Odvod zdrav. pojištění z odměn stat. orgánu

Vložil Anonymous, 14. Leden 2008 - 12:52 ::

Dobrý den, může mi někdo potvrdi nebo vyvrátit informavi o tom, že se od 1.1.2008 bude odvádět z odměn stat. orgánů zdravotní pojištění? A pokud je to opravdu tak je nějaká hranice (měsíční) ze které by se nemuselo. Děkuji Procházková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 15. Leden 2008 - 0:09

  A kolika procentní bude daň: 20% jako doposud, nebo se taky na ně bude vztahovat 15% daň.

  Vložil Anonymous, 15. Leden 2008 - 10:53

  Pokud bude smlouva ve znění „Dohoda o provedení práce“ a příjem nepřesáhne 5000.-Kč daň bude 15%ní, pokud příjem přesáhne 5000Kč, daň bude 20%ní s nutnosti vždy samostatně podat daňové prohlášení. Dx

  Vložil Pavel, 15. Leden 2008 - 0:21

  Protože předpokládám, že se příště již podepíšete, odpovídám:

  Sazba daně se opticky snižuje na 15% s tím, že se počítá z tzv. superhrubé mzdy, která zahrnuje i tzv. pojištění, které platí zaměstnavatel a s tím, že se již od základu daně nemůže odečítat „pojištění“ placené zaměstnancem.

  Např. Hrubá odměna 2 500

  Superhrubá mzda 2 500 + 9%= 2 725

  Zaokrouhlení § 38h/2 ZDP 2 800

  Daň 15% 2 800*15%= 420

  Zdravotní zaměstnance 2 500*4,5%= 113

  K výplatě 2 500–420–113= 1 967

  Zdravotní zaměstnavatele 2 500*9%= 225

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Pavel, 14. Leden 2008 - 15:09

  Zdravotní se odvádí podle zákona č. 48/1997 Sb., § 2/3, § 5/a, § 8/2/i.

  Limit je roční ve výši 1 034 880 Kč. Ale byl nastaven pro jiné osoby než jsou členové výboru SVJ. :-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 15. Leden 2008 - 0:00

  Jedná se o limit, do kterého se neplatí? Nebo o limit, při jehož překročení se již nezvyšuje částka platby (předpokládám druhou variantu).

  Vložil Pavel, 15. Leden 2008 - 0:10

  Předpokládáte správně. Pokud dosáhnete hrubé (ne superhrubé) mzdy 1 034 880 Kč v kalendářním roce, již nemusíte odvádět zdravotní a sociální daň, kterou zákon z neznalosti nebo úmyslně označuje za pojištění. :-))

  A tím jste také zdaňován z pouhé hrubé mzdy a již nevyužíváte vynálezu superhrubé mzdy jako základu daně.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 14. Leden 2008 - 15:42

  Dobrý den, toto zde již bylo uvedeno:

  • V prípade pojistného na sociální zabezpecení bude tento stav z 2007 platit i nadále. Daňová reforma ovšem zavádí novou definici osob, které jsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištení. S úcinností od 1. ledna 2008 se tak clenové výboru stávají plátci pojistného na zdravotní pojištení. Výše sazby pojistného bude stejná jako

  v prípade príjmu z pracovneprávního pomeru a bude cinit (v souladu s § 2 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištení) 13,5%. Clen výboru bude povinen hradit 4,5%, zbylou cást bude odvádet SVJ. Cást pojistného placená SVJ bude soucasne zvyšovat základ dane clena výboru pro výpocet dane z príjmu fyzických osob (v souladu s principem tzv. superhrubé mzdy). Za urcitých okolností by se na odmeny clenu výboru mohlo vztahovat ustanovení o tzv. minimálním vymerovacím základu. Pojistné na zdravotní pojištení je v takovém prípade odvádeno z minimální mzdy a v soucasné dobe ciní 1 080 Kc mesícne. Minimální vymerovací základ se však nevztahuje na následující skupiny osob:
  osoby, které od ostatních zamestnavatelu pobírají alespon minimální mzdu
  osoby, které podnikají a odvádí zálohy na pojistné na zdravotní pojištení alespon zminimálního vymerovacího základu
  státní pojištence (studenty, duchodce, atd.) Vzhledem k této skutecnosti se bude minimální vymerovací základ vztahovat na odmeny clenu výboru pouze výjimecne. s pozdravem Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 14. Leden 2008 - 15:15

  To dělá 86 240 Kč měsíčně.

  Vložil Anonymous, 14. Leden 2008 - 15:43

  To je střední příjem u nás v EU.

  Vložil Pavel, 14. Leden 2008 - 15:29

  Ne, limit je roční, jeho přepočet na měsíc je irelevantní i když ilustrativní.

  Roman z ČEZu už je několik dní za limitem, já mám tu výhodu, že se stále mohu těšit na dosažení limitu. :-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 14. Leden 2008 - 20:54

  Pište česky, aby jste se nemusel opět omlouvat.

  Vložil Anonymous, 14. Leden 2008 - 15:41

  Souhlas, ale když už, tak přesně: limit není roční, limit je za kalednářní rok.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".