Pod svícnem je tma ? Výběrová řízení

Vložil Anonymous, 29. Srpen 2010 - 21:20 ::

Pod svícnem je tma ? Výběrová řízení /VŘ/, aneb proč výbory SVJ povětšině nemají stanovené a odsouhlasené procesní postupy výběrových řízení /standardy – etapy/ a přesto je provádějí? Nevedou ani výkazové evidence i když je mají vést.

SVJ vznikla ze SBD, které pro ni vykonává funkci správce. Stále ve vedení přetrvávají zažité procedury z doby BD. Výbory SVJ nemají často vůli realizovat a poskytovat podklady k VŘ , neboť tvůrci ZOVB a následných zákonů otázce procedur a etap VŘ i nadále nevěnují pozornost. Tím umožňují jejich různý výklad, bezproblémové prosazování „spřátelených firem“ nedodržováním nedefinovaných základních procesních postupů atd. Zdá se nám, že je to jakási černá díra , která nemá oporu v ZOVB a vzorových směrnicích, a dovoluje je zneužít.Z hlediska konstruktivního jednání se zdá rozumné začlenit do ZOVB popř. do jiného zákona alespoň „etapy VŘ“, tedy pravidla jejich provádění , podle kterých se mohou SVJ řídit a stanovit práva a povinnosti členů a výboru SVJ. DOTAZUJI SE: Jaký máte názor popř. zkušenosti na způsob vedení výběrových řízení popř.zkušenosti s jejich zneužíváním ? Kde najdu v zákonech odkaz na postupy a etapy provádění výběrových řízení pro SVJ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jana1, 30. Srpen 2010 - 4:20

  Jestli máte podezření, že se děje něco nekalého, jednejte. Nejlépe se dotazujte, tzv. angažujte. Staré praktiky, jak říkáte můžou plynout třeba tak, že zkušenosti s firmami jsou dobré a nemá smysl hledat novou. O velkých opravách a rekonstrukcích jste informovám ze shromáždění. Nic vám přeci nebrání zvednout ruku a nabídnout pomoc při vyhledávání vhodné firmy. Po 1 měsíci přinesete nabídky, ještě lépe s doporučením od minulého odběratele, a můžete s výborem vybírat. Slušný výbor SVJ vás jistě neodmítne. Odmítne-li, máte možnost iniciovat změnu ve vedení SVJ. Jana1

  Vložil dick (bez ověření), 18. Září 2010 - 22:21

  Paní Jano, jistě lze s Vámi souhlasit- máte pravdu, je to jedna z možností. Mám zkušenosti s výběrovými řízeními a tak si nedovedu představit, že bych si dovolil nerespektovat pravidla a etapy VŘ, abych se nevystavil pozdější kritice a také abych nevedl výkazovou evidenci, která mi kryje záda a činí VŘ maximálně průhlednou a dokladovatelnou. Také je nezbytné, aby daná pravidla- etapy byly odsouhlasené členy SBJ, kde jsou uvedena práva a povinnosti obou stran. Bez toho, jako supervizor, bych neumožnil realizaci VŘ. /Možná za zmínku stojí že nejen mnohé firmy jsou v rámci zisku a objednávky schopny různých aktivit /. Proto se také kloním k názoru, že znalost procesních pravidel uvedených v nějakém zákonu o SVJ je lepší, než se dokolečka dohadovat při každém realizovaném VŘ .

  Vložil Jana1, 18. Září 2010 - 22:26

  V zákonu o SVJ nenajdete tato procesní pravidla. Můžete si je sami určit a nechat odsouhlasit na shromáždění. Jana1

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 9:43

  Jano,

  doporučení adres na potencionální dodavatele, kterým pošleme poptávku, se jako výbor nebráníme.

  Samozřejmě bych ale nedopustil, aby někdo hlasoval s výborem, kdo má zakázku vyhrát. Členové výboru mají osobní odpovědnost, ten „rádce“ ji nemá.

  I když se považujeme za slušný výbor, tak si radu vyslechneme, ale hlasovat budeme jako výbor. Nebo ať hlasuje shromáždění, což při našich 141 jednotkách by bylo velmi obtížné.

  To by také mohli 4 „rádcové“ zařídit u 3 členného výboru, aby vyhrál jejich kamarád. A já bych jen slepě podepisoval smlouvy a ručil svým majetkem? Tak jste to jistě nemyslela.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jana1, 22. Září 2010 - 4:30

  Ne, tak jsem to skutečně nemyslela. Z osobní zkušenosti vím, že naopak i ve výboru se musí vždy najít „vůdce“(bývá to předseda), který vše rozsekne. Nás je třeba málo a o důležitých věcech diskutujeme. Když jsme jednali o výměně vstupních dveří, cenové rozmezí: 60000,– 120000,–, materiál plast?- nebo Al?, dřevo?

  A jak to dopadlo? Prostě jsem musela rozhodnout já. 1. dřevo může být nezralé-kroutí se. 2. plast je sice levný, ale jak dlouho vydrží. 3. ano, bude hliník,s tím, že jestli chce někdo dřevo, ať najde dodavatele a zařídí to. Nikdo nebyl ochotný převzít zodpovědnost. A tak to je. Podobně to musí fungovat ve výborech. Někdo musí být „vůdce“ a převzít zodpovědnost za rozhodnutí, o kterém je přesvědčen, že obhájí. Kolektivní zodpovědnosti jsme si užili dost a dost. Jana1

  To vše ovšem za předpokladu, že vůdce je čestný. Ale to vám nezaručí ani pámbu. A vždy bude vůdce skrytě nenáviděn, do té doby, než žezlo převezme vůdce nový. Ale takový je život. Vůdce to musí „unést“. Jana1

  Vložil Pavel, 29. Srpen 2010 - 21:47
  1. prosím podepisujte se nějak, děkuji.
  2. VŘ nejsou upravena ani v jiných typech soukromých korporací. Není důvod je upravovat v SVJ. VŘ nejsou ve stávajícím ZoVB a nemají být ani v budoucím ZoVB a je to tak dobře. Nechci, aby mi stát diktoval, co mám dělat. Od toho jsou stanovy a shromáždění
  3. VŘ upravená státem jsou pro situace, kde se čerpají veřejné prostředky. A zde jsou jen zástěrkou pro korupci. Viz stavebnictví etc.
  4. tvrdíte, že výbory SVJ mají vést jakési „výkazové evidence“. Můžete prozradit co to je a podle čeho jsem povinen to vést?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zdenda (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 9:29

  Připojuji se k dotazu pan Pavla. Zdá se, že členové výborů SVJ jsou nebo brzy budou nejkvalifikova­nějšími lidmi v této republice. Takoví amatérští profesinálové, funkcionáři supermani. Zdenda

  Vložil surikata (bez ověření), 30. Srpen 2010 - 23:59

  Jsem členem výboru,ale jen z důvodu že již osm let poslouchám že podle paragrafu toho a toho to dělají tam a tam perfektně.Máme SVJ 2 roky a paragrafů mi padá na hlavu až hrůza.Co mám dělat s příslušníkem bez vzdělání??? Náš výbor(3)urovnává pouze zlo,jsme třecí kameny. A děláme to zadarmo!!!!!!!!

  Vložil Pavel, 30. Srpen 2010 - 9:50

  Z textu pana Anonymouse:

  „proč výbory SVJ povětšině nemají stanovené a odsouhlasené procesní postupy výběrových řízení /standardy – etapy/ a přesto je provádějí? Nevedou ani výkazové evidence i když je mají vést.“

  usuzuji, že se jedná o mladého, progresivního zaměstnance, patrně státní správy, který má na vše manuál a nemusí vůbec myslet, protože má ten manuál a co není v manuálu, neexistuje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 30. Srpen 2010 - 19:37

  Pane Pavle, zřejmě jste se trefil docela blízko. Anonymous používá neobvyklý pojem "výkazová evidence".
  Google dává tento výsledek:
  výkazová evidence výzbrojní služby útvaru - evidence výzbroje - přejímání a odevzdávání výzbroje ...

  Takže to bude mladý, progresivní armádní důstojník. Armáda má na všechny činnosti vydané řády a postupy.

  lake

  Vložil nick-1 (bez ověření), 21. Září 2010 - 22:19

  Děkuji Vám za diskusi. Domníval jsem se, že zde se uvádí konkrétní názory a zkušenosti se získanými poznatky k dané problematice. Pohled skalních družstevníků v dobrém smyslu v prostředí v SVJ však neumožňuje nijak reagovat. Ukazuje se, že na prvním místě jsou peníze a je nezbytné výdaje minimalizovat. Dobrou cestou je zavést „řád“ do průběhu VŘ /výběrových řízení nad 40 000Kč/. Kloním se k názoru, že nikdo nemá patent na rozum. Vhodné se též jeví zapojit členy společenství do vlastního procesu. VŘ totiž mají podobný průběh a lze výhodně formulovat procesní pravidla a etapy s tím, aby výbor v souladu s nimi vedl dokladování k jednotlivým etapám, a skládal účty svým členům popř. jiným institucím již v jejich průběhu. Určitě je lepší tato pravidla včlenit do nějakého zákona SVJ, než se dodatečně vystavovat kritice typu „ po bitvě je každý generál“. Co však z diskuse plyne, že zde postrádám autoritu autorů zákonů SVJ, aby zde měla diskuse „ dostatečný“ náboj a potenciální možnost změny. Nick

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 22. Září 2010 - 7:02

  Pane/paní nick-1,

  pokud ve vašem SVJ chcete mít pravidla pro výběrová řízení, tak si je jednoduše schvalte tak, jak vám to vyhovuje. Nenuťte ostatním něco, co nechtějí, co jim zbytečně ztíží jejich činnost.

  Pokud chcete nějaká taková pravidla prodiskutovat, vytvořte návrh, zveřejněte jej a dozvíte se jistě spoustu více či méně podnětných připomínek a komentářů.

  Pěkný den

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".