Zřízení účtu,smlouva o správě

Vložil Anonymous, 17. Září 2010 - 21:31 ::

Dobrý den,jsme SVJ od r.2008,vlastní účet nemáme,kdy je během roku nejvhodnější založení účtu,pokud se má vzít v úvahu"plynulý přechod"z účtu správce na náš vlastní účet?O zřízení účtu je usilováno od počátku roku!Za jakou dobu se to zvládne,pokud jej zřídíme v září? Je to běžné,abychom neprojednali smlouvu o správě,aby byla podepsaná bez vyrozumění výboru a aby ani na vyžádání nebyla předložena?Předseda pouze udává,co podepsal,tím oznamuje výboru skutečnost,ale nedoloží ji?Převážné většině výboru to stačí,ale menšině ne?Předložit ji ale odmítá?Děkuji.T.O.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Září 2010 - 8:58

  Vlastní běžný účet si zařiďte co nejdříve. Se správcem se domluvte na konkrétním datu, třeba na 1. listopadu t.r., od kterého budou členové SVJ hradit veškeré zálohové příspěvky na BÚ SVJ a od kterého se budou platit všechny výdaje z BÚ SVJ.

  K tomuto datu je třeba provést inventarizaci pohledávek a závazků SVJ, ať už ve vztahu k externímu správci domu, k dodavatelům služeb, k ostatním dodavatelům, k členům SVJ apod.

  Přechod na vlastní účet se bez přehledné inventarizace pohledávek a závazků neobejde. Přehled by měl(a) sestavit účetní správce a nechat zkontrolovat někomu, kdo zastupuje SVJ a má potřebné znalosti účetnictví.

  Dalším krokem je provést vzájemné započtení pohledávek a závazků mezi externím správcem a SVJ a rozdíl vyrovnat finančně.

  Bude-li provádět inventarizaci pohledávek a závazků někdo, kdo tomu rozumí, mohla by být dokončena a odsouhlasena třeba za týden.

  N. Klainová

  Vložil Rodik (bez ověření), 11. Únor 2011 - 23:48

  Dobrý den, Pokud budu muset přejít do KPÚ, dejte mi vědět.Při apelech na vlastní účet a účetnictví jsem dostal dopis od správce, že dle Sdělení MF č.j.281/47828/2000 není povinností založit BÚ u banky.Přesto jsem nabádal k vlast.účtu. Ale nedošlo k žádné inventarizaci pohledávek a závazků.Od nového roku jede SIPO na nový ´čet,„FO“ je na spořícím účtu, ale nedošlo k převodu záloh, zaplacených do 31.12., ty budou údajně k vyúčtování topné sezony a provede to správce z těchto peněz. Smlouvy jsou převáděny postupně na SVJ, ale na mé požadavky na výstupy od správce si nejsem jist, zda povede samost.účetnic­tví.Je možné, aby se vše obešlo bez inventarizace?Je to reálné? Stále se "dodělává " starý rok a bude to trvat do března,ale nové účetnictví měsíčně odmítá, že nám to bude stačit 1×/Q.Máme 24 b.j.Mám obavy, abychom nebyli nadále jen střediskem správce. Děkuji.Rodik

  Vložil MaN (bez ověření), 14. Únor 2011 - 23:16

  Co se týká role „správce“. Použijte prosím analogii SVJ=zaměstnavatel, správce=zaměs­tnanec.

  Za SVJ jednají statutáři (tedy správce jedná se statutárními členy výboru).

  Není tedy možné, aby Vám správce něco tvrdil, a prosadil si, aniž by k tomu měl mandát od Vašeho výboru.

  Jinými slovy měl byste si u výboru prosadit co chcete, jinak se budete muset přizpůsobit (a žehrat na správce je v tomto ohledu zbytečné).

  Z popsané situace je velmi obtížné říci, kde je skutečný problém. Ze zkušenosti může být:

  1. správce nemá potřebné údaje
  2. správce nezvládá spravovanou agendu
  3. správce má od vašeho výboru jiné zadání, než by vám vyhovovalo
  4. v agendě předchozích let jsou takové nejasnosti, že to správce nemůže dát dohromady (a tak to nějak tak flikuje)
  5. cokoliv obdobného

  Všechny výše uvedené důvody i kombinace jsou možné (a velmi reálné v běžné praxi). Tedy byste se měl dopátrat o co jde:

  1. jaké má správce skutečné zadání od Vašeho výboru
  2. zda-li správce má k dispozici opravdu všechny údaje v odpovídajícím rozsahu, aby byl vůbec schopen vyúčtovat předchozí roky – případně smysluplně inventarizovat (a nebo to převzal vše na jedné kupě :-), nebo účtovat měsíčně
  3. jaké termíny si stanovil (zda-li) nejsou např. přiměřené vzhledem k vyúčtování médií (včetně rozpočítání např. Istou apod.)

  Pokud a), b) i c) je splněno, a mělo by vést k cíli, teprve potom může být reálný problém se správcem, pokud se nic nebude dít.

  Vložil Pavel, 12. Únor 2011 - 0:52

  Pane Rodik,

  předpokládám, že jste člen výboru či PV.

  Potom nemáte co nabádat správce, aby jste měli samostatný účet v bance, prostě si samostatný účet jako SVJ založte. Nějaké Sdělení je bezvýznamné.

  Stejně tak samostatné účetnictví. Vést samostatné účetnictví od vzniku SVJ je povinnost podle zákona o účetnictví a nějaké názory správce jsou bezvýznamné. Za nevedení účetnictví jsou zodpovědní členové výboru (občanskoprávně i trestněprávně).

  Nepíšete kdo je vlastníkem běžného a spořícího účtu.

  Samozřejmě je možné, aby se neprovedla inventarizace, bohužel to není jen výjimka. Je to stejné, jako když si v bance vybíráte větší hotovost. Můžete zavřít oči a vzít co vám pokladní vydá. Nebo si hotovost přepočítáte. Je to na Vás.

  U 24 jednotek se domnívám, že účetnictví stačí jednou za Q. Ale je to Vaše volba, pokud využijete měsíční výstupy z účetnictví, proč ne.

  Pokud nejste člen výboru, musíte nejdříve přesvědčit o svých požadavcích výbor. A to je nejlepší z pozice člena výboru.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Rodik (bez ověření), 14. Únor 2011 - 13:57

  Běžný účet -majitel SVJ-podpisy dvou našich nejvyšších, spořící účet je majitel jen tyto dva podpisy. Dodatek k mandátní smlouvě obsahuje:Správce vede finanční prostředky na správu a služby odděleně v analytickém členění na samostatném účtu společenství, v souladu s platnými zákony MF.Na posledním shromáždění bylo schválení tohoto dodatku doplněno do programu za účasti zástupce správce (100 % účast nebyla). Trvám od správce na vyčíslení přechodu od SBD k SVJ,protože nám nabídl pouze „písemně sestavy čtvrtletně“ ty budou až někdy od dubna do června.Takže až zjistím v květnu, jaké účetnictví nám dodává, to už bude pozdě.Uvedl jsem požadavky/základy odsud/,ale odpovědí bylo,že to nebudeme tak podrobné potřebovat.Máme nesrovnalosti ve „FO“,takže jsem to chtěl mít v té inventarizaci, že o to nepřijdeme.Pokud zjistíme, že tyto sestavy nám budou časem stačit 1×/Q,potom na to přistoupíme,ale zpočátku musíme vědět o všem.Doposud jsme neviděli v účetnictví vodu,teplo aj.jenom několik nákladů a předpis záloh k těmto několika položkám nákladů a rozdíl mezi tím+„FO“, ale bez tepla,bez vody.Požadavky byly podány na správce. Výbor odstoupil,jsem já sám oprávněn svolávat shromáždění ?Bylo již jednou svoláno, ale výbor nezvolen.Je jen snaha,abych odstoupil já,poslední člen výboru.Rodik

  Vložil T.O. (bez ověření), 24. Září 2010 - 22:53

  Dobrý den,děkuji paní Klainové za odpověď,zatím jen chodím na rady.T.O.

  Vložil Petr, 15. Únor 2011 - 11:10

  Zřízení účtu,smlouva o správě Vložil Anonymous, 17. Září 2010 – 21:31 :: Ostatní

  Dobrý den,jsme SVJ od r.2008,vlastní účet nemáme,kdy je během roku nejvhodnější založení účtu,pokud se má vzít v úvahu"plynulý přechod"z účtu správce na náš vlastní účet?O zřízení účtu je usilováno od počátku roku!Za jakou dobu se to zvládne,pokud jej zřídíme v září? Je to běžné,abychom neprojednali smlouvu o správě,aby byla podepsaná bez vyrozumění výboru a aby ani na vyžádání nebyla předložena?Předseda pouze udává,co podepsal,tím oznamuje výboru skutečnost,ale nedoloží ji?Převážné většině výboru to stačí,ale menšině ne?Předložit ji ale odmítá? Děkuji.T.O.

  Tazateli, nahlédněte také do stanov, zda máte stanoveno že skládáte zálohy na svůj účet či zda je alternativa na účet správy.

  Podpisy řeší dokonce zákon o bytech: (13) Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor zvolí z řad členů výboru. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

  Předsedovi připoměňte také: (8) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. (11) Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".