Rozpočítání úvěru SVJ do fondu oprav na jednotlivé byty.

Vložil Anonymous, 25. Únor 2007 - 22:17 ::

Dobrý den, Naše SVJ, chce brát úvěr, protože si chceme vybudovat vlastní kotelnu a výměnu oken ve společných prostorách a v bytech. S kotelnou nesouhlasil jeden, ale předpokládám, že kotelna prošla. S výměnou oken ve společných prostorách souhlasili všichni, ale výměnu oken v bytě chtějí 5 vlastníků, ostatní 4 nechtějí. Chtěla bych vědět, zda je možné financovat ze společného úvěru výměnu oken jen některým a jak se rozpočítá splácení úvěru do fondu oprav. Také jestli je našehlasování o kotelně nezvratné, nebo máme o možnost žádat o nové projednání. Děkuji za brzkou odpověď, Blanka Bonevová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 27. Únor 2007 - 21:22

  Pokud se vlastníci nedohodli (= 100%) jinak, tak na správě domu se podílí podle spoluvlastnických podílů na společných čátech domu (bez ohledu na to, které okno se mění) – totéž tedy platí i pro splácení úvěru.

  Další věc je, že v SVJ se nehraje na to, kolik vlastníků je pro a proti, ale hlasuje se podle podílů na společných čátech domu (tedy každý má jinou váhu hlasu, pokud nejsou byty stejně velké). Z vašeho dotazu tedy neplyne, co bylo ve skutečnosti odhlasované.

  Společenství se může rozhodnout (= odhlasovat) výměnu jen některých oken (což je celkem logické – nemusí to také všechny potřebovat).

  O úvěrech se již hovořilo několikrát, např.: úvěr na opravu panelového domu.

  Vložil Anonymous, 1. Březen 2007 - 16:23

  Ano, vyjádřila jsem se špatně, hlasuje se podle podílů na společných částech domu, a teď nevím,jestli se vyjádřím dobře, pro výměnu oken do bytu souhlasilo 5542/10000, proti 4458/10000.Z ko­telny nakonec sešlo. Okna ve společných prostorách se budou nakonec hradit z nastřádaných peněz ve fondu oprav, jde jen o 4 okna. Ale teď nastala hádka o úvěr na okna do bytů. Ti co chtějí měnit, chtějí vzít půjčku na společenství, ale ti co jsou proti, půjčku odmítají, protože nechtějí nic mít s půjčkou společného. Opravdu to nejde nějak právnicky ošetřit, aby ti co odmítají neměli s půjčkou nic společného ? Chtěla bych, aby se situace v domě uklidnila. Děkuji za odpověď, Blanka Bonevová

  Vložil Fanda, 1. Březen 2007 - 20:43

  Zajisté to jde ošetřit. Každý si okna vymění za své. Kdo si chce vzít půjčku na byt tak si ji může vzít na sebe, kdo půjčku nechce tak zaplatí přímo. V případě, že bude výměnu provádět firma, tak se smlouva podepíše s každým VBJ, který také zaplatí příslušnou část na účet dodavatele. SVJ v tomto smluvním vztahu nebude de faktum figurovat.

  Vložil Anonymous, 1. Březen 2007 - 22:34

  Tak jsem jim to taky řekla, že každý za své buď hotovosti, nebo půčku na byt, ale to se krajně nelíbilo a někteří oponovali, že už někteří nějaké půjčky mají a že osobní půjčka není tak výhodná jako na SVJ. Já měla na mysli, zda přece jenom se nedá nějak ošetřit půjčka, která by byla na SVJ a přitom ochránila ty ostatní. odkazovala jsem se na 72/1994 Sb.§ 13 (7), ale nechtěli mi věřit. Co jsem si včechno musela vyslechnout ani nechtějte vedět a chtěla bych tu situaci v domě nějak uklidnit. B.B.

  Vložil Fanda, 2. Březen 2007 - 19:23

  Jinak to nejde. Když uzavře smlouvu SVJ ručí každý za každého. V případě nesplácení jednoho ručí všichni ostatní. Každý do výše ceny svého bytu.

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2007 - 19:41

  Proč myslíte, jen do výše ceny bytu? To platí jen v případě zástavy. Ale obecně všichni vlastníci ručí za závazky v poměru spoluvlastnických podílu bez omezení. Nebo se pletu?

  Vložil Fanda, 3. Březen 2007 - 13:53

  Domnívám se, že tento problém řeší §3 odst.1 a následně §9 odst 2. Podotýkám , že SVJ je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu jen se souhlasem VBJ.

  Vložil Anonymous, 3. Březen 2007 - 19:02

  § 3

  (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen „vlastník jednotky“) upravuje občanský zákoník. Není-li předmětem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnic­tví,^2) se nepoužijí.

  § 9

  (2) Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ručí až do výše ceny jednotky za závazky vyplývající z této smlouvy.

  §9 odst. 2 mluví jen o závazcích ve slouvě o zástavě. V případě půjček není vždy nutná zástava. V ostatních případech se podle mého názoru aplikuje § 13 odst. 7:

  § 13

  (7) Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  Vložil Anonymous, 2. Březen 2007 - 21:31

  Financování výměny oken můžete řešit jistě některým z již uvedených způsobů. Je třeba vzít do úvahy ale problém čí jsou vlastně okna ?

  1. Zákon to jednoznačně neřeší, ale dle stanoviska MMR a MF jsou společnou částí obvod. pláště domu. Proto dochází v SVJ k těmto groteskním situacím a nesmyslným dohadům.
  2. Je dobré vzít do úvahy při rozhodování o výměně starých oken za nová plastová také následné dopady do rozdělování spotřeby tepla. Jejich odlišné tech. parametry,t.j. tepel. odpor a tím tepel. ztráty okny. Ta ovlivňují do určité míry spotřebu tepla v bytech.

  Problémy jsou tedy 2: jak financovat? a dopad do spravedlivého rozdělení nákladů za teplo mezi byty se starými a s novými plastovými okny. Bližší informace info k financování přesahují rámec diskuz.propstoru a jsou možné na k.kolar@cen­trum.cz

  Vložil Fanda, 3. Březen 2007 - 13:55

  Vlastnictví oken je ve většině případů stanoveno v prohlášení vlastníka, které podal na katastrální úřad.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".