Odměny (mimořádné)

Vložil elpiska, 9. Červenec 2011 - 8:40 ::

Dobrý den, na shromáždění byly schváleny mimořádné odměny za dlouhodobé vysoké nasazení ve prospěch SVJ v období rekonstrukce domu a její přípravy. Nikdo z odměňovaných nebyl dosud finančně ohodnocen. Byly navrženy tyto odměny:

 1. Odměna za dlouhodobě prováděnou práci vlastníkovi nečlenovi výboru.
 2. Odměna předchozímu výboru.
 3. Odměna současnému výboru za období před rekonstrukcí domu.
 4. Odměna současnému výboru za období rekonstrukce.

Máme problém s tím, jak odměny definovat v rámci zdravotního a sociálního pojištění. A komu srazit které pojištění. Daně jsou nám jasné.

Musíme uzavřít nějaké dohody nebo stačí Zápis ze Shromáždění, které o odměnách rozhodlo? Musíme SVJ přihlásit jako zaměstnavatele na OSSZ a příslušné ZP a pak jej hned zase odhlásit? Musíme přihlásit odměňované jako zaměstnance?

Děkuji Bára J.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 10. Červenec 2011 - 9:01

  Báro,

  pokud jsou Vám daně jasné, nebudu obtěžovat svým názorem a jen tiše závidím.

  Ad 1) zdanění zdravotní a sociální daní „odměny“ nečlenovi výboru bude odvislé od toho, podle jakého kodexu měl s SVJ vztah, zda podle

  • Zákoníku práce
  • Obchodního zákoníku
  • Občanského zákoníku

  Protože jsou Vám daně jasné, je jasné i zdanění zdravotní a sociální daní.

  Nedomnívám se, že by mohlo jít o dar, protože dar se vyznačuje tím, že nemá protiplnění. Zde by „dar“ (peníze) měl protiplnění v „dlouhodobě prováděné práci“.

  Ad 2–4)Odměna za výkon funkce podléhá zdravotní dani. Sociální dani zatím nepodléhá. Neexistuje předpis, který by ukládal povinnost uzavírat na výkon funkce nějakou smlouvu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 10. Červenec 2011 - 13:53

  Pavel napsal: „Neexistuje předpis, který by ukládal povinnost uzavírat na výkon funkce nějakou smlouvu.“

  Smlouva je uzavřena v každém případě, konkludentně. Je ovšem pravdou, že SVJ není povinno uzavřít takovou smlouvu PÍSEMNĚ. Neuzavření písemné smlouvy (a ztoho plynoucí právní nejistota) může mít pro SVJ nepříjemné právní důsledky.

  „V případě, že není ve sporu prokázáno, že účastníci sjednali dohodu o bezúplatném výkonu funkce statutárního orgánu, je výkon této funkce úplatný.“
  Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.1.2007, sp.zn. 29 Odo 994/2005.

  Neexistuje-li smlouva o výkonu funkce, pak soud bude vycházet z vyvratitelné doměnky, že výkon funkce byl úplatný a členovi statutárního orgánu náležela odměna „v obvyklé výši“. SVJ tuto doměnku nebude schopno vyvrátit, protože smlouvu nemůže předložit. Následuje konkrétní příklad co se může stát v každém SVJ:

  • SVJ zvolí výbor, smlouvy nejsou uzavřeny.
  • Po roce se s členy výboru ve zlém rozejdou a odvolají z funkce.
  • Odvolaní požádají o dodatečné vyplacení odměny za výkon funkce, která jim snad byla na počátku ústně přislíbena (12000 Kč za rok na osobu).
  • Výbor odmítne proplacení s tím, že shromáždění odměnu neschválilo.
  • Odvolané osoby se obrátí na soud. Ten rozhodne, že šlo bezpochyby o úplatný výkon funkce, když neexistuje smlouva, ze které by plynulo něco jiného.
  • Soud dále přihlédne k hodnotě spravovaného majetku (hodnota domu = 100 milionů Kč) a přizná odvolanému pětičlennému výboru odměnu ve výši 60000 Kč na osobu a rok, celkově 300000 Kč.

  lake

  Vložil Pavel, 11. Červenec 2011 - 0:23

  Protože smlouva o výkonu funkce se v SVJ nepoužije a problematika smluv s členy výboru je mimo toto vlákno, založil jsem jiné vlákno:

  http://www.portalsvj.cz/…vj-nepouzije

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 10. Červenec 2011 - 12:57

  S darem máte, pane Pavle, pravdu. Ovšem můj důvod byl ten, že činnost nečlena výboru byla prováděna ve prospěch SVJ, zřejmě bez smlouvy a bez splnění zákonné oznamovací povinnosti. Pokud by nyní SVJ vyplatilo mzdu (či odměnu) zpětně za uplynulé období, hrozí ze strany zdravotní pojišťovny sankce (do teoretické výše 200000 Kč).

  Vyřídit to nyní jako „dar“ mi připadá jako bezpečnější řešení.

  lake

  Vložil NP, 31. Říjen 2011 - 20:04

  Dobrý večer, také řešíme zpětné proplacení odměn. Jde vesměs o vysoké částky, které navrhl předseda bez projednání s výborem, shromáždění je schválilo, jen pár vlastníků vystoupilo proti. A tak už pár dnů pročítám příspěvky, analyzuji, ale stejně nakonec nerozumím :( Současný i předchozí výbor – odměny za výkon funkce, tedy daň a ZP.

  Nerozumím ale, proč se má ZP odvést i z odměn revizní komise, která obdrží částku 3×500 Kč (za roky 2008, 2009, 2010). Na základě čeho? Členové komise prováděli revizi dobrovolně, nebyla s nimi sepsaná žádná dohoda. Jen po třech letech shromáždění rozhodlo, že budou odměněni. Měla jsem za to, že by mohlo jít o příležitostnou činnost podle §10…

  Stejně tak shromáždění odměnilo ověřovatele zápisů, částkou 4×200 Kč. Nejde o člena výboru a nebyla s ním sepsaná žádná dohoda.

  Odměna správci nad rámec smlouvy. Nebylo předem dohodnuto, že určité činnosti provede za úplatu. Správce ji přece nemůže fakturovat…

  A poslední odměňovaný je bývalý domovník, obdrží 8000 Kč za to, že se přičinil o prodej domu. Nikdy nebyl členem výboru.

  Máme tedy všem srazit jak daň tak ZP a neohlížet se na to, že u nečlenů výboru neexistuje žádná smlouva.

  Dál mám problém, kde peníze na odměny vzít – v zápise je, že z dlouhodobých záloh. Je to v pořádku?

  Moc děkuji za pomoc. Naďa

  Vložil Pavel, 1. Listopad 2011 - 8:44

  1)Máte specifického předsedu, který si na shromáždění předkládá bez projednání ve výboru co ho napadne.

  2)Zdravotní daň odvádějí zaměstnanci, za které se pro účely zdravotní daně považují všichni, kterým plynou příjmy ze závislé činnosti mimo 7 výjimek. Že tomu nerozumíte není relevatní, důležité je, že tomu rozumí množina 282 osob, která odsouhlasila § 5/a zákona č. 48/1997 S. :-))

  3)Jakými daněmi zdaníte ověřovatele a domovníka záleží na tom, na základě jakých předpisů činnost vykonávali:

  •Zákoník práce

  •Obchodní zákoník

  •Občanský zákoník

  4)O správci píšete, že má smlouvu. Pokud mu byla odsouhlasena nějaká „vícepráce“, tak ho odměníte podle uzavřené smlouvy. Proč by vykonanou a schválenou vícepráci nemohl fakturovat?

  5)Peníze vezmete z běžného účtu nebo pokladny. Zda půjdou z krátkodobé či dlouhodobé zálohy je v podstatě jedno.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil NP, 1. Listopad 2011 - 20:17

  Dobrý večer Pavle, díky :) ad 1) trefa do černého ad 3) to kdybych věděla, ale třeba mi to dojde ad 4) správce odměnu nepožadoval, byla pro něj překvapení a ve smlouvě činnosti týkající se podkladů pro dotace nemá, proto se mi zdá divné ho žádat o fakturu. Ale dobrá… Zdraví Naďa

  Vložil lake, 9. Červenec 2011 - 9:45

  Body 2, 3, 4 jsou snad jasné a je k nim zde dostatek textů, viz i FAQ. Pro účely zdravotní a sociální daně se nerozlišují odměny "řádné" a "mimořádné". Ostatně jde o jeden a tentýž případ, rozepsaný na tři řádky.

  K bodu č. 1:
  Nejde o odměnu, i když to takto nesprávně nazýváte.
  Jde o jednorázový dar. Jak jej příjemce zdaní či nezdaní vás nezajímá.
  Samozřejmě, že dar není z hlediska SVJ spojen ani s ohlašovací povinností, ani s žádnými dalšími povinnostmi v oblasti sociální či zdravotní daně.

  lake

  Vložil elpiska, 9. Červenec 2011 - 10:35

  Děkuji moc. Dosud jsme žádné odměny nevypláceli, a tak jsem nevěděla, jak na odměny pohlížet (např. jako na mzdu, dar mě nenapadl). Ve zdůvodnění návrhů není řečeno, že jde o odměny za výkon funkce, spíš jsou vyjmenované činnosti, které konkrétní lidé vykonali. Bývalý výbor ukončil činnost v r. 2009, nenapadlo mě, že může jít o stejnou formu odměny. Mám jasno :) dík Bára

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".