teplota společných prostor domu SVJ

Vložil Anonymous, 5. Prosinec 2010 - 14:56 ::

bydlím v panelovém domě o 12-ti patrech. V každém patře je radiátor. Prosím sdělte jaká by měla být teplota na chodbách panelového domu. Nyní je teplota 13°C. ( na chodbách jsou balkony pro jiné byty ). Děkuji za odpověď.

Roman Hradský Družby 340 530 09 Pardubice tel: 606215432 mail: r­.hradsky@seznam­.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil mbrett (bez ověření), 20. Leden 2011 - 11:55

  Stanovisko Ing.Vilibalda Zunta k volbě teploty pro spodní hranici vyúčtování

  Spodní hranice vyúčtování 16 až 18 °C není korekcí, ale je nutností k ochraně zdraví a majetku z občanského zákoníku, neboť pokud je podkročena teplota tepelné stability objektu, dochází k rosnému bodu a tím k tvoření plísní na stěnách. Proto musí být regulace objektu nastavena , tak aby k podkročení teploty tepelné stability nedošlo. I vyhláška č. 152/2001 Sb. umožňuje noční útlumy pouze nad tuto teplotu. Proto je věcí majitele domu, aby na teplotě tepelné stability měl zablokovány termostatické ventily a ne je měl nastaveny od výrobce na tzv. zámrzné teplotě 5 °C. To, že jdou v některých objektech úplně vypnout, je věcí a rizikem majitele. Rovněž horní hranice na termoventilu musí být v souladu s vyhláškou č. 152/2001 Sb. blokována max. o 2 K výše, nežli stanovuje projekt pro vnitřní teplotu v místnosti nebo vyhláška č. 291/2001 Sb. v příloze 2.

  Každý majitel domu musí znát fyzikálně technické vlastnosti objektu a měl by vědět, jakou teplotu tepelné stability jeho objekt má. Ta se právě pohybuje od 16 do 18 °C. Lze říci, že pro objekty postavené po roce cca 1987 nebo pro zateplené objekty s vyměněnými okny, je to cca 16 °C. Pro objekty postavené před rokem 1978 a dosud nezateplené, by tato teplota měla být cca 18 °C. Pro nezateplené objekty postavené v rozmezí let 1978 až 1987 pak cca 17 °C. Pokud to majitel domu chce vědět přesně, a měl by to předat jako podklad pro vyúčtování, musí si nechat udělat energetický audit, nebo alespoň energetický průkaz budovy v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č. 291/2001 Sb. V současné době se novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. a z novely vyplyne povinnost majitelům domů se součtem spotřeby všech energií v budově za rok nad 1000 GJ (součet energie na vytápění, ohřev TUV, elektřiny pro svícení, vaření , spotřeby plynu v domě a pod.) zpracovat energetický štítek budovy, pokud nemají zpracovaný komplexní energetický audit. Z tohoto štítku pak jasně uvidí teplotu tepelné stability objektu. Do té doby, než tato povinnost bude platit, je nutné, aby si majitel domu tuto teplotu tepelné stability nechal vypočítat tepelným nebo stavebním technikem a pak tuto teplotu předal jako jeden z nezbytných podkladů pro vyúčtování.

  Praha, 9.11.2005

  Vložil Roki (bez ověření), 20. Leden 2011 - 12:26

  Odkud je toto vyjádření Ing. Vilibadla Zunta převzato? Děkuji.

  Roki

  Vložil mbrett (bez ověření), 20. Leden 2011 - 12:34

  bylo nám zasláno firmou ISTA, která nám dělá vyúčtování a odečty na náš dotaz ohledně teploty ve sklepních prostorách pod bytovými jednotkami, vybavenými radiátory

  Vložil lake, 20. Leden 2011 - 12:09

  Pojem „tepelná stabilita objektu“ je něco zcela jiného, než se domnívá pan Zunt. Tepelná stabilita vyjadřuje rychlost poklesu vnitřní teploty při vypnutí vytápění (noční útlum), nebo rychlost oteplování interieru v letním období během slunného dne. Nevyjadřuje se nikdy ve °C.
  Pojem „teplota tepelné stability objektu“ je jakýsi blud nejen pana Zunta, i mnohých jiných. Už jsem to na tomto portálu jednou vysvětloval:
   http://www.portalsvj.cz/…vubec-platna#…

  lake

  Vložil mbrett (bez ověření), 20. Leden 2011 - 12:10

  jen dávám k dispozici oficiální dokument, který naše společenství obdrželo od firmy ISTA na dotaz , jakou máme udržovat teplotu ve sklepních místnostech. Nakolik je fundovaný, nevím, nicméně jedná se o auditora, takže jsme se podle toho zařídili.

  Vložil lake, 20. Leden 2011 - 12:23

  Teplotu ve sklepních (i jiných) místnostech závazně stanoví projekt budovy, nikoliv pan Zunt.

  lake

  Vložil mbrett (bez ověření), 20. Leden 2011 - 12:32

  jenže po zateplení se samozřejmě radikálně změní podmínky, čili 30 let starý projekt je nepoužitelný

  Vložil lake, 20. Leden 2011 - 13:35

  Pane mbrette,
  samozřejmě, že po zateplení se mění podmínky. (O zateplení jste se ovšem před tím nezmínil.) Ale pokud zateplujete, musíte mít v ruce projekt. Včetně vnitřních teplot v místnostech. Jakpak chcete nastavit po zateplení koeficienty místností ke korekci indikátorů topných nákladů?

  Naopak výpočtem tepelné stability se při zateplení domu nikdo zabývat nebude: zateplením se oba ukazatele zlepší, a to jak T.S. při nočním útlumu, tak i při letním oslunění.

  Namísto fantazií pana Zunta bych Vám doporučil obrátit se na projektanta, který věci skutečně rozumí.

  lake

  Vložil mbrett (bez ověření), 20. Leden 2011 - 14:05

  no to máte samozřejmě pravdu, jenže my jsme převzali dům ve stavu, kdy zatepleno je, projekt chybí, diferenční regulátory nejsou, celkově je to ve stavu, kdy se všechno dělalo per huba, takžekdyž mi auditor napíše podobný názor, tak jej prostě přijmu a dál nezkoumám. Kdybych měl ještě prověřovat, jestli to projektant správně zprojektoval, jestli auditor , který vlástní na tyto věci papír má pravdu, nebo ne, tak se z toho akorát zblázním.

  Vložil lake, 21. Leden 2011 - 6:26

  Pane mbrett, rozumím. Auditor jen tak od stolu, bez projektu, plácne něco o tepelné stabilitě objektu (o kterémžto ukazateli zcela zřejmě nemá ani potuchy), a Vy to berete jako slovo odborníka. Dokonce tvrdí, že jde o "podklad pro vyúčtování". Inu, jak je libo...
  Pozdravujte ode mne pana Zunta.

  Tepelná stabilita místností v zimním období
  Dle ČSN 73 0540-2 je kriteriem hodnocení tepelné stability místnosti v zimním období pokles výsledné teploty v místnosti Δθr,N(τ). Předmětem hodnocení je kritická místnost, to je zpravidla místnost s největší plochou obalových konstrukcí ve styku s exteriérem. V místnosti s pobytem lidí po přerušení vytápění na očekávanou maximální délku otopné přestávky nemá Δθr,N(τ) poklesnout více než o 3°C při vytápění radiátory, popř. o 4°C při vytápění kamny. Hodnota závisí na způsobu vytápění objektu, definuje ji projektant systému otopné soustavy.

  Tepelná stabilita místnosti v letním období
  Požadavky na tepelnou stabilitu v letním období stanovuje ČSN 73 0540-2:2007. Jedná se o závazné požadavky, které je nutno splnit. Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti musí být menší nebo rovný požadované hodnotě nejvyššího denního vzestupu teploty v místnosti pro nevýrobní budovy Δθai,max,N = 5°C nebo nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N nesmí překročit 27°C.

  lake

  Vložil BODLAK, 5. Prosinec 2010 - 15:13

  Dobrý den,

  Výpočtové teploty jsou uvedeny v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb., pro vytápená schodiště v otopném období je stanoveno nejméně +10°C.

  Vložil bartess (bez ověření), 6. Prosinec 2010 - 12:34

  Dobrý den, já mám dotaz jaká teplota má být ve společných prostorách(ko­čárkárna,sušár­na apod.) kde je umístěn radiátor? Bydlím v patře výš a laserovým teploměrem jsem změřil teplotu podlahy cca 10°C ! teplota vzduchu v metru dosáhne někdy na 20°C ale co je to platný když je podlaha ledová, správce schválně „pošteloval“ kohouty, aby se v těchto prostorách topilo co nejméně…

  Vložil Anonymous, 6. Prosinec 2010 - 20:13

  Vámi popisovaný stav je plně v souladu s právem. Byl by v souladu s právem, i kdyby teplota podlahy byla ještě nižší, je-li dodržena teplota vzduchu měřená předepsaným způsobem v předepsané výšce.

  Vložil Lika, 6. Prosinec 2010 - 13:13

  Ve zmíněné vyhlášce si najdete teplotu i způsob měření (tuším , že uprostřed místnosti 1,5m nad podlahou), mněla by být uvedena v dokumentaci objektu- podle účelu a polohy místnosti vyplývá i velikost a nastavení radiátorů. Váš problém je ale nejspíš podchlazování vašeho bytu zespodu, stropní panel v suterenu by měl obsahovat polystyrenovou vrstvu (měl by..)- zkuste zajet vrtačkou v kočárkovně tak 15cm do stropu. Tlačte na společenství či družstvo ať zateplí stropy pod spodními byty, časem se to vrátí na úsporách tepla, kočárkům zima nevadí.

  Vložil Karel Popper (bez ověření), 6. Prosinec 2010 - 15:19

  Jenom jeden fakt.Všechny „spodní“ byty (nad suterénem) mají nižší koeficient na platbu za teplo. Tedy jsou fin. zvýhodňovány. Neexistuje žádné nařízení ani nejsou tato zateplení prováděna při samotných panel.stavbách,př­.i při použití cihel.Ze všeho vyplývá jedna skutečnost. Zajistit těsnost hl.vchodových dveří.U nás i když tyto jsou vyměněné za plastové,nesplňují vlastní funkci nepropustnosti chladu či doslova mrazu, jako je to např. u nás…Přesto „honíme“ dodavatelskou firmu, aby toto opravila…

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 6. Prosinec 2010 - 13:45

  Rozhodně se nenechte navádět k tomu, abyste vrtal v kočárkárně do stropu či jinam.

  „stropní panel v suterenu by měl obsahovat polystyrenovou vrstvu“ to vyplývá z čeho ?

  Vložil Lika, 6. Prosinec 2010 - 15:15

  V dokumentaci stavby je i příčný řez objektem- v letech výstavby kolem 1980 tam mněla být izolační vrstva. Jinak než vrtákem se o tom neujistíte, čeho se bojíte při vyvrtání díry (nemyslíte doufám průchozí) do stropu nevím.

  Vložil BODLAK, 6. Prosinec 2010 - 13:03

  Hmm,

  tak si asi počkám na odpověď s Vámi – mám sice tip, ve vyhlášce je předepsaná výpočtová teplota +15°C pro vytápěné vedlejší místnosti jako předsíně a chodby… ale s jistotou to nevím. Bodlák

  Vložil Emil Hanych (bez ověření), 2. Leden 2011 - 0:42

  Můj názor je ,že neexistuje přesný termín teploty pro společné prostory.Ovšem v metodickém pokynu k vyhlášce 372/2001 sb. se má zato, aby nedocházelo k poškozování ostatních spotřebitelů, tak nejnižší teplota je stanovena 16–18st.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".