Zásah do věci vyžaduje souhlas vlastníka

Vložil Deleted2 (bez ověření), 16. Prosinec 2011 - 8:03 ::

Anonymní přispěvatel lake tady opakovaně tvrdí, že kdokoli provede svévolný zásah do společných částí domu, má nárok na jakési peněžní plnění, peněžní komenzaci.

Za prvé: Přispěvatel lake neuvedl jediný § ani soudní rozhodnutí, z něhož by toto vyplývalo.

Za druhé: Ze zákona a judikátů vyplývá něco jiného: Majitel věci změněné svévolným zásahem jiného má nárok na to, aby věc byla uvedena do původního stavu, příp. na peněžní plnění. Kromě toho, osoba, která odstranila věc nebo její část (byť ji nahradila jinou věcí), může být trestně odpovědná.

Za třetí: Na konkludentní souhlas v SVJ zcela zapomeňte. Zákon jasně říká, jakým způsobem SVJ rozhoduje (nepovoluje ani korespondenční rozhodování, tím méně konkludentní).

Shrnuto: Zásah do věci (jakýkoli, bez ohledu na to, zda ho přispěvatel lake nazve zhodnocením) vyžaduje souhlas vlastníka, a to jak podle Občanského zákona, tak podle Bytového zákona, v účinných zněních. Bytový zákon navíc předepisuje formu tohoto souhlasu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 17. Prosinec 2011 - 9:49

  Deleted2 napsal v úvodním příspěvku: „Anonymní přispěvatel lake tady opakovaně tvrdí, že kdokoli provede svévolný zásah do společných částí domu, má nárok na jakési peněžní plnění (…).“

  Tvrzení pana Deleted2 je nepravdivé. Nikdy jsem takový nesmysl netvrdil. Diskutující Deleted2 se už třikrát předtím pokusil v jiné diskusi o stejný trik – tedy své vlastní nesmyslné tvrzení vydával za mé.

  (1) v příspěvku „Vložil Deleted2 (bez ověření), 14. Prosinec 2011 – 17:32“. Proti nepravdivému tvrzení jsem se ohradil: http://www.portalsvj.cz/…dejsi-naroky#…
  (2) v příspěvku „Vložil Deleted2 (bez ověření), 14. Prosinec 2011 – 21:31“. Proti nepravdivému tvrzení jsem se ohradil: http://www.portalsvj.cz/…dejsi-naroky#…
  (3) v příspěvku „Vložil Deleted2 (bez ověření), 15. Prosinec 2011 – 12:28“. I proti tomuto absurdnímu překrucování jsem se ozval: http://www.portalsvj.cz/…dejsi-naroky#…

  Z příspěvků pana Deleted2 je zřejmé, že má základní problémy s porozuměním znění právních předpisů: to on sám si soustavně plete majetek vlastní s majetkem cizím, plete si spoluvlastnictví podle ZoVB se spoluvlastnictvím podle ObčZ.

  Tyto základní neznalosti jej však neopravňují k tomu, aby podával nepravdivé informace o jiných diskutujících. Chování Deleted2 zde přiléhavě popsal pan Lolek: „… jsou opakovaně podávány nepravdivé informace a jasně formulované oponentní argumenty jsou ignorovány“.

  Vzhledem k tomu, že Deleted2 byl na nesprávnost svého počínání třikrát upozorněn, nemohu tento čtvrtý pokus hodnotit jako omyl nebo neznalost.
  Jde o cílené lživé tvrzení a Deleted2 porušil pravidla slušného chování (Netiquette).

  lake

  Vložil MATY (bez ověření), 16. Prosinec 2011 - 8:32

  A to je co ? Otázka, nebo pomluva „LAKE“

  Vložil lolek, 17. Prosinec 2011 - 5:08
  • cit.„…Otázka, nebo pomluva …“
   • je to faktické shrnutí problému ke kterému jsou opakovaně podávány nepravdivé informace a jasně formulované oponentní argumenty jsou ignorovány

  • cit.„…„LAKE“ není anonymní přispívatel…“
   • paní „Helena Ševčíková“ se samozřejmě mýlí. Značka „Lake“ jakkoliv je registrovaná – je anonymní jako jakýkoliv jiný zde používaný ať již registrovaný nebo neregistrovaný nic­k.

  lolek

  Vložil Helena Ševčíková, 16. Prosinec 2011 - 13:31

  Je to pomluva. „LAKE“ není anonymní přispívatel.

  Hezký den !

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".