Válečný balíček - NV o příspěvku na energie zveřejněny ve Sb. z.

Vložil Pavel, 31. Srpen 2022 - 12:00 ::

Dnes byly ve Sb.z. zveřejněny obě nařízení vlády o příspěvku na energie pod čísly 262 a 263.

Ani připomínkové řízení neodstranilo nejasnosti na koho se příspěvek na teplo vztahuje. Zda na:

 1. byty, které jsou užívané výhradně pro účely bydlení
 2. byty určené k bydlení
 3. byty užívané k bydlení

Tyto pojmy jsou nahodile používány jak v energetickém zákonu, tak v nařízení vlády, pochopitelně bez definice či alespoň nějaké závazné metodiky.

Přitom se mají uvést údaje pravdivé a úplné, jinak hrozí nemalé sankce.

Jak posoudit co jsou byty výhradně užívané pro účely bydlení? Viděl jsem byty s jednou místností zařízenou jako kancelář nebo celý byt užívaný jako kancelář. O tom ale SVJ či BD informaci nemá. Jenom za to SVJ/BD bude ručit.

Že je nařízení vlády v tak nedobrém stavu se ale nedivím. Vznikalo pod vedením arogantního ministra, který své názorové oponenty nazývá „odborníky lokálního dosahu“.

Přitom sám opakovaně nedokáže rozlišit závěrnou elektrárnu od závětrné elektrárny (z pondělní tiskové konference):

„Ten obrovský růst cen plynu se promítá do cen elektřiny. Ta se totiž určuje podle ceny nejdražšího typu paliva, ze kterého se vyrábí. To znamená podle té takzvané závětrné elektrárny. A v tuto chvíli je závětrnou elektrárnou právě elektrárna plynová. To vedlo až k situaci v minulém týdnu, kdy cena elektřiny na trzích vzlétla až k tisícovce euro a tehdy už nebylo pochyb o tom, že ten trh úplně selhal.“

Na DVTV jsem zaznamenal dalšího odborníka na energetiku Jurčeku. Ten místo aby řekl, že společenství vlastníků jednotek a bytová družstva musí podat žádost o příspěvek, tak z něho vypadlo, že žádost musí podat „společná bytová družstva“. Ale jinak mluvil jako populistický politik těsně před volbami.

Takže asi největší odbornicí v energetice bude Markéta Pekarová Adamová, která nabádá k pořízení dalších svetrů. Asi zná informace ze zákulisí a ví čeho je vláda schopna.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 2. Září 2022 - 8:16

  Zmocňovací ustanovení energetického zákona zní:

  458/2000 Sb.
  Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn
  § 11r 

  (1) Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn (dále jen „příspěvek“) je peněžní částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená na úhradu části plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle jiného právního předpisu[56] nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V případě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení (dále jen „příjemce služeb“).

  Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. vydané k provedení energetického zákona se netýká zákazníků typu „zákazník v domě s byty“. Ti nedostanou nic. Proto se v aplikaci tohoto n.v. neuplatní zde zmíněné rozlišování osob „užívajících byty výhradně pro účely bydlení“. Vláda se rozhodla směrovat příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu pouze na domácnosti – tedy Fialovi jde hlavně o přímé uplácení voličů.

  Na druhou stranu je třeba říci, že tím se administrace příspěvků na elektřinu zásadně zjedodušila. Jednotlivá SVJ nebudou o nic žádat, nebudou nikomu nic oznamovat či předávat, a taky nic nedostanou.

  Nařízení vlády č. 262/2022 Sb.
  § 1 Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku

  (1) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroener­getice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k tomuto nařízení.
  (2) Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen „zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby“).

  Z uvedeného plyne, že nárok na příspěvek na elektřinu podle n.v. č. 262/2022 Sb. nevznikne zákazníkům – fyzickým osobám s distribuční sazbou D (domácnosti), jestliže ve smlouvě o odběru elektřiny uvedli své IČ. Nárok nevznikne ani právnickým osobám, i kdyby měly sjednanou distribuční sazbu D.

  Justitianus

  Vložil ik (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 21:29

  Ještě jste zapomněl napsat, že signalista Fiala pravil že teplárny budou moci pálit i jiná paliva než plyn, např. uhlí nebo topné oleje. Jen přemýšlím, jak to v té kotelně na plyn asi budou dělat. :)

  https://www.seznamzpravy.cz/…-plyn-212907?…

  Vložil AsiTak, 6. Září 2022 - 17:53

  Místo kotle na plyn pořídí se kotel na uhlí.

  Vložil kotelník (bez ověření), 2. Září 2022 - 4:37

  No jednoduše. Naberou uhlí na lopatu a uhlí hodí do plynového kotle. Topný olej naberou do vědra a nalejou do kotle. Půjde to bez problémů, topný olej je lehký, nebude to žádná námaha. A když bude v kotli plamen, tak to hořet bude. No vidíte, je nová doba, půjde to jako po másle.

  Vložil Pavel, 31. Srpen 2022 - 21:50

  ik,

  jste detailistka. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy.

  Uvedená nařízení vlády prý tvořilo 60 lidí 6 měsíců. Takže Jozef s Petrem nasadí těchto 60 myslitelů a za 6 měsíců se dozvíme výsledek, že to nejde. Ale to už bude po volbách komunálních, senátních a prezidentských. A vo to go.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil P_V (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 19:51

  Čili správný postup pro zákazníka v domě s byty a zákazníka v teplárenství je:

  • ohlásit distributorovi / teplárně počet bytů určených k bydlení
  • nechat si vyplatit dotaci formou slevy ve faktuře
  • odečíst z toho díl, připadající na byty, které nejsou užívány výhradně k bydlení
  • rozúčtovat zbytek mezi byty, které jsou užívány výhradně k bydlení
  • odečtený díl vrátit na účet MPO

  :-D

  Vložil P_V (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 20:10

  Málem bych zapomněl. Ze zákona je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení. Nelze ho tedy dát do vyúčtování služeb, musí být vyplacen uživatelům bytu.

  Vložil Platil (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 20:44

  Kdo mi bude platit za vytápění bytu?

  Vyúčtování vytápění je už více let vadné, takže nejsem povinen platit.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 13:44

  Pokud SVJ zajišťuje vlastníkům dodávku tepla, TUV nebo plynu pak se do konce listopadu předává žádost o podporu s uvedením počtu bytových jednotek ovšem nikoliv obchodníkovi s kým máte uzavřenu sdruženou smlouvu o prodeji a dodávce, ale distributorovi.

  Vložil @ (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 15:29

  A jak zjistíme,kdo je distributor. Já se domnívám, že to vše záměr,aby nakonec nikdo o nic nepožádal. Když někdo požádá, tak stejně nic nedostane a ještě bude stíhán, že udělal dotační podvod.

  Vložil P_V (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 19:39

  Distributor elektřiny nebo plynu je jasnej, najdete ho na faktuře. A máte na výběr ze 3 možností podle regionu. Horší to bude u tepla. Tam to musíte hlásit „držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení je připojen“. Takže pokud trubky patří někomu jinému než dodavateli tepla, musí se to hlásit oběma?

  Vložil , (bez ověření), 31. Srpen 2022 - 22:00

  Distributor plynu na faktuře není. My na naší faktuře máme pouze obchodníka. Náš distributor je tam uvedený názvem distributor. Fakt by mě zajímalo, jestli jsou ty politici tak blbí nebo to dělají schválně. No tohle snad není možné.

  Vložil Odběratel elektřiny (bez ověření), 1. Září 2022 - 16:54

  Na faktuře mám uvedeno Pražská energetika a.s.

  Kdo je distributor?
  Kdo je obchodník?
  Kdo je dodavatel?
  Potřebuji tovědět?

  Vložil AsiTak, 5. Září 2022 - 6:25

  Distributor / obchodník/ dodavatel je ekonomický subjekt vykonávající distribuční / obchodní / dodavatelskou činnost. Distribuční činnost je dodávka služby přenosu zboží za účelem poskytování zboží dalším subjektům. Obchodní činnost je nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Dodavatelská činnost je dodání zboží nebo služby plnění závazku z DOV.

  Vložil P_V (bez ověření), 1. Září 2022 - 19:58

  Vzorová faktura PRE, řádek 36, obsahuje distributora.

  https://www.pre.cz/…-nedoplatek/

  Vložil petrsv, 1. Září 2022 - 17:23

  Distributor na faktuře opravdu není, asi proto, že je to dáno lokalitou a jsou pouze 3, viz zde – https://www.eru.cz/…-distributor.

  Mě by spíš zajímalo, jestli se podpora bude týkat také elektřiny společných prostor v SVJ, případně třeba kotelny, která má vlastní elektroměr. O tom jsem se na webu MPO nedočetl.

  Vložil Pavel, 1. Září 2022 - 23:05

  Petřesv,

  podle § 1/2 NV 262/2022 Sb. a § 1/2 NV 263/2022 Sb. nelze příspěvek uplatnit pro potřeby správy a provozu společných částí domu.

  Předpokládám, že kotelna není jednotka, ale společná část domu, takže také ne.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil petrsv, 2. Září 2022 - 7:13

  Díky, tím je to jasné. Jak výše uvedl Justitianus, pro společné prostory nedostane SVJ nic.

  S tou kotelnou těžko říct. U nás to není společný prostor, ale nebytová jednotka ve vlastnictví SVJ. Slouží k tomu, aby bylo v bytech teplo. Z toho bych dovozoval, že by zde nárok na příspěvek byl, neb mi to přijde stejné jako u tepla. Ale mé myšlenkové pochody se samozřejmě mohou rozcházet s obdobnými pochody vlády.

  Vložil Pavel, 2. Září 2022 - 12:41

  Petřesv,

  NV 263/2022 Sb. má 3 části.

  Z Části první z § 1/2 vyplývá, že příspěvek na elektřinu pro potřeby správy a provozu společných částí nebude.

  Z Části druhé z § 9 vyplývá, že na společnou kotelnu příspěvek bude. Tedy pokud vyplníte a odešlete Přílohu č. 2. Výše příspěvku 6 000 Kč/byt.

  Z Části třetí z § 17 vyplývá, že v případě dálkového vytápění bude příspěvek ve výši 4 500 Kč/byt pokud se vyplní a odešle Příloha č. 3.

  U nás se jedná o Část třetí. A zde mám problém s pojmy:

  • byt v domě s byty užívanými k bydlení (§ 17 NV)
  • byt v domě s byty určenými k bydlení (Příloha č. 3 NV)
  • příspěvek je určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení (§ 11v/1 energetického zákona)

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil P_V (bez ověření), 2. Září 2022 - 15:26

  Jednoduše uděláte to, co chce nařízení. Ohlásit podle §20 a přílohy 3 počet bytů určených k bydlení. Nařízení říká, že výše příspěvku pro byty užívané k bydlení je X, ale ze zákona není určeno vždy pro všechny takové, takže tímto počtem se zabývat nemusíte. A pokud vám „omylem“ pošlou příspěvky i na byty, které nejsou výhradně pro účely bydlení, vrátíte je ministerstvu se zdůvodněním, že se jim patrně porouchala křišťálová koule.

  Ke zjištění užívání bytu rozdáte uživatelům bytů formulář s čestným prohlášením, že byt k rozhodnému dni užívají výhradně pro účely bydlení. S upozorněním, že když ho nevyplní, dostanou kulový, a když zalžou, dopustí se dotačního podvodu.

  Jak snadné (facepalmovník).

  Vložil petrsv, 2. Září 2022 - 14:34

  Už to chápu, ono je to spojené do jednoho příspěvku, tedy 6 tis. Kč na elektřinu i teplo dohromady. Myslel jsem, že je to oddělené.

  Pokud jde o ty pojmy, nevidím v tom problém. V Katastru je jasně uvedeno, jestli jde o byt nebo něco jiného. Pak tedy pochopitelně nahlásím takový počet, kolik je jednotek, u nichž je uvedeno „byt“. SVJ nemá jiný nástroj, jak zjistit, jestli je tomu jinak, např. jestli se byt používá jako sklad. A jelikož k tomu v NV není nic bližšího uvedeno, nemám důvod se domnívat, že by SVJ v tomto směru mělo dělat něco dalšího.

  Jestli jsem to pochopil správně, žádosti by se měly odeslat až po 30.9. Takže zatím je na to čas, třeba to bude celé ještě upřesněno.

  Vložil 2022 (bez ověření), 2. Září 2022 - 3:53

  Naše kotelna je v nebytové jednotce, kterou vlastní svj. Tak na ty se to taky nevztahuje, nebytové jednotky taky žádat nemůžou. Je to tak.? On to nakonec asi dostane málokdo, to bude stejné jako s příspěvkem na bydlení. Co nám bylo ÚS podstrčeno,to nám vládne, zločinci. Začíná likvidace, koho a čeho, to dál rozepisovat nebudu.To musí češi pochopit sami. Až padnou na hubu, tak jim snad dojde, že je potřeba vyrazit do ulic a ne se sametem. Ten doběh do hlavy ale ještě chvilku potrvá, protože hóódně lidí pořád věří, že za to může nějaký cizí pan s příjmením P. Ten se akorát chcchtá v pozadí.

  Vložil P_V (bez ověření), 2. Září 2022 - 6:31

  Na vaši kotelnu žádat můžete, jako zákazník v domě s byty, který odebírá elektřinu nebo plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody. Do žádosti uvedete číslo odběrného místa a počet bytů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".