ZoK § 744

Vložil Pavel, 15. Březen 2013 - 17:58 ::

Podle § 744 ZoK (zákona o korporacích) jsou v nájemném bytovému družstvu obsaženy i „příspěvky na tvorbu dlouhodobého zdroje na opravy a investice těchto družstevních by­tů“.

To je bez současné změny zákona o daních z příjmů k 1.1.2014 velký a neopodstatněný zásah do ekonomiky družstev.

V současné době se tvorba dlouhodobé zálohy na opravy a investice účtuje rozvahově, tj. nezdaňuje se.

Od 1.1.2014 by se podle § 744 mělo postupovat výsledkově, tj. příspěvky na tvorbu dlouhodobého zdroje by se zdaňovaly.

Je mi známo, že zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, zavádí do § 19/1/c zákona o daních z příjmů osvobození z nájemného z družstevních bytů. Ale tento zákon má nabýt účinnost až v roce 2015.

Pro rok 2014 by to znamenalo, že družstevníci poskytnou družstvu peníze na tvorbu dlouhodobého zdroje, ale tyto peníze budou v rámci nájemného zdaňovány.

V návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného jsem nezaznamenal, že by se tento problém řešil.

Nebo něco přehlížím?

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 15. Březen 2013 - 22:30

  Příspěvek a záloha jsou přece dvě zcela odlišné věci. Nevidím žádný rozdíl proti současnému stavu.

  Fond oprav se vždy naplňoval z přijatého nájemného, které je daňově účinným příjmem BD. Nikdy tomu nebylo jinak. Pokud v přijatém nájemném jsou obsaženy všechny platby, pak právě snaha vyhnout se zdanění vždy byla jediným důvodem k vytváření rezervy (fondu oprav) u družstev.

  Jiná věc je, že většina družstev ve snaze vyhynout se režimu účtování o rezervách snížila nájemné a zavedla pro své členy výběr záloh na údržbu a opravy bytového fondu (což není fond oprav). V tom případě jde o řešení daňově zcela shodné jako u SVJ: záloha je pro družstvo cizí zdroj a nezdaňuje se.

  Problém může dnes nastat pouze u těch družstev, která mají v bytech jako nájemce také nečleny. Těm může BD účtovat pouze nájemné. Není ale oprávněno vybírat od nich navíc žádnou zálohu. V režimu ZOK to bude opět zcela totéž, ke změně nedochází.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".