toho typu. Pokud vím, změnu poměru placení platební povinnosti nelze řešit pouze usnesením shromáždění.

  Vložil Markéta Gr., 25. Červenec 2018 - 13:36

  Zde je časté doporučení Není předpis, je vadný předpis = Neplaťte nic. Což je i dle selského rozumu logické.

  Ústavní soud je však jiného názoru.....

  http://www.portalsvj.cz/…pevku-dle-us

  „Není důvodu z hlediska ústavnosti zpochybňovat právní závěr, že povinnost vlastníka bytu platit zálohy na straně jedné a povinnost společenství vlastníků jednotek předložit vyúčtování na straně druhé, jsou povinnostmi na sobě nezávislými, zakládajícími odlišné nároky.“

  …tak teď si vlastníku poraď. :o/

  Já reklmovala a výbor strčil reklamaci do šuplíku bez odezvy. Já přestala platit a dostala jsem výhružku k úhradě jinak že budou vymáhat soudně i s úroky. Ještě svolali Shromáždění za účelem slovího lynče Neplatičky a zápis byl následně vyvěšen na věřejně dostupnou nástěnku pro výstrahu ostatním :o).(Ochranu os. údajů má výbor na háku)

  Ještě třešinku přidám – požadovala jsem všechny zápisy ze Shromáždění od vzniku SVJ (abych vyčetla jak si odhlasovali způsob plateb příspěvků a záloh) a bylo mi řečeno, že mám nárok nahlédnout je na ty zápisy, co jsou datované po vzniku mého vlastnického práva.

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 25. Červenec 2018 - 14:03

  Pro Markétu Gr.:

  Ústavní soud se vyjádřil pouze ke vztahu placení záloh a předložení (vadného či žádného) vyúčtování. Ústavní soud nic neřekl k vztahu placení záloh a předložení (vadného či žádného) předpisu záloh. Lze mít za to, že povinnost hradit zálohy vzniká teprve převzetím (bezvadného, správného) předpisu záloh, jak sama uvádíte. Je ovšem otázka, zda lze v takovém případě doporučit neplatit ničeho: vhodnější by mohlo být hradit podle předchozího předpisu (podle posledního správného předpisu, to nemusí být předpis bezprostředně předcházející).

  Vložil Markéta Gr., 25. Červenec 2018 - 14:33

  Bohužel není žádný platný předpis, já jsem docílila toho, aby vůbec nějaký předpis byl…a teď se snažím dopátrat na základě jakých podkladů ho sestavili, když žádná schůze Shromáždění na téma hospodaření, rozpočet, schválení závěrky a platby za poslední 3 roky neproběhla…

  Položka FO (asi fond oprav) zahrnuje splátky dvou úvěrů a zároveň příspěvek na správu domu a pozemku. Výše splátky se prý mění, jak klesá jistina…tak mi to nejsou schopni upřesnit. Úměrně se změnou výše splátky úvěrů se mění i příspěvek na správu, jen aby výsledný součet byl stále stejný a vlastníci se nedej Bože neozvali, že musí měnit trvalý příkaz.

  Jsem právník samouk…takže co vím teď, jsem před třemi lety netušila, platila jsem dle tradic a zvyklostí a hned první vyúčtování reklamovala…pak další, pak i předpis a pořád žádný výsledek.

  Proč by něco dělali, když platím a mají zálohy tak vysoké, že nikomu nevznikne nedoplatek. Pokud někde pochybí přeleje se to z položky, kde přebývá…např. nestačí na vodu, tak se to přesune ze záloh na topení…atd. Vrací se přeplatky 4– 8 tis. na byt. :o/ Příspěvky na správu se nevypořádávají, takže o tom, jak se tvoří a čerpá dlouhodobá záloha se se mnou nikdo nebaví.

  Vložil Závist (bez ověření), 25. Červenec 2018 - 6:28

  Závist je sviňa. Podle sebe soudím tebe.

  Vložil AsiTak, 23. Červenec 2018 - 8:34
  1. Z fondu nelze platit nic, nejsou to peníze, platit lze pouze z běžného účtu. Fond oprav je název účelu určení pro finanční nárok příjmu, výdaje nebo obojího.
  2. Názvy může každé SVJ stanovit podle sebe, ale též musí definovat jaké nákladové druhy budou jednotlivé pojmy sdružovat.
  3. Musíte znát (a to je potřeba zveřejnit!!!) pravidla sdružování nákladových druhu do společného účelu určení.
  4. Za podmínek dodržování pravidel nevhodným sdružováním nikomu škoda nevzniká, takže vyhrožování policií, soudem, FÚ je zbytečné.
  Vložil MartinII, 23. Červenec 2018 - 10:49

  1/ Pokud jde o tzv. fond oprav, tak zkuste tento pojem najít v NOZ. Nenajdete ho tam. Dále viz příspěvek ing. Klainové.

  2/ Podívejte se a případně sdělte jaké máte položky v Evidenčním listu záloh. Možná (a velkou pravděpodobností) tam máte pojem fond oprav. Měla byste tam mít i položku společná elektřina, úklid, vodné a stočné, odpadky, anténa, výtah apod.

  3/ Co máte o vyúčtování (rozúčtování) ve stanovách ?

  4/ Vyúčtování společné elektřiny (a ostatních položek dle zákona o službách § 3 byste měla mít přeci v ročním vyúčtování služeb). U vás ale bohužel „Předsedkyně nevede účetnictví, jen svůj „notýsek“. Třetím rokem se … dohaduji, ohledně účetnictví… . Už jsem z toho znechucená … se snad i snížím k oznámení na FÚ :“

  5/ Máte ve vašem SVJ přehled o dlužnících. když má na to předsedkyně jen notýsek ?

  6/ FÚ vám nepomůže, SVJ ho nezajímá. Pomůže (asi) jen žaloba, viz jiné příspěvky. Na nevyúčtování služeb jsou (dle diskuse zde) i pravomocné rozsudky NS.

  SVJ je spolek a jako takový musí vést věrohodné účetnictví dle zákona o účetnictví (§ 1 (2) Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky)… Viz i ostatní příspěvky.

  7/ Pokud jde o úvěr, měla byste mít v rozpise záloh i tuto položku. Viz příspěvky p. Lakeho, dokud příspíval. Vést úvěr zateplení v položce „fond oprav“ je totiž nebezpečné pro případného kupce bytu, který ani neví, že SVJ splácí úvěr, jehož zbytek by na něho přešel, ale prodávající mu zkvalitnění domu zateplením započte už do ceny.

  Vložil Anonymous nikita (bez ověření), 24. Červenec 2018 - 19:29

  2 – evidenční list záloh náš výbor nedělá, nevede 3 – ve stanovách je napsáno, že vyúčtování se dělá dle schválení na shromáždění (nikdy se neudělalo), stanovy máme jen od někud stažený vzor 4 – roční vyúčtování není na papíře – pouze se výbor přihlásí o peníze na ruku, doklad se nevydává 5 – přehled má jen výbor, respektive pouze předsedkyně 7 – rozpis záloh neexistuje

  Vložil MartinII, 26. Červenec 2018 - 10:58

  Zkuste hledat zde nebo na internetu „Relevantní vyúčtování“ nebo „nevyúčtování“ apod., např.

  www.portalsvj.cz/…e/znalec-svj

  www.portalsvj.cz/…zeni-nakladu

  www.portalsvj.cz/…nim-prikladu

  www.portalsvj.cz/…ovani-vody-4

  Další možnost získání informací

  Na www.portalobydleni.cz klik Poradna, a v menu je např. „vyúčtování energií a služeb“, nebo klik na menu Společenství vlastníků a tam třeba „Jakou státní organizaci lze požádat o kontrolu správnosti hospodaření společenství vlastníků jednotek“

  • – – – – – – – – –

  Zde ve vlákně jsou již příspěvky, že povinností právnické osoby je vést účetnictví, viz zákon o účetnictvé § 8 (1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné …

  (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže (3) Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže (4) Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže (5) Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže (6) Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže

  Vložil § (bez ověření), 23. Červenec 2018 - 12:02

  „1/ Pokud jde o tzv. fond oprav, tak zkuste tento pojem najít v NOZ. Nenajdete ho tam.“

  Přesto paní Ing. Klainová tvrdí, že fondové hospodaření je v SVJ v pořádku.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Červenec 2018 - 12:18

  V mém textu nenajdete, že je fondové hospodaření v SVJ v pořádku. Pojem fondové hospodaření vymyslel někdo jiný. Přečtěte si pořádně článek o fondu oprav, na který jsem odkazovala a zkuste jej pochopit, i když to asi bude těžké.

  Vložil AsiTak, 24. Září 2019 - 10:20

  zrušit!

  Vložil § (bez ověření), 23. Červenec 2018 - 12:29

  Píšete, že nově jsou fondy v SVJ možné a v pořádku.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Červenec 2018 - 14:44

  Nepsala jsem, že nově jsou fondy v SVJ možné a v pořádku.

  Fondy se v SVJ mohly tvořit vždycky, ale dlouho jsem si myslela a psala, že se mohly tvořit jenom ze zisku.

  Novinkou pro mne bylo, že je možné tvořit fondy z příspěvků na správu. Na jaře 2017 to sem napsal přispěvatel „Poznámka“ jako zajímavost ze semináře k vedení účetnictví SVJ. Lektorem semináře byl RNDr. Petr Beránek, člen různých sekcí, dańový poradce..... Údajně řekl: „Je-li uvedena možnost tvořit fondy z příspěvků na správu ve stanovách, mohou se tak tvořit. Žádný předpis to nezakazuje.“

  Lektor je autoritou, nemám důvod mu nevěřit. Jen jsem si ověřila, jestli to je opravdu podle účetních přčedpisů možné a nezjistila žádný předpis, který by to zakazoval. Proto jsem rozšířila možnosti přispívání na správu.

  Tohle všechno jsou informace, které pochopí účetní. Laici asi těžko, už to ale nebudu dále rozvádět. Byla bych jen ráda, abyste neuváděl, co jsem kde napsala, nepřesně. Dost lidí mi věří, tak je přestaňte mást. Děkuji za pochopení.

  Vložil Počtář (bez ověření), 23. Září 2019 - 20:41

  Může být fajn, že pan RNDr. Petr Beránek povoluje fondy v SVJ. Nevím, kolik je daňových poradců, nevím, kolik daňových poradců povoluje fondy v SVJ, ani nevím, proč by fondy měl povolovat zrovna daňový poradce.

  Podívejme se na věc optikou Occamovy břitvy a argumentem racionálního zákonodárce. Pokud by zákonodárce chtěl či předpokládal, aby SVJ tvořilo fondy, napíše to do zákona (tak jako to napsal do zákona o osobním vlastnictví k bytům). Z toho, že zákonodárce do zákona fondy nenapsal, resp. přesněji, zákonodárce fondy ze zákona vynechal (když zákon o osobním vlastnictví k bytům přepisoval na zákon o vlastnictví bytů), lze soudit, že zákonodárce tvorbu fondů v SVJ nepředpokládá. Ani ve vzorových stanovách, které zpřesňují představu zákonodárce (byť nebyly závazné) o fondech nic není.

  Fondy tu prostě přetrvávají ze zákona o osobním vlastnictví k bytům. Lidi si tento zákon přečetli, znají ho, líbí se jim, spravovali podle něho desítky let své byty a spravují podle něho byty i nadále.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Září 2019 - 8:45

  V příspěvku, na který reagujete, jsem napsala, že to o fondech pochopí účetní. Každý nemusí pochopit všechno. Problém ale je, když se někdo potřebuje zviditelnit tím, že si mé příspěvky přeloží podle svého rozumu a potom je začne vykládat.

  Pan RNDr. Beránek nic nepovoluje, pouze se o té možnosti zmínil na semináři. Za to jsem mu vděčná, protože tuhle možnost před ním nikdo v souvislosti s přispíváním na správu nezmiňoval.

  Jak jsem napsala, ověřila jsem si, že účetní předpisy tuto možnost nezakazují, tudíž ji povolují. Konkrétně jde o vyhlášku č. 504/2002 Sb. a o Český účetní standard č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky.

  V obou těchto předpisech je i právní úprava tvorby fondů. Jelikož jde o předpisy pro nevýdělečné organizace a SVJ jsou nevýdělečnými organizacemi, je tvorba fondů v SVJ povolena např. na základě stanov.

  Jak jsem napsala, musí však jít o fondy účtované do účtové skupiny 91 – Fondy a ne o zprofanovaný „Fond oprav“.

  Pokud si myslíte, že činnost SVJ upravuje jenom zákon (dříve ZoVB, nyní OZ), jste poněkud vedle.

  Spoustě lidí, kteří se pletou do účetnictví, by prospělo, kdyby si našli jiný, méně složitý objekt zájmu.

  Vložil Oběť privatizace bytů (bez ověření), 24. Září 2019 - 9:28

  "Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Září 2019 – 8:45

  … to o fondech pochopí účetní. Každý nemusí pochopit všechno. … Spoustě lidí, kteří se pletou do účetnictví, by prospělo, kdyby si našli jiný, méně složitý objekt zájmu."

  Předpisy jsou psány pro všechny, nejenom pro účetní. Pravidla silničního provozu také musí dodržovat všichni, i ti, kdo neabsolvovali autoškolu. Podle Vás dobrý oběd ocení pouze kuchař. Nevím, proč zde pořád zdůrazňujete, jak je účetnictví složité, místo abyste položené otázky vysvětlila. Odborník se pozná tak, že dokáže o oblasti svého zájmu srozumitelně pojednat. Pokud si objednám anténáře, opraváře pračky ad., také mi nevysvětluje, jak jsou antény či pračky složité, ale srozumitelně vysvětlí problém a navrhne řešení.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Září 2019 - 10:58

  O tzv. „fondu oprav“ tu píšu od roku 2007 a nejen pro účetní. Těm to vysvětluji na svém účetnickém webu.

  Tady se snažím řadu let zcela marně. Zkuste si v hledáčku vpravo nahoře najít N. Klainová a fond oprav.

  Kdybyste si přečetl, co jsem napsala v příspěvku, na který jsem odkazovala v tomto vláknu, zjistil byste, že je srozumitelný.

  Je v něm po lopatě vysvětlení pro všechny. Jenže jste to evidentně nečetl. Kdyby ano, reagoval byste na konkrétní má slova.

  Potom byste nepsal takovéto hlouposti:

  „Předpisy jsou psány pro všechny, nejenom pro účetní. Pravidla silničního provozu také musí dodržovat všichni, i ti, kdo neabsolvovali autoškolu. Podle Vás dobrý oběd ocení pouze kuchař.“

  Ano, předpisy jsou psány pro všechny, ovšem Počtář si umanul, že jediným předpisem pro SVJ je zákon (nevím, který přesně měl na mysli). A když není přímo v zákonu povoleno používat v SVJ fondy, tak..... ty jeho perly si můžete dočíst v jeho příspěvku.

  A k tomu si třeba nastudujte něco k fondům v právních předpisech, které jsem uvedla. Potom alespoň budete vědět, o čem píšete.

  Tady ztrácím cenný čas a zabírám prostor.

  Vložil Leopolda (bez ověření), 23. Září 2019 - 10:28

  Vážená paní Klainová, omlouvám se, že mám dotaz mimo tuto diskusi, ale Vaše odpověď bude velmi krátká, jednoslovná. Ve výpisech z bankovního účtu našeho SVJ nejsou u jednotlivých plateb uvedeny důvody platby, ale účetní mi tvrdí, že to program Pohoda neumožňuje, ale tomu nevěřím. Jak to tedy je? Moc Vám děkuji a přeji příjemný den.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 23. Září 2019 - 11:17

  Odborníkem na program Pohoda je pan Dvořák, který zde občas radí. Já ten program neznám, ale neumožňuje-li zadat účel platby, tak kdybych byla účetní, určitě bych si jej nepořídila. Podle § 8 ZoÚ musí být účetnictví mimo jiné i srozumitelné. Platby z výpisu se účtují do deníku. Bez možnosti zjistit v deníku účel platby není účetnictví srozumitelné. Pan Dvořák Pohodu doporučuje, takže se obraťte s dotazem na něj.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 24. Září 2019 - 6:18

  Pan Dvořák doporučuje Money S3, nikoliv Pohodu :-) Já aktivně pohodu nepoužívám, ale "Pohodářů" tu určitě pár bude.

  Ze zájmu jsem nahlédl do dokumentace Pohody a řekl bych, že to program umí.

  Příkazy k úhradě

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Září 2019 - 8:16

  Pane Dvořáku, omlouvám se.

  N. Klainová

  Vložil Dvořák (bez ověření), 24. Září 2019 - 12:49

  Nic se neděje, rozesmála jste mne (v dobrém).

  Vložil Petr, 24. Září 2019 - 11:20

  Nevím zda vám pomohu. Zmátlo mne, že původnímu dotazu 2018 se objevily komentáře 2019, které možná ani na původní dotaz neodpovídají

  Zde na portalSVJ např.

  www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav

  www.portalsvj.cz/…t-4-rozsudek

  www.portalsvj.cz/…ond-oprav-71

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Jinde, jak jsem vyhledal (můžete hledat i sami)

  https://nedoma-advokatka.cz/…oprav-v-svj/

  11.7.2019 – Tvoříte správně fond oprav v SVJ?

  Jedním z nejčastějších problémů ve společenství vlastníků jednotek (dále jako „SVJ„) jsou finance. A s tím jsou neoddělitelně spojeny pojmy – fond oprav, správní fond (fond údržby), zálohy na služby, dlouhodobá záloha na opravy atp. Všechny tyto pojmy jsou ale pro SVJ pouze laické výrazy a zákon je nepoužívá. Už s nesprávným používáním pojmů ale nastávají potíže – není pak totiž jasné, jak na sebe navazují stanovy, zákon a předpis plateb, protože každý pak používá trochu jiné názvy.

  Konec citace

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  www.problemysvj.cz/…-ho-nevidel/

  30.5.2019 – Fond oprav je jako Yetti – všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl

  (autor: Jiří Kašpar)

  O fondu oprav všichni mluví, ale nikdo přesně neví, co to vlastně je

  Fond oprav je často používaným pojmem. Všichni si myslí, že ví, co to je, ale ve skutečnosti to neví nikdo. V tomto článku se zabývám fondem oprav ve společenství vlastníků jednotek, nikoliv u bytových družstev, od kterých byl převzat, coby pojem. V tomto případě je vhodné používat uvozovky, tedy „fond oprav“, nicméně dále v textu ho budu psát bez uvozovek. Tento pojem bez uvážení používají i advokáti a soudci.

  Konec citace

  • – – – – – – – – – – – – – – – –

  Stejně dlouhá jako článek je diskuse ponejvíce mezi autorem a panem Ladislavem. Do diskuse přispěla také ing. Klainová 17.7.2019

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".