Změna názvu SVJ - Je opravdu nutná do konce roku 2015?

Vložil Vlastník Praha 8, 9. Listopad 2015 - 10:31 ::

Dobrý den, naše SVJ chystá změnu názvu SVJ podle NOZ do konce roku 2015. Nicméně jsem podchytil článek na webu, kde je tato nutnost zpochybňována:

Viz – výtah z předmětného článku:

Změna názvu SVJ? Teď se vyplatí počkat

Mezi nejčtenějšími články na Okolobytu.cz se již delší dobu drží článek Většinu SVJ čeká změna názvu. Potvrzuje zvýšený zájem ze strany SVJ o zpracování změn do stávajících stanov podle nové legislativy. A v řadě případů byl tento zájem iniciován právě blížícím se termínem pro povinnou změnu názvu SVJ, aby bylo do oficiálního názvu včlenily sousloví „společenství vlastníků“, jak jim to do konce roku 2015 nařizuje zákon. Tyto povinnosti do nového světla staví projednávaná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Změna názvu SVj tak pravděpodobně nebude nutná.

Změna názvu společenství vlastníků jednotek nově?

Ve věci povinné úpravy změny názvu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) lze s nadějí vzhlížet k vládní novele zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která již byla schválena vládou a kterou teď čeká projednávání v obou komorách Parlamentu České republiky. Vládou připravená novela umožňuje SVJ vzniklým do 31. prosince 2013 ponechat si označení své dosavadní označení.

Stávající znění občanského zákoníku totiž v § 1200 odst. 2 písm. a) stanoví, že název SVJ obsahuje slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo. Přitom současně přechodné ustanovení téhož zákona v § 3042 stanoví povinnost právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do konce letošního roku.

Přijetí novely občanského zákoníku by tak uvedenou povinnost pro SVJ zrušilo a odpadl by tak jeden z významných důvodů pro změnu stanov SVJ.

Nicméně předseda našeho SVJ se domnívá, že tato novela vstoupí v platnost až až po schválení parlamentem např. 1.1.2017 a proto se našeho SVJ nebude týkat. Autor dotyčného článku naproti tomu uvádí „SVJ vzniklým do 31.12.2013, což by se nás týkalo“. Ale i když bude vládní novela projednána parlamentem, jistě se to nestihne do konce roku 2015, a nezbytně vznikne jisté časové údobí, kdy by SVJ již měla mít změnu názvu zpracovánu, a poté teprve může přijít okamžik platnosti novely, která tuto nutnost změny názvu bude popírat. Jak tedy nyní postupovat, změnit název nebo vyčkávat? Díky za případné názory k tomuto problému, Vlastník Praha 8

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil martV, 10. Listopad 2015 - 10:44

  Ani já nechci rozpoutat nějaký flame. Jen jsme se zamýšleli nad praktickým postupem:

  • stanovy změnit chceme, protože některé možnosti NOZ se nám líbí
  • jméno jsme nezměnili, přestože § 3042 mluví o všech právnických osobách
  • přesto, že by to od rejstříkových soudů bylo velmi jednoduché – věříme, že nikdo kontrolu v pondělí 4.1.2016 nad databází SVJ nepustí
  • i kdyby si tyto soudy usmyslely něco udělat, věříme, že standardní postup je „výtka a termín k nápravě“ a teprve potom sankce
  • doufáme, že ať už je povinnost hypotetická či reálná, vládou schválená novela projde parlamentem a bude platit od 1.7.2016. A tím to skončí!

  Ale stejně je to mazec, jak se dají zákony dělat nesrozumitelně. Pokolikáté už se u nás vytvořil zákon proto, aby si nějaká skupinka vylepšila živnost? U SVJ mne napadají z fleku notáři, producenti energetických štítků, výrobci „ekologičtějších“ čehokoliv, kominíci, revize všeho, atd. atd.

  Vložil lake, 9. Listopad 2015 - 17:36

  Píšete nesmysl, pane vlastníku. SVJ(2000) nikdy nemělo, nemá a nebude mít povinnost měnit název. A už vůbec ne „podle NOZ“. Žádná novela jakéhokoliv zákona s tím nemá nic společného.

  Mimochodem: článek, který rozsáhle a zbytečně citujete, je lživý od počátku do konce. Autor je právní analfabet a není schopen své názory opřít o žádné ustanovení žádného zákona. Opět takzvané prasečí právo …

  lake

  Vložil Procop (bez ověření), 9. Listopad 2015 - 21:29

  Největší analfabet je „lake“, který není schopen pochopit obsah § 3042 NOZ

  Vložil , (bez ověření), 9. Listopad 2015 - 10:50

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".