Řešení chyb v NOZ

Vložil Pavel, 30. Březen 2013 - 11:25 ::

Hlavní tvůrce NOZ přiznává, že v NOZ jsou chyby a nabízí jejich řešení:

„Samozřejmě, že jsou i v novém občanském zákoníku chyby. Stejně tak jsou také ve starém. Bez chyb je jen Bible. Od toho je výklad a judikatura, aby s pomocí základních právních zásad případné nedostatky překlenuly.“

Citováno z Právního rádce 3/2013, str. 18–20.

Jednou z chyb podle mého názoru je, že NOZ vůbec neřeší, podle čeho se má řídit cca 53 000 SVJ vzniklých do 31.12.2013. To zkrátka autoři opomenuli. Proto se to řeší výkladem prostřednictvím speciálního útvaru na MS. Tento útvar nepublikuje soukromé názory několika osob, ale snaží se vysvětlit, jak by to bylo v NOZ napsáno, kdyby NOZ tvořili autoři, kteří problematice rozumí.

Jsou připraveny statisíce brožurek, které budou NOZ vysvětlovat. Připravuje se seriál v televizi.

Následně vyjdou komentáře k NOZ, které budou v obdobném duchu, předpokládám.

No a soudci pak na základě úmyslu tvůrců zákona a doktríny vytvoří judikaturu.

Pokud se udělá chyba v jiných oblastech práva (např. o něčem se nejasně řekne, že je to kolečko a příslušné ministerstvo tvrdí, že je to jasný čtvereček), tak se přijme následně novela, která uvede, že pro zvýšení právní jistoty se jedná o čtvereček, že to není faktická změna, ale že to bylo v zákoně od začátku. A tím to bude postaveno najisto!!

Hezké Velikonoce!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil An1 (bez ověření), 1. Duben 2013 - 23:20

  V souvislosti se zákonem o vlastnictví bytů je třeba vyvolat naprostou právní nejistotu. Jedině potom se může úzká skupina osob pást. Obdobně, jako se pase pasák na kurvě.

  Vložil Antl (bez ověření), 2. Duben 2013 - 12:06

  co to kecáte, jak „pase na kurvě“ – pást se snad můžou jen ovce na louce nebo i jiná zvířata. Bejt kurva – je činnost, která potřebuje ochranu – asi jako plot v podnikatelském objektu. A za tu holt musíte platit. Větštinu kuurev najdete ve sněmovně nebo v kuuloárech. Sem tam Kurvu najdete na E55 a v barech. Jinak nevím… A jaké Vy máte skušenosti s kurvama. He?

  Vložil lake, 31. Březen 2013 - 18:54

  „Od toho je tu výklad a judikatura.“ To zní nadějně. Přidám k tomu svůj upravený komentář, který jsem v jiné diskusi na totéž téma napsal v září 2012. Bohužel za ten půlrok se v novém ObčZ naprosto nic nezměnilo.
  .............­.............­.............­.............­.............­.......

  Pokud skutečně nastane „překlenování výkladem“, pak se máme na co těšit: v podstatě budeme dlouhá léta ve stejně nejistém postavení jako za nynější platnosti paskvilu ZoVB.

  • Například judikátu o určení okamžiku kdy přechází správa domu na SVJ jsme se dočkali osm let po zařazení SVJ mezi právnické osoby.

  • Judikátu o tom, že dluhy bývalého vlastníka nepřecházejí na nabyvatele jednotky jsme se dočkali 16 let po účinnosti ZoVB.

  • Obsah klíčového pojmu „dohoda“ byl jakž-takž postaven najisto 15 let po účinnosti ZoVB, navíc po dvou vadných rozsudcích dvou senátů Nejvyššího soudu, z nichž jeden byl po Ústavním soudem bez pochybností shledán „souladným se zákonem“.

  • První překvapivý judikát o nemožnosti nechat se zastupovat na shromáždění bez výslovné úpravy ve stanovách byl vynesen 17 let po nabytí účinnosti ZoVB.

  • Dodnes se neví, zda vlastník jednotky je oprávněn nahlížet do dokumentů ohledně hospodaření SVJ, zda má také právo na kopie těchto dokumentů. Existuje pár jednotlivých rozsudků, ale žádná konstantní judikatura. A to uplynulo 19 let od nabytí účinnosti ZoVB.

  • Dodnes se neví, co přesně zahrnuje předmět činnosti SVJ – „správa domu“, na kterou je SVJ oprávněno vybírat a soudně vymáhat platby. A to uplynulo 19 let od nabytí účinnosti ZoVB.

  • Dodnes se neví, co obsahují „zálohy na správu domu“, které je vlastník jednotky povinen hradit. V některých SVJ pod ně totiž zařazují neuhrazené dluhy bývalých vlastníků jednotek, nebo zálohy na budoucí (nikoliv nutné) technické zhodnocení domu, např. zateplení. Nikdo se proti tomuto protiprávnímu postupu neozývá, protože si není jist, zda to náhodou není správně. Soudy to také dodnes nevědí. A to uplynulo 19 let od nabytí účinnosti ZoVB.

  Dodnes se neví, zda SVJ má povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Některé rejstříkové soudy jsou přesvědčeny, že určitě ano, a ukládají pokuty. Jiné rejstříkové soudy zase míní, že nevědí, nebo spíše že asi možná ne. A to uplynulo 13 let od zařazení SVJ mezi právnické osoby..

  Z toho je možno udělat si představu o tom, jak rychle bude ono „překlenování výkladem“ postupovat. Zdá se, že na tomto portálu bude ještě dlouho o čem diskutovat …

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".