Programy šířené STA

Vložil Hurtep, 29. Listopad 2009 - 11:29 ::

Podle letité smlouvy (uzavíralo ještě SBD) odebíráme 27 programů kabelové televize (nelze přijímat internet a ni telefon,provádět výběr programů) , které jsou rozvedeny původní STA. Nyní se naskýtají možnosti instalace kabelového rozvodu mimo STA za výhodnějších podmínek. Je dána povinnost přijímat a platit stávající současně poskytované programy, nebo tento příjem mohu odmítnout a přestat jej platit? STA je ve vlastnictví SVJ. Hurtep

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 29. Listopad 2009 - 16:29

  Povinnost platit příspěvky na správu společných částí domu je dána Zákonem o vlastnictví bytů. Jsou-li STA a domovní rozvody signálu společnou částí domu (viz Prohlášení), pak na provoz, údržbu a opravy této společné části přispíváte tak, jak bylo všemi dohodnuto; pokud nedošlo k dohodě, pak podle spoluvlastnických podílů.

  Společenství si samo demokraticky určuje, v jaké výši a zda vůbec se bude platit. Rozhodnutí je věcí hlasování na shromáždění. Ještě podotknu, že podle mého názoru je třeba odlišit správu STA a rozvodů (platí všichni vlastníci) od dodávky programů do STA (služba, kterou platí ti, kteří jí využívají). Je to shodné s rozvody vody: údržbu a opravy platí všichni, vodu podle toho, kdo kolik odebere. Zkuste tento názor prosadit na shromáždění.

  K možnosti přejít na kabelovou TV:
  Neexistuje zákonná povinnost SVJ zajistit vlastníkům příjem televizních či rozhlasových programů v jejich bytech. Tedy v bytových zásuvkách nemusí být signál. Není ani povinností SVJ udržovat STA a televizní rozvody v provozuschopném stavu, pokud si to takto odhlasujete. Platba pak bude 0 Kč měsíčně.

  lake

  Vložil Tomáš K., 29. Listopad 2009 - 16:49

  Tomáš Nedovolil bych si Vám odporovat, ale co na to zákon o elektronických komunikacích 127/2005Sb §104 čl. 15 ?
  Tomáš K.

  Vložil lake, 29. Listopad 2009 - 17:41

  Tomáš K napsal: "... 127/2005 Sb. §104 čl. 15"
  Jistěže, tazatel si může nechat zřídit přípojku kabelové televize s dalšími službami (např. včetně internetového připojení) od konkurenční společnosti, a správce/vlastník nemovitosti je povinen to strpět.

  Z úvodního dotazu ale neplynulo, že by mu v tom někdo hodlal bránit. Jeho spíše zajímalo, jak se vyhnout dvojímu placení za neodebírané programy šířené prostřednictvím STA v domě.

  Protože jde o službu, kterou tazatel přestane odebírat, neměl by za ni nadále platit nic. Měl by nejspíše požádat o odstranění (zaslepení) bytové přípojky STA. Společenství mu nemůže odběr signálu přes STA nařídit; mohou mu však i nadále účtovat náklady na údržbu a opravy rozvodů STA, které jsou společnou částí domu.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".