NObčZ § 3 028/2

Vložil Pavel, 7. Červen 2012 - 9:21 ::

Část třetí nového Občanského zákoníku tj. Absolutní majetková práva, kam patří i oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví, je vůči dnešnímu právu zbudována na principu diskontinuity.

Proto je velmi zajímavé, jaký dopad bude mít na současná SVJ § 3 028 odst. 2 „vznik věcných práv, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů“.

Protože ustanovení je nejasné, pokusil jsem se ho konzultovat s několika právníky. Potvrdili mi pouze, že ustanovení je nejasné.

Při pátrání po významu tohoto ustanovení jsem se dostal až na legislativní odbor MMR. Zde jsem se dozvěděl, že MMR požádalo Ministerstvo spravedlnosti, aby vysvětlilo dopad tohoto ustanovení na stávající SVJ.

A protože je zatím nejasno, co je uvedeno v novém kodexu, tak se posouvají i práce na nových předpisech, které maji kodex doprovázet.

Jedná se mj. o „Návrh nařízeni vlády, kterým se provádějí některá ustanoveni občanského zákoníku, týkající se bytového spoluvlastnictví“ a o „Návrh zákona o převodu vlastnictví k některým družstevním bytům“. Oba návrhy mají být předloženy vládě do 12/2012, což by znamenalo, že by měly být v současné době v připomínkovém řízení a to nejsou.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.