platnost zákona

Vložil Rimoraj (bez ověření), 12. Srpen 2018 - 23:37 ::

Náš výbor si usurpoval v nových, odsouhlasených stanovách právo, že „uzavírá smlouvy pro účely správy...... a oprav.....domu“. Bez projednání a odsouhlasení Shromážděním. Může si takto vystavit bianco šek ? Platí zák.72/94,čl.9a ? Vůbec, platí tento zákon ? Opět děkuji za diskusi a názory. zdraví Rímoraj.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 13. Srpen 2018 - 1:00

  Už několik let ne! Shromáždění smlouvy neuzavírá (výjímky). V OZ najdete co patří do působnosti shromáždění (stat. orgánu), pak co je ve stanovách není-li v rozporu se zákonem. Pokud se týká financí máte mít pro výbor limit ve stanovách.

  Vložil Rimoraj (bez ověření), 23. Srpen 2018 - 21:39

  Vážení, jsem v rozpacích.Podle Vašich informací jsem zaspal dobu, protože zák. 72/94 již 3 roky neplatí. V pojednání o Definici se ale na něj dnes v odstavcích budova,jednotka,byt citací odvoláváte. Tak jak je to ?

  Vložil Hrubý (bez ověření), 25. Srpen 2018 - 15:06

  § 3063 NOZ

  „Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“

  Toto ustanovení řeší právní režim jednotek v domě, kde byla alespoň jedna nednotka nabyta podle zákona č. 72/1994 Sb., tzn., že se pouze v této speciálně věci upravené ustanovením § 3063 použijí ustanovení ZoVB. Od uvedeného režimu jednotek coby objektu vlastnického práva je nutné odlišit právní režim SVJ jako právnické osoby, jakož i práva a povinnosti vlastníků jednotek coby jejich členů, ta se řídí podle NOZ i v případě, že SVJ vzniklo před 1. 1. 2014.

  Podrobně vysvětleno v příspěvku zde:

  http://www.portalsvj.cz/…cmo-315–2015

  Vložil f (bez ověření), 13. Srpen 2018 - 10:43

  „Shromáždění smlouvy neuzavírá“

  Shromáždění smlouvy uzavírá, pokud si to vyhradí. Čtěte občanský zákoník.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".