NOZ a zálohy na správu

Vložil kosir, 26. Červen 2013 - 11:12 ::

Ve FAQu se objevil názor, že nový obč.zák. neuvádí zálohy na správu a že nejde o zálohy, ale o příspěvky a pod. Zastánci tohoto výkladu by měli pozorně číst texty jednotlivých paragrafů alespoň tak, jak sami často doporučují.

ZOVB v §15 odst.1 uvádí, že vlastníci jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou a následně podle odst.2 se tak děje skládáním fin. prostředků jakožto záloh. Není zde použit termín příspěvek, ale záloha, přestože vlastníci přispívají.

NOBZ v §1180 v první větě odstavce 1 rovněž uvádí, že …přispívá vlastník jednotky na správu… Není stanoveno, že VJ musí přispívat formou příspěvku resp. nemůže přispívat formou záloh. Termín příspěvek je použit pro výjímečnou situaci ve větě druhé ods.1 a pak v odst.2.

Chápu, že gramaticky sloveso přispívat automaticky evokuje podst.jm. příspěvek, ale proto není třeba hledat mezi řádky textů to, co tam není. Spíše bychom měli využít amatérského přístupu a diletantismu tvůrců tohoto zákona.Takže NOOB samozřejmě umožňuje přispívat formou záloh popř. i formou příspěvků.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 26. Červen 2013 - 12:50

  Pane kosir,
  co píšete jsou nesmysly, které vznikly z Vašeho nepochopenoí obsahu jednotlivých pojmů použitých v ZoVB. Záloha na budoucí příspěvek je něco zcela jiného než příspěvek.

  Ostatně vyjádřil to již před čtyřmi lety Nejvyšší soud v notoricky známém rozsudku 22 Cdo 2038/2008 ze dne 26. ledna 2009:

  • „Nárok na placení záloh je odlišný od nároku na úhradu skutečně vynaložených nákladů. Byť mají obě platební povinnosti shodný účel, totiž poskytnutí peněžního ekvivalentu za poskytnuté služby, odvíjí se jejich vznik od zásadně odlišného okruhu skutkových okolností a mají různou splatnost (srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 2003, sp. zn. 17 Co 398/2001, Soudní rozhledy č. 2/2004 tento právní názor sdílí i dovolací soud). Je též třeba rozlišovat příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku (§ 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů) od předem určených finančních prostředků, které vlastníci jednotek skládají jako zálohu (kterou je ovšem třeba dodatečně vyúčtovat) k účelu uvedenému v § 15 odst. 1 zákona.“

  Pokud nerozumíte rozdílu mezi zálohou a příspěvkem podle § 15 ZoVB, je diskuse zbytečná.

  lake

  Vložil Ivik (bez ověření), 2. Červenec 2013 - 17:10

  Dobrý den,už jsem si toho tady o zálohách na správu přečetla hodně a porozuměla tomu. Ale teď mi z toho jde hlava kolem – podívala jsem se do našich stanov a tam je:

  "Při plnění úkolů podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

  1. vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV"

  a potom:

  „Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího ro­ku.“

  Tak teď jsem z toho vedle – jde o zálohy, které se platí podle předem odsouhlaseného rozpočtu a mají se vyúčtovat? Mimochodem, žádný rozpočet nemáme… jsme jako ty ovce… ale po studování této problematiky s tím chceme něco udělat.

  V našich stanovách se ale používá pojem „příspěvek“ a ještě se píše, že se nevyčerpaný zůstatek převádí do následujícího roku, tedy žádné vyúčtování…

  Moc děkuji!!!

  Vložil lake, 3. Červenec 2013 - 3:22

  Ivik, ve stanovách skutečně máte definováno vybírání příspěvků. Nikoliv výběr záloh. To samozřejmě není na závadu: oprávnění SVJ stanovit a vybírat zálohy plyne přímo ze zákona.

  Rozdíl je v tom, že přijatá záloha je závazkem SVJ vůči plátci. Proto se vyúčtuje (minimálně jednou ročně) a je možno ji také vypořádat (odpadne-li důvod, ke kterému byla skládána, nebo jestliže si to vlastníci schválí). Přijatá záloha pochopitelně není zdanitelným příjmem.

  U příspěvků je tomu zcela jinak: příspěvek je zdanitelným příjmem SVJ-právnické osoby. Nevyúčtuje se s plátcem a samozřejmě se nevrací. Jde účetně o úhradu za předchozí plnění, nebo o úhradu s odloženým plněním. Pokud Vaše SVJ nespotřebuje během účetního období přijaté příspěvky, vznikne mu zdanitelný příjem.

  • Jde-li o členský příspěvek, pak jde o příjem podléhající dani z příjmu.
  • Jde-li o úhradu na budoucí plnění, pak jde o příjem podléhající dani z příjmu.

  SVJ tedy nemůže shromažďovat příspěvky dlouhodobě, na období přesahující jeden rok: bylo by povinno zdanit částky, které přesahují výdaje/náklady ve zdaňovacím období.

  Stejný problém se zdaněním čeká všechna „nová“ SVJ(2012), která vzniknou podle nového Občanského zákoníku. Jsou oprávněna vybírat příspěvky, nikoliv zálohy na ně. Nedojde-li k novelizaci zákona o daních z příjmů, nastane zajímavá situace …

  lake

  Vložil Dotaz (bez ověření), 2. Červenec 2013 - 20:31

  paní „Ivik“, nejde o zálohy zůčtovatelné (to jsou jen zálohy na služby). Zálohy „podle ropočtu“ tj. dle §15/2 musíte platit na předem známý účel. A pokud jej neznáte, pak jej neplaťte. Je nesmysl aby Vám pak vnikal „nevyčerpaný zůstatek“.

  Vložil Anonymus (bez ověření), 26. Červen 2013 - 16:35

  Takže, pane lake, jinými slovy tvrdíte, že vlastníci na správu skládají jednak příspěvky, protože přispívají (dle §15, odst.1) a druhak zálohy (dle odst. 2) ?!!

  Vložil X (bez ověření), 26. Červen 2013 - 18:04

  Přesně tak. Příspěvky na vynaložené nutné náklady, na které nesložili zálohu, vlastníci uhrazovat musejí (§15 odst. 1). Zálohy skládají pouze tehdy, když se o jejich výši usnesou (§15 odst. 2).

  Byl tu případ vlastníka s 2/3 podílem, zbývající 2 vlastníci měli dohromady podíl 1/3. Jako pověřený vlastník vždy uhradil došlou fakturu ze svého a pak po zbývajících vlastnících požadoval příspěvek ve výši jejich podílu. Jeho problém byl v tom, že nemohl prosadit usnesení o výši zálohy, k placení zálohy je zkrátka nemohl donutit. Příspěvek na nutné náklady však platit museli.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 26. Červen 2013 - 13:20

  diskuse není nikdy zbytečné. Ale pravda – s Vámi většinou ano

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".