dotaz na kvalifikovane experty v oboru ucetnictvi

Vložil precedens, 17. Leden 2019 - 10:58 ::

Mame nasledujici dotaz na specialisty oboru ucetnictvi SVJ:

SVJ nepredalo novemu spravci, který provadi SVJ také ucetnictvi komplexni starší podklady. SVJ predalo urcité torzo dokumentů za poslední rok.

Dotaz zni – lze zákonným způsobem radne navazat nove ucetnictvi na minula ucteni obdobi za celou existenci let SVJ na zaklade pouhého torza predesleho 1 roku ucetnictvi? Pokud ano, tak jake konkretní jednotlive ucetni podklady jsou k tomu jiste potreba predlozit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zvědavý (bez ověření), 20. Leden 2019 - 13:39

  Podívejte se do veřejného rejstříku, zda jsou ve sbírce listin zveřejněny účetní zavěrky s přílohami, které SVJ mají povinnost zveřejněnovat, a to, od úč.období 2014. Budete se mít alespoň čeho chytit (a také k tomu výsledku musel výbor nějak dojít) v příloze je uvedeno, kdo účetnictví zpracoval ( i od účetní je možné získat podklady). Pokud je skutečně cílem navázat na předchozí účetní období, je to levnější cesta než soud. Mínusovačům zdar ;-)

  Vložil precedens, 21. Leden 2019 - 5:34

  Jak vybor dosel k vysledku by vsechny zvedeve skutecne zajimalo. Smim se zeptat zda existuje nejaky ucetni obchazeci zpusob jak lze prokazat vysledek v zaverkach kdyz nejsou podklady..?

  Ciste formalni ÚZ samoska bez priloh udajne vyparcovala a podepsala pouze prijmenim zcela neznama (neidentifiko­vatelna) osoba, ktera z naseho SVJ-odpovedneho vyboru rozhodne neni :-))))

  Ma nekdo navody jak se z toho muze vybor vykroutit nejakym fiktivnim scenarem o likvidovani ucta?

  Precedens

  Vložil zdeseny clen SVJ, 18. Leden 2019 - 21:46

  § 254Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

  (1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,

  kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

  kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

  a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 20. Leden 2019 - 0:32

  „Obraťte se na policii“

  Doporučujete obrátit se na policii. Z toho je vidět, že s policií zatím nemáte žádnou zkušenost. Co policie učiní: Nechá věc chvíli zaležet a pak Vám napíše, že věc kvalifikovaně posoudila a odložila.

  Nebo snad dokážete přimět policii konat, tj. přimět ji k tomu, aby pomáhala a chránila? Jak?

  Už se zde řešilo.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Leden 2019 - 7:04

  mám s policií zkušenosti a mám za to že v případě, že vám skutečně minulý výbor svj neodevzdá účetnictví, tak policie konat bude. Pokud podáte trestní oznámení coby nový statutár, co nemá od předchozího účetnictví, a stojí před otázkou, jak navázat na něco co nemá a nebýt přitom sám trestně právně zodpovědný za stejný trestný čin.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Leden 2019 - 11:18

  A co když bývalý statutár předá torzo účetnictví/do­kumentace? Stalo se v našem případě – přebírali jsme po ustavení výboru od BD, které bylo pověřeným vlastníkem. BD vedlo účetnictví našeho SVJ střediskově v rámci BD, předali nám jen faktury za opravy (ty evidovali odděleně po domech), ale jiná střediska (vlastní správní činnost – mzdy, odměny, právní služby, vymáhání, úroky, revize, služby, banka) evidovali napříč všemi SVJ a BD jako středisko a tyto doklady a účetnictví nám nepředali, také BD mělo jeden bankovní účet (svůj), SVJ účet nemají, a nepředali tedy ani výpisy z účtu, nepředali zápisy ze shromáždění, jelikož je považovali za svoje (BD geniálně integruje členskou schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků), nepředali projektové dokumentace a podklady k výběrovkám, dle jejich názoru to bylo jejich duševní vlastnictví – dle názoru BD to bylo jejich účetnictví/doklady a ne naše.

  Po dvouletém boji a posílání předžalobních výzev jsme se rozhodli udělat tlustou čáru, protože soud by neměl smysl, řekli by, že vše už skartovali…

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Leden 2019 - 12:28

  v trestním řádu je naprosto jasně napsáno kdo zatají.

  Nechal bych si zpracovat znalecký posudek, že k řádnému a úplnému účetnictví ty doklady (nebo jejich kopii se začerněnými údaji co se vás netýkají) potřebujete a šel bych i tou cestou trestního oznámení.

  Ona to skutečně není jen tak sranda, nepředat někomu účetnictví a jak policie, tak státní zastupitelství by konalo.

  viz http://kraken.slv.cz/5Tdo679/2008

  „Podle formulace právní věty výroku o vině odsuzujícího rozsudku okresního soudu obviněný spáchal uvedený trestný čin konkrétně tak, že účetní knihy, zápisy nebo jiné dokumenty zatajil a tím ohrozil majetková práva jiného.“

  „V posuzovaném případě obviněný účetní doklady, které evidentně existovaly (srov. zpráva Finančního úřadu na č. l. 70 trestního spisu), nepředal novému jednateli obchodní společnosti, jak by měl potvrzovat předávací protokol ze dne 6. 5. 2002. Soud prvního stupně poměrně podrobným způsobem vyhodnotil provedené dokazování ve věci a učinil jednoznačný skutkový závěr, že k faktickému předání dokumentů nedošlo. (Srov. str. 4 rozsudku Okresního soudu v Ostravě.) Tímto zjištěním soudů je vyvráceno tvrzení dovolatele, že za ztrátu účetních dokladů je odpovědný nový jednatel svědek M. U. Nelze proto souhlasit s dovolatelem, pokud za zatajení ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 tr. zák. považoval jen situace, kdy pachatel v rozporu s objektivní skutečností tvrdí, že účetní doklady vůbec neexistují.“

  „Pokud se týká konkrétní formy, jakou měl obviněný zatajit účetnictví společnosti, Nejvyšší soud se domnívá, že jeho počínání odpovídalo vymezení znaku zatajení , jak je interpretován v dosavadní soudní praxi . Obviněným poskytnuté údaje o místě, kde se doklady nachází, byly v rozporu s ostatními provedenými důkazy, přičemž vyvstaly nevyřešitelné nejasnosti ohledně místa jejich uschování. Po celou dobu obviněný tvrdil, že účetní doklady předal dne 6. 5. 2002 M. U. , avšak podepřel toto tvrzení dokumentem, jehož obsah byl v rozporu s reálným stavem, a jiný důkazní prostředek na podporu své argumentace nepředložil. Podstatné z hlediska posouzení trestní odpovědnosti podle § 125 odst. 1 alinea třetí tr. zák. v této souvislosti je tedy to, že tvrzení obviněného byla v řízení před soudy nižších stupňů vyvrácena a skutečné místo uložení účetních dokladů, či dokonce jejich zničení, se nepodařilo objasnit, resp. prokázat.“

  Nebo ÚS – https://www.ucetni-portal.cz/…tura/867.pdf

  Konstatní judikatura v zadržování a nepředání účetnictví spatřuje naplnění skutkové podstaty trestného činu a OČTŘ konat budou, protože musí.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Leden 2019 - 13:10

  V daném konkrétním případě jsem vyhodnotil, že nemá smysl do případu vkládat energii, nervy, čas a peníze. V jiném obdobném případě jsme ale žalobu podali (jiné SVJ) a ta stále běží – už 5 let… je to asi moje nejdelší a nejúmornější žaloba, kdy obě strany jsou zabetonovány na svých pozicích. Zkušeli jsme dvakrát navrhnout předběžné opatření, ale dvakrát nám ho soud zamítl. Ono to není tak jednoduché, jak to vypadá.

  Chtěl jsem jen poznamenat, že někdy je výhodnější udělat tlustou čáru za minulostí.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Leden 2019 - 13:36

  protože nebudete schopen obhájit průkaznost účetnictví.

  Navíc jste mi neodpověděl na otázku, já se ptám, zda jste se obracel na policii, nikoliv zda jste šel cestou civilní žaloby.

  Mám zkušenost, že policie koná v takovéto situaci a týkalo se to SVJ i bývalé účetní firmy. A konec konců dostatek důkazů o konání OČTŘ je i v té konstatní judikatuře.

  Být statutárem v této situaci, tak bych uvažoval o té vaší tlusté čáře jedině krytý usnesením všech vlastníků v daném SVJ a ještě bych požadoval podpisy na listinách stvrzujících všechny zůstatky v účetnictví všemi vlastníky.

  Za jakékoliv jiné situace byl volil buď rezignaci, nebo bych plnil povinnost statutára s použitím jak OČTŘ, tak civilních soudů.

  V opačném případě se dostáváte do konfliktu s trestním právem totiž vy osobně, protože nemáte průkazné účetnictví a neplníte povinnost obnovit jeho průkaznost, což je opět dle konstatní judikatury naplněním skutkové podstaty stejného trestného činu.

  Pokud máte být v pohodě s neprůkazným účetnictvím, musíte mít jistotu, že vaše vadné účetnictví nezasahuje do správného vyměření daně ani do majetkových práv jiných, v daném případě všech vlastníků. Proto ty podepsané souhlasy všech vlastníků.

  Vložil precedens, 21. Leden 2019 - 3:36

  HLAVICCE.

  Měli bychom související dotaz. Ted je čerstvě nový člen výboru. Stav s chybějícím účetnictvím je obdobně jak píšete. Jak závažně je odpovědný nový člen výboru (prevzal funkci misto odstoupeneho clena vyboru) za i minulou neprůkaznost účta? Je to člen který vlastní největší podíl nemovitosti. My jsme jej na tyto závažné závady neřádného hospodaření upozornovali, ale zatím jen ústně. Je vhodné jej upozornit také písemně s dodejkou do vastnich rukou? Je to bohužel nový-poslední člen SVJ, který okamžite začal „kolaborovat“ s výborem a čerpá nezákonně peníze z účtu SVJ zejména na generální rekonstrukci svého nebytového prostoru, kterou provádí těměř rok.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Leden 2019 - 10:20

  Pro všechny, kdo by si mohli myslet, že tlustá čára a vyčkávání na uplynutí dalších pár let, co minulý bordel zakryjí je dobrá volba…

  V tomto řízení byli statutáři, co neobnovili průkaznost účetnictví sice nakonec osvobozeni, ale až po dovolání k NS a čistě na základě skutečnosti, že byli statutáry jen velmi krátkou dobu a že se i pokusili pověřit někoho obnovou, nicméně ten utrpěl mozkovou mrtvici, takže nakonec zkonstatoval soud, že nebylo v jejich silách dát účetnitcví dohromady.

  Takže výše navrhovaný postup uděláme tlustou čáru a tváříme se, že nic nevíme, může také vést k několika rokům před soudy v trestně právních věcech. Dotyční statutáři bytového družstva v tomto případě chodili na policii a k soudům celkově 5 let a v prvním kole soudy rozhodly takto: „Za oba přečiny byl každý z obviněných odsouzen podle § 255 a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon soud podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří let.“.

  Hodně štestí každému zastánci tlusté čáry.

  Usnesení NS ČR 5 Tdo 1419/2014 z 28.01.2015

  „Argumenty, jejichž prostřednictvím obvinění poukazovali na existenci problémů v účetnictví již před jejich nástupem do funkce, státní zástupkyně odmítla s tím, že jejich povinností bylo vést průběžné účetnictví včetně evidence primárních dokladů alespoň za období spadající do výkonu funkce statutárního orgánu družstva. Zdůraznila přitom vzdělání obou obviněných a jejich znalost povinností z funkce vyplývající v okamžiku, kdy do ní vstupovali, z čehož dovodila srozumění obviněných s případnými následky v případě jejich neplnění.“

  „Soud prvního stupně založil výrok o vině obviněných na tom, že od doby, kdy převzali funkce v Českomoravském stavebním a bytovém družstvu, tj. od 5. 2. 2010 až do jmenování insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka dne 20. 9. 2011, v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o účetnictví, neprováděli řádně a včas pravidelné roční inventarizace majetku a závazků, účetní závěrky ke dni 31. 12. 2010 a 19. 9. 2011, neučinili ani žádná opatření k obnovení průkaznosti účetnictví, čímž ztížili reálné zjištění ekonomického stavu družstva a ohrozili uhrazení pohledávek vyjmenovaných věřitelů družstva převyšující částku 40 milionů Kč.“

  „Tento názor svědka pak odpovídá také odbornému hodnocení Ing. Josefa Michálka, který se jasně vyslovil tak, že počátky nedostatečně vedeného či zpracovaného účetnictví družstva je nutné hledat již v roce 2008 (a to podle jemu předložených podkladů). Při své výpovědi u hlavního líčení konaném dne 14. 10. 2013 také vysvětlil, že mezi roky 2007 a 2008 došlo k rozdílu mezi stavem aktiv a již v tomto období nebyla zachována tzv. bilanční kontinuita. Vzhledem k tomu, že inventarizace majetkových účtů nebyla v rozporu se zákonem provedena ke dni 31. 12. 2007 a účetnictví tak nemohlo podávat pravdivý obraz o finanční situaci družstva. K přímému dotazu obhajoby pak zpracovatel odborného vyjádření potvrdil, že chyba spočívající v rozporu bilanční kontinuity se neustále přenáší do dalších účetních období a je odstranitelná jedině dodatečným daňovým přiznáním, ovšem pokud jsou k dispozici nezbytné účetní doklady. Z hlediska odbornosti je pro účetního, resp. osobu zpracovávající podklady podstatné, zda vůbec je mu známo, že v předcházejícím období nebyly účetní dokumenty vyhotoveny správně, neboť obecně platí, že se předpokládá bezchybnost výsledků za minulá období.“

  Vložil @ (bez ověření), 21. Leden 2019 - 7:30

  Odpovědní jsou zejména všichni vlastníci bytů, kteří jsou členové svj. Odpovědný jste taky vy sám a taky váš povedený nový člen výboru. Když je to jedno ostatním, sám nic nezmůžete. Můžete si leda tak pobrečet na tomto portálu. HLedáte někoho odpovědného. Až budete mít shromáždění, vemte si s sebou veliké zrcadlo, zrcadlo otočte proti publiku a podívejte se do něj. Uvidíte v něm všechny odpovědné za stav vašeho svj.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Leden 2019 - 13:48

  K policii jsme nešli, nejsem pošahanej kverulant, abych se s každou ptákovinou obracel na policii. Já podávám žaloby.

  Už je to stejně 5 let, takže v souladu s ZoU můžu všem nabulíkovat, že starší účetnictví jsme skartovali.

  Mzdové se nevedlo, protože zaměstnavatelem bylo přímo BD.

  Podle té judikatury je nový statutár povinen neexistující účetnictví rekonstruovat. Můžete ctěné veřejnosti poradit, jak chcete rekonstruovat 5 let účetnictví baráku o 250 bytech, když objednatelem většiny akcí a dodávek bylo přímo BD, přímo BD bylo věřitelem dlužníků, přímo BD bylo zákazníkem dodavatelů energií?

  Už jste se setkal s vyšetřovatelem z hospodářské kriminálky, který chápe rozdíl mezi SVJ a BD, když ten rozdíl nechápou ani účetní, daňoví poradci, advokáti a soudci?

  Vložil precedens, 21. Leden 2019 - 3:33

  osoba, která tyto pojmy chápe je Nejvyšší statní zástupce. Bohužel jak píšete, NEKTERI soudci, advokati i nekterí ucetni jsou žel mentalne, znalostne mimo.

  Každopadne existuji rozhodnuti kdy NSZ vynalozil obrovske usílí ve jmenu spravedlnosti ale soudci (napr. ÚS) se snazili zlocince osvobodit. Z nekterych rozsudků je obdivuhodna vytrvalost, vule NSZ. Bohuzel inteligence, schopnosti radovych prislusniku jsou skutecne tragicke, holt, tak jak je zname z filmu, vtipu… Bylo by ale dobre, abyste vlastniky zde dal nezastrošoval, ze nebudou ve vymahani hospodareni uspesni. Co pisete je zavadejici a vztahuje se pouze na Vas soudni pripad. Ono i ten cesky hrdina Limonadovy Joe mel pravdu i kdyz Horacius byl mocnejsi. A vite proc..? Vzdyt sam jste zde nedavno psal, ze nekde na severu cech by mel vzejit civilni judikat z bozskeho pera NS CR. Copak je v te veci noveho..?

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Leden 2019 - 18:01

  Asi myslíte toto? Opět leží u odvolačky, sleduji to a netrpělivě čekám.

  http://infosoud.justice.cz/…ic/search.do?…

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Leden 2019 - 14:21

  pokud byste se obrátil na policii, já bych vás opravdu nevnímal jako „pošahaného kverulanta“.

  Jen jsem se vám snažil vysvětlit, že podepisovat účetnictví jako statutár o kterém vím, že nejsem schopen ověřit zůstatky toho co podepisuji z primárních dokladů, není moc dobrý nápad.

  A popsal jsem vám postup, jak si zajistit to, že vaše vadné účetnictví alespoň nebude naplňovat ohrožení majetkových práv jiného.

  BTW: Pokud bytové družstvo bylo objednatelem všeho a nenamáhalo se to přefakturovávat, tak existuje judikatura, která říká, že to nemohlo být zaplaceno penězi člena SVJ co skládal SVJ. Bordel a právní situaci ve které jste vám skutečně nezávidím.

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Leden 2019 - 17:57

  Nejenom já. Myslím, že je to stav poloviny SVJ.

  Vložil Zvědavý (bez ověření), 19. Leden 2019 - 18:05

  A jak dlouho má prosím společenství uchovávat účetnictví? Naše účetní uvádí max.5 let., děkuji, Z.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 19. Leden 2019 - 19:08

  Ale to platí jen pokud je vše v pořádku, a pokud byly zaplaceny všechny pohledávky a závazky (tj. i vyúčtovány zálohové platby jak na eventuelní vytápění, tak na opravy a údržbu), z let kdy si chcete ponechat jen závěrky a primární doklady eventuelně skartovat. Dále lhůty prodlužují jakékoliv události, kvůli kterým je nutné či účelné mít účetnictví, tedy i například soudní spory.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Leden 2019 - 11:03

  to snad pozná i laik, že to nejde tak, aby to bylo v souladu se zákonem.

  Vložil Petr, 18. Leden 2019 - 17:30

  Co znamená „SVJ nepředalo“ ? SVJ to jsou všichni, tedy i vy. Odpovědný je výbor. Jak to výbor vysvětlil ?

  Myslím, že to není dotaz na experta v účetnictví. Nejste sám, kdo má problém s neúplným účetnictvím, ale zkuste zde nebo na netu hledat např. „neúplné účetnictví“

  např.

  www.portalsvj.cz/…-a-promlceni

  Vložil precedens, 18. Leden 2019 - 19:44

  Vybor nepredal bez vysvetleni.

  Vložil Petr, 18. Leden 2019 - 20:09

  Jak dlouho jste členem SVJ a jak vás výbor seznamoval s hospodařením SVJ ?

  SVJ má povinnost se řídit zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. Otázka je (stejně jako v jiných záležitostech) vymáhání této povinnosti u odpovědných osob.

  Zadejte zde „nevedení účetnictví“ apod.

  Např.

  www.portalsvj.cz/…ni-klainovou

  Vložil Nikita (bez ověření), 27. Červenec 2018 – 15:56 :: Ostatní

  Dobrý den. Před pár dny jsem tu vznesla dotaz, ohledně nevedení účetnictví … Na FÚ jsem byla, všude jsem se tam uvedla svým jménem (pro rýpaly – nic anonymně!).

  Bylo mi řečeno, že FÚ na kontroly SVJ nechodí, že záleží na nás (na členech svj), jak se domlouváme.

  www.portalsvj.cz/…ne-i-pro-svj

  www.portalsvj.cz/…-reformatora

  www.portalsvj.cz/…ednost-trest

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Na portalobydleni.cz klikněte na Poradna, Společenství vlastníků a tam

  • dotaz 98 Bývalý předseda SVJ odmítá vydat dokumenty. Jak máme postupovat?
  • dotaz 117 Jakou státní organizaci lze požádat o kontrolu správnosti hospodaření společenství vlastníků jednotek?

  Asi se moc nedozvíte ani od tam odpovídajících právníků. Natož od nás poučených laiků.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".