Mohou členové výboru skončit ve vězení za neobnovení účetnictví? Pevné nervy reformátora

Vložil TN (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 9:49 ::

Narazil jsem na čerstvý judikát 5 Tdo 1226/2015: obviněný nesplnil povinnost provést opatření k obnovení účetnictví, ze kterého se zachovaly pouze fragmenty hlavní knihy … v případě, že účetní záznamy jsou ztracené … je účetní jednotka povinna provést opatření k obnovení účetnictví. Obviněný proto byl povinen účetnictví obnovit a zajistit jeho řádné vedení, což nesplnil, čímž naplnil znaky přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření.

Stává se, že v domě vzniklo ze zákona SVJ, ale nedošlo k jeho „aktivaci“. Případně SVJ funguje, ale nevede účenictví. Nebo účetnictví vede, ale odvolaný výbor účetnictví nepředá, nebo předá jen torzo.

Co s tím.

Kandidovali byste do výboru takového SVJ?

Nebo prodáte byt a odstěhujete se jinam?

A co když pak zjistíte, že v jiném domě sice účetnictví vedou, ale vládne tam diktátorský výbor, který vám nechce nic ukázat k nahlédnutí?

Prodáte byt a odstěhujete se jinam?

Budete se takto stěhovat každý rok z domu do domu?

Nebo se rozhodnete svoje SVJ reformovat, kandidujete do výboru a vše dáte do pořádku?

SVJ třeba nemá zvolený výbor, ale v momentě, kdy ho zvolí, měl by zajistit obnovení účetnictví. Jde sice o judikát z s.r.o., ale je myslím uplatnitelný na každý statutární orgán kterékoli právnické osoby. Nový výbor by měl teoreticky oslovit všechny bývalé i současné smluvní partnery, požádat je o kopie účetních dokladů a účetnictví obnovit a práci zadat účetní firmě.

Kolik pak asi stojí taková obnova účetnictví za 10 let?

  • účetnictví
  • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil LEX, 11. Listopad 2016 - 1:50

diky za rozsudek.

Vložil krcma, 4. Listopad 2016 - 16:48

Pane TN,
myslím že to vidíte moc černě. Je sice pravda, že podle par. 35 ZoU má účetní jednotka povinnost obnovit účetnictví, nicméně aby to naplnilo znaky trestného činu (podle par. 254 TZ), musí být splněny ještě další podmínky.

Toto "neobnovení" by především muselo vést k tomu, že by tím byla ohrožena majetková práva jiného nebo včasné a správné vyměření daně. V případě SVJ tedy především ta majetková práva. Ve Vámi uváděném judikátu navíc o tomto zkreslení měl obviněný vědomost, pravděpodně se na něm i sám podílel.

Takže je to potřeba brát individuálně, samozřejmě pokud je podezření, že např. bývalý člen výboru vybíral z účtu peníze pro soukromou spotřebu a tvrdí že shořely účetní knihy (kde by výběry i užití těchto peněz mělo být zaznamenáno), nový výbor by měl na této obnově trvat.
Pokud ale místo účetnictví jsou vedeny třeba jen nějaké tabulky v excelu, kde jsou sečteny náklady, následně rozpočítány na byty a tyto výpočty jsou fakticky v pořádku, tak rozhodně nemůže být neobnovení účetnictví trestným činem, domnívám se, že ani jinak sankcionovaným přestupkem. Tím je samozřejmě nevedení účetnictví jako takového (byť to také není trestným činem, ale pouze správním deliktem podle par. 37 ZoU, za které by odpovídal ale minulý výbor).

Jinak cena uváděná páčkem (tj. 160 Kč na jednotku a rok) se mi zdá za obnovení účetnictví dost nereálná, spíše bych si myslel tak 160 Kč na jednotku a měsíc. Tedy za kompletní obnovení účetnictví, nikoliv pouze účetní závěrky.

Vložil Pavel II (bez ověření), 5. Listopad 2016 - 16:40

Není žalobce není soudce. Leda, že by jste se na FÚ udali sami. Nově zvolený statutár musí zajistit především vedení účetnictví ode dne zvolení. Za minulost neodpovídá. Pokud si ovšem vlastníci nikoho nezvolí a nepostarají se o vedení účetnictví mohou, pokud se sami udají, všichni zaplatit pokutu.

Vložil páčko (bez ověření), 4. Listopad 2016 - 22:33

Tak jsem to ověřil, je to fakt 160,– Kč za jednotku a rok. Za to je předaná zrekonstruovaná evidence po jednotlivejch vlastníkách včetně popisu a způsobů nápravy případných chyb ve vyúčtování, a kompletní účetnictví (rozvahy, výsledovky, přílohy, hlavní knihy, účetní deníky, účtový rozvrhy a inventury).

Cenu navyšovali jen jednou na dvojnásobek a to jen proto že bylo dokladů málo a muselo se toho hodně dopočítávat, a navíc byly doklady předávaný po částech a museli to několikrát předělávat. Jinak cenu drželi jak pro jednotlivý SVJ tak pro průserový bytový podniky, podklady dělali pro soudní řízení s předchůdcema i pro policii a trestní řízení.

Vložil TN (bez ověření), 4. Listopad 2016 - 23:00

Nedal byste mi prosím kontakt na firmu? tn2000@post.cz Děkuji.

Vložil TN (bez ověření), 4. Listopad 2016 - 17:01

Samozřejmě, že to vidím černě. Jinak by před soudem stáli statutáři poloviny spolků a SVJ.

Nicméně, co byste udělal Vy, kdybyste byl zvolen do výboru a zjistil, že předchozí statutár účetnictví nepředal, nebo předal jen torzo, případně předal jen rok a starší nikoli? A ani po výzvách by nepředal a jen Vám u výtahu sdělil, že „účetnictví vedl dobře“ a „vše už předal“. Zahájil byste obnovení účetnictví, nebo nad tím mávl rukou, protože majetková práva vlastníků nebyla ohrožena?

Vložil krcma, 4. Listopad 2016 - 18:59

Pointa mého příspěvku byla jen v tom, že si nemyslím, že pokud nedojde k obnovení účetnictví, tak by si měl automaticky nový výbor trénovat hodinové vycházky na dvorku.
Záleží na okolnostech, jen říkám, že není vždy nutné dělat drahou obnovu účetnictví.
Například, jak jsem uvedl, mohly být jen náklady a přijaté zálohy vedeny nějakým náhradním způsobem (např. tabulky v excelu), na základě toho pak vyúčtování. Pak bych chtěl vidět bankovní výpisy, faktury, zda s tímto korespondují. Pokud nenajdu žádné nesrovnalosti, není nutné platit obnovu (samozřejmě takové vedení je v rozporu se zákonem a minulý výbor za to může dostat sankci od finančního úřadu, ale to už je věc jiná)
Nebo se může stát, že účetnictví skutečně shoří, zůstanou třeba pouze závěrky, vyúčtování a fyzické doklady. Pak si zase dovedu představit (u malého SVJ, třeba 10 jednotek), že to bude naopak předseda nového výboru, kdo si vezme excel a v něm si podle výpisů a faktur spočítá, jestli tyto výstupy odpovídaly skutečnosti. Pokud ano, opět není nutné platit obnovu řádně vedeného účetnictví.
To jen některé příklady, kdy (dle mého názoru) obnova není nezbytně nutná, jen to bude stát spoustu peněz..

Vložil TN (bez ověření), 4. Listopad 2016 - 21:51

„minulý výbor za to může dostat sankci od finančního úřadu“

Pokuty jsou ukládány SVJ nebo členům výboru?

Vložil JaVa, 6. Listopad 2016 - 13:11

Pokutu dostane právnická osoba SVJ a ta je povinná ji vymáhat po tom členu SVJ,který vzniklou škodu(pokutu),svým neodpovědným jednáním zavinil.V pří­padě,že se prokáže porušení zákona členu výboru SVJ,je vymáhána škoda po něm.JaVa

Vložil ik (bez ověření), 6. Listopad 2016 - 11:40

Pokutu vždy dostane SVJ. U něho je prováděna případná kontrola, když se rozhodně to někdo napráskat, nikoliv u členů výboru.

Vložil kik (bez ověření), 6. Listopad 2016 - 13:10

Ik, SVJ sice dostane pokutu, ale poté ji může vymáhat na statutárech – když je to pochybení výboru, musí škodu nahradit.

Vložil ik (bez ověření), 6. Listopad 2016 - 15:06

Můžete mi dát návod jak vlastníci vymůžou případnou pokutu na výboru, když jeho členové odmítnou pokutu zaplatit? Pokuta by mohla činit max 2000,00 Kč + 1000,00 Kč správní poplatek. Nově zvolený výbor na základě rozhodnutí shromáždění se může obrátit na soud, tzn. najmout si právníka aby vypracoval žalobu, to stojí peníze. Soud může probíhat dlouho a nevíte jak soudy případ posoudí a rozhodnou. Pak náklady na právní zastoupení + soudní výlohy druhé strany, když SVJ soud prohraje, hradí SVJ. Můj odhad je okolo 20tis. Kč, možná i více. Tak co uděláte budete-li se muset rozhodnout?

Vložil TN (bez ověření), 6. Listopad 2016 - 13:27

Za účetnictví je odpovědný statutární orgán bez ohledu na složení. SVJ je uložena státním orgánem pokuta.

Po kterých členech bude SVJ škodu vymáhat? Po předchozích členech výboru, kteří účetnictví nevedli, vedli špatně, nebo vedli, ale nepředali, či předali jen torzo? Nebo po aktuálních členech, kteří účetnictví neobnovili, ačkoli znali jeho stav?

Vložil krcma, 5. Listopad 2016 - 12:59

Máte pravdu, sankci samozřejmě dostane účetní jednotka, to jsem se vyjádřil nepřesně. Měl jsem na mysli, že minulý výbor za to ponese zodpovědnost.

Vložil TN (bez ověření), 5. Listopad 2016 - 13:19

Nejsem přesvědčen o tom, že minulý výbor ponese odpovědnost. Řekl bych, že odpovědnost vždy nese obecně statutární orgán, bez ohledu na jeho složení.

Ohledně trestní odpovědnosti nevím,jak by to policie potažmo státní zástupce posoudili. V mnou citovaném judikátu jde samozřejmě o situaci, kdy se jednatel snažil zbavit zadlužené firmy, rozdělil ji, převedl, rezignoval, pak se vrátil, účetnictví není a on ho neobnovil, jeho jednání bylo účelové a vědomé, nešlo o neznalost, opomenutí ani nedbalost.

Co se týče občanské odpovědnosti, tak by asi aktuální výbor mohl po bývalých členech výboru vymáhat škodu (např. cenu obnovení účetnictví), možná i požadovat vrácení odměny za výkon funkce, ale to je otázka, jak by se k tomu soud postavil.

Máte někdo příklady z praxe, klidně i z oblasti spolků, u občanských sdružení by nějaká judikatura být mohla a z pohledu „neziskovosti“ se blíží SVJ.

Vložil anon. (bez ověření), 5. Listopad 2016 - 5:15

Od finančního úřadu nikdo, společenství není podnikatelský subjekt. Kdyby bylo, tak pokutu od FU by dostalo svj, nikoliv členové výboru. Pokutu za bordel ve společenství musí vlastníci udělit sami sobě, to by bylo nejúčinnější opatření. Příště by si dali pozor a zajímali by se o správu svého majetku, aby správa měla hlavu a patu.

Vložil krcma, 5. Listopad 2016 - 13:14

Anone, jednou se na SVJ vztahuje zákon o účetnictví, takže může dostat pokutu od finančního úřadu. To že není podnikatelský subjekt je naprosto irelevantní. Doporučuji se podívat do ZoU, par. 37:

§ 37 (1) Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že

  1. nevede účetnictví podle § 4 odst. 2 až 6,

dále pak:

§ 37ab Společná ustanovení ke správním deliktům

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává finanční úřad, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

V jednom máte pravdu, pokutu dostane samo SVJ, to jsem se špatně vyjádřil. Měl jsem pouze na mysli, že to bude odpovědností výboru jako statutárního orgánu.

Vložil RD (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 16:06

Proč obnovovat účetnictví za 10 let, když je povinnost uchovávat příslušné doklady 5 let?

Vložil páčko (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 17:33

Zákon o účetnictví § 31

2)Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak,

a)účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

b)účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají

Účetní závěrka = rozvaha, výsledovka a příloha, neboli zase výstupy z účetnictví

Vložil RD (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 18:53

To je sice pravda, avšak v uváděném případu se psalo, že neexistují žádné účetní doklady podle par. 31 odst. písm. b). Nový výbor zjistí, že byly po 5 letech skartovány či co, tak z čeho rekonstruovat?

Vložil TN (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 19:53

Pak bych požadoval protokol o skartaci

Vložil . (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 21:14

Skartace předpokládá že NĚCO BYLO ZNIČENO,
tazatel ale tvrdí, že NIC BYLO VEDENO.

Jediné co lze tedy požadovat relevantně, je požadoval lékařský posudek na Tebe.
Když neexistuje účetnictví, pak neexstuje ani skartační protokol, ty trumpeto!

A jinak tazatel má recht, nelíbí se ti pseudo-vlastníku něco v našem SVJ-banánistánu „odstěhuj se“. Nelíbí se ti ani jinde „odstěhuj se“. … ale nejříve nám zaplať dluhy „co nemají nožíčky“ který poslaneckým individuím bude posvěceno novelizací NOZ (jedno že SVJ-ZVB se tím neřídí… třeba ta poslanecká-hovada v novelizaci NOZ ten §3042 úplně zruší).

Kdo tenhle příspěvek zmínusuje: „odstěhuj se“ na jinej server.
Kverulanty zde netrpíme
.

Vložil ffff (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 20:48

Na základě jakého předpisu se domníváte, že se musejí dělat protokoly o skartaci? Děkuji

Vložil TN (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 22:00

Reaguji na RD, který píše, že starší účetnictví bylo skartováno. Neděláte o skartaci protokol?

Vložil ffff (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 22:16

Neděláme, žádný nám známý předpis to nestanoví. Proto se ptám, podle jakého předpisu bych musel dělat protokol. Děkuji.

Vložil RD (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 23:57

Zákon o archivnictví se na SVJ nevztahuje. Vztahuje se na něj ustanovení zákona o účetnictví par. 33 odst. 9 a správní delikty u uvedené v par. 37 odst 1 písm. k). Jinak každý svého štěstí strůjcem, pokud by došlo k nějakému sporu a soud se spokojil s vaší informací, že jste dokumenty hodili z okna… Rozumný člověk udělá skartační protokol či si ho nazvěte nějak jinak, pokud vás pojem skartace irituje. A pro trumpetu nahoře, co píše rychleji než myslí, tak tazatel nepíše, že SVJ naplatilo účty, píše, že nevedlo účetnictví, to znamená, že účetní doklady existovaly, jen je kdosi házel do koše či do kamen.

Vložil TN (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 22:36

Tak to opravdu nevím, možná to bude v zákoně o archivnictví a související vyhlášce, ale upřímně řečeno, i kdyby nic takového zákon nenařizoval, nehodil bych staré účetnictví celé do krbu, přijde mi rozumné pro průkaznost nějaký protokol sestavit.

Vložil páčko (bez ověření), 3. Listopad 2016 - 13:29

Co já jsem zjišťoval tak nejlevnější (a přitom kvalitní) obnova jde pořídit za 160,– Kč na jednotku a rok. Takže za 10 let je to 1600 Kč krát počet jednotek.

Vložil účetní (bez ověření), 12. Leden 2017 - 17:13

Za 160 za jednotku a rok bych to nedělal a asi nikdo v ČR.

Vložil Marcela Říhová (bez ověření), 12. Leden 2017 - 16:29

Páčko, mohl byste mi laskavě zaslat kontakt na účetní firmu, jejíž cenu za obnovu účetnictví zmiňujete? Děkuji makaha­ri44@gmail.com

Vložil LEX, 11. Listopad 2016 - 1:56

Ve vasem SVJ musite delat rekonstrukci ucetnictvi, pokud ano z jakeho duvodu?

Vložil IvkaDvorak (bez ověření), 10. Srpen 2018 - 5:52

…protože účto výbor zákonně nevedl, mají na krku kriminál, exekutori!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".