Nekorektní kritika novely NOZ

Vložil Pavel, 2. Září 2014 - 8:29 ::

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti dehonestujícím výrokům na adresu odborníků připravujících návrh novely občanského zákoníku

V dnešním článku Hospodářských novin vydaném pod titulkem Profesoři proti ministerstvu: Neměňte občanský zákoník (s. 4) se objevil citát prof. Ivo Telece z Masarykovy Univerzity v Brně, podle něhož „není normální, že pár lidí, kterým jde jen o jejich ego, ten zákoník otáčí někam úplně jinam“. Z textu, který citaci předchází, je zjevné, že je takto negativně nálepkován zejména první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán a soudkyně Evropského soudu Irena Pelikánová. Ministerstvo spravedlnosti takovýto dehonestující styl komunikace odmítá. Jedná se o ničím nepodložená tvrzení, jež mají zjevně vyvolat u laické veřejnosti pocit, že se při přípravě návrhu novelizace občanského zákoníku děje cosi nekalého.

Jak známo, Ministerstvo spravedlnosti momentálně dokončuje návrh novely občanského zákoníku, který má napravit nejproblematičtější pasáže nového kodexu, které působí či do budoucna mohou působit potíže lidem, justici i dalším subjektům. První část změn již ministerstvo předalo k externí oponentuře hlavnímu tvůrci stávající právní úpravy prof. Karlu Eliášovi a ministryně spravedlnosti zaslala pracovní materiál rovněž zástupcům vládnoucí koalice. Jakmile bude celý návrh novely občanského zákoníku vydiskutován v rámci ministerstva, pošle jej úřad do klasického mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu bude moci vyjádřit celá řada subjektů a dalších renomovaných odborníků.

Vytvářet proto veřejně dojem, že se nyní na začátku legislativního procesu snaží někdo kvůli svému egu otáčet zákoník „někam úplně jinam“, je naprosto nemístné a ve vztahu ke všem zainteresovaným osobám, které mají pouze zájem na zkvalitnění právní úpravy, i hluboce urážející. „Mrzí mne, že se věc takovýmto způsobem posouvá do osobní roviny. Všichni, kdo na novele spolupracují, doufali, že proběhne seriózní a věcná debata a slušná výměna argumentů, ale místo toho jsme svědky osobních útoků a emotivní kritiky postrádající racionální základ,“ uvedl k obsahu dnešního článku Hospodářských novin první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán.

29. 8. 2014 Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Zdroj: http://portal.justice.cz/…2/MS/ms.aspx?…

O panu Telecovi uvádí wikipedie mj.:

„Ivo Telec je veden v seznamech agentů StB pod krycím jménem Vilém.[1] Podle některých názorů stál za kauzou údajného plagiátorství vedoucího katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Josefa Fialy.[2]“

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Telec

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ivo Telec (bez ověření), 5. Září 2014 - 12:44

  Vážení, nemáte-li argumenty, útočíte na lidi. Otočení části zákoníku jinam, bylo jasné. Návrh.vůbec neřeší SVJ. Leda tak, že si kvůli jiné teorii právnických osob můžete předělávat vzory smluv. A to nikdo asi nechce. Navíc ke mně samému: Ve stejných situacích, v jakých jsem se ocitl, byste se zachovali stejně. Škoda, že Pavel zůstává pod krycím jménem. Možná mu je lépe v anonymitě.

  Vložil lake, 5. Září 2014 - 17:07

  Pane profesore Telci,

  i já si dovoluji poděkovat Vám za účast na tomto portálu. Předem se omlouvám: tón zdejších diskusí je hodně vzdálen kultivovaným a uhlazeným akademickým debatám, ale to je vskutku jen proto, že jsme jako praktici unaveni a otráveni tím, že po paskvilu 72/1994 Sb. přišel paskvil 89/2012 Sb..

  Jsme tedy znovu v bodě nula, jako v roce 2000, po definování SVJ jako právnické osoby zákonem č. 103/2000 Sb.. A musíme se těmi nedodělky a nejednoznačnými ustanoveními nové právní úpravy prokousávat metodou pokus-omyl.

  A každý ten pokus a každý omyl nás (u soudu) bude stát peníze, nervy a kus života. Jen kvůli nekoncepčnosti a neschopnosti tvůrců zákona a českých zákonodárců.

  Mimochodem: pokud se Vám má slova snad zdají příkrá, přečtěte si laskavě o tom, jakým tempem byly od roku 1994 překonávány nedodělky a chyby zákona o vlastnictví bytů pomocí judikatorní praxe a výkladu. Napsal jsem o tom zde: Řešení chyb v nObčZ 1.

  Ten přehled neschopnosti státu zajistit stabilní právní prostředí třem milionům svých občanů vydá za tisíc slov. 

  A dnes jsme opět kdesi v bodě nula, ale v horším postavení: od roku 2012 sleduji a komentuji totální hromadné selhání publikujících českých právníků, a jejich neschopnost rozpoznat faktickou právní existenci dvou odlišných typů SVJ.

  S úctou,

  lake

  Vložil Pavel, 5. Září 2014 - 23:53

  Pane profesore,

  vítejte na tomto portálu.

  Nerozumím Vašemu tvrzení, že nejsou-li argumenty, útočíme na lidi v kontextu s mým úvodním příspěvkem. Já jsem pouze citoval ze dvou otevřených zdrojů. Žádný názor jsem neprojevil, žádného útoku z nedostatku argumentů si nejsem vědom.

  Dokonce podle MS jste to asi Vy, kdo útočí na lidi, snad z nedostatku argumentů. Alespoň tak jsem pochopil tiskovou zprávu MS. Ale to nechme být, článek v HN jsem nečetl. Jen cituji tiskovou zprávu MS.

  Dosud publikovaná novela NOZ část I ze 17.8.2014 byla na 111 stranách. Týkala se pouze části první NOZ, rodinného práva, dědického práva a spotřebitele. Proto se logicky netýkala SVJ (mimo obecnou část o právnických osobách). Možná mluvíte o jiné nepublikované novele, třeba již máte novelu ke všem 3081 paragrafům. Od 1. náměstka MS máme informaci, že novela NOZ se bude týkat i SVJ v další etapě. Potom máme tedy dvě informace, rozdílné. Zajímavé.

  Velmi rádi s Vámi budeme věcně diskutovat. Můj názor je, že stávající NOZ se nepovedl, minimálně v části Bytové spoluvlastnictví. Na tomto portálu se dohadujeme nad nevysvětlitelnými ustanoveními nepovedeného NOZ jako praktici. Věřím, že na akademické půdě si dokážete zdůvodnit cokoliv. Ale zdejší přispěvatelé jsou praktici s § 159 NOZ na krku.

  Část bytové spoluvlastnictví byla narvána zcela nekoncepčně a na poslední chvíli do NOZ. Žádný ze sousedních států tuto problematiku do obecného občanského zákoníku nedal, asi pro její velkou složitost. U nás byl připraven speciální zákon pro SVJ. Nikdo nevysvětlil, proč se zákon smetl pod stůl a problematika bytového spoluvlastnictví je v NOZ. Nemáte nějaké rozumné vysvětlení?

  O tom, že NOZ je paskvil svědčí např. § 1186/2 NOZ. Ani skupina právníků v KANCLu se neshodla na jeho výkladu. Já proto mám dvojí vysvětlení, buď jsou v KANCLu osoby nekvalifikované (to ihned zamítám) nebo členové KANCLu posuzovali nevysvětlitelný paskvil jménem NOZ. K jaké variantě se přikláníte Vy, jako profesor práva?

  Domníváte se, že když se neshodne 30–40 profesorů, docentů, soudců, notářů etc. tak že to zvládnou výbory 55 000 SVJ? Že členům výborů soud sdělí za 4–5 let, jak to bylo v NOZ vlastně míněno, členy výboru moc neuklidňuje. Mj. proto jsem pro akutní novelu. Nicméně chápu, že někdo na akademické půdě si může klidně sledovat několik let, jak nepochopitelný NOZ škodí lidem a dostává je do stresu. Akademik o tom může psát různé články, studie a učebnice. Skoro se mi chce napsat, že čím větší paskvil, tak více témat pro akademika. Myslím to samozřejmě v obecné rovině.

  Paskvil NOZ nesplnil základní zadání staré cca 12 let a to, že NOZ nemá být pro právníky a lingvisty, ale pro občany. Vám se NOZ zdá pochopitelný pro občana např. se střední školou?

  Když se přijímal v Rakousku občanský zákoník 1811, tak ho napřed zkoušeli v Haliči po dobu 5 let, zda se hodí pro praxi. To se tvůrcům NOZ asi nehodilo, navíc Halič již nemáme, a tak přes značné protesty (soudci, advokáti etc.) NOZ politickou vůlí protlačili i když na řadu chyb bylo upozorňováno.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  Akutní novelu potřebuje i ZOK. Netuším, zda si autoři ZOK dokáží představit praktickou realizaci § 731/2 ZOK, že určitá část stanov vyžaduje souhlas 100 %. Autoři ZOK asi netuší, že bytová družstva mají i stovky a tisíce členů, že stále probíhají dědická řízení, že se lidi rozvádí atd. Také jste proti akutní novele ZOK?

  Vložil Cooly (bez ověření), 3. Září 2014 - 14:43

  Souhlas s tím, že se má změnit jen to nejnutnější, co je potřeba opravit. Ale tahle novela je obrovská, týká se 15 % textu celého kodexu. Mezi lidmi, kteří novelu chystali, není ani jeden odborník na občanské a rodinné právo. To pak chápu, že se profesoři diví…A o ego jde vždy, ať už ve větší či menší míře.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".