Pergola ukotvena do společných prostor

Vložil Předseda SVJ (bez ověření), 17. Červen 2024 - 19:29 ::

Dobrý den, rád bych se zeptal zkušených…

Jsem předseda jednoho bytového domu, poměrně krátkou dobu a snažím se postupně získávat operativně zkušenosti.

Řeším momentálně jednu záležitost, majitel jedné bytové jednotky v přízemí, kde má vlastní předzahrádku postavil Pergolu/Přístřešek a ukotvil (provrtal) jej do balkonu v prvním patře. Balkony jsou společné prostory. V domovním řádu je přesně stanoveno, že bez povolení SVJ, je zakázáno tyto úpravy realizovat. Majitel bytové jednotky nepředal SVJ žádné dokumenty k realizaci pergoly, ani stavbu neohlásil. Majitel bytové jednotky balkonu, na kterou je pergola ukotvena vznesl stížnost u SVJ.

Veřejné prostory jsou stále v záruce a obávám se, že tímto zásahem byla také porušena záruka.

Jak tuto situaci řešit?

Majitele bytové jednotky jsem upozornil, že bez ohlášení/povolení mechanicky zasáhl do společných prostor. Požádal jsem ho, aby předal SVJ stavební plány Pergoly, jakým způsobem je pergola do budovy zakotvena a fotodokumentaci. Následně dojde ze strany SVJ k posouzení a případném povolení, či zamítnutí…

Mám v plánu mu pergolu povolit, nicméně se chci krýt nějakou písemnou dohodou o tom, že pokud jeho manipulací vznikne nějaká škoda na majetku společných prostor, tak bude veškeré opravy hradit z vlastních zdrojů. (koroze, porušená izolace, zamítnutí reklamace atp.) Je reálné něco podobného sepsat, aby to v případě potřeby bylo i vymahatelné a ne jen cár papíru?

Děkuji za rady a přeji fajn den všem.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červen 2024 - 7:54

  Mám v plánu mu pergolu povolit

  VY mu nemáte co povolovat. i kdyby si pergolu ukotvil na svém balkoně, zasahuje do společných částí, natož na jiném, který má pravděpodobně ve výhradním užívání někdo jiný. co je v prohlášení o balkonech? čemu říkáte domovní řád?

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 18. Červen 2024 - 13:49

  Děkuji za odpověď. Kdo mu to tedy má povolit?

  Domovním řádem myslím domovní řád, který byl schválen všemi členy na schůzi SVJ. Zde je výňatek z něj:

  5.6 „Veškeré úpravy, které zasahují do společných částí Budovy, případně mění vzhled či ráz Budovy je vlastník povinen konzultovat se správcem objektu a zástupcem výboru SVJ ještě před jejich provedením. úpravy jsou např. montáž satelitních parabol a TV antén na balkony a terasy, markýzy a klimatizační jednotky atp.“

  A ano, každá bytová jednotka má svůj balkon ve výhradním užívání. Má mu to tedy povolit soused, na kterém je Pergola ukotvena? Společné prostory má přeci na starosti SVJ..? Ale pochopitelně mě opravte…

  Děkuji.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červen 2024 - 14:22

  vlastník provedl zásah do společných částí, i když mu to nikdo nepovolil (resp. neodsouhlasili ostatní vlastníci). takže prostě dá vše do původního stavu tak, aby nezůstala poškozená společná část, tj. žádný z balkónů, fasáda atd.

  domovní řád si klidně pověste kam chcete, to co jste citoval jasně vyplývá ze zákona. jinak je to jen canc, který je jakýmsi doporučením, jak by se měli vlastníci chovat. nikoho nijak nezavazuje.

  Vložil Justitianus, 18. Červen 2024 - 17:48

  Naprosto bezvýznamný je obsah jakéhosi „domovního řádu“. Je to jen cár papíru, pokud není nedílnou součástí stanov a není spolu s nimi vložen ve sbírce listin rejstříkového sou­du.

  Naprosto bezvýznamná je skutečnost, že kterýsi vlastník jednotky má „balkon ve výhradním užívání“. Užívá výlučně jen prázdný prostor plný vzduchu. Nic jiného. Veškeré stavební prvky jsou společné, pokud není v prohlášení výslovně uvedeno něco jiného i s taxativním výčtem stavebních prvků, které jsou ve výlučném vlastnictví vlastníka určité jednotky (2012/89/§116­6/1/b/2).

  Máte plnou pravdu v tom, že za správu společných částí odpovídá SVJ. To platí i pro reklamaci vad stavby. Případně pro činnost směřující k odstranění poškození společných částí. SVJ je v postavení nepřímého zástupce vlastníků jednotek – to znamená, že vystupuje vůči zhotoviteli či škůdci svým jménem (na základě zákonného zastoupení), avšak případný příjem plynoucí z takového jednání je povinno předat vlastníkům jednotek (2012/89/§1196).

  Nedá se vyloučit, že přichycení pergoly k vodorovné desce horního balkonu může způsobit poškození stavby a je zásahem do statiky budovy. Pergola může být namáhána větrem a zatížena sněhem. Nevíme zda a jak se tyto síly mohou přenést do balkonové desky. To by mohl posoudit jedině znalec-statik. A rozhodnout o této černé stavbě by mohl jedině Stavební úřad. Nikoliv Vy, protože tomu houby rozumíte.

  Justitianus

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 18. Červen 2024 - 18:59

  Děkuji za odpověď, Váš čas a ochotu mi pomoci.

  Dejme tedy tomu, že proběhne znalecký posudek, ten zjistí, že statika balkonu porušena být nemůže. Dejme tomu, že se jedná o Pergolu, na kterou není nutné stavební povolení.

  Jak mu tedy popřípadě Pergolu “legalizovat” aby vše bylo právně v pořádku? Má podat majitel Pergoly nějakou oficiální žádost o uchycení do společných prostor (balkonu) a zaslat ji SVJ?

  Z toho co píšete nemá tedy předseda SVJ právo o tomto sám rozhodovat. Jen upřesním, nemáme žádný výbor. Jsem jen já.

  Zdvořile Vás žádám, mohl by jste mi teda polopaticky nastínit postup, jak by jste celou situaci řešil? Rád bych se vyhnul veškerým sporům a pevně věřím, že se dokážu se všemi domluvit, ale bohužel nevím jak postupovat.

  Svolat schůzi SVJ a hlasovat o tom?

  Ještě jednou děkuji.

  Vložil Pergola (bez ověření), 19. Červen 2024 - 4:31

  Pergola NIKDY nevyžaduje stavební povolení, neb se nejedná o stavbu!

  Nejprve si zjisti definici pergoly!

  Vložil Justitianus, 19. Červen 2024 - 5:30

  Pergolo (bez ověření), nepochopil jste to hlavní: Jde o stavbu bytového domu. Tato stavba byla poškozena svévolně a načerno provedeným navrtáním děr do nosné části stavby. Ke stavbě byla (opět svévolně a načerno) připojena nějaká konstrukce. O tomto zásahu do stavby se zde bavíme od samého počátku. Pro řešení tohoto stavu není důležité, zda jde o konstrukci přístřešku, nebo o konstrukci pergoly.

  Samotný tazatel použil označení „Pergola/Přís­třešek“. Takže v tomto okamžiku není ani jemu jasné, zda jde či nejde o stavbu podléhající stavebnímu zákonu. Ani my netušíme o jakou konstrukci jde – to by mohl závazně posoudit pouze stavební úřad. Pak se o tom s Vámi rád pobavím.

  Mohli bychom podrobněji zkoumat i otázku kdo je vlastníkem předzahrádky – a zda vůbec byl její uživatel oprávněn umístit na tomto pozemku „Pergolu/Přís­třešek“. Tazatel se však o vlastnictví předzahrádky zatím nezmínil. Jde-li snad o společný pozemek ve výlučném užívání, pak platí, že správcem tohoto pozemku je SVJ. Toto by platilo bez ohledu na to, zda ta konstrukce na pozemku je přístřeškem nebo pergolou. Podle 2012/89/§1189/2 totiž platí: „Má se za to, že se správa [domu a pozemku] vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.“

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 19. Červen 2024 - 4:35

  To vím také, že Pergola stavební povolení nepotřebuje. On to bude spíše přístřešek, ale to řešit nechci…

  Děkuji za věcnou reakci.

  Vložil Justitianus, 18. Červen 2024 - 21:35

  ☀ Veřejnoprávní povolení ke změně stavby:

  1. Toto je v kompetenci stavebního úřadu. Změna může být rozsáhlá a pak vyžaduje stavební povolení (na základě stavebního řízení, po předložení projektu, posudku statika, vyjádření hygieniků, hasičů, odboru životního prostředí, atd.).
  2. Někdy postačí ohlášení stavby stavebnímu úřadu s připojenými přílohami.
  3. Jednoduché stavby nevyžadují ani ohlášení.

  Pro vás je důležité, že souhlas vlastníka stavby předkládaný stavebnímu úřadu v případech 1 nebo 2 může být udělen právnickou osobou SVJ. Tento souhlas potvrzuje statutár (zpravidla svým podpisem přímo na stavební dokumentaci).

  ☀ Soukromoprávní oprávnění ke změně stavby:

  1. Speciální případ je změna společných částí vyžadující změnu prohlášení (2012/89/§116­9/2/a). Ve vašem případě nejspíše o nic takového nejde.
  2. U ostatních zásahů do společných částí se bude postupovat podle vašich stanov.
  3. Pokud stanovy neobsahují podrobnější úpravu rozhodování, pak se postupuje podle 2012/89/§1208­/e/2. Podle tohoto ustanovení platí, že do působnosti shromáždění patří rozhodování o stavební úpravě společné části, která nevyžaduje změnu prohlášení, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem (1000 Kč v průměru na jednotku).
  4. Je-li náklad na stavební úpravu společné části nižší než částka stanovená prováděcím právním předpisem, pak o stavební úpravě rozhoduje statutární orgán, v tomto případě předseda SVJ. To platí, pokud nejde o záležitost kterou si k rozhodnutí vyhradilo shromáždění (2012/89/§120­8/h).

  Justitianus

  Vložil Anonymousssssss (bez ověření), 19. Červen 2024 - 4:44

  Velice Vám děkuji za pomoc!

  Přeji Vám hezký den

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".