Studie proveditelnosti pro bytové domy. Realizace

Vložil Fve-energy.cz (bez ověření), 10. Leden 2023 - 18:22 ::

Studie proveditelnosti je naprosto klíčovým dokumentem, který je zpracováván v prvotní fázi zamýšleného energetického projektu, a který slouží k jeho budoucímu optimálnímu a úspěšnému návrhu.

V rámci studie proveditelnosti je energetický projekt posuzován za celou dobu své předpokládané technické životnosti se zahrnutím předpokládaných vzniklých energetických úspor vznikajících využíváním inovativních energetických technologií, jakou jsou např. fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla či akumulační zařízení.

Na trhu fungují firmy na bázi velice zjednodušeného návrhu fotovoltaických elektráren bez podrobnější analýzy objektu/budovy, na kterou má být FVE umisťována. Častým cílem těchto firem je umístit co největší počet FV panelů a maximalizovat svůj zisk.

Cílem námi nabízené energetické studie proveditelnosti, která je zpracovávána v prvotní fázi zamýšleného projektu, je eliminovat budoucí negativní ekonomické dopady nevhodně navrženého energetického systému na ekonomiku posuzovaného areálu či budovy.

Fotovoltaické systémy mívají zpravidla uvažovanou technickou životnost okolo 25 let a po tuto dobu by měly být také korektně ekonomicky hodnoceny se zahrnutím všech identifikovaných parametrů.

Nevhodně navržený systém se může na první pohled jevit jako ekonomicky rentabilní a téměř ideální, při podrobnější analýze skrze studii proveditelnosti se často setkáváme s nereálnými očekáváními nabídek instalací FVE, které po výpočtech vykazují naprosto odlišné hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, doba návratnosti).

Realizace FVE a úspory zejména na vytápění jsou od naši firmy na profesionální úrovni. FVE kterou Vám dodame je včetně servisu a pohotovostniho režimu.

Včetně studie dodame i realizaci.

  • FVE
  • reklama

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 10. Leden 2023 - 22:24

Společnost FVE ENERGY s.r.o. vznikla 8.2.2021. V roce 2021 vykazovala průměrný počet zaměstnanců 0,13.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".