NOZ § 3041 a dotaz KANCLu

Vložil lake, 22. Září 2013 - 8:35 ::

Oznamuji, že jsem odeslal další dotaz prostřednictvím webového formuláře na stránce ministerstva spravedlnosti. Obdržím-li odpověď, zveřejním ji zde. Text dotazu následuje.
--------------------------------------------------------------------------

Prosím o dodatečné stanovisko k materiálu „Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti – vzorové stanovy SVJ po účinnosti NOZ“ ze dne [neuveden], autor [neuveden], dostupné na http://obcanskyzakonik.justice.cz/…novy-SVJ.pdf.
Prosím o vyjádření k názoru, který byl zveřejněn na serveru portalsvj.cz a je přístupný na webové adrese http://www.portalsvj.cz/…-po-1–1–2014#….
Z tohoto textu cituji příslušnou relevantní část a prosím o vyjádření k tvrzením tam uvedeným.

Děkuji. [podpis]

(…) Z uvedených dvou citací je zřejmé, že údajní experti KANCLu se dopustili hrubě zkreslující manipulace s textem právního předpisu a svůj závěr opřeli o ustanovení, které na současná SVJ nedopadá. Ustanovení § 3041 stanoví ve svém odstavci (1), že se uplatní u právnických osob, upravených zákonem č.89/2012 Sb. Do takto vymezené skupiny právnických osob však nepatří SVJ (2000), upravené pouze zákonem č.72/1994 Sb. Proto se na tato SVJ nevztahuje povinnost uvedená v odstavci (2), což je povinnost uvedeného okruhu právnických osob upravit své stanovy, a navazující povinnost předložit je rejstříkovému sou­du.

Příslušná část stanoviska KANCLu obsahuje odvolání na § 3041, který na SVJ(2000) nedopadá, což je z textu zákona patrné přímo bez jakékoliv nutnosti výkladu. Nepodložené tvrzení údajných expertů, rozporné se zákonem, je tedy v rozporu s právem.

 • Úmysl zákonodárce je vyjádřen zřetelně a jednoznačně: upravil v NOZ právnické osoby o názvu „společenství vlastníků jednotek“, které budou nově vznikat podle NOZ od 01.01.2014 v do­mech, rozdělených na jednotky definované zákonem č. 89/2012 Sb. Právě na tyto specifické právnické osoby plně dopadaji ustanovení nového občanského zákoníku. Nelze však účinnost NOZ libovolně rozšiřovat bez pozitivní právní úpravy za hranice, stanovené zákonem jednoznačně a určitě.
 • Znovu upozorňuji na konstantní judikaturu Ústavního soudu, že nepravou retroaktivitu nelze konstituovat pouhým opomenutím zákonodárce.
 • Nelze ani uložit právní povinnost pouhým výkladem právního předpisu (navíc výkladem, který je projevem pouhé libovůle anonymního právníka-brigádníka a je zjevně rozporný se zněním zákona).

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 23. Září 2013 - 11:35

  „…údajní experti KANCLu se dopustili hrubě zkreslující manipulace s textem právního předpisu a …“

  • domnívám se, že na tento hrubý a útočný text nikdo z KANCLu (pokud není již nyní tvrzení cit. „jsem odeslal další dotaz prostřednictvím webového formuláře“ stejnou mystifikací jako vlákno s nadpisem „Otevřený dopis profesoru Eliášovi“) neodpoví, neboť takovýchto SPAMů i mně chodí emailem denně 20.
   Mám automatické pravidlo na jejich výmaz. Podobné bude mít i formulář o kterém je zde psáno.
  • na adrese KANCLu je zveřejněn i email kancl@msp.jus­tice.cz kam se vejde formátovaný text „pohodlněji“ než do pole 6×2 cm ve formuláři http://obcanskyzakonik.justice.cz/kontakt/

  Neználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".