Nesprávný zápis je platný

Vložil JosefK, 13. Listopad 2007 - 15:19 ::

Bohužel i v říjnovém návrhu ZoVB zůstává odstavec (cituji níže), z něhož lze dovodit, že chybný zápis je platný, tj. zejména podle říjnového návrhu ZoVB je platné rozhodnutí, které bylo chybně zapsáno nebo o kterém se nehlasovalo, nebyl-li vznesen návrh k soudu na zrušení takového rozhodnutí. Opravdu zákon chce, abych každý chybně zapsaný bod v zápisu shromáždnění nechával soudně přezkoumávat? To bych jenom na poplatcích utratil několik tisíc Kč za každý zápis…

ObčZ přitom jasně říká, že právní úkon, který nesplňuje předepsanou formu, je neplatný (rozumí se i bez soudního projednání).

Kromě toho z § 46 zcela vypadla možnost člena společenství domáhat se u soudu přezkoumání platnosti rozhodnutí společenství!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.