SVJ bez statutárního orgánu

Vložil mrk (bez ověření), 6. Květen 2014 - 23:08 ::

Jsme SVJ založené v roce 2008. Po ukončení funkčního období výboru ke konci minulého roku nechce nikdo dál, ať již jako člen výboru nebo pověřený vlastník, pro SVJ pracovat. Nabízeli jsme i odměnu (100 Kč za byt). Nyní firma, která se stará o revize výtahu oznámila, že je nutné provést opravu výtahu ve výši cca 15 000 Kč. Kdo může tuto opravu schválit a poté fakturu proplatit? A jak máme postupovat dál? Stanovy říkají, že člen stat. orgánu může být jen člen SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 5. Leden 2016 - 12:46

  Nikdo to nechce dělat.To znamená,že ani Vy?Nejprve se vždy kriticky podívejte na sebe a teprve poté na ostatní!JaVa

  Vložil BlankaL (bez ověření), 5. Leden 2016 - 11:38

  Nejsem právnička, jsem ve výboru SVJ a dokončujeme stanovy podle nových pravidel.

  Pokud Vaše stanovy říkají, že členem statut. orgánu může být jen člen SVJ, pak jsou podle mě v rozporu s novým Občanským zákoníkem resp. jste zvolili přísnější kritérium, které omezuje okruh potenciálních členů výboru.

  §1205 odst. 2 OZ hovoří o členech statutárního orgánu pouze takto: Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. .. Členem výboru tak může být např. manžel/partner člena SVJ žijící s ním ve společné domácnosti, dlouhodobě „usazený“ nájemník atp.

  SVJ bez výboru: §165 OZ: Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. .. Tj. končící výbor by měl mít ve stanovách zakotveno, že jeho posledním úkolem bude obrátit se na soud s žádostí o určení opatrovníka. Dělat mrtvého brouka a čekat, až si soud „všimne“, že výbor dál nepokračuje, asi není rozumné. Předpokládám, že probíhají nějaké kontroly příslušného rejstříku, kde soud tuto skutečnost snadno zjistí. Navíc absence vedení/zástupce SVJ je praktická komplikace, která může zablokovat běžný chod domu.

  nebo: §9 odst.9 Zákon o bytech 72/1994 (zrušen): Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu (správce), jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem vzniku společenství. .. Jenže: Dnes již mohou být zakladatelé SVJ senioři vyššího věku, od kterých již nelze očekávat, že budou ochotni a schopni příslušné funkce vykonávat.

  § 1190 OZ: Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. .. Do doby, než se podaří zvolit nový výbor nebo než bude soudem určen opatrovník, by pak podle tohoto měli o všem rozhodovat, schvalovat, podepisovat, .., všichni?

  Mám tedy za to, že jediný způsob, jak řešit situaci, kdy není zvolen výbor SVJ, je obrátit se na soud s žádostí o opatrovníka. Pokud existuje jiný a správnější, pak prosím mě i ostatní, kdo se tímto zabývají, informujte. Děkuji.

  Vložil Gaga (bez ověření), 6. Květen 2014 - 23:16

  V našem svj byl stejný problém – správce sdělil, že fakturu musí podepsat všichni vlastníci

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".