Výklad pojmu "důležitá záležitost"

Vložil Markéta Gr., 13. Březen 2018 - 15:32 ::

Dobrý den,

pročítala jsem některé rozsudky Nejvyššího soudu ve sporech přehlasovaných vlastníků. Ve většině je uvedeno odůvodnění zamítnutí: „Nejvyšší soud se k výkladu pojmu důležitá záležitost vyjádřil již v usnesení ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 28 Cdo 3246/2007, podle kterého se důležitou záležitostí rozumí taková záležitost, která přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití. V této souvislosti Nejvyšší soud podotýká, že napadené usnesení přijaté shromážděním nepředstavuje významný dopad do právního postavení, práv či povinností společenství nebo jeho členů a nelze tak vyslovit jeho neplatnost.“ (ve smyslu § 11 odst. 3 věty třetí zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, dle NOZ „důležitý důvod“ ve smyslu § 1209 odst. 1)

Pokud tedy právně negramotná většina vlastníků, zmanipulovaná tristním nedostatkem informací schválí o „nevýhodném“ usnesení (např. stanovení dlouhodobé zálohy dle plochy bytů bez sklepů-výhodné pro 4 vlastníky sklepu s využitím jako garáže), znalý vlastník nemá šanci u soudu uspět a zbývá jen dále usilovat o prozření právně negramotné většiny.

Padl někdy návrh na uzákonění povinného vzdělávání členů výboru? Jelikož pouhá „povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí“ asi není dostatečná.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Březen 2018 - 14:45

  Po té co jsem hlasoval proti a ubezpečil se, že takto je jmenovitě i v zápise uvedeno oznámím prokazatelně výboru reklamaci předepsaných záloh, které neodpovídá prohlášení vlastníka popř. stanovám a platím původní částky. Je na SVJ aby se soudilo a dokazovalo svoji pravdu.

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 13. Březen 2018 - 16:11

  Povinné vzdělávání potřebují hlavně soudci.

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 13. Březen 2018 - 18:04

  „Vzdělávání potřebují soudci“

  Když jsem řekla „svému“ soudci, ať si přečte zákon, odpověděl latinsky, že soud zná zákon.

  Vložil abx (bez ověření), 13. Březen 2018 - 15:42

  A kdo by je měl podle vás vzdělávat?

  Vložil Markéta Gr., 13. Březen 2018 - 15:53

  Již řadu let jsou nabízeny kurzy a semináře různých sdružení BD a SVJ, nebo správcovských firem…ANO, jejich kvalita je diskutabilní, ale lepší něco než vůbec nic. Naše předsedkyně SVJ je absolutně po 13letech ve funkci „nedotčená“ jakýmkoliv právním předpisem … Předpis záloh vypadá asi takto: Byt č. 17, číslo účtu SVJ XXXXXXX/XXX, záloha 3456Kč/měsíčně. Hlavička, razítko…rozpis záloh…zbytečnost. Obdobně vypadá i vyúčtování. Účetní závěrka ve sbírce listin? … reakce: „Nikdy jsme to nědělali..neo­travujte mě píč..“

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Březen 2018 - 14:48

  neprůkaznost předpisu plateb. Ve věci účetní závěrky. Pro Vás naprosto zbytečná věc. Pro kontrolu hospodaření je třeba mít podstatně více informací.

  Vložil TN. (bez ověření), 14. Březen 2018 - 15:55

  Můžete mi vysvětlit, co to je „reklamace předpisu plateb“? Zákon o službách zná pojem námitky (reklamace) vyúčtování, ale u předpisu plateb NOZ nic takového nezná, NOZ ani nestanovuje povinnost jakýkoliv evidenční list, předpis plateb či předpis záloh vystavovat. Dle NOZ pouze má věřitel povinnost uvědomit dlužníka o jeho platební povinnosti, to jest naprosto stačí, aby shromáždění schválilo výši příspěvku na správu domu a potom výbor pošle dopis o jednom odstavci, kde uvede „Milý pane Pavle, od 1.4.2018 v souladu s usnesením shromáždění ze dne 14.3.2018 plaťte příspěvek ve výši 785 Kč měsíčně, splatnost do 25. dne“.

  Vložil AsiTak, 14. Březen 2018 - 2:11

  Dle zde uvedené definice „důležitá záležitost“ je taková která „přímo zasahuje buď do samotného právního postavení vlastníků jednotek, nebo do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití“. Pokud platíte moc nebo na základě nesprávně stanoveného rozpočtu ale částky schválené, pak zpochybnit jejich použití je hospodářská záležitost nikoliv právní. Ale spravedlivě posoudit hospodářskou záležitost je problém. Příklad: postavit bazén pro děti na zahradě je pro někoho luxus pro jiného je nutnost. Pokud by soud měl rozhodnout „spravedlivě“, které řešení má platit, zda bazén postavit nebo nepostavit? Podle mne „školení“ by potřebovala i někdy právně gramotná menšina!

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 14. Březen 2018 - 13:45

  „Příklad: postavit bazén pro děti na zahradě je pro někoho luxus pro jiného je nutnost.“

  Tady nejde o přispívání na schválený bazén. Tady jde o přispívání do černé díry bez uvedení účelu. Soudní ochrana neexistuje.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 14. Březen 2018 - 3:40

  „…pro někoho luxus pro jiného je nutnost…“

  A co byste soudu radil Vy za „spravedlivé“? Předpokládám, že míníte že by se stavbě bazénu někdo vzpíral a někdo by bazén chtěl resp. jak by se rozhodlo, pokud by někdo napadl rozhodnutí bazén postavit (1) na pozemku SVJ nebo na pozemku pořízeném SVJ (2) za peníze SVJ.

  Dle Vás, je stavba čehokoli co není určeno k ochraně nebo zachování funkčnosti domu (jehož účelem je – podle mne, ale třeba se mýlím – bydlení?) v souladu s účelem? Myslíte si tedy, že bazén „pro někoho nutnost“ využije ten někdo k bydlení?

  §9/1 ZVB podle kterého vzniklo moje SVJ říká, že čím se SVJ může zabývat je omezené. SVJ je „…právnická osoba, způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám…

  Pokud tedy většina (mající samostatně IQ <100 a společně <70) se rozhodne, že chce pořídit bazén jako nutný doplněk klece s tamarískými opicemi, což považuje 40% hlasujících přítomných za „…nutnost…“ a přehlasovaní ne za „…luxus…“ ale za činnost o které SVJ vůbec nemá právo rozhodovat, pak se domnívám, že jde o SAKRA zásah „do podstaty předmětu jejich vlastnictví z hlediska účelu jeho využití.

  Takže považuji za zcela asociální, pokud soudní pomatenci nechtějí zkoumat za jakým účelem se má v SVJ vybírat „výpalné“, či zda je „rozpočet na akci“ stanoven ne/správně.

  Nesouhlasím tedy ani s názorem (http://www.portalsvj.cz/…o-a-zakazano), že chov opic lze podřadit pod SPRÁVU NEMOVITOSTI neboť na základě stejné dementní logiky je možné „odklonit“ příspěvky na SPRÁVU NEMOVITOSTI třeba na EIA o vlivu chodu SVJ na životní pohodu much poletujících okolo domu za bratru 0,5-mega. Fantazii jak sofistikovaně plundrovat finance členů SVJ s IQ <100 soudci meze nekladou…

  Za domácí úkol si rozmyslete zda a jak se může klec pro opice nebo akvárko pro žraloka nebo větrná elektrárna na střeše nebo přístavba dalších bytových jednotek „nějak integrovat“ do společných částí domu tzn. aby jste se skrze hlasování hloupých stal investorem jejich „…nutnosti…“ žít na cizí účet.

  © Čmuchal

  Vložil abx (bez ověření), 13. Březen 2018 - 16:03

  A kdo to bude platit? Dělat ve výboru svj je tak prestižní a atraktivní záležitost, že si to potencionální zájmce bude platit sám? Budou je celé zástupy. Nebo mu to budou platit vlastníci bytů dotyčného svj? To by mě zajímalo, jak si to představujete. Navíc některé členy výboru můžete vzdělávat jak chcete a zůstnou nedotčeni. Sama jste to uvedla. Tak nějaký další návrh co s tím. Já bych je poslal do Plzně. Budou bakaláři ze Zplzně a to už je dostatečná kvalifikace.

  Vložil Zájemce o studium (bez ověření), 13. Březen 2018 - 17:32

  „Já bych je poslal do Plzně. Budou bakaláři ze Zplzně a to už je dostatečná kvalifikace.“

  Jak známo, magistr trvá na Plzeňské universitě dva měsíce. Jak dlouho trvá bakalář? To by stačilo.

  Už mám vybrané téma bakalářky: Bezpráví v SVJ

  Vložil Turbostudent (bez ověření), 13. Březen 2018 - 23:06

  „Jak dlouho trvá bakalář?“

  Turbobakaláře poskytovala Vysoká škola Karlovy Vary, na turbomagistra se potom přešlo do Plzně. Tituly odebrány nebyly.

  Vložil TN. (bez ověření), 13. Březen 2018 - 15:39

  Bohužel máte pravdu. Pokud usnesení nezasahuje do předmětu vlastnictví, nebo nezasahuje do práv vlastníků a SVJ podstatným způsobem, mohou statutáři řádit dle libosti.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Březen 2018 - 14:51

  U nás může statutár řádit velmi omezeně a prakticky každá investice nebo oprava, každá smlouva podléhá schválení vlastníků. Pokud má statutár volnou ruku není to jeho chyba.

  Vložil xx (bez ověření), 14. Březen 2018 - 16:06

  Máte neuvěřitelně uvědomělé vlastníky. Ne proto, že schváili takové stanovy, ale proto, že každou každou opravu přijdou schválit. Jsou náhodné závady, které je nutné odstranit ihned. Kolik máte schůzi za rok? Jak to děláte, když na rozeslání pozvánek je stanovený konkrétní termín. To závada se za celou tu dobu čekání na schůzi neodstraní, protože nebyla schválena?

  Vložil JaVa, 14. Březen 2018 - 16:22

  „xx“, co si raději nejprve něco nastudovat.

  Např.:

  Některé další činnosti společenství vlastníků jednotek při správě domu a pozemku

  § 13/366/2012 Sb.,

  (1) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10000 Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

  (2) V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

  konec citace zákona

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil xx (bez ověření), 14. Březen 2018 - 16:24

  JaVa, přečtěte si opakovaně příspěvek Pavel II a necitujte tady ty paragrafy.

  Vložil JaVa, 14. Březen 2018 - 16:28

  „To závada se za celou tu dobu čekání na schůzi neodstraní, protože nebyla schválena?“

  Já jsem reagoval na tento Váš „blábol“.

  Hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil xx (bez ověření), 14. Březen 2018 - 16:35

  Jestli tady píše někdo bláboly, tak jste to vy, JaVa.

  Vložil JaVa, 14. Březen 2018 - 16:44

  Z vaší strany,bych nejprve očekával otázku,jakou částkou může v tomto SVJ,statutární orgán disponovat, bez souhlasu shromáždění vlastníků.Vy jste místo toho raději „blábolil“.Pokud v jejich stanovách není žádné omezení nebo navýšení,je to finanční obnos uvedený v zákoně.Proto ta citace, příslušného § znění zákona..

  Přeji hezký zbytek večera. JaVa

  Vložil GG (bez ověření), 13. Březen 2018 - 23:07

  Zde na portále byl kdysi zajímavý příspěvek o výši dlouhodobé zálohy na opravy (DZO).Četl jsem jej jen jednou,nedaří se mi jej najít. Pojednávalo se tam o tom, že SVJ požadovalo vysokou DZO bez návaznosti na plány a rozpočty. Nejsem si jist, zda to psal někdo z vlastní zkušenosti,ale v závěru článku bylo uvedeno, že takové SVJ by u soudu za platnosti tuším NOZ neuspělo. Nedaří se mi ten článek znovu najít,nevíte jak hledat? Dnes,kdy je velký problém uspět u soudu by se ten článek tady hodil.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Březen 2018 - 14:53

  pro stýčka Příhodu. Ovšem to se nevztahuje na stávající SVJ vzniklé před 1.1.2014 Tam platí jejich stanovy.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 14. Březen 2018 - 15:18

  „NOZ neumožňuje vybírat zálohy nebo příspěvky pro stýčka Příhodu.“

  Kde jste to vyčetl?

  Vložil TN. (bez ověření), 14. Březen 2018 - 15:57

  V podstatě o tom píše JUDr. Čáp http://www.portalsvj.cz/…-cerpani-dpz#…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".