Náklady na čističku odpadních vod (elektřina)

Vložil jamesbrown, 26. Únor 2015 - 15:14 ::

Dobrý den, developer zřídil u bytových domů čističku odpadních vod. Je oprávněn účtovat vlastníkům i spotřebovanou energii za provoz čističky? Děkuji, JF

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 26. Únor 2015 - 19:08

  Dotaz je neurčitý, chybí základní informace. Developer snad účtuje něco vlastníkům jednotek? Z jakého právního titulu tak činí? To přece musíte vědět Vy. My to netušíme. Snad abyste zkusil odpovědět na otázky:

  • Kdo je poskytovatelem služby „odvádění splaškových vod“ pro dům?
  • Má snad SVJ sjednánu smlouvu s developerem ohledně čistění odpadních vod?
  • Sjednal jste Vy sám s developerem nějakou smlouvu ohledně čističky, nebo ohledně služby „odvádění splaškových vod“?
  • Kdo je vlastníkem čističky?
  • Kdo je provozovatelem čističky?
  • Co je o čističce uvedeno v prohlášení vlastníka?
  • Jsou v prohlášení uvedeny nějaké povinnosti ohledně čističky, které přešly z původního vlastníka na vlastníky jednotek?

  lake

  Vložil jamesbrown, 1. Březen 2015 - 13:18

  Dobrý den, pane Lake, dekuji za reakci a doplnuji:

  • poskytovatelem služby je VaK Zápy – smlouvu podpesal developer a dle prohlášení vlastníka na SVJ smlouva nepřešla, novou SVJ nikdy neuzavřelo
  • SVJ nema s developerem zadnou dohodu, zkrátka jen poslali informaci, že na SVJpřefakturují náklady za čistění vody a elektrickou energii
  • SVJ nikdy s developerem o smlouve ohledne cisticky nebo o odvadeni splaskovych vod nejednalo
  • vlastnikem cisticky je developer
  • provozovatelem – zde si nejsem jisty, ale podle vseho to bude VaK Zápy, který fakturuje cisteni vody developrovi
  • povozovatelem je developer
  • nize pikladam text z prohlaseni vlastnika, ktery se tyka cisticky

  Děkuji za vaši reakci, JF

  Výňatek z prohlášení vlastníka: Dům je kanalizační přípojkou připojen na oddílnou kanalizaci pro odvádění odpadních vod, jejíž součástí je i čistírna odpadních vod (dále jen „Kanalizace“), provozovanou na základ Rozhodnutí o provedení zkušebního provozu vydaného Hlavním městem Praha, Magistrátem hlavního msta Prahy, odborem životního prostředí pod .j. MHMP-1099186/2012/OZP-II/R-207/Fi dne 12.9.2012, které nabylo právní moci dne 19.9.2012.Vlas­tníkem Kanalizace je společnost První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., I : 241 30 249, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PS 130 83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277, (dále jen „Společnost“) tedy vlastník Domu. Vlastnické právo ke Kanalizaci nepřechází spolu s vlastnickým právem k jednotlivým jednotkám Domu (Kanalizace zejména není společnými částmi Domu). Součástí Kanalizace není kanalizační přípojka. Kanalizační přípojka patří mezi společné části Domu. Kanalizace bude provozována společností, s kterou Společnost uzavře smlouvu o provozování Kanalizace ve smyslu ustanovení § 8 odstavec 2 zákona . 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o vodovodech a kanalizacích“). Kanalizace bude provozována v souladu zejména s právními předpisy, kanalizačním řádem a rozhodnutími správních úřadů. Společnost předpokládá, že po vzniku Společenství vlastníku jednotek v Dom bude mezi Společenstvím vlastníků jednotek a Společností nebo provozovatelem Kanalizace uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod ve smyslu ustanovení § 8 odstavec 6 Zákona o vodovodech a kanalizacích

  Vložil lake, 1. Březen 2015 - 14:41

  Podle toho co píšete, dům je připojen vlastní kanalizační přípojkou na kanalizaci. Samotná kanalizace s čističkou má jiného vlastníka a provozovatele. Bez připojení na kanalizaci by dům nebyl obyvatelný.

  Vlastník či provozovatel kanalizace je tedy oprávněn vymáhat buď vynaložené náklady, nebo účtovat cenu za odvádění/úpravu splaškových vod. To platí bez ohledu na to, že neexistuje řádná smlouva. Bylo by vhodnější postupovat v souladu se zákonem a takovou smlouvu s provozovatelem sjednat.

  lake

  Vložil Okram (bez ověření), 6. Březen 2015 - 13:50

  Problém provozovatele čističky je ten, že žádný návrh smlouvy za dva roky od prodeje bytů nepředložil. Náklad na el.energii je samozřejmě nákladem oprávněných, ovšem měl by být již zakalkulován v ceně stočného. Takových nákladů existuje celá řada a kdybychom každý z nich měli hradit, proč by si potom provozovatel vůbec nějaké stočné fakturoval. Předpokládáme že výše nákladů na stočné je regulována Min.financí a tudíž není možné si její výši libovolně stanovit ani ke stočnému přidávat jiné rádoby oprávněné doplatky. Posledním podstatným bodem je rozpočítání nákladů mezi domy, kdy developer tyto náklady rozpočetl výhradně mezi již plně rozprodané domy a nikoliv mezi stavěné (i tam mohou splašky vznikat) nebo v prodeji.

  Vložil lake, 6. Březen 2015 - 14:24

  Je-li kalkulována věcně usměrněná cena za odvádění splaškových vod, nelze k ní přidávat žádné další náklady.

  Množství splaškových vod se zpravidla stanoví podle množství odebrané pitné vody pro dané odběrné místo. Nikoliv podle volné úvahy vlastníka kanalizace.

  lake

  Vložil Vítek (bez ověření), 26. Únor 2015 - 16:40

  A proč by ne? Je to jeho náklad na provoz ČOV.

  Vložil Okram (bez ověření), 6. Březen 2015 - 13:52

  Stejně tak jako např. pohonné hmoty pana ředitele :-) nebo náklady na personál obsluhující technologii. Kde by výčet oprávněných nákladů měl končit?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".