vlastník jednotky nebydlí v domě

Vložil Josef 5 Filip, 17. Únor 2019 - 19:05 ::

Vlastník jednotky v ní trvale nebydlí Je takový vlastník osobou rozhodnou pro rozúčtování, nebo jsou to jen osoby v jednotce žijící?

Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 19. Únor 2019 - 8:19

  U nás se třeba počet lidí neřeší vůbec. Všechny podobné poplatky máme stanoveny na plochu, aby se nemuselo řešit, jestli někdo nezapomněl nahlásit počet nebo záměrně nahlašuje počet nižší, atd… Ve Stanovách máte jistě přesně uvedené, jaký údaj potřebujete.

  Vložil TN. (bez ověření), 17. Únor 2019 - 20:37

  Ne, vždycky jsou to osoby, které reálně v bytě bydlí, kterým vlastník přenechal byt (bez ohledu na právní vztah, je fuk, zda jde o nájem, či zapůjčení bytu). Pokud je ale byt prázdný, počítáte 1 osobu. Myslím, že v zákoně č. 67/2013 Sb. je to napsáno srozumitelně.

  Vložil Josef 5 Filip, 17. Únor 2019 - 21:40

  u nás tam reálně bydlí dvě osoby, ale vlastník ne! Takže počítám v rozúčtování se dvěma?

  Vložil EKEL (bez ověření), 18. Únor 2019 - 6:33

  Počítejte, co Vám vlastník nahlásí. Sami nemůžete určovat osoby.

  Vložil Josef 5 Filip, 18. Únor 2019 - 11:09

  Díky za info

  Vložil 25Malý (bez ověření), 17. Únor 2019 - 23:03

  Počítá se skutečný počet obyvatel bytu. Vlastnictví oněch osob k bytu není rozhodující.

  Pokud v bytě nikdo nebydlí, počítá se 1 osoba.

  Vlastník může bydlet třeba za mořem a v maringotce, na počet osob to nemá vliv.

  Ve vašem případě to jsou 2 osoby.

  Vložil Josef 5 Filip, 18. Únor 2019 - 11:11

  děkuji za odpověď

  Vložil Jarda_, 18. Únor 2019 - 11:25

  Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

  Pro účely tohoto zákona se rozumí osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb

  1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  Tedy počet osob pro rozúčtování je vždy 1 a více, nikdy ne 0.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 18. Únor 2019 - 11:37

  Takže podnájemci (a podpodnájemci ad.) se počítají pouze, pokud nájemce žije v bytě. Jinak ne. Číst pořádně:

  Pro účely tohoto zákona se rozumí osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb

  nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  Osoby, které se počítají, musí žít s nájemcem nebo vlastníkem jednotky v jednotce, tj. nájemce nebo vlastník jednotky musí žít v jednotce. Je-li vlastník jednotky nebo její nájemce právnickou osobou, v jednotce nežije a další osoby se tak nepočítají, neboť s ním nežijí v jednotce.

  Logiku v tom nehledejte.

  Shrnutí: Za další osoby se neplatí, je-li vlastník bytu nebo nájemce právnickou osobou.

  Vložil Jarda_, 18. Únor 2019 - 22:21

  Bod 2 platí, pokud bydlí přímo vlastník, bod 1 platí, když je byt pronajat, podnajat apod.

  Právnická osoba v bytě žít nemůže, takže tam půjde vždy o bod 1, musí být přece nájemní smlouva, i kdyby nebyla, je počet osob vždy >0.

  Vložil Petr87, 18. Únor 2019 - 20:13

  Ten váš doslovný výklad platí pouze v případě, že je nájemcem právnická osoba.

  V případě vlastníka právnické osoby je jednotka buď prázdná, kdy se počítá 1 osoba (samotný vlastník) nebo přenechaná do užívání, kdy se počítá příslušný počet osob užívajících byt.

  A nejsem si úplně jist, že byste s takto doslovným výkladem počtu osob u nájemce uspěl u soudu, poněvadž je z textu evidentní, jak určení počtu osob zákonodárce zamýšlel.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".