Ze sušárny posilovna - kvorum

Vložil Werewolf, 20. Říjen 2016 - 18:42 ::

Hlasovali jsme per rollam, že by se z jedné nevyužívané sušárny udělalo domovní fitko s příspěvkem z naspořených dlouhodobých záloh.

Ve starém zákoně je kvorum pro změnu užívání spol. prostoru 100% všech. V novém zákoně jsem toto specifikované nenašel, ale máme ve stanovách pro toto 2/3 všech. Nicméně v Prohlášení vlastníka jsou všechny tyto prostory označené pouze jako „společné prostory“, nikde není zmínka, že „to a to jsou sušárny, že tamto je mandlovna a tamto technická místnost…“ Jen kóje jsou vyznačené. Proto si myslím, že nepůjde o změnu užívání, protože „společný prostor“ v PV bude i nadále „společný prostor“, a proto se bude jednat o běžnou správu, kde máme jen nadpoloviční většinu.

Myslím si tedy správně, že postačí nadpolovina? (v reálu je pro 91,2%)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pozorovatel, 22. Říjen 2016 - 9:06

  Nemůžete použít peníze SVJ na zřízení posilovny v domě. To je zneužití finančních prostředků SVJ a vlastníci nebo nový výbor je mohou po Vás vymáhat.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 22. Říjen 2016 - 9:12

  Nesouhlasím. I takovou realizaci lze podřadit pod správu a vylepšování domu. Chápu záměr jako fitko pro obyvatele domu (nikoliv pro veřejnost – podnikatelský zá­měr)

  Vložil Pozorovatel, 22. Říjen 2016 - 9:26

  Posilovna není správa domu a pozemku. I když to je myšleno pro obyvatele, nikterak to neslouží k bydlení a příspěvky nejsou vybírány za tímto účelem. Opravdu se jedná o jejich zneužití.

  Vložil Werewolf, 22. Říjen 2016 - 17:07

  Jak by vlastníci mohli tyto prostředky vymáhat, když k tomu sami dávají souhlas? Resp. i když po mně chtějí, abych za tyto prostředky fitko zřídil, mám jim jejich přání odmítnout s tím, že na to musejí složit finance extra? Na účtě se z našetřilo přes mil. bez jasného plánu, já to nedávno převzal a pokud nezrealizuji takové požadavky, jednoduše si taky mohou zvolit někoho jiného, kdo se určitě nebude zabývat nějakým zdejším portálem, prostě to jednoduše udělá a bude oslavován.

  Nicméně děkuji za podněty. Prosím zpět k tématu, neptal jsem se na použití financí, ale na kvorum a „změnu“ užívání prostor.

  Vložil Pozorovatel, 22. Říjen 2016 - 17:18

  I když Vám to ted odsouhlasí, přistěhuje se někdo nový a nebude s tím spokojen a napadne to, půjde to za Vámi jako statutárním orgánem, i když jím už nebudete a tu odpovědnost budete mít 10 let až skončíte a budete to muset uhradit ze svého.Dejte si na to pozor, at za dobré srdce a v dobré víře neskončíte blbě. Jako statutární orgán to odmítněte. Co si ovšem můžete odhlasovat, je vrátit nespotřebované peníze zpět vlastníkům a ti je pak mohou poskytnout na posilovnu, ale extra mimo SVJ.

  A pokud nebudete dělat žádné stavební úpravy nějaké prázdné místnosti, třeba sušárny, tak pro navezení strojů a činek do místnosti Vám bude stačit nadpoloviční většina přítomných a přítomných musí být víc jak 50% na shromáždění pokud stanovy u Vás neříkají něco jiného.

  Vložil Profesionální ničitel (bez ověření), 20. Říjen 2016 - 21:18

  Ničení vyžaduje souhlas všech.

  Vložil VN (bez ověření), 20. Říjen 2016 - 20:11

  tady bych to neviděl problematicky jako změnu v užívání , ale viděl bych to problematicky po stránce nakládání finančních prostředků z dlouhodobých záloh. Ve stanovách byste měli mít uvedena pravidla čerpání těchto peněz. My tam máme , že je možno je využít pouze pro opravy a rekonstrukce. Takže hlasování o tom , že by se využily na fitko jsou mimo. Ten přehlasovaný zbytek by se u nás mohl obrátit na soud , který by tuto usnesení zrušil…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".