Odvod do FO z BD do SVJ - dvojí zdanění?

Vložil Honza (bez ověření), 10. Duben 2024 - 18:01 ::

V našem domě je SVJ a jeho členem je i bytové družstvo. Není mi jasné, jestli existuje nějaké pravidlo, zamezující dvojímu zdanění. Když to krajně zjednoduším např. na fond oprav, tak SVJ za rok vybere nějakou částku na opravy. Když v tomtéž roce vynaloží na opravy méně, tak rozdíl podléhá dani z příjmu. Realitka zpracovala pro družstvo daňové přiznání takovým způsobem, že (opět zjednodušeně řečeno) veškeré odvody do fondů SVJ jsou zdaněny daní z příjmu. Neboli na úrovni družstva jsou zdaněny všechny peníze, které odcházejí do SVJ. Tam se od nich odečtou náklady a zbytek se zdaní znovu. Je něco takového vůbec možné? Teoreticky by snad mohlo hrát roli to, že družstvo peníze, které posílá do fondů SVJ, vybírá ve formě nájemného z několika společně vlastněných bytů a nebytových prostor. Ještě mám doplňující otázku – pokud SVJ vynaloží peníze na vlastní správní činnost a na opravy/údržbu, neměla by se v daňovém přiznání družstva jejich poměrná část považovat za náklad BD?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krupp, 12. Duben 2024 - 17:40

  Nenapsal jste tady naprostý nesmysl? Realitka zpracovala pro družstvo daňové přiznání takovým způsobem, že (opět zjednodušeně řečeno) veškeré odvody do fondů SVJ jsou zdaněny daní z příjmu… Jestliže družstvo něco platí, nemůže z toho ještě navíc platit daň.
  Kromě toho jsou příjmy družstva z nájemného od daně osvobozeny, tak vaší otázce nerozumím. Zkuste ji napsat znovu a srozumitelně.

  Vložil . (bez ověření), 10. Duben 2024 - 19:19

  Bd je stejným členem svj jako kdokoliv jiný a musí přispívat na správu domu. Proč by měl rozdíl mezi vybranou a použitou částkou na opravy podléhat dani? V svj nejsou žádné fondy. BD je právnická osoba a samozřejmě, pokud má nějaký zisk, tak musí danit. Proč do toho pletete svj, to zda BD musí něco danit nebo nemusí, to je pouze věcí BD. Co s tím má společné svj? Zdá se, že v tom máte totální chaos. Totální chaos má v tom i realitka. A vůbec, proč jste ve spojení s nějakou realitkou?

  Vložil Justitianus, 10. Duben 2024 - 18:19
  • Honza: „Odvod do FO z BD do SVJ …“

  Honzo, jste totálně popleten. Nevíte co je fond právnické osoby. Používáte pojmy kterým nerozumíte.

  • Honza: „… veškeré odvody do fondů SVJ jsou zdaněny daní z příjmu …“

  SVJ netvoří žádné fondy, Vy účetní analfabete. A také nedaní přijaté příspěvky na správu domu.

  • Honza: „SVJ za rok vybere nějakou částku na opravy. Když v tomtéž roce vynaloží na opravy méně, tak rozdíl podléhá dani z příjmu.“

  Honzo, mýlíte se opět. Toto řeší 1992/586/§18/2/f. Přečtěte si to tam a nefantazírujte.

  Justitianus

  Vložil Honza 2 (bez ověření), 12. Duben 2024 - 0:28

  Máte pravdu, účetnictví je mi hodně vzdálené. Jen se snažím pochopit ten mechanismus. Jestli jsem správně pochopil §18, na který upozorňujete, tak na úrovni SVJ příjmy z příspěvků na správu, údržbu, opravy apod. nejsou předmětem daně a dvojí zdanění nemůže nastat. V tom případě mi není jasné, jak je to na úrovni BD. Abych se vyhnul používání nesprávných výrazů, zkusím modelový příklad ročního hospodaření BD:

  • výnosy 400 tisíc (z pronájmů a příspěvků členů)
  • náklady 150 tisíc (v podstatě správa)
  • zisk =400–150 = 250 tisíc

  Z toho by měla být daň z příjmu cca 50 tisíc. Pokud BD v modelovém roce vynaloží ještě 250 tisíc na opravy, měl by být hospodářský výsledek nula a tedy i daň by byla nulová. Tato úvaha je snad správně. A teď si představte, že BD z modelového příkladu má nad sebou SVJ a pošle do něj v daném roce 250 tisíc. V daňovém přiznání, které mám před sebou, se tohle v nákladech nijak neprojevilo, pořád je tam zisk 250 tisíc a daň 50 tisíc. Snad je to tak správně, já nevím. Ale chci se zeptat: pokud má SVJ v modelovém roce nějaké náklady na správu a opravy (a to má prakticky vždy), neměla by se poměrná část těchto nákladů (odpovídající podílu BD na SVJ) objevit v daňovém přiznání BD jako náklad? Případně na kterém řádku? Přece musí být nějaký mechanismus, který zabrání tomu, aby byly peníze posílané z družstva do SVJ zdaněny jako zisk, když platby ostatních vlastníků zdaněny nejsou.

  Vložil Justitianus, 12. Duben 2024 - 12:49
  • „… neměla by se poměrná část těchto nákladů (odpovídající podílu BD na SVJ) objevit v daňovém přiznání BD jako náklad?“

  Honzo, ptáte se na optimalizaci daňového zatížení BD. Z Vašich dvou čísílek se ovšem nedá učinit žádný závěr. K tomu by bylo nutné nahlédnout do účetních knih, daňových přiznání BD a do inventárních majetkových karet, a to za více let zpětně.

  A aby toto nahlížení mělo nějaký smysl, musel by nahlížet účetní specialista s daňovým specialistou. Vy nejste ani jedno z toho.

  Obecně je možné říci, že uhrazené příspěvky na účet SVJ jsou u BD daňově účinné, to jest snižují základ daně. To ovšem neplatí jde-li o příspěvek použitý na technické zhodnocení; tato částka se (za určitých okolností) neprojeví přímo, ale daňová úleva (daňový odpis) se rozloží do více let podle zatřídění majetku do odpisové skupiny.

  BD se můžde bránit zdanění svých zisků vytvářením fondů účetní jednotky.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".