Zákon 89/2012, NOZ, lakem a Pavlem zatracovaný.

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 7. Říjen 2015 - 14:47 ::

Pánové! NOZ je právě krásný tím, že dává přednost obyčejné člověčí inteligenci. Říká se tomu selský rozum. A eliminuje právě to doslovné memorování, které produkuje lake. Pokuste se o překonání starých, komančských zvyklostí. Bude se Vám snadněji žít!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 8. Říjen 2015 - 9:37

  Pokud je dohodnuto, že nějaká služba se účtuje podle osobodní (u nás zatím výtah, odpady, elektřina spol. prostor), jakým vhodným způsobem do Stanov zanést povinnost oznámit tuto informaci? Do našich nových stanov se navrhovalo povinnost oznámit, kolik osob má v bytě domácnost. Tuto variantu jsem vykrtl, protože víme, jak je to s tou definicí „domácností“ (nijak). Kdesi jsem tu ale četl, tuším že od p. Lake, výčet různých variant, ale každá měla „ale“. (počet osob žijící v bytě, bydlící v bytě, obývající byt, osoby s trvalým bydlištěm, atd…)

  Takže ještě jednou se ptám, jakou formulací zavázat vlastníky k podání kýžené informace?

  Vložil JaVa, 8. Říjen 2015 - 10:44

  Vlastník jednotky oznámí výboru společenství vlastníků bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, bydlících v jeho bytě po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě. V tom případě oznámí i jméno, kontakt a doručovací adresu této osoby.

  Vložil Jar (bez ověření), 7. Říjen 2015 - 20:55

  Člene orgánu, docela chápu, co se Vám na NOZ líbí, hlavně byste si měl vyřešit, jestli se Vašeho SVJ týká. Co se Vám zdá tak průzračné: Má si stará SVJ změnit název? Má si měnit podle NOZ stanovy? Co přechod dluhů s přechodem vlastnictví( četl jste tu o tom, jak správci a SVJčka prudí nové vlastníky dluhy těch původních?) Co je domácnost, Vy selský rozume. Atd. atd.atd.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 8. Říjen 2015 - 2:58

  Co se týká názvu, již se řeší. Stanovy nemusí měnit, pouze upravit, aby respektovaly platný NOZ. Co se týká přechodu dluhů, je jasné. Kupec, který chce koupit, nebude kupovat „zajíce v pytli“. Nechá si od prodávajícího ukázat svůj rozpis plateb, a navíc potvrzení od správce, tj. SVJ, deklaraci o dluhu, či nedluhu. Pakliže to neudelá, sám na to doplatí. Co je domácnost, mě nezajímá. Až na to narazím, tak to dostuduji.

  Vložil jss (bez ověření), 8. Říjen 2015 - 9:01

  když jste tak chytrý a používáte selský rozum – dnes vystavím potvrzení že prodávající nemá žádné dluhy vůči SVJ, čí je dluh, který vznikne v dubnu příštího roku po vyúčtování ??

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 8. Říjen 2015 - 9:13

  A proč? Někdo vás žádal? Až se na vás někdo obrátí doopravdy, tak vystavíte potvrzení k aktuálnímu datu. Jestli toho nejste schopen, požádejte o pomoc paní účetní.

  Vložil jss (bez ověření), 8. Říjen 2015 - 9:59

  otázka byla, čí bude dluh v dubnu příštího roku – z vyúčtování (nebo přeplatek ?? ať jsem korektní)

  Vložil svjvmt, 7. Říjen 2015 - 18:47

  Počkejte, až budete podle něj něco zamotanějšího řešit, pak se pochvalte. Už vidím toho průměrného člověka jak se s ním ohání. Dyť s tím mají problém i právníci.

  Vložil JaVa, 7. Říjen 2015 - 18:10

  Nevím jestli je to k danému tématu,ale pokud jste se v minulosti setkal s ČSN a byl nucen se nějakými normami, předpisy a zákony řídit,pak by jste určitě takový paskvil jako je Z.č. 89/2012 Sb.,který nemá jasně vymezené mantinely pro kombinace Plzeňských právníků,nikdy nechválil.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 7. Říjen 2015 - 18:14

  A proto jsem s povděkem kvitoval zrušení závaznosti ČSN. Podobné to je s NOZem. Dává více volnosti a též zodpovědnosti. Proto jsem narážel na komančskou demagogii a hledání jediné, totalitní pravdy.

  Vložil obj49 (bez ověření), 9. Říjen 2015 - 15:29

  ČSN jsou závazné, pokud je na ně odkazováno přímo z ustanovení zákona nebo závazné vyhlášky.

  Typickým příkladem je Požární bezpečnost staveb. K tomu srovnej Přílohu č.1 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb.

  Vložil Vladimir B., 9. Říjen 2015 - 18:02

  Ještě bych si dovolil doplnit autora příspěvku „obj49“ a to tím, že ČSN se stává rovněž závazným dokumentem, pokud je uvedena na př. ve smlouvě o dílo, kupní smlouvě, či jiném smluvním ujednání. Podle mého zjištění bylo a je stále pácháno mnoho škod a podvodů montážními firmami v oblasti montáží otvorových výplní staveb /okna, dveře aj/a to nerespektováním ČSN 73 0540–2, která je závazným dokumentem, neb se na odvoláva prováděcí vyhláška k tepelnému zákonu.

  Vložil RadekV, 8. Říjen 2015 - 7:53

  Jejich závaznost naštěstí nebyla zrušena všude. Pokud jde o nějakou zodpovědnost výrobců – nic takového u našich výrobců přeci neexistuje.

  Vložil JaVa, 7. Říjen 2015 - 18:39

  V tom případě jistě víte,že naše ČSN byly jedny z nejkvalitnějších na světě a nebýt „tunel dědka“,který prohlásil,že"do­držování ČSN brání podnikání"nebylo by v naší republice vyprodukováno tolik zmetků a to nejen materiálních ,ale i lidských.

  Vložil Fyzická osoba produkující komunální odpad (bez ověření), 7. Říjen 2015 - 15:35

  „NOZ dává přednost obyčejné člověčí inteligenci, selskému rozumu.“

  Patrně jste NOZ nikdy nečetl, ba ani zdálky neviděl. Je pravda, že Vámi uváděný záměr byl autory NOZ takto deklarován. Výsledek je od tohoto záměru bohužel vzdálen.

  Ostatně ze samotného NOZ lze dovodit, že pro jeho pochopení nestačí obyčejná člověčí inteligence, tj. inteligence běžná, kterou lze očekávat od náhodně vybraného člověka, inteligence, kterou disponuje většina populace, nýbrž vyžaduje inteligenci průměrnou, tj. takovou, jakou 1/2 populace nedisponuje.

  Ptáte-li se, o jakou skupinu se jedná, není odpověď přímočará. Pro ilustraci snad jen tolik, že cca 1/2 populačního ročníku (v posledních letech) nastoupí na vysokou školu. Tato skupina osob, která zahájily vysokoškolské studium, se patrně do značné míry překrývá se skupinou osob disponujících (z příslušného populačního ročníku) průměrnou inteligencí.

  Otázka je, jak to autoři NOZ mysleli. Má se 1/2 populace obracet na advokáty i v běžných záležitostech? Nebo aspoň na ty, kdo zahájily studium (jakékoliv) vysoké školy? Zkuste zde napsat jiný výklad, jak to autoři NOZ s požadavkem na průměrnou inteligenci, tj. inteligenci, kterou 1/2 populace nedisponuje, mysleli.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 8. Říjen 2015 - 3:36

  Generace, kterou dlouhá léta vodili mocipáni za ručičku, se odnaučila používat mozkovou hmotu. A zodpovědnost mnohdy obtěžuje. Ale doba je zlá. Kdo se nebude učit, utrpí újmu. Po jasných pravidlech se mělo volat po revoluci. Dnes už je pozdě. A koho nic nezajímá, nic se neučí, ať si na každou prkotinu zaplatí advokáta. Nevíš? Zaplať tomu, kdo ví. Jednoduché, jak facka.

  Vložil Anonymous xyz (bez ověření), 7. Říjen 2015 - 15:20

  Člověče, už zase začínáte s těmi hloupostmi. Vám se musí těžko žít, a nakonec, tak vám třeba.

  Vložil Pavel, 7. Říjen 2015 - 14:58

  Člene orgánu,

  pokud NOZ není určitý, nezná definice, pokud umožňuje různé výklady od různých právníků, tak je to paskvil.

  Původní zadání bylo, že to má být zákon pro občany a ne pro právníky a lingvisty. To splněno evidentně nebylo.

  Běžný občan přece nemá povinnost studovat desítky judikátů aby si vytvořil představu, jak by to možná snad asi mohlo být.

  Nevím proč sem zatahujete „komančské zvyklosti“. Asi jste jich pln. Zbavte se jich, bude se Vám snadněji žít!

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".