Velikosti bytů a podílů.

Vložil Anonymous, 20. Duben 2009 - 9:56 ::

Navrhuji do právního řádu ČR zahrnout povinný požadavek na velikost a vybavení bytů a tím i na velikost podílů v bytovém domě.

Napříště bude muset být splněna podmínka, že všechny byty v jednom bytovém domě musejí být ekvivalentní, především musejí mít stejnou podlahovou plochu, stejný počet a velikost oken, balkonů, teras apod., stejný počet stoupačet a stejnou vzdálenost kohoutků od těchto stoupaček. V případě, že v domě bude garažová hala, musí tato být společnou částí domu a počet stání musí být celočíselným násobkem počtu bytů.

Tímto svým návrhem sleduji významné zjednodušení a zpřehlednění zákona o vlastnictví bytů. Další efekty: zpřístupnění zákona široké laické veřejnosti, zlepšení mezilidských vztahů v bytových domech, pokles počtu soudních řízení, snížení počtu nemocí psychosomatického původu atd. Celospolečenský přínos je zřejmý.

Naopak náklady jsou naprosto bezvýznamné. Developer na základě analýzy trhu postaví více samostatných domů. V jednom budou pouze byty 2+kk (50m2), v dalším 3+1/L (75m2+8m2), atd.

Dále navrhuji k diskusi požadavek, aby všechny byty v takovém domě byly ve stejném podlaží.

Anonymo.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Klauz (bez ověření), 20. Duben 2009 - 16:47

  Navrhuji návrh dále významě rozpracovat:

  Všechny byty by měly být orientovány ke stejné světové straně.

  Všechny byty by měly být stejně vzdáleny od výtahu.

  Ve všech bytech by měl být chován stejný počet psů stejné rasy a věku.

  Vše v zájmu ekvivalence.

  Vložil NNN (bez ověření), 20. Duben 2009 - 21:41

  V tom případě bych ještě doporučil, aby vlastníci, kteří budou vlastnit více bytů v tomto hypotetickém domě a budou mít většinu, mohli bez projednání v poslanecké sněmovně a v senátu přímo měnit zákon 72/1994 Sb. a to na základě schůze SVJ podle toho, co pro ně bude výhodné. Tím se uspoří mnoho času volených zákonodárců a jiných orgánů. Pro zrychlení procesu navrhuji zřídit za tímto účelem elektronickou podatelnu, kde musí být aktuální znění zákona dostupné se vzorkovacím kmitočtem 3 milisekundy.

  Vložil Klauz (bez ověření), 20. Duben 2009 - 21:49

  Zákon bych měnil až po všelidové dyzguzy nejméně 25,01 %.

  Vložil NNN (bez ověření), 20. Duben 2009 - 22:00

  Ne, já bich to nechal na té vjetšině. Ta má vždycky pravdu.

  Vložil KIauz (bez ověření), 20. Duben 2009 - 22:04

  Právě že 25,01 % je většina v pojetí ZoVB, dokonce dvojnásobná:

  Nejprve se vyžaduje nadpoloviční většina přítomných,

  a za této podmínky se současně vyžaduje nadpoloviční většina souhlasných hlasů.

  Vložil NNN (bez ověření), 20. Duben 2009 - 22:30

  To není matematicky úplně korektní, myslím. Našel bych i jiné nadčtvrteční většiny,mnohem menší. Blížící se čtvrtinové přesile. Ale to je problém některých z těch 49.99999999999­99999999999999…%, vlastníků, co nepřijdou, i když třeba nesouhlasí.

  Takhle jsem ale svůj ironický vtip původně nemyslel… necháme toho.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".