Zmocněnec: Společenství vlastníků

Vložil Anonymous, 3. Prosinec 2012 - 2:14 ::

Plná moc se zde již probrala ze všech stran. Přesto mi jedno uniklo:

(1) Může člen společenství vlatníků udělit plnou moc společenství vlatníků jako zmocněnci?

(2) Pokud ano, jak bude zmocněnec (SVJ) postupovat v jednotlivých případech, pokud plná moc bude udělena pouze obecně („zmocněnec je povinen postupovat v zájmu zmocnitele“), aniž by byl sjednán podrobný postup v jednotlivých případech?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hradil (bez ověření), 3. Prosinec 2012 - 10:34

  Bez ohledu na to, zda je popsaný postup akceptovatelný, jej nelze doporučit, resp. až po zodpovězení otázky, zda mají SVJ a jeho člen shodné zájmy. Jednalo by se v podstatě o zastupování protistranou, což je zcela nevhodné.

  Vložil X (bez ověření), 3. Prosinec 2012 - 10:24

  Máte na mysli zastupování člena SVJ na schůzi shromáždění nebo zastupování v právních úkonech na základě §31 Obč. zák.?

  Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 23.5.2012 musí být možnost zastupování na schůzi shromáždění založena stanovami. Stanovy mohou okruh možných zmocněnců omezit, např. z něho vyloučit členy výboru nebo právnické osoby.

  V případě zastupování při právním úkonu právnickou osobou jedná za zmocnitele statutární orgán, tedy v případě SVJ výbor SVJ, pokud to nevylučují stanovy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".