Praxe schvalování účetních závěrek?

Vložil Werewolf, 9. Červenec 2019 - 13:24 ::

Dotaz asi spíš na statutáry: Schvalujete účetní závěrku? Nebo jen ji necháte poslat na soud a obyvatele s tím nezatěžujete? Pokud schvalujete a jste dům, kde není příjem a výsledek je vždy od nuly k nule, nevytváří se zisky o kterých je potřeba nějak rozhodovat, co přesně jako „schvalujete“? Nebo jen „berete na vědomí“? Při pozvánce na zasedání shromáždění ke schválení přikládat kompletní závěrku? S detailním rozpisem plateb za celý rok nebo jen souhrn jednotlivých účetních kódů?? Jaká je u Vás praxe?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jarmila44 (bez ověření), 12. Červenec 2019 - 20:05

  Tak to se u nás nenosí, ani rozpočet, dostanu sice vyúčtování, ale jsou to nic neříkající čísla, vyúčtování s razítkem SBD, bez podpisu, stále žádám vyúčtování úvěru, který skončil v roce 2016, zálohy se nesnížily, za rok 2018 mám vyúčtování cca 15tisíc, jsou mi zaslány složenkou snížené o poštovné, z SBD i když platím zálohy na účet SVJ, asi SVJ převádí na SBD, na dotazy byť mejlové žádná odpověďˇ, vlastně jo, prý si mám napsat žádost, aby mi peníze zaslali, žádnou žádost nepíšu a peníze jsem nevyzvedla, žádné instituci nepíšu žádosti a peníze jsou mi vždy vráceny na účet

  Vložil anonim (bez ověření), 11. Červenec 2019 - 5:03

  Mám dotaz, zda li může být schválena účetní závěrka když není uzavřena reklamace k danému fondu oprav a služeb ?

  V našem společenství to je pravidlem, že není schválena účetní závěrka v daném zúčtovacím období a to z důvodu nedodání výpisu s fondu oprav a služeb.

  Z daného důvodu je nezájem na konaných shromážděních z důvodu našeho společenství.

  Sdělení pro Pavla

  anonim

  Vložil Pavel, 11. Červenec 2019 - 9:32

  Anonime,

  pojem „fond oprav a služeb“ je v podmínkách SVJ právním a účetním nesmyslem, takže ani nemůže existovat reklamace k tomuto neexistujícímu pojmu. Že se tento pojem objevuje např. v rozsudcích jednotlivých soudů, je nepodstatné.

  Odpovím ale obecně. Pokud je nějaký spor např. mezi SVJ a členem SVJ, mezi SVJ a dodavatelem etc. tak se tento spor popíše do přílohy v účetní závěrce, jak co do důvodu, tak co do výše.

  Takto zpracovanou účetní závěrku bych našemu shromáždění doporučil ke schválení.

  A je pouze na shromáždění, jak rozhodne. Žádný předpis schválení takto zpracované ÚZ nebrání.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil anonim (bez ověření), 11. Červenec 2019 - 12:07

  Pavle

  Tak když chcete uplné znění tak se jedná o příspěvky do fondu oprav, dle Prohlášení vlastníků a finanční zálohy na služby odesláné na účet správce ,který vede účetnictví v Účetní knize. A to z důvodu, že dle zák.č. 89/2012 sb.- § 1194 odst.1– " Společenství nemůže vykonávat správu jednotek "

  pane Pavle vy neodpovídáte obecně, ale účelově klamete účastníky daného portálu !

  Jedinou pravdu máte v posledním odstavci, že rozhodne a schválí danou účetní závěrku shromáždění.

  Ale jak může rozhodnou shromáždění, když členové společenství neobdrží vyúčtování tak zvaného FO !

  anonim

  Vložil Pavel, 11. Červenec 2019 - 13:10

  Anonime,

  slova „příspěvky do fondu oprav“ nejsou v NOZ obsažena. Takže není o čem s vámi diskutovat.

  Pavel

  Vložil anonim (bez ověření), 12. Červenec 2019 - 10:18

  pane Pavle jste již v konci s diskuzí ?

  Možná že NEMŮŽETE pochopí, že jde o finanční hotovosti VLASTNÍKŮ JEDNOTEK v SVJ – do fondu oprav na zÁkladě " Prohlášení vlastníka "

  Z dané sdělení jsem pojal důvodné podezření, zda li nejste v přímém spojení s naší SVJ – v Olomouci a hájíte jejich zájmy ?

  Opětně připomínámže v nových stanovách není uvedena kontrolní komise, ale pouze komise mandátní a volební !!!!, přesto že se jedná o SVJ, která na základě smlouvy se SPRÁVCEM NEMOVITOSTÍ z roku 2017 BEZ ODSOUHLASENÍ SHROMÁŽDĚNÍM, může porušovat zák.č. 89/2012 sb, (NOZ)

  V roce 2010 byl uzavřen úvěr na revitalizaci bytového domu xxxxxx v částce 120.000.000 Kč.

  Co vy nato pane Pavle

  anonim

  NEMAZAT

  Vložil Bruno2, 10. Červenec 2019 - 19:03

  v úplném znění vkládám po řadu let na webové stránky našeho družstva. Pro členskou schůzi zpracovávm navíc stručný přehled hospodaření. Ještě se nestalo, aby měl někdo dotaz nebo připomínku. Jsem přesvědčen, že se na závěrku nikdo ani nepodíval.

  Vložil Pavel, 11. Červenec 2019 - 9:33

  Bruno2,

  bral bych to z té lepší stránky.

  Asi prezentujete hospodaření družstva a účetní závěrku tak dobře, že již k ní nejsou žádné dotazy. :-))

  U nás je to podobné. Členové dostávají každý Q přehled o hospodaření SVJ a tak závěrečné státní výkazy schvalují na shromáždění bez dotazů.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 10. Červenec 2019 - 10:23

  Werewolfe,

  1)účetní závěrka má být schvalována podle § 1208/d NOZ, nikoliv pouze brána na vědomí

  2)pokud se nestihne ÚZ schválit do konce následujícího účetního období, tak by se ÚZ měla podle § 21a/2 ZoÚ zaslat do veřejného rejstříku i neschválená

  3)i kdyby nebyly žádné výnosy a náklady, jako že jsou, tak jsou ještě rozvahové účty jako banka, pohledávky, závazky. Vždy je co schvalovat

  4)s pozvánkou zasíláme e-mailem i ÚZ,která je definována v § 18 ZoÚ, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a ČÚS pro neziskovky

  5)nevím co si představujete pod pojmem „kompletní závěrka s detailním rozpisem plateb“. Jestli tím myslíte deník podle § 13 ZoÚ, tak to po našem výboru ještě nikdo nechtěl. Byly by to desítky stránek.

  6)za základ považuji průběžné informování o tom jak SVJ hospodaří. Jednou za Q uvede výbor v zápise z jednání, jaké byly hlavní položky výdajů a jaké jsou hlavní rozvahové položky.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil JarekSVJ, 9. Červenec 2019 - 13:43
  1. Schvalujeme, kompletní uzávěrka jako příloha není ale je na shromáždění
  2. Skoro nikoho to nezajímá

  3.V našem SVJ je samozřejmě na požádání cokoliv k dispozici a k náhlédnutí 4. + veřejný rejstřík sbírka listin

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".