Počet různých zápisů

Vložil Anonymous, 9. Září 2014 - 21:55 ::

Notář tvrdí, že z jedné schůze shromáždění může být (a v praxi i bývá) vyhotoven libovolný počet různých notářských zápisů a k tomu libovolný počet různých ne-notářských zápisů, a to bez ohledu na to, zda bylo či nebylo rozhodnuto o tom, kdo a jakou formou zápis ze schůze provede. Je-li vyhotoveno více zápisů, kolik z nich se překládá rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin?

Jinak formulováno, každý člen společenství má právo přizvat a objednat sepsání u libovolného počtu notářů a navíc pořídit zápis sám.

(Neřešíme zde náklady spojené se sepisováním zápisů.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 10. Září 2014 - 11:23

  Zákon nezakazuje, aby si kterýkoliv člen shromáždění pořídil svůj zápis z tohoto shromáždění a dokonce, aby si na vlastní náklady přizval k tomu notáře. Marně ale přemýšlím o smysluplnosti takového počínání.

  Jinak vznik zápisu ze shromáždění by měly upravovat stanovy a pokud ne, použije se § 254 NOZ. Zápis podle tohoto ustanovení vyhotovuje statutární orgán (zřejmě předseda výboru) nebo předsedající shromáždění. Ten, kdo zápis vyhotovuje, jej také verifikuje. Předkládá-li se zápis na rejstřík, předkládá se právě tento zápis. Těchto „oficiálních“ zápisů může být vyhotoveno více stejnopisů, na rejsřík se předkládá v jednom originále nebo ověřené kopii.

  Vložil Polák (bez ověření), 10. Září 2014 - 14:07

  „… použije se § 254 NOZ. Zápis podle tohoto ustanovení vyhotovuje statutární orgán … nebo předsedající shromáždění.“ Vložil Zdenek 22, 10. Září 2014 – 11:23

  V § 254 ObčZ nic takového není:

  „Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.“ ObčZ § 254 odst. 1

  Vyhotovit zápis ze zasedání není totéž jako <>zajistit vyhotovení zápisu ze zasedání.

  Polák

  Vložil Zdenek 22, 10. Září 2014 - 19:57

  Pane Poláku,

  já slovu „zajistit“ v tomto smyslu rozumím tak, že je statutární orgán za tuto činnost odpovědný. A v tom případě zápis vyhotoví ten, kdo za tento orgán jedná (předseda nebo místopředseda) nebo ten, koho tyto osoby tímto pověří.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".