Elektronická komunikace v SVJ

Vložil Anonymous, 21. Leden 2022 - 21:58 ::

Mám e-mail i datovou schránku, což je dnes norma. Jak mám přimět SVJ, aby mi těmito kanály zasílalo zejména předpisy plateb a vyúčtování plateb, případně i další listiny? Naprostou většinu záležitostí vyřídím těmito způsoby.

SVJ trvá na zasílání poštou na dodejku, nevyzvednutí zásilky jim nevadí. Přestupkový zákon uvádí naschvály. Mohlo by se to použít?

(Raději napíšu, že SVJ má počítač, běžně e-mailem komunikuje – ne se mnou, požadované písemnosti má v elektronické podobě, pro mne je tiskne a nosí na poštu. To píšu proto, abyste tu nepsali, že SVJ třeba nemá počítač ani e-mail a vyúčtování počítá z hlavy a píše rukou.)

  • doručování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdeno (bez ověření), 25. Leden 2022 - 10:51

Elektronická komunikace je zajisté skvělý pomocník, ale ne vždy a ve všech případech. Důležité je uvědomit si, že při používání e-mailu nemůžete prokázat, že jste něco doručili a adresát o nějakém dopisu vůbec ví. E-mail není zajištěný kanál kde vždy dorazí vše, co je odesláno. Víte prokázat pouze to, že jste to odeslali, co může, ale také nemusí stačit (zrovna při novém předpisu plateb, vyúčtování nebo „vymáhání dluhu“ to spíš stačit nebude, příjemce řekne, že mu nic nedorazilo – a opravdu, technicky nemuselo, to že obvykle dorazí a on se na to jen vymluví – neprokazatelné).

Datové schránky jsou na tom o něco lépe, pokud by si ji SVJ zřídilo (jakože k tomu tak jako tak dojde a od 1.1.2023 jsou pro SVJ povinné – novelou zákona 300/2008 Sb.), tak je možné je využít – ovšem jen s využitím „poštovní datové zprávy“ (PDZ), příjemce ale musí příjem těchto zpráv povolit / aktivovat.

Poslání obyčejně či vložení do schránky s požadavkem, aby jednu kopii po podepsání příjemce vrátil zpět – opět, neprokazatelné, takže pokud někdo nechce platit… neprokážete, že jste mu něco doručili (v tomto případě dokonce neprokážete ani to, že jste mu vůbec něco posílali). A proto je tu doporučená zásilka případně dodejka.

Vložil Josefina (bez ověření), 27. Leden 2022 - 12:35

„Poslání obyčejně či vložení do schránky s požadavkem, aby jednu kopii po podepsání příjemce vrátil zpět – opět, neprokazatelné, takže pokud někdo nechce platit… neprokážete, že jste mu něco doručili (v tomto případě dokonce neprokážete ani to, že jste mu vůbec něco posílali). A proto je tu doporučená zásilka případně dodejka.“ (Vložil Zdeno (bez ověření), 25. Leden 2022 – 10:51)

Pane Zdeno,

pokud příjemce začne hradit podle zaslaného předpisu a nebo potvrdí přijetí svým podpisem na kopii zaslaného předpisu a nebo podá reklamaci zaslaného předpisu, máte doklad o doručení (stačí jedno z uvedeného). Jiný (další) doklad doručení nepotřebujete. Tím je věc u slušných lidí vyřízena.

Teprve pokud nic z toho příjemce neučiní, přistoupíte k dalším krokům. U slušných lidí k žádným dalším krokům nedojde. Asi se každý z nás pohybuje mezi jinými lidmi.

Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:21

Souhlasím, u té slušné většiny to takto zafunguje bezproblémově. U předpisu plateb zásadní problém nevidím.

Pokud ovšem chcete doručovat vyúčtování s nedoplatkem, či pak výzvy k úhradě dluhu, tak použít jen e-mail nemusí stačit. Jasně, není problém to poslat e-mailem, ale opravdu doporučuji se „jistit“ a poslat to také doporučeně (vhodné i s dodejkou). Ale to jste možná myslela tím „přistoupíte k dalším krokům“…

„Asi se každý z nás pohybuje mezi jinými lidmi.“ – jako člen výboru si zrovna okruh lidí (členů SVJ) vybírat nemohu :) Naštěstí problémových členů, kde doručujeme doporučeně s dodejkami máme naprosté minimum, ale jsou (po propočtu – jen 1%).

Vložil Justitianus, 25. Leden 2022 - 13:22

Zdeno, zase zde fantazírujete a píšete nesmysly.

Vložení do schránky samozřejmě lze prokázat: Například svědectvím dvou členů výboru, kteří u toho byli.

Odeslání emailu samozřejmě lze prokázat: Odešlete email zároveň sobě, nebo libovolnému počtu dalších osob do jejich emailových schránek. Tím je prokázáno co bylo odesláno, kdy to bylo odesláno, kdo to odeslal, komu to odeslal a jaké k tomu byly případně přílohy. Za funkčnost své emailové schránky odpovídá příjemce. Nikoli odesilatel.

Justitianus

Vložil Zdeno (bez ověření), 26. Leden 2022 - 18:14

Justitianusi, zkusím to v úvodu napsat „řečí vašeho kmene“, tomu budete snad rozumět.

Asi máte problém se čtením napsaného textu. Umíte číst? Nebo máte problém s pochopením (přečteného) textu. Proč byste jinak plýtval tolika řádky o tom, jak prokazovat odeslání e-mailu, když sem sám psal: „Víte prokázat pouze to, že jste to odeslali…“. Asi šlo o to, aby ste nás všechny „blbečky“ poučoval a kázal, že.

Mimochodem, z toho co jste uvedl, to najisto prokázat stejně nelze, pochybuji že znáte vůbec technické pozadí fungování e-mailů (SMTP protokolu, používaných smtp serverů a toho, co dokáží) – ale možná mě překvapíte a RFC 821 + dnes spíš RFC 5321 znáte jako své boty a ve volném čase se bavíte instalací a konfigurací mailserverů (mě jich pod rukami prošlo hodně). Spíš ne, v této oblasti fantazírujete a nesmysly píšete vy, ale nevadí. Divil byste se, jaké „zázraky“ je tam možné docela snadno dosáhnout, co je horšího, občas i nechtěně a nevědomě kvůli celkem drobným chybám v konfiguraci.

Odeslání e-mailu a dokonce jeho přijetí přijímajícím mailserverem lze prokázat spíše z protokolů (odesílajícího) mailserveru. Jen aby nedošlo k omylu – to stále nezaručuje, že e-mail dorazí do schránky příjemce. Jen to mluví o tom, že odesílající mailserver si splnil svou úlohu, a dál už nevíte vůbec vůbec nic. Dobře nakonfigurovaný mailserver by sice v případě chyby měl vrátit odpovědní informaci, ale – stát se může cokoliv, řešil jsem mnoho případů, kdy nevrátil nic a e-mail opravdu nedorazil (do /dev/null se toho vejde…).

Zkuste (opravdu jen zkuste) pochopit, že fakt, že něco odešlete vůbec neznamená, že to příjemci dorazí a tedy že je o něčem informován. U e-mailu se na to nedá spolehnout ani omylem. Analogie v reálném světě – klidně mějte i 5 svědků a notáře, kteří potvrdí vložení něčeho do schránky, i tak se může stát, že příjemce v ní nic nemusí najít – on se tam v mezičase může objevit „útočník“, který si schránku otevře paklíčem a vše z ní odcizí. A pokud by vás snad napadlo, že znovu fantazíruji – tak věřte nevěřte, toto se mi stalo a výsledkem bylo TO (nejen kvůli porušení poštovního tajemství, ale možnému zneužití osobních údajů, které byli v zásilce), pokud by vás zajímali detaily, rád doplním…

Ale nejlepší je vaše věta „Za funkčnost své emailové schránky odpovídá příjemce.“ – a to má prosím „běžný příjemce“ zajistit jak? Nemá na to absolutně žádný dosah, může jen „věřit“, že to prostě (obvykle) funguje. Četl jste do detailu podmínky běžných e-mailových služeb (google, yahoo, seznam) či podmínky i placených (hostingových) služeb? Zkuste v nich najít garanci doručení každé e-mailové zprávy. V tom reálném světě to podle vás znamená, že příjemce odpovídá za bezpečnost své schránky a za to, že mu z ní nikdo nic nezcizí? Jak to asi má dosáhnout?

Jinak kdyby to vaše „za funkčnost odpovídá příjemce“ platilo, tak proč e-maily nepoužívají k doručování soudy, správní orgány / orgány veřejné moci? Proč asi existují celkem komplikované systémy jako datové schránky (na SVK „elektronické schránky“)? A proč asi eIDAS zmiňuje jednotnou definici služby elektronického doporučeného doručování? (kterou mimochodem nesplňují ani datové schránky, ani slovenské elektronické schránky – které k tomu ale mají blíž)

Že by proto, že na e-mail se jednoduše spolehnout nedá?

Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 6:13

Pane Zdeno (bez ověření), píšete zde jako typický fachidiot. Budu Vám muset vysvětlit co je doručení a jak na to nahlíží judikatura. Vaše fantazie o mailserverech jsou totiž zcela mimo.

V první řadě platí, že na doručování emailem by se obě strany musely napřed dohodnout. Tím na sebe příjemce bere plnou odpovědnost za to, že má funkční emailovou adresu na fungujícím mailserveru. Za toto neodpovídá odesilatel! Píšu to už podruhé.


Pak si taky zapište za uši, že je úplně jedno zda zprávu adresát dostal/viděl nebo nedostal/neviděl. Pokud Vás to překvapuje, pak jen proto, že neznáte konstantní judikaturu o doručování.

Odesilatel splnil svou povinnost již tím, že zprávu odeslal na určený email příjemce. Neodpovídá za nic jiného. Jakékoliv nedoručení nebo jiné problémy jdou za příjemcem. K tomu cituji notoricky znamý judikát:

„K námitce odvolatele, že pouhé odeslání pozvánky na valnou hromadu na adresu společníka není postačující, nebyla-li pozvánka doručena, odvolací soud uzavřel, že postačí, dostane-li se pozvánka do sféry dispozice společníka tím, že mu bude zaslána na adresu jeho bydliště, kterou společnosti sdělil. Nelze přičíst k tíži společnosti, že společník si pozvánku na valnou hromadu nevyzvedl a k jednání valné hromady se nedostavil.“

Krajský soud v Brně, č. j. F 5118/2004, F 9646/2004, C 24729/9 – 211 ze dne 14. září 2005

Lhůta pro oznámení pozvánky na valnou hromadu s.r.o. je dodržena (…) pokud sice pozvánka společníku ve lhůtě doručena není, ale svolavatel pozvánku odeslal natolik včas, aby byla společníku ve lhůtě doručena, k čemuž však nedošlo z důvodů na straně společníka.

Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2018, sp. zn. 27 Cdo 1725/2017

Jestliže tedy SVJ odeslalo písemnost na emailovou adresu, kterou jí příjemce sdělil, pak SVJ splnilo svou povinnost doručit. Jakékoliv problémy mimo mailserver odesílatele jdou k tíži příjemce, který si tento způsob komunikace sám zvolil.


A zjevně (fachidiot!!!) nechápete další věc. Nikdo se nebude hrabat v logu nějakých mailserverů. SVJ prostě odešle ten email na CC: adresy členů výboru, např. na seznam.cz a gmail.com. Při prokazování u soudu ti dva adresáti přijdou, přihlásí se do svých mailoých účtů, a na místě soudu prokáží, že ten CC: email oba dostali. Mohou to celé na místě i vytisknout. Tím bude prokázáno co bylo odesláno, kým, komu, kdy a s jakou přílohou. Píšu to zde podruhé.

Pokud si myslíte, že soud uvěří pohádce o tom že někdo tajemný hacknul seznam.cz i google.com, aby tam podstrčil nějaké falešné emaily, a změnil data a časy, pak jste ovšem zcela mimo. Žádný soudce by téhle Vaší pohádce neuvěřil.


Závěr: Zdeno (bez ověření), snažíte se diskutovat o věci které nerozumíte.

Justitianus

Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 9:52

Nerozumíte tomu vy, ale pořád se držíte, že znáte vše a máte vždy pravdu. Vy budete právník, že…

Vaše „notoricky známé judikáty“ se netýkají e-mailu, nějaký přímo pojednávající o e-mailu byste neměl? K „postačí, dostane-li se pozvánka do sféry dispozice společníka“ – stále nechápete, že u e-mailu je tato sféra dispozice značně posunuta a je zcela jinde než ve skutečném analogovém světě. Uznávám ale, že stejný problém s chápáním může mít i soud (takže to pak chce dobrého právníka a „znalce“, nebo to dopadne jako obvykle, že na soud se jde po rozsudek, ne pro spravedlnost :) .

To, že přijímající mailserver převezme e-mail od odesílajícího ještě neznamená, že se e-mail již „dostal do sféry dispozice“ příjemce (to jsem již psal). Tento mailserver to totiž stále může ztratit ; ta sféra dispozice běžného příjemce je až jeho INBOX, do kterého má přístup ; nikam dál se nedostane a na nic víc nemá dosah. To co tak vehementně uvádíte platí na minoritní případy (kdy si příjemce spravuje svůj vlastní mailserver sám, nebo je administrátorem).

„příjemce bere plnou odpovědnost za to, že má funkční emailovou adresu na fungujícím mailserveru“ – bylo by nadlouho, technické problémy a výpadky vám asi nic neříkají (analogicky: stejně tak pošta sem tam něco stratí). Když jsem u té analogie: e-mail odpovídá ± obyčejnému doručování listu (spíš korespondenčního lístku pokud není použito šifrování, všechny mailservery cestou vidí celý e-mail jako „plaintext“).

Už jste přišel na to, proč soudy a správní orgány nepoužívají e-mail k „doručování“ a proč používají výhradně datové schránky a nebo doporučený („úřední“) list s doručenkou do vlastních rukou ?

--

Na závěr fachidiot radí: pokud posíláte za SVJ cokoliv hromadně, tak nikdy, opravdu nikdy (1) nepoužívejte TO: nebo CC: , ale výhradně BCC: – pokud netušíte proč, tak si zjistěte na ÚOOÚ (ochrana před zneužitím e-mailových adres členů). Od ÚOOÚ: "Mimo specifické situace … by měly být všechny hromadné e-maily rozesílány tak, aby ve zprávě nebyli viditelní ostatní adresáti. " . Odeslání hromadného e-mailu s příjemci v TO: nebo CC: prakticky splňuje spáchání bezpečnostního incidentu, který by (podle rozsahu) měl být i hlášen na ÚOOÚ. A ne, není to nic nové co přineslo GDPR, toto platí již dlouho / dávno. Nebudu také dál technicky popisovat, jak to drobně komplikuje Jistitianusovo prokazování, bylo by to moc fachidiotské a stejně by to nepochopil.

(1) – jediná výjimka, kdy můžete posílat v TO: nebo CC: je, pokud máte od všech souhlas se zveřejněním e-mailové adresy člena všem ostatním členům SVJ – co asi nikdo nemá, obvykle člen poskytne adresu jen SVJ a nechce (ani nepředpokládá) že tato bude (naprosto diletantsky) zveřejněna všem.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 13:09

(1) Zdeno, jste zjevně mimo. Tato diskuse má přece nadpis „Elektronická komunikace v SVJ“. Vy zde melete cosi o doručování soudem a správními orgány. Na to se Vás nikdo neptal. Toto se Vám stává často, tyto záchvaty?

(2) Dále: jako pravý právní analfabet jste nepochopil, že pojem „doručování“ se týká jakéhokoli doručování. Je při tom bezvýznamné, zda písemnost má podobu elektronickou, nebo papírovou, nebo je třebas vytesána do kamenné desky. Je úplně jedno zda je doručována kurýrem, poštovním holubem, emailem, faxem, pomocí SMS, pomocí poskytovatele poštovních služeb.

(3) Váš rant ohledně používání CC: a BCC: ukazuje, že jste opravdu fachidiot který nic nepochopil. Právě CC: se v tomto případě použije, a to proto, aby ze všech odeslaných emailů bylo možno prokázat že jde o tentýž email zaslaný v jediném okamžiku určitému okruhu více příjemců. Pokud by email byl odeslán se skrytými příjemci (BCC:), pak by se to u příjemce prokázat nedalo. Chyběla by informace o tom kdo obdržel kopii. Přečtěte si něco o emailech, Vy experte. Je vidět že se v tom neorientujete.

(4) Nepochopil jste ani tak jednoduchou věc, že když příjemce sdělí svůj email a požaduje aby mu na něj bylo doručeno, pak tím přebírá veškerou odpovědnost za to, že ten email se dostane z jeho mailserveru do jeho inboxu. Nemůže vůči odesilateli úspěšně namítat, že služba kterou si sám zvolil, není spolehlivá. Odesilatel svou povinnost splnil odesláním. Přečtěte si ty judikáty. Už to zde píšu potřetí, ale blbovi to asi nestačí k pochopení.

(5) Stejně tak jste zcela mimo ohledně rantu k ÚOOÚ: Mezi členy výboru SVJ se nemůže uplatnit Vami zbytečně probíraná ochrana osobních údajů. Vy snad tvrdíte, že email od SVJ je podle ÚOOÚ tak přísně tajný, že jeho obsah nesmí znát ani odesilatel??? To je kabaret, Zdeno. Děkujeme že jsme se mohli zasmát.

Vlastně omlouvám se, že jsem Vás označil za fachidiota. Fachidiotem je totiž osoba, která má nadprůměrné znalosti v jednom úzkém oboru. Ale ukazuje se, že Vy nerozumíte ani té elektronické komunikaci, když nedokážete rozlišit kdy (a proč) se použije CC: a kdy BCC:.

Justitianus

Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:10

Vaše neznalost e-mailu je až směšná, ale stále jste přesvědčen, že vše znáte a jen vy, jediný vyvolený, máte ve všem pravdu.

Samozřejmě, pokud vás to pohladí na duši, tak „máte pravdu, opravdu se v e-mailech neorientuji“ (sice provozuji několik mailserverů, ale jo, nic o tom nevím). O tom, že existuje hlavička Message-ID, přidělena (jednou) prvním MTA, která je pro daný e-mail stejná (a jedinečná) a pomůže k prokázání hromadného e-mailu – o tom ani netušíte, místo toho si myslíte, že při BCC to nelze prokázat. Lze, jak jsem psal již předtím, trochu se jen situace komplikuje – a platí také to, co jsem již psal, že to nepochopíte, protože vůbec netušíte, o co jde. Ale budete stále prskat na jiné.

K ÚOOÚ – znovu, neumíte číst? Nechápete psaný text? Znovu si přečtěte: „pokud posíláte za SVJ cokoliv hromadně, tak…“ – dobrá, tak abyste to lépe pochopil, doplním/upravím to: Pokud posíláte jménem SVJ členům SVJ cokoliv hromadně, tak nikdy…". Je to lepší? Pokud ne, opravdu, nestyďte si přiznat, že něčemu nerozumíte a zeptejte se ÚOOÚ, jak správně poslat hromadný e-mail členům SVJ tak, abyste nekorektně nezveřejňoval jejich e-mailové adresy (k čemu souhlas nemáte). Nebo si pak (v případě opakovaného porušení) neste následky, on by vám to ÚOOÚ vysvětlil, co jste podělal…

A pro vaše pobavení, když obvykle trváte na detailech a všechny za ně kritizujete: nastudujte si rozdíl mezi slovy email a e-mail.

Vložil Josefina (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:31

„nastudujte si rozdíl mezi slovy email a e-mail.“ (Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 – 13:10)

https://en.wi­kipedia.org/wi­ki/Email
https://en.wikipedia.org/wiki/E-mail

Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:40

https://cs.wikipedia.org/wiki/Email

(povšimněte si tam: nesprávný zápis pojmu e-mail – elektronická pošta)

a pak:

https://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail

Vložil Josefina (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:44

Zajímavé, málokdy se jazykové verze liší.

Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 13:47

Jste hlupák, Zdeno. Psal jsem jasně o prokázání v případě soudního sporu. A napsal jsem jak jednoduše se to soudu prokáže: dva statutáři přijdou a soudu ukáží které emaily dostali. Hotovo, důkaz proveden.

Při postupu podle Vašeho návodu by soud musel napřed ustavit soudního znalce a vydal by mezinárodní soudní příkaz firmě Google (Alphabet) ke zpřístupnění logů jejích mailserverů. Teprve pak – až Google (v jurisdikci U.S.A.) poslechne jakýsi český okresní soud – by se soudní znalec mohl začít hrabat v těch záznamech, aby zjistil něco o tom jediném emailu.

Ještě prosím dokončete tu fantastickou pohádku, že firma Google (Alphabet) zpřístupní na základě soudního příkazu veškerou databázi, abyste se jim mohl hrabat v logu milionů emailů. Experte!!! A to nemluvím o tom, kolik stotisíců by celá ta sranda stála, pokud by soud vůbec připustil provedení takového důkazu.

Zdeno, Vy jste možná expert přes emaily. Ale jste blb. Fachidiot.

Justitianus

Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 13:47

Google, stejně jako jiní provozovatelé (nejvíc asi Facebook), toto mají v denním popisu práce, a logy (žádné veškeré databáze, pouze relevantní části logů) předávají na základě soudního příkazu zcela běžně a bezproblémově. PČR s tím nemá naprosto žádný problém a žádné stotisíce to opravdu nestojí (ale ano, týká se to zejména trestněprávních věcí). Ale jo, je to jen fantastická pohádka, to víte že ano.

Dál už to opravdu nemá smysl, pro hloupého každý hloupý … :)

Vložil Justitianus, 27. Leden 2022 - 15:40

Jen blb bude navrhovat řešení, které bude stát peníze za zbytečného soudniho znalce; a Google taky nebude ty logy tahat ze záloh zadarmo. To vše prodlouží a prodraží projednávání před soudem o desítky tisíc – zcela zbytečně.

Přitom postačuje pouze v původním emailu uvést ty statutáry do řádku CC:.

V tom případě ani nemusí dojít na soud, protože vlastník jednotky (nebo jeho advokát) pochopí, že je zcela neudržitelná výmluva „že mu SVJ nedoručilo předpis příspěvků, nebyl seznámen s vyúčtováním služeb“, atd.

Právě toto je důvod, proč mnohá SVJ odesílají email určený všem členům tak, že je všechny uvedou jako adresáty v poli TO:. V tom případě mohou všichni adresáti u soudu dosvědčit doručení.

The TO field is, according to the rules of email etiquette, meant for the main recipient(s) of your email. To be more precise, this field should be used to include the recipients who are required to take action in response to the email.

Takže tento postup je korektní, a důkaz emailem obstojí u soudu.

Zdeno, Vy nejste jen fachidiot. Buď jste troll, nebo to nemáte v hlavě v pořádku. Případně jste soudní znalec, a přihříváte si zde vlastní polívčičku: chtěl byste si vydělat bokem ve sporech o doručování pomocí emailu.

Jinak se nedají vysvětlit ty kraviny, které zde píšete.

Justitianus

Vložil Josefina (bez ověření), 26. Leden 2022 - 18:30

„on se tam v mezičase může objevit „útočník“, který si schránku otevře paklíčem a vše z ní odcizí. … toto se mi stalo a výsledkem bylo TO (nejen kvůli porušení poštovního tajemství, ale možnému zneužití osobních údajů, které byli v zásilce), pokud by vás zajímali detaily, rád doplním…“ (Vložil Zdeno (bez ověření), 26. Leden 2022 – 18:14)

Pane Zdeno,

zajímaly by mne detaily, zejména jak dopadlo TO. Podávala jsem TO na poškozený zámek u schránky a otevřenou schránku – odloženo (koupila jsem nový zámek). Dále jsem podávala TO na schránku poškozenou a otevřenou sousedem, který se k činu přiznal – odloženo. Poškozenou schránku mám stále schovanou, nikdo ji vidět nechtěl (koupila jsem novou schránku).

Vložil Zdeno (bez ověření), 27. Leden 2022 - 9:14

Ptáte se, jak to dopadlo – no, žel, nakonec stejně – odloženo, pachatel neznámý. Řešilo se to v roce 2007 na M.O. Hostivař, Pl.Mráze 13. Po oznámení nejdřív poměrně vlažný přístup (co je s něčím takovým otravuji…), ale až když viděli listinu která byla uvnitř otevřené (roztržené) obálky a pak pohozena v koši („Doklad o potvrzení a zajištění ubytování“, požadován cizineckou policií, se spoustou osobních údajů včetně podpisu majitele bytu), tak trochu otočili – a uznali, že podání TO bylo nezbytné (pokud by později hrozilo zneužití údajů). U mě tedy nešlo jen o otevření schránky, ale i o otevření zásilky v ní (a pokud by se jí pachatel zbavil jinde, ani bychom na to nepřišli a mysleli si, že zásilku ztratila pošta – o tom, že nám ji majitel poslal jsme věděli).

V mém případě zámek poškozen nijak nebyl (na druhou stranu, ty zámky do schránek nejsou zrovna ve vysokých bezpečnostních třídách, tipuji, že ten co se vyzná to lehce otevře v řádech sekund), protože šlo o malý dům (8 bytů) s docela dobře zajištěným vchodem, tak pachatel byl pravděpodobně někdo z domu. Co vím, PČR mluvila se všemi v domě, ale tam to každý zapře velice lehce. Na prokazování technických důkazů ani nedošlo.

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 25. Leden 2022 - 13:34

Jak praktické tuto prokazovat po 3 letech u soudu…

Že se vhodila tedy a tedy tam a tam…

Zkuste autoru dotazu poradit, jak má navést/přimět představenstvo, aby mu to poslali například emailem…

Vložil Justitianus, 25. Leden 2022 - 14:01
  • Pane Radime, ptáte se jak to prokazovat po 3 letech u soudu.

To je celkem nesmyslná otázka. Prokazuje se to přece naprosto stejně po 14 dnech, po třech měsících, po jednom roce, nebo po třech letech: svědectvím osob, které dosvědčí, že písemnost vložili v domě do schránky označené jménem příjemce.

Je samozřejmě možno aby to potvrdili i ostatní příjemci toho dokumentu: soudy běžně judikují, že když to vyúčtování dostali do schránek včas všichni ostatní, pak je nejspíše ten jeden dostal do schránky taky.

  • Taky jste napsal: „Zkuste autoru dotazu poradit, jak má navést/přimět představenstvo, aby mu to poslali například emailem.“

To už jsem autorovi dotazu poradil 22. ledna 2022 v 8:56. Umíte jistě číst, že?.

Justitianus

Vložil Radim Radimov (bez ověření), 27. Leden 2022 - 15:46

Jenže po 3 letech už si málokdo pamatuje a tyto “problémy” mají typicky pronajímatelé a jejich schránka typicky nemá jmenovku vlastníka.

Vložil - (bez ověření), 23. Leden 2022 - 16:44

SVJ se jistí, chce mít doručení dokumentů prokazatelné a v pořádku, vůbec vás nemusí považovat za problematického. Klidně se s členy výboru domluvte, že pokud chtějí mít vše v pořádku, tak ať vám dokumenty posílají kromě doporučeně poštou také elektronicky – jejich skeny či jen prostá nepodepsaná PDFka ať vám také pošlou na vaši e-mailovou adresu. On je tu totiž ještě další problém, který asi netušíte, a tím je elektronický podpis dokumentu, pokud vám SVJ doručuje dokument, který podepisují členové statutárního orgánu. Pokud by dokument měl být doručován elektronicky a měl by být podepsaný, pak by v zájmu právní jistoty a zajištění jeho integrity (neměnnosti a celistvosti do budoucna), měl být podepsán elektronickým podpisem, který tuto integritu zajišťuje hashovací funkcí, tedy nejlépe kvalifikovaným elektronickým podpisem, na jehož vyřízení asi členové výboru nemají čas a také asi chtějí šetřit SVJ peníze za pořízení certifikátů pro tyto podpisy.

Vložil Měřil (bez ověření), 23. Leden 2022 - 17:02

„chtějí šetřit SVJ peníze za pořízení certifikátů pro tyto podpisy“ (Vložil – (bez ověření), 23. Leden 2022 – 16:44)

Cenu certifikátu je třeba porovnat s cenou zaslání doporučené zásilky (tisk, vložení do obálky, nadepsání obálky, cesta na poštu (cena dopravy a času), cena času stání ve frontě na poště, poštovné), která snadno převýší cenu certifikátu, a to se bavíme o jedné zásilce a o certifikátu, který může odesílatel používat i pro jiné účely.

Mezi slušnými lidmi se postupuje jinak: Vložím do schránky (nebo pošlu obyčejně) dva výtisky s prosbou o vrácení jednoho potvrzeného výtisku.

Vložil Zdeno (bez ověření), 24. Leden 2022 - 8:03

Cenu certifikátu je třeba porovnat s cenou zaslání doporučené zásilky (tisk, vložení do obálky, nadepsání obálky, cesta na poštu (cena dopravy a času), cena času stání ve frontě na poště, poštovné), která snadno převýší cenu certifikátu, a to se bavíme o jedné zásilce a o certifikátu, který může odesílatel používat i pro jiné účely.

Nic z výše uvedeného není nutné – na poštu kvůli tomu není třeba vůbec chodit. Viz služba „Dopis Online“ u PostServis.cz…

Argumentovat slušností při nutnosti splnit nějaké zákonné podmínky, aby nemohl být případný soud u neplatiče neúspěšný – nezkoušel bych, ale to je každého volba.

Vložil Justitianus, 22. Leden 2022 - 8:56
  • Anonymous, ptáte se: „Jak mám přimět SVJ, aby mi těmito kanály zasílalo zejména (…)?“

Odpověď je velmi jednoduchá. Postačí – podle okolností – buď rozhodnutí shromáždění, nebo změna stanov SVJ.

K tomu Vy sám můžete navrhnout text usnesení a odůvodnění proč má být tato záležitost zařazena na pořad jednání shromáždění. Statutáři budou povinni zařadit tento bod, jestliže žádost bude doručena SVJ před rozesláním pozvánky a bude mít podporu vlastníků jednotek s více než čtvrtinou všech hlasů, nejméně však dvou z nich (§ 1207).

V případě změny stanov bude SVJ povinno vložit do sbírky listin rejstříkového soudu jejich nové úplné znění, a to bez zbytečného odkladu. Vyřešeno.


Doporučuji Vám: namísto studování přestupkového zákona si raději přečtěte vaše stanovy a občanský zákoník (§ 1158 až § 1222).

Justitianus

Vložil ˇ (bez ověření), 21. Leden 2022 - 23:49

Je to trochu složitější, než se domníváte. Nakonec jako všechno v této zemi, tady není nic jednoduché. Pokud je v svj neplatič a dostane se to až k soudu, svj musí soudu doložit, že předpis vlastníkovi doručilo. Zasílání dopisem s dodejkou může být nepraktické, drahé, ale svj se jistí už dopředu. U nás zasíláme předpisy emailem nebo dáme předpis do schránky. U problematických vlastníků je pak nutné zaslat ještě dopisem s dodejkou. Takže to není žádný přestupek. Ještě by bylo možné dát předpis vlastníkovi proti podpisu. Když to posílají jenom vám, tak vás patrně považují za problémového vlastníka. To musíte vědět vy sám.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".