Zvýšení počtu jednotek pro povinnost založit SVJ.

Vložil Anonymous, 18. Září 2007 - 8:47 ::

Navrhuji zvýšit hranici z 5-ti na 10 jednotek (bytových i nebytových celkem) pro povinnost zakládat SVJ. Administrativa spojená s fungováním SVJ je zbytečně složitá. Kalašová. Funkci správce by v tomto případě dělalo původní družstvo. Pouze by zapsalo v platném rejstříku změnu osoby. Místo předseda, tak správce, místo místopředsedy, tak správce náhradník, který by fungoval do doby zvolení nového správce.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 30. Prosinec 2007 - 16:13

  Dobry den, pripojuji se k prosbe o zaslani programu na vedeni ucetnictvi pro mala SVBJ na adresu: ja_pavel@centrum­.cz. Dekuji a preji pekny zbytek roku, Pavel Cernohorsky

  Vložil Anonymous, 30. Prosinec 2007 - 17:38

  Prosím vás, lidičky, neproste o program, protože žádný nemám. Mám naprogramované tabulky pro malá SVJ, která nemají dost peněz na to, aby si mohla platit drahé externí firmy, která chtějí zvládnout účetnictví sama, a která přitom nemají dost financí na pořízení velkého účetního programu.

  Práce s tabulkami je ve stadiu ověřování. Je pravda, že po zadání předkontace se automaticky dostane účetní případ do dvou předvah, do rozvahy a do výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka je tedy zpracovávána automatizovaně po zapsání každého účetního případu do deníku (po zadání předkontace a částky).

  Obávám se ale, že bez příručky k vedení účetnictví nebo bez mé pomoci se zavedením vstupních dat a okoukání, jak to dělám, Vám ty mé tabulky nebudou k ničemu. Zpracovány jsou navíc v excelu 2000, což je poněkud zastaralá verze excelu. Novější bohužel nemám.

  Těm, kdo znají základy účetnictví a mají excel 2000 a chtěli by si prográmek zkoušet, jej pošlu s tím, že nebudu jednotlivě nic vysvětlovat. Pokud někdo pokazí naprogramované vzorce, nebudu ani posílat kopii, čili nejdříve zkopírujte, potom si s tím hrajte.

  Později, po odzkoušení bude napsána příručka, ale nestihám.

  S pozdravem N. Klainová

  Vložil Radek Vinš, 30. Prosinec 2007 - 12:40

  Dobrý den,

  také se připojuji k zájemcům o zaslání prográmku na vedení účetnictví-předem moc děkuji (radek.vins@qu­ick.cz). V současné době převádíme podílové vlastniství na bytovém domě na bytové jednotky a jde mi hlava kolem, co všechno je potřeba zařídit a udělat a dělat. Jsem moc rád, že jsem objevil a že existují tyto www stránky, čerpám spoustu informací, o kterých jsem neměl ani zdání. Díky moc, Radek Vinš, Teplice

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 12:13

  Dobrý den, zajímal by mě Váš názor na návrh správce, bytového družstva, vést účetnictví našeho SVJ v rámci svého (družstevního) účetnictví, jako jedné z jeho organizačních jednotek, s tím, že SVJ nebude mít vlastní účet u banky.

  Děkuji

  Daniela Dostálová

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 14:46

  Vážená paní Klainová. Vidím, že problém s účetnictvím malého družstva není jen problémem naším. Při studování vzorových stanov SVJ mi utkvěl čl. VI/2, kde se praví, že člen společenství (v našem případě zůstane nepřevedena dvojgaráž)je původní družstvo. Právnická osoba může vykonávat funkci pověřeného vlastníka, přesně předseda osobně. Vlastníci by vše platili na účet družstva, pouze v PÚ by byl veden zvláštní účet-dlouhodobé zálohy. Je toto možné? Stále nám jde o vedení jednoho účtu u banky.Děkuji Kalašová

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 16:57

  Paní Kalašová, k vhodnosti zřízení vlastního běžného účtu SVJ jsem toho uvedla docela dost, takže se nebudu opakovat.

  K účtování SVJ: Předmět účetnictví upravuje § 2 ZoÚ. Podle něj účtují účetní jednotky o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

  Podle Vás by mělo být účetnictví SVJ omezeno pouze na vedení dlouhodobé zálohy. Jistě si sama uvědomujete, že to je v porovnání s § 2 ZoÚ velmi okleštěný předmět účetnictví.

  Vedení takto zúženého účetnictví Vám v žádném případě nemohu doporučit. Pro orientaci, co všechno je předmětem účetnictví a co všechno mají vlastníci jednotek schvalovat, si zkuste někde půjčit, případně koupit, máte-li chuť investovat, moji knížku Společenství vlastníků jednotek, kterou vydalo v roce 2004 nakladatelství Bilance (www.bilance.cz). Rozsah účetnictví je stejný, ať jde o SVJ s 6 členy nebo s 200 členy. Účtování se neliší, liší se jen počty řádků v různých přehledech (např. o skutečných nákladech na služby a o přeplatcích a doplatcích podle vlastníků apod.).

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 14:39

  Bytové družstvo jakožto budoucí správce navrhlo všem vlastníkům jednotek v SVJ členství v družstvu, aby bylo možné vést účenictví SVJ stejným způsobem, jako ostatním družstevním samosprávám, tj.nevést účetnictví SVJ odděleně. Ráda bych věděla, zda je tato možnost někde zakotvena v zákonech, zejména v zákoně účetnictví, kde je SVJ účetní jednotkou.

  Děkuji Dostálová

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 15:19

  Paní Dostálová,

  neznám žádný předpis, který by umožňoval to, co Vám navrhuje družstvo, které má vaše SVJ spravovat. Pokud existuje nějaká možnost postupovat podle návrhu družstva v souladu s právními předpisy, klidně se poučím. Obávám se ale, že neexistuje. Kdyby to bylo možné, družstvo samo by své návrhy doložilo konkrétními ustanoveními právních předpisů, ne?

  Zatím trvám na tom, že jste jako SVJ povinni vést samostatné účetnictví po celou dobu existence SVJ. Jiné postupy považuji za riskantní.

  Podle § 5 odst. 1 ZoÚ (zákona o účetnictví) mohou účetní jednotky pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pověřením podle odst. 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

  Takže, kdyby došlo na pokutování, platit budete vy – všichni členové nebo výbor SVJ, podle toho, jak máte odpovědnost za vedení účetnictví stanovenou ve svých schválených stanovách. Ale většinou nese odpovědnost za vedení účetnictví výbor SVJ.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 14:21

  Družstvo a SVJ jsou dvě samostatné právnické osoby, tedy dvě účetní jednotky. V družstvu by měli vědět, že vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví. Každá účetní jednotka si musí vést samostatné účetnictví.

  K běžnému účtu: Zákon zatím nepředepisuje SVJ povinnost mít vlastní běžný účet. Některá SVJ jej nemají a zálohově placené příspěvky posílají členové SVJ na účet správce domu. Některá SVJ sice vlastní účet mají, ale jen pro tzv. „fond oprav“ a na účet správce domu posílají zálohy na služby.

  Někteří správci domů se vehementně brání, jsou-li požádáni, aby vyčlenili finanční prostředky SVJ a převedli je na samostatný účet SVJ. Motivem může být složitost vyčlenění prostředků SVJ (znám z vlastní praxe), případně snaha ponechat si ve svých výnosech úroky z běžných účtů spravovaných SVJ. Někteří správci spravují desítky SVJ. Pokud si SVJ dlouhodobě šetří na nějaké finančně náročné akce, může to mít určitý efekt. Jinak ne, protože jak všichni víme, výše úroků z vkladů není v současné době nijak závratná. Navíc – ponechává-li si správce domu úroky z běžného účtu, většinou z nich hradí i bankovní poplatky SVJ a ty nejsou zanedbatelné.

  Podle návrhu nového zákona mají být přijaté úroky příjmem SVJ. To znamená, že se zřejmě celá řada správců domu rozhodne pro zřizování samostatných účtů pro každé SVJ – odpadne jim jeden z motivů, proč to nechtěli dosud udělat.

  Bez ohledu na to, je-li možné vydělat nebo prodělat porovnáním přijatých úroků a bankovních poplatků, je podle mého názoru velmi vhodné, aby měla SVJ vlastní běžný účet. Každopádně mají daleko lepší přehled o finanční situaci SVJ.

  Další důvody pro zřízení vlastního běžného účtu mohou připomínat katastrofické scénáře. Nechci strašit, ale na tomto portálu jsem si už přečetla i to, že nějaký správce odmítl vyplatit přeplatky na služby proto, protože jiné SVJ nehradilo předepsané platby a správce tudíž neměl na svém účtu (zahrnujícím i účty SVJ) dostatek disponibilních finančních prostředků.

  Katastrofa by mohla přijít i v podobě exekuce na majetek správce domu. Než by se prokázalo, kolik finančních prostředků nepatří správci (družstvu, realitní kanceláři apod.), mohly by peníze SVJ citelně chybět.

  Takže, ptáte-li se na názor, radím určitě usilovat o zřízení vlastního běžného účtu. Nevím, jak se k tomu Vaše družstvo postaví. Znám případy správců z řad realitních kanceláří, kteří SVJ sdělili, že jim vlastní běžný účet nezřídí. Pokud na tom budou trvat, přestanou jim zajišťovat správu domu.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 20. Prosinec 2007 - 23:33

  Zpočátku jsme vedli jednoduché účetnictví a stačilo to, teď musíme si nechávat na konci roku jednoduché účetnictví přetransformovat na podvojné. Stojí to dost peněz a nic to nepřinese. Nemáme žádné jiné příjmy než vklady do fondu oprav.

  Vložil Anonymous, 21. Prosinec 2007 - 10:04

  Dobrý den, jsem přesvědčen, že by pro standartní SVJ směrem k FÚ dostačovalo JÚ-DE. Pro vlastníky snadněji kontrolovatelné a zvladatelné po zaškolení. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 21. Prosinec 2007 - 12:47

  Zákon o účetnictví nedovoluje SVJ vedení jednoduchého účetnictví viz § 38a.

  A kdyby to náhodou někdy dovoloval, ze všech sil bych se snažila tento způsob evidence členům SVJ rozmluvit. Uvedu jeden z mnoha důvodů:

  U SVJ je třeba sledovat náklady a ne výdaje. Informace o nákladech a výdajích mohou být někdy velmi odlišné a transformovat výdaje na náklady je daleko složitější, než se naučit základy podvojného účetnictví.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 21. Prosinec 2007 - 0:35

  Zkuste se pod svůj příspěvek podepsat a já se pokusím Vám odpovědět.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 21. Prosinec 2007 - 10:16

  Nevím, jestli Vaše výzva směřuje ke mě. Já jsem napsala původní dotaz. Jmenuji se Jana Kalašová. Problém je hlavně v tom, že nikdo nechce žádnou funkci, prostě cokoli dělat. Všechna práce visí na mě. A vedení PÚ je složité a drahé. Je nás 6 VBJ. Jak z toho ven? Úpravou nového zákona? Děkuji za vaši snahu o vysvětlení.

  Vložil Anonymous, 21. Prosinec 2007 - 12:29

  Paní Kalašová, od ledna 2005 musí vést SVJ podvojné účetnictví, protože nejsou v zákonu o účetnictví (§38a)uvedena mezi institucemi, které mají možnost vést účetnictví jednoduché.

  Přestože většina členů SVJ podvojnému účetnictví nerozumí, o informace poskytované účetnictvím se často nezajímají ani členové SVJ, natož někdo jiný, přesto asi zůstane povinnost vést podvojné účetnictví zachována. Jde totiž i o odlišný daňový režim. U jednoduchého účetnictví jsou přijaté zálohy předmětem daně z příjmů.

  Malým SVJ by pomohl levný a jednoduchý program. O žádném zatím nevím, tak si tvořím vlastní – v excelu. Teď jsem ve stadiu ladění (odchytávání chyb).

  Než bude použitelný program hotov, radím Vám – zkuste účtovat v tzv. „americkém deníku“. To je tabulka, ve které se spojují zápisy v deníku a v hlavní knize. V „americkém deníku“ můžete účtovat ručně nebo na počítači (např. v excelu).

  Místo účtů můžete používat účtové skupiny, tzn. vést účetnictví v tzv. „zjednodušeném rozsahu“. Pozor – zjednodušený rozsah nemá s jednoduchým účetnictvím nic společného. Pořád jde o podvojné účetnictví s účtováním na stranách MD a Dal a s vyhotovováním účetní závěrky.

  Pokud potřebujete podrobnější informace k americkému deníku nebo ke zjednodušenému rozsahu účetnictví, napište, ráda Vám je sdělím.

  N. Klainová

  Vložil Miroslav Benda, 24. Prosinec 2007 - 10:34

  Přeji hezký den,právě jsme skončili s registrací u rejstříkového soudu,uzavřel jsem smlouvy s Veolií,Eonem,te­pelným hospodářstvím,po­jištění domu ap.Bohužel nikdo nemáme „šajn“ o podvojném účetnictví.Pár roků jsem podnikal a vedl jednoduché účetnictví a vše bylo OK.Nebyl problém s FÚ..ap.Ale teď nevím..Nemám tušení za kolik??by se dalo zadat vedení tohoto podv.účetnictví­.Z našich šesti bytů-samej důchodce /2× ZTP ap/.Jsem taky inv.důchodce a musel jsem se naučit na PC-jde to.Ale účetnictví nevidím růžově!!Marně hledám na netu,na stahuj,na slunečnici,na sosej ap.žádný program,kam by se daly nacpat cifry-zálohy ap.Jiné platby nejsou,ani odměny..Myslím,že v tomto směru,pro 6 BJ podv.účtování,je pěkný paskvil…Děkuji za jakoukoliv radu.Miroslav Benda Vimperk

  Vložil Anonymous, 21. Prosinec 2007 - 10:26

  Dobrý den, obávám se že ano, neblahá novela zákona uvrhla SVJ do povinnosti podvojného účetnictví a zákonodárci nezohlednili nijak malá SVJ o pár jednotkách a pár desítkách účetních operací! s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 22. Prosinec 2007 - 17:01

  Dalo by se s tím něco v novém zakonu udělat? Je nás 8 bytových jednotek, máme obdobné problémy a nikomu podvojné účetnictví nic nepřinese. Zdanitelné příjmy nemáme žádné, jenom papírujem. Zdraví Eduard Boháč

  Vložil Anonymous, 25. Prosinec 2007 - 13:39

  Od Jarek SVJ: Podvojné účetnictví to je velká sviňárna co vymysleli ti darebáci na ministerstvech a ti lumpové které volíme.Myslím podvojné účetnictví pro SVJ. Až budou muset účtovat podvojně i majitelé rodinných domků tak smeknu.

  Vložil Anonymous, 22. Prosinec 2007 - 18:04

  V zákonu o vlastnictví bytů se s tím nedá dělat nic. Způsoby vedení účetnictví upravuje zákon o účetnictví, jak již bylo uvedeno v příspěvku „SVJ a jednoduché účetnictví“. Jste-li hluboce přesvědčen o tom, že podvojné účetnictví nikomu nic nepřinese, těžko Vás přesvědčím o jeho přínosu.

  Malá SVJ, která nemají ve svých řadách nikoho, kdo by znal základy podvojného účetnictví, mají asi jen dvě možnosti. Zadat zpracování účetnictví externí firmě a platit a platit, nebo pověřit někoho z vlastních řad, ať nastuduje základy podvojného účetnictví, aby mohl vést účetnictví sice v souladu s předpisy, ale co nejjednodušeji a nejefektivněji.

  SVJ by dotyčné osobě mohlo uhradit náklady na školení. Pokud slíbíte dotyčnému odměnu o něco nižší, než byste platili externí firmě, bude dotyčná osoba motivována, vy na tom vyděláte finančně a navíc budete informováni o hospodaření SVJ včas a způsobem, který si budete přát. Nebudete za hodně peněz dostávat informace, kterým nerozumíte, jak se to většinou děje.

  P.S. Při psaní této odpovědi mne napadlo, že bych se mohla po Vánocích pustit do psaní nějaké příručky pro vedení podvojného účetnictví malých SVJ.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 22. Prosinec 2007 - 18:50

  Dobrý den, dle mého názoru je počátek účetního problému v poviném vytvoření podivné právnické osoby SVJ. Valná většina účtování se odehrává uvnitř SVJ – rozúčtování nákladů dle x-kritérií. Regulérní účtování vzhledem ke státu je zanedbatelné. Vznikl zde paskvil, kdy je cosi nasazováno násilně na účetní zákon. Bohužel. Pokud budou dva vlastníci, budou mít stejnou problematiku jako tři vlastníci, s tím, že oni tři budou mít v rámci SVJ 90% starostí vyhovět pouze oficiálním náležitostem SVJ, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 22. Prosinec 2007 - 19:27

  Pane Vávro, Jistě bychom mohli o tom, co jste napsal, dlouze debatovat. Ale komu to pomůže? Pravidla jsou nastavena a členové SVJ by je měli dodržovat. Maximálně se mohou pokoušet iniciovat jejich změny. Já takto postupuji už celá léta. Někdy se něco podaří změnit, někdy ne. Jsou-li snahy marné, snažím se hledat cesty, jak respektovat pravidla co nejefektivněji. A to myslím členové těch malých SVJ potřebují. Vím, jak účtovat podvojně a zároveň úsporně. Ale bez nastudování základů účetnictví to nepůjde.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 25. Prosinec 2007 - 10:01

  Vážená paní Klainová, děkuji vám za velkou snahu pomoci malým SVJ. Jestli to pomůže, pošlu Vám vytvořené tabulky v excelu, které pro nás vymyslela spřízněná účetní. Předpokládám, že data v něm obsažená zůstanou jen na Vašem počítači. Přeju hezké svátky a úspěšný nový rok. A výdrž s námi účetními laiky. Jestli najdu vaši mail adresu, pošlu hned. Jestli ne, prosím napište ji sem, do diskuze. Kalašová

  Vložil Anonymous, 25. Prosinec 2007 - 14:30

  Paní Kalašová, děkuji Vám za hezké přání i za ochotu poskytnout mi tabulky vymyšlené Vaší účetní. Nepotřebuji je, vytvořila jsem si vlastní program, který je, jak jsem už psala, ve stadiu ověřování.

  Psala jste, že je vedení účetnictví složité a drahé. Složité jsou jen začátky, to ale vždycky , když se člověk učí něco úplně nového. Zajímalo by mne ale, jak drahé může být vedení účetnictví pro 6 bytových jednotek. Stejný dotaz uvedl výše i pan Benda. Můžete odpovědět?

  Svoji adresu nezveřejním. Pokud to uděláte Vy, možná se Vám v budoucnu ozvu (pokud se mi dílo podaří). Budu chtít ověřit svůj výtvor i na účetnictví jiných, opravdu malých SVJ.

  Přeji Vám hezké prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 10:39

  Paní Klainová. Zveřejnění adresy je věc vždy ošidná. Pro tyto případy mám adresu tzv. neutrální. A ta zní. zakelina.1@sez­nam.cz. Co se týká ceny za vedení PÚ, činí 6.000,– Kč/rok, včetně daňového přiznání. Ale to je cena malá, z kamarádství. Když jsem scháněla firmu, tak mi říkali cca 10000 + 2–3000 za přiznání. Jestli se mi v budoucnu ozvete, budu moc ráda. Ta paní, co dosud pro nás zpracovávala PÚ, nastoupila do práce a už nechce dál dělat navíc. Zdraví Kalašová

  Vložil cechova, 29. Prosinec 2007 - 12:05

  Dobry den, take se hlasim do teto diskuse. Nase SVJ ma 8 jednotek a na Melniku nam firma vede ucetnictvi za 1300/mesicne. Kolik si budou uctovat za uzaverku a rozpocet zaloh netusim nebot SVJ vzniklo formalne az letos v dubnu. Snazila jsem se sehnat jinou firmu, ktera by nam ucetnictvi vedla levneji (nemame zadne prijmy, jen zalohy od vlastniku), ale nijak uspesne. Take jiz premyslim o variante, ze se pokusim vest ucetnictvi ja, ale netusim kudy do toho…Hlavne se obavam, jak spravne vyuctovat rocni zalohy na teplou a studenou vodu. Mate nekdo zkusenosti? Predem dekuji, lucie

  Vložil Anonymous, 29. Prosinec 2007 - 16:36

  Paní Čechová, pokud si zadáte rozúčtování záloh na vodu a teplo profesionální firmě nebo se to od někoho naučíte, mohu Vám nabídnout vedení účetnictví vašeho SVJ pro rok 2008. Neživím se jako účetní, proto to časové omezení. Ráda bych si v praxi ověřila svůj prográmek pro malá SVJ vytvořený v excelu. Zatím je ověřen jen na účetnictví našeho SVJ. To nám vede správce a naše výsledné údaje se shodují. Mne ale zajímá, jak bude ten můj výtvor vyhovovat jiným SVJ.

  Předpokládám, že nejdéle za rok, ale docela možná už za dva měsíce, zvládnete účetnictví Vašeho SVJ sama. Máte-li zájem o spolupráci, uveďte svoji e-mailovou adresu a já Vám sdělím podrobnosti k případné spolupráci.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 29. Prosinec 2007 - 20:53

  Prosím,prosím taky zaslat prográmek účetnictví.Moc děkuji IManno­va@seznam.cz

  A děkuji za užitečné rady.

  Vložil cechova, 29. Prosinec 2007 - 17:46

  Mila pani Klainova, dekuji moc za odpoved! Sleduji zde Vase prispevky a budu rada, kdyz navazeme spolupraci, ktera bude prospesna pro obe strany. Prosim Vas tedy o podrobnejsi informace na muj email: lucie.louzecka(at)sez­nam.cz

  lucie

  Vložil Anonymous, 28. Prosinec 2007 - 7:36

  Paní Klainová, není za co děkovat, naopak je potřeba poděkovat Vám za neutuchající elán a trpělivost s námi laiky, mezi které se počítám. Věřte mi, že mé kverulantství ohledně účtování SVJ pramení pouze ze snahy ušetřit pár šušníků našim důchodcům. V žádném případě nechci „přechytračit“ platné zákony. Prostě, když to nebude oficielně možné (mít 1 účet u banky), tak holt budeme mít účty 2. O likvidaci původního družstva zatím neuvažujeme. Náklady činí cca 70000 a to je v současnosti docela hodně. Ještě jednou děkuji a těším se na váš prográmek. Za poskytnutí samozřejmě nabízím odměnu. Kalašová.

  Vložil Anonymous, 27. Prosinec 2007 - 18:12

  Paní Kalašová, děkuji Vám za informace. Váš příspěvek s informacemi o cenách pro malá SVJ jsem objevila v tom menším chaosu až teď.

  Určitě se Vám ozvu na adresu, kterou jste uvedla. Potřebuji ale ještě pár dní.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".