Právnická osoba byla zvolena předsedou SVJ

Vložil JaVa, 8. Květen 2016 - 7:22 ::

V jednom SVJ,na shromáždění vlastníků se členové SVJ usnesli odvolat svého dosavadního předsedu SVJ(vlastníka bytové jednotky v domě) a jako nového předsedu společenství, si zvolili právnickou osobu SBD-„původního vlastníka budovy“.Nový předseda byl řádně zvolen nadpoloviční většinou hlasů přítomných na zasedání.SBD-(právnická osoba) na schůzi svého předsednictva určilo jmenovitě, jako svého zástupce,který bude za SVJ vystupovat fyzickou osobu a také její jméno řádně zapsalo do sbírky listin na RS,kde je změna předsedy SVJ uložena.Otázka zní:Musí tato fyzická osoba jednat za SVJ vždy osobně,nebo může za sebe písemně(ústně)po­věřit jiného člena SVJ,aby ji zastupoval ve věcech týkajících se správy domu a pozemku a také za ni podepisoval faktury za provedené opravy a služby?Může tato fyzická osoba zplnomocnit jinou fyzickou osobu,aby ji zastupovala na shromáždění vlastníků,již zmiňovaného SVJ,přestože to stanovy SVJ nepřipouští?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ivanq, 8. Květen 2016 - 12:13

  Váš dotaz se týká situace, kdy ve vašem SVJ došlo k odvolání dosavadního předsedy a na jeho místo byl zvolen předseda nový. Odchylka od zaběhnuté praxe je v tom, že jste si za nového předsedu zvolili právnickou osobu, konkrétně SBD, které bylo původním vlastníkem budovy. To není zakázané, pokud jsou splněny podmínky § 1205 odst. 2 NOZ. Bývalý vlastník budovy, SBD, pravděpodobně v minulosti zpracovalo prohlášení vlastníka a první stanovy a asi bylo určitou dobu vaším správcem. Nyní se stalo předsedou Vašeho SVJ. Po zvolení za předsedu musí SBD stanovit svého zástupce, tj. konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci předsedy vykonávat. Proto muselo projednat své zvolení v představenstvu a určit svého zástupce – fyzickou osobu. Zápis této osoby do veřejného registru je proto možné považovat za jeden z prvních úkonů, který SBD udělalo při plnění funkce vašeho předsedy.

  (Zde částečně odbočím od tématu. Jestliže SBD své zvolení za předsedu vašeho SVJ přijalo, můžete očekávat, že přijde s dalším požadavkem, a sice uzavřít příkazní smlouvu, pokud taková smlouva již neexistuje; v tom případě bude požadovat dodatek k ní. Bude chtít konkrétně stanovit, co bude SBD dělat a co to bude stát. Zde již stoupám na tenký led, protože předjímám, že SBD si uchová svoji funkci „správce“ a „předsedy“ vašeho SVJ. Nezapomeňte, že SBD se bude v obou funkcích odpovídat za svoji činnost vám, ne vy jí. Vlastníci budou platit, rozhodovat a kontrolovat. SBD bude navrhovat opatření, plnit vaše rozhodnutí a hlídat zákony a předpisy.) Nyní k Vašim dotazům.

  1. Musí fyzická osoba stanovená představenstvem družstva jednat za naše SVJ vždy osobně, nebo může za sebe pověřit jiného člena našeho SVJ? Záleží na vás (= na shromáždění), co vše mu dovolíte. Logicky vzato, to byste si toho zástupce mohli zvolit za předsedu přímo. Konkrétní odpověď co jste povolili a co ne, najdete právě ve zmíněné příkazní smlouvě, ve stanovách a v zápisu do veřejného rejstříku. V něm musí být mimo jiné uvedeno, že předsedou vašeho SVJ je právnická osoba SBD, zastoupená panem/paní XY, která jedná tak a tak, a podepisuje písemnosti svým jménem a označením funkce předseda společenství. Nechcete-li úplně ztratit kontrolu, může tam být ještě dovětek, že kromě podpisu předsedy se vyžaduje ještě podpis pana/pani XZ, člena shromáždění. Také můžete do stanov jmenovat kontrolní komisi.
  2. Může pedseda zplnomocnit jinou fyzickou osobu, aby ji zastupovala na shromáždění vlastníků našeho SVJ? Může, když s tím budete souhlasit. Opět záleží na tom, jak to naformulujete do stanov.

  Závěrem si dovolím dát několik kontrolních otázek Vám a ostatním návštěvníků tohoto portálu, kteří zde hledají pomoc. Znáte číslo běžného účtu vašeho SVJ a máte přístup k jeho výpisům? Znáte identifikační číslo vašeho SVJ a umíte se na vaše SVJ podívat do veřejného registru? Četli jste prohlášení (bývalého) vlastníka budovy? Četli jste stanovy Vašeho SVJ? Máte možnost nahlížet do účetnictví a umíte číst informace v něm obsažené? Umíte najít svoji bytovou jednotku ve veřejném seznamu?

  Jestliže na tyto otázky nemůžete odpovědět kladně, potom si z Vás můžou obchodní partneři dělat legraci a Vy to ani nepoznáte. Také nejsem žádný borec, ale bez těchto znalostí se skutečně neobejdete. Držím pěsti, studujte a ptejte se dál.

  Ivanq.

  Vložil PetrL (bez ověření), 8. Květen 2016 - 13:07

  Dobrý den! Jedna z Vašich závěrečných otázek je o znalosti čísla účtu SVJ a přístupu k výpisům. Já bych se jen chtěl zeptat, je možné, aby tyto výpisy byly „zveřejňovány“ na webových stránkách SVJ? Do uvozovek jsem to dal proto, že přístup by mohl být třeba zaheslován tak, aby byl možný pouze zaregistrovaným členům. To celé má totiž háček: nezodpovědný člen SVJ (mírně označeno) může totiž takový výpis zveřejnit zcela – formy jsou různé – od prostého zkopírování a rozeslání známým až po zveřejnění na jeho případných webových stránkách.

  Vložil Kubík (bez ověření), 8. Květen 2016 - 18:39

  Nezodpovědný vlastník to může udělat i v případě, že informace nebudou na webu, protože takové informace může získat přímo u osoby odpovědné za správu domu podle § 1179 NOZ.

  Vložil ivanq, 8. Květen 2016 - 13:49

  Obsah zveřejňovaných údajů by v každém případě mělo odsouhlasit shromáždění. Některé banky nabízejí t.zv. transparentní běžné účty. Ty jsou volně přístupné na internetu a nahlížet do nich může každý. Využívají je hlavně neziskové obecně prospěšné společnosti. Nesmíte se ovšem smluvně pod pokutou zavázat např. dodavateli zateplení, že nezveřejníte, kolik si za to od vás vzal.

  Ivanq.

  Vložil Anonymuus (bez ověření), 8. Květen 2016 - 9:26

  požadavek osobního výkonu funkce se vztahuje i na FO, která zastupuje PO při výkonu funkce – viz § 154 a 159 (2)OZ

  § 154 OZ Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

  § 159 (2) OZ Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

  Vložil JaVa, 8. Květen 2016 - 14:00

  Statutární orgán SVJ je právnická osoba SBD a její předsednictvo určilo a zapsalo do RS jedinou fyzickou osobu,která ji má právo zastupovat při jednání za SVJ.Nikdo jiný kromě této fyzické osoby, by bez plné moci předsednictva SBD ,neměl mít právo předsedu SVJ zastupovat ve věcech jednání za SVJ.JaVa

  http://www.ppak.cz/…ecne-usedne/

  Vložil Werewolf, 8. Květen 2016 - 9:17

  Podle mě na všechny otázky ne, ale je to jen můj názor. Nevidím ale vůbec důvod, aby jakýsi zástupce byl zapisován na RS? Předsedou je SBD a hotovo a to má být zapsáno. Jestliže onen zástupce funguje jen na plnou moc od sbd, nemá v RS co dělat. Jiná situace by byla, kdyby nebyl volen předseda svj ale předseda výboru, kde předsedou výboru by bylo sbd a zástupce by byl dalším členem tohoto výboru, ale pochopil jsem, že to není tato situace, ale ta první.

  Vložil Anony (bez ověření), 8. Květen 2016 - 9:37

  Proč podle mne, není vhodné si napřed načíst normu a pak psát?

  Vložil Anonymuus (bez ověření), 8. Květen 2016 - 9:30

  § 25 zákona o veřejných rejstřících FO a PO „je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,“

  (1) Do veřejného rejstříku se zapíše

  1. název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
  Vložil Werewolf, 8. Květen 2016 - 9:38

  Jsem poučen :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".