Vznikne SVJ?

Vložil $$ (bez ověření), 15. Srpen 2014 - 22:07 ::

Podle ZoVB § 9 odst. 3 „Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků“. Ponechme stranou poněkud nešťastnou formulaci „společenství vzniká v domě“ (v domě může bezpochyby vzniknout kupř. zkrat na elektroinstalaci, společenství sotva), a zaměřme se na vznik společenství na příkladech.


Jeden formulační problém ilustruje následující příklad:

 • jednotka 1 ve vlastnictví osob A a B se spoluvlastnickými podíly na jednotce 1/10 a 9/10,
 • jednotka 2 ve vlastnictví osob A a B se spoluvlastnickými podíly na jednotce 2/10 a 8/10,
 • jednotka 3 ve vlastnictví osob A a B se spoluvlastnickými podíly na jednotce 3/10 a 7/10,
 • jednotka 4 ve vlastnictví osob A a B se spoluvlastnickými podíly na jednotce 4/10 a 6/10,
 • jednotka 5 ve vlastnictví osob A a B se spoluvlastnickými podíly na jednotce 5/10 a 5/10.

Vznikne společenství? Ve shora uvedeném § se nic neříká o tom, kdy jsou vlastníci jednotek různí, tj. zda pro různost vlastníků jednotek postačí různý spoluvlastnický podíl týchž spoluvlastníků jednotek (v takovém případě společenství vznikne), a nebo se pro různost vlastníků jednotek vyžaduje i různost spoluvlastníků jednotek (a na spoluvlastnických podílech na jednotkách různost spoluvlastníků jednotek nezávisí, v takovém případě společenství nevznikne).


Druhý formulační problém ilustruje následující příklad:

 • jednotka 1 ve vlastnictví osob A, B a C,
 • jednotka 2 ve vlastnictví osob A, B a C,
 • jednotka 3 ve vlastnictví osob A, B a C,
 • jednotka 4 ve vlastnictví osoby D,
 • jednotka 5 ve vlastnictví osoby D.

Vznikne společenství? Ve shora uvedeném § se uvádí, že společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami (což je jednoznačná a ověřitelná podmíka), z nichž alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. Odpověď závisí na tom, co se rozumí vlastníkem. Pokud se vlastníkem rozumí vlastník jednotky, pak společenství vznikne, pokud jsou vlastníci jednotek 1–3 považováni za různé vlastníky jednotek (což závisí na spoluvlastnických podílech vlastníků A, B a C na jednotkách 1–3 a na definici různosti vlastníků jednotek, viz shora). Pokud se ovšem vlastníkem ve shora uvedeném § rozumí každý, komu svědčí vlastnické právo k jednotce, pak společenství vznikne, neboť v domě jsou alespoň tři jednotky ve vlastnictví tří různých vlastníků (v uvedeném smyslu).

Jaká je praxe?

Absolventi právnické fakulty píšící zákony by měli brilantně ovládat mj. logiku, gramatiku a stylistiku.

$$

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.