Volební období výboru

Vložil Anonymous, 24. Červenec 2007 - 16:15 ::

Dobrý den,

ráda bych do změny zákona přidala přesné vymezení pojmu volební neboli funkční období výboru. Nevím,zda si z nás náš výbor dělá legraci či snad je to pravda. Po 2 letém funkčním období se výboru nechtělo svolat schůzi,aby zde byl zvolen výbor nový a tvrdil nám, že pokud nikdo z vlastníků nedá návrh na volbu, je starý výbor funkční a pokračuje dál,tedy kdyby tam byl 10 let,je stále platný??!!! Z toho vyplývá,tito lidé toho využívají a blokují tím i případné návrhy a opravy na domě, a nám ostatním se smějí,ačkoli většina již by ráda jiný výbor,jen se k tomu dokopat. Došlo to tak daleko,že jsou lidé rezignovaní. Nemohu si pomoct, společenství vlastníků je naprostý nesmyl plný anarchie,kde si vpodstatě dělá každý, co chce, a lidé jsou pak schopní se na schůzích urážet atd. Dejme konečně vymezené a jasné hranice,co má kdo dělat (hlavně výbor),jak dlouho atd. Myslím, že soudní cesta by měla být až krajním řešením a jak to u nás vypadá, je to běh na dlouhou trať.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2007 - 9:56

  Dobrý den, pokud máte ve Stanovách dvouleté funkční období Výboru, pak po uplynutí těchto dvou let mandát dříve zvolených členů končí. Je v zájmu dosavadních členů Výboru SVJ, pominu-li povinnost alespoň 1× ročně svolat shromáždění na kterém je třeba splnit zákonné povinnosti (s chválení závěrky a případné další schvalování, které si pro svoje rozhodování vyhradilo shromáždění), aby dostatečně včas zajistili před uplynutím svého mandátu novou volbu členů Výboru (ať již znovuzvolení stávajících, či volbu jiných). Pokud jednají za SVJ i po uplynutí svého mandátu, jednají protiprávně a nakládají s majetkem a finančními prostředky neoprávněně, což by mohlo být podnětem k trestímu stíhání.s poz­dravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 9. Prosinec 2007 - 22:25

  S příspěvkem souhlasím,je těžké někoho vyměnit, tajnou volbu nikdo neriskuje. Když jsem navrhovala doplnění výboru o kontrolní komisi, řekla členka výboru, že okamžitě odstoupí, protože si připadá, že krade. Nemohlo by toto být povinné, aby se předešlo takovýmto reakcím? Alena

  Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2007 - 10:01

  Dobrý den, kontrola je běžným mechanismem, kterou členové výboru musí strpět. Pominu-li, že skutečně může člen Výboru konat ve svůj prospěch na úkor SVJ jako celku, je třeba kontroly především i z důvodu, že členy Výboru bývají osoby, které nemají ani dostatek zkušeností ani odborných znalostí a neúmyslně mohou působit škodu jak jednorázově, tak i systémově.,s poz­dravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2007 - 10:20

  Členy kontrolní komise budou patrně rovněž osoby, které nemají dostatek odborných znalostí ani zkušeností.

  Je možné zadat kontrolu nezávislé firmě, která zaručí odbornost? Děkuji za názor.

  Pepa z Depa

  Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2007 - 15:15

  Dobrý den, v první řadě si myslím, že hospodaření by měla být, v rámci SVJ, věc veřejná a kontrola by měla být umožněna prvotně na základě zájmu jednotlivých vlastníků. Většinou zde z příkladů vyplývá, že určitá skupina, či jednotlivci, si usápnou určitou moc nad SVJ a nechtějí nechat nakouknout pod pokličku hospodaření, případně zamezují přístupu k dokumentům SVJ. Kontrolní komise by rozhodně neměla sloužit jako další překážka vlastníka v přístupu k dokumentům a vlastnímu hospodaření SVJ a jako alibistická opora pro podivně hospodařící Výbor SVJ, který si toto nechá jednou za rok posvětit „kontrolním“ orgánem a zlegalizovat kroky, které nejsou „košer“ s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Pavel, 10. Prosinec 2007 - 15:36

  Alespoň u nás možnost kontroly členové SVJ mají, ale nikdo ji prakticky nevyužívá.

  Ono účetnictví SVJ není úplně jednoduché.

  Na druhou stranu si nedovedu představit stovky jednotlivých členů SVJ jak chodí na výbor a ptají se na vše možné, od toho by právě měla být KK, kterou si tito členové zvolili.

  Já to praktikuji tak, že všechny materiály projednávané výborem automaticky předávám i KK a její člen chodí na výbor.

  A činnost KK se rozhodně neredukuje jen na nějaké jednorázové stanovisko k účetní závěrce.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Pavel, 10. Prosinec 2007 - 10:27

  Pokud tomu nebrání stanovy, vzorové stanovy tomu nebrání, je možné zadat kontrolu i externistovi mimo KK.

  Je pak ale otázka, proč jsou členové KK v KK, když vlastní práci za ně dělá někdo jiný. Ještě bych toleroval kontrolu účetní závěrky, to je dost specializovaná činnost. Ale jinak si členové KK musí nastudovat řadu zákonů a provádět kontrolu sami, jinak jsou tam jen pro parádu.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 9. Prosinec 2007 - 23:59

  Jsou důvody, proč kontrolní komisi nevolit. Nemá totiž ze zákona žádné pravomoce, přesněji, nemá pravomoce o nic větší, než kterýkoli jiný člen společenství.

  Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2007 - 23:09

  kontrolní komise dává kontrole určitý řád,kontrolu provádí systematicky. kontrola jednotlivými členy není možná, je to chaos. Kontrolní komise by měla fungujícímu výboru pomáhat, jsou to další hlavy k přemýšlení a k předcházení problémů.

  Vložil Pavel, 10. Prosinec 2007 - 1:15

  KK sice ze zákona nemá větší pravomoce než řadový člen, ale může je získat ze stanov. Je to na vůli členů SVJ, koneckonců jde pouze o jejich majetek. :-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 9. Prosinec 2007 - 22:40

  Kontrolní komise není součástí výboru, je samostatným orgánem společenství, volená shromážděním. Kdo reaguje podrážděně na návrh volby kontrolní komise, může pro to mít různé i důvodné obavy. Důvěřuj ale prověřuj ! k.kolar@cen­trum.cz

  Vložil Anonymous, 5. Srpen 2007 - 10:40

  Ještě mám dotaz, ano, jak všichni píšete, volební období končí uplynutím doby, u nás jsou to 2 roky, vše je mi jasné. Jen jednomu nerozumím, podle určitého paragrafu končí volební období, dobře, ale jestli to chápu, jak píšete, musíme svolat schůzi my, kteří nejsme ve výboru, abychom jej znovu zvolili, tedy nikoli tak, že sám výbor, kterému končí funkční období, ji sám svolá. Z toho právě vyplývá, že pokud se členové shromáždění nerozhoupou, může výbor fungovat dál??? Jestli to tak je, tak pak tu vzniká tento paradox, jak „ukecat“ lidi, že je potřeba zvolit nový výbor. Prosím Vás, neberme, že všude nastane ideální společenství vlastníků, kteří se dohodnou. A o to mi právě jde, co když se nedohodnou??? Jak toto řeší zákon? Vím, je to možná krajní případ, ale bohužel, musíme brát v potaz vše, a ne ideální představy, které někdo do zákona vložil. Pokud existuje i na toto řešení, prosím sdělte mi to, ať v tom mám jasno. 2 lidé se nemusí dohodnout natož 3 a více. Díky za opdpověď.

  Vložil bakulin, 24. Červenec 2007 - 17:22

  O funkčním období hovoří také zákon 72/1994 Sb. uvedený rovněž níže v paragrafu 9 čl.4. (11) Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.

  Vložil bakulin, 24. Červenec 2007 - 17:12

  odpověď na Vaši otázku najdete v legislativě uvedené níže : vpravo do(5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.

  (6) Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně. (7) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním. le.

  Vložil Anonymous, 5. Září 2007 - 9:05

  Dobrý den, upozorňuji, že funkční období čelenů výboru je NEJVÝŠE 5 let, a platí období, které je stanoveno ve Stanovách Vašeho SVJ. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 24. Červenec 2007 - 17:08

  Pokud máte aktivní členy, tak jak píšete, pak by to neměl být žádný problém. Ve stanovách máte zcela jistě uvedeno, jakým způsobem se svolává schůze shromáždění. Pokud ji nesvolal výbor, pak byste měli výbor vyzvat k jejímu svolání. Pokud ani tuto výzvu nebude výbor reagovat, tak schůzi mohou svolat vlastníci, jejichž podíl na společných částech domu činí alespoň 25%. Pokud bude k tomu vůle a stávající výbor neuzná uplynutí jeho funkčního období, pak na schůzi stávající výbor odvoláte a zvolíte si nový. Jestli náhodou problém nebude v tom, že nikdo z vás není ochoten věnovat svůj čas a peníze, které takovéto svolání schůze bude jistě stát.

  Vložil Matějka Jaroslav, 5. Září 2007 - 8:57

  Vážení, SVJ musí konat každý rok shromáždění – vyplývá ze ZoVB. Po uplynutí funkčního období je povinností uskutečnit volbu výboru. Před schválením programu jednání shromáždění, v případě, že volba členů výboru není na programu shromáždění (byť opětovná stejných členů), je nutné vznést návrh na oprávněné doplnění programu jednání shromáždění. Neproběhne-li volba výboru, platí ustanovení §9, odst.9 ZoVB. V nejhorší variantě je právem kteréhokoliv člena SVJ na tuto skutečnost upozornit příslušný soud, kde je SVJ zapsáno. Je tak fakticky zablokována jakákoliv činnost SVJ.

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 23:49

  Děkuji za odpověď, ta poslední byla nejvýstižnější. Volby se u nás musí zúčastnit notář. Nejsme schopni se dohodnout ani na členech výboru. A obávám se, že se to nepovede nikdy, dochází k patové siuaci. Dosluhující předseda, který je tu nad rámec již 2 roky, záměrně zastrašuje lidi v domě, kteří nejsou tak znalí, čehož on využívá, a děsí je tím, že pokud zvolí nový výbor bez něj a ost. býv. členů, tak si „řežou větev pod sebou“. Je toto jednání normální, co si o tom myslíte? A kolik by potažmo stálo soudní řízení a kdo jej podává. Blokace činnosti již nastala a bohužel dům chátrá, samozřejmě bývalému výboru to nevadí. Děkuji

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".