nadhodnocené odměny členům výboru SVJ

Vložil Anonymous, 18. Únor 2008 - 15:27 ::

Zakládáme SVJ v domě, který ještě loni patřil městu. Město ho odprodalo nájemcům a současné době už chce, abychom se starali sami. Město také svolalo první schůzi SVJ, kde se zvolil 3-členný výbor společenství-členové se navrhli sami,přítomní je zvolili. Výbor svolal posléze schůzi, kde se mělo rozhodnout, jak budeme fungovat, jak platit služby atd.

Na první schůzi nastal problém – výbor chce po společenství, aby mu vyplácelo měsíčně odměny ve výši předseda – 7 000 (tj. 84 000 ročně), ostatní dva členové výboru cca 60 000 tis ročně. Protože si asi právem mysleli, že by to u vlastníků neprošlo, rozepsali tuto položku na částky na jeden byt, což už bylo cca 95kč předseda, 65kč členové. Ovšem o tom, že se jedná o částky měsíční, už nebyla řeč. Když jsme se toto dozvěděli, odměny jsme neschválili, ale schválili jsme roční odměny ve výši 15tis – předseda, 10tis – členové. Upozorňuji, že budeme najímat správcovskou firmu, takže výbor nebude suplovat její činnost. Dům je také po totální a zdařilé rekonstrukci.

Jenže výboru se to nelíbilo a roznesl po domě hlasovací lístky, kde zneplatňují hlasování proto, že se hlasy nepřepočítávaly podle velikosti bytu. Což je pravda, nicméně takových hlasování na schůzi proběhlo několik, které se jim zdají ok, ale zpochybnili jen to hlasování o jejich odměnách. V těchto hlas. lístcích chtějí schválit jejich původně navržené odměny. Opět ani slovo o tom, že to mají být odměny měsíční, ne roční. Nabyli jsme s několika dalšími známými dojem, že výboru jde jen o jejich odměny, nikoli o práci pro dům.

Obávám se, že babičky v domě, kterých je zde hodně, si nedomyslí, kolik peněz se po nich ve skutečnosti chce a odměny jim schválí. Bylo by to pak na odměnách pro výbor cca 250kč/měs/byt.

Sama jsem účetní a navrhla jsem, že zdarma budu pracovat v kontrolní komisi. A jsem ochotná i výboru s určitými věcmi, zatím se mi neozvali.

Chtěla jsem se zeptat, jak mám nyní postupovat? Mám zneplatnit celé hlasování a požádat o novou schůzi? Nebylo by nejlepší odvolat celý výbor, nelíbí se nám jejich manipulace s námi. Nebo je opravdu normální tato výše odměn, jen já neznám, jak to u SVJ chodí?

Martina H.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil KF (bez ověření), 6. Listopad 2013 - 18:20

  Po přečtení komentářů k nadhodnoceným odměnám bych se zde chtěla k tématu vyjádřit a to především z důvodu, aby si případní čtenáři a členové BD či SVJ uvědomili, co práce ve statutárním orgánu obnáší a že vůbec není „drzostí“ členů statutárního orgánu žádat odměny.

  Jsem předsedkyní bytového družstva, které čítá 60 b.j. a od roku 2007 využíváme ke správním a ekonomickým činnostem správní firmu. V minulosti přetrvával mezi našimi členy názor, že pokud má družstvo správní firmu, nemusí členové představenstva činit téměř nic a proto je jejich odměňování zbytečností, a pokud je výbor členské schůzi navrhne ke schválení, jde již o drzost.

  Tento názor považuji za naprostý alibismus ze strany řadových členů, i když mohu pochopit, že jde o jejich pojení „úspor“. Správní firmu můžete mít a v mnohém vašemu celku jistě pomůže, ale uzavřením smlouvy (mandátní) NIKDY nedojde k automatickému delegování činností z výboru SVJ na ni – představenstvo BD (výbor SVJ) se uzavřením mandátní smlouvy se správcem nezbavuje své zákonné odpovědnosti. Správní firma může a v praxi tomu tak bývá, plnit na přechodnou dobu roli poradce, kdy vychází ze svých zkušeností v problematice SVJ. Dále však již nastupuje standardní smluvní vztah, kdy obě strany dobře chápou, k čemu se zavazují a nakolik jsou smluvně zajištěny zákonné povinnosti. K vlastníkům jednotek mají právní vztah pouze orgány družstva (společenství) a jejich odpovědnost je nepřenosná.

  Pokud někdo kritizuje myšlenku odměňování členů statutárního orgánu, nechť učiní vlastní zkušenost a do jeho činnosti se zapojí. Byla bych opravdu zvědavá, jak dlouho si ji potom podrží. Vedle svého zaměstnání ve svém volném čase místo toho, abyste odpočívali či se věnovali svých zájmům, neustále něco řešíte. A pokud chcete v domech něco změnit a být členy aktivními, je té práce několikanásobně. Namátkou : musíte se seznámit se všemi předpisy týkajícími se provozu domů a tyto umět aplikovat, mít přehled o revizích, kontrolách, změnách v osobách členů, vytváříte množství formálních administrativních aktů ať již směrem ke správním úřadům či vašim členům, spravujete celý archiv (administrativní i stavebně-technický), pokud si v zájmu oddělení financí ponecháte dispozici peněžním účtem, spravuje i elektronickou banku, přemýšlíte o možných úsporách, odpovídáte na e-maily (jen pro představu, my za 2 roky existence e-mailové schránky obdrželi něco kolem 6 tis. e-mailů a na většinu je nutné odpovědět (samostatnou kapitolou jsou e-maily od členů, které někdy aspirují na nekonečné „korespondenční kurzy“), pravidelně musíte sledovat úřední desku místně příslušného obecního úřadu (zvláště pak stavebního odboru, neboť od novelizace stavebního zákona nemají stavební úřady informovat přímé sousedy o chystaných výstavbách nových staveb a změnách stávajících, odvolání se proti takovým rozhodnutím je opět záležitostí statutárního orgánu) a v neposlední řadě musíte neustále sledovat legislativní změny a studovat je. Samostatnou kapitolou jsou sousedské spory, kdy všichni chtějí být mezi sebou sice za dobře, ale vzájemně se u členů statutárního orgánu pomlouvají, a KDYKOLIV A PŘI JAKÉKOLIV PŘÍLEŽITOSTI je vtahují do problémů se svými „strašnými“ sousedy, a když ve snaze jim pomoci, nabídnete objektivně spravedlivé řešení pro obě strany, tak jste ve většině případů opět za toho špatného.

  Jak jsem četla v jedné publikaci „řízení družstva (společenství) je na úrovni řízení obchodní společnosti se vším všudy“ a je to pravda. Je to vše výše snad malá odpovědnost ?

  Všichni by si měli uvědomit, že členové výboru jsou jeho členy proto, aby zajistili sobě i svým sousedům dobré bydlení. Pokud má představenstvo (výbor) pečovat dobře o vaše investice do bytu, musí být jeho členové dobře zaplaceni (opačnou úvahou: nebudete-li ochotni jim zaplatit, nedivte se, že o váš majetek nebude dobře pečováno, což vás v konečném efektu bude stát více peněz). A dále oblíbené téma řadových členů – podezírání z přijímání úplatků. Není snad lepším řešením členy statutárního orgánu dobře zaplatit, než aby neměli potřebu nechat se uplácet ? Pokud jim platíte málo, anebo jde pouze o symbolické částky, buďte si jisti, že ve většině případů mají profit z nějakých akcí. To je bohužel má zkušenost. Tím netvrdím, že mohou existovat opravdoví dobráci, kteří funkci ve statutárním orgánu vykonávají poctivě, pak ale vždy na úkor svůj či členů své rodiny a je jen otázkou času, jak dlouho to vydrží.

  Takže vy všichni kritizující odměňování členů statutárního orgánu, zkuste si odpovědět na otázku, jestli byste byli ochotni věnovat každý měsíc minimálně 20 hodin, spíš však 30, 40 a více (má zkušenost v náročných měsících je i 80 hodin) záležitostem družstva (SVJ) zcela zdarma a na své vlastní náklady ? Patrně asi těžko.

  Vložil FrantaF, 22. Únor 2012 - 22:32

  Je pravda, že 35 odpovědí by vám mohlo stačit, ale přeci přidám jednu k věci. Mimochodem v prosinci tu proběhla podobná diskuze pod názvem „Odměny“. Uvedl jsem tam také pouze orientační údaje podle naší situace. Správcovské firmě, která zajišťuje účetnictví, mandátní služby (prakticky většinu činností SVJ a k naší velké spokojenosti) platíme za byt asi 200 Kč měsíčně. Máme dům po celkové inovaci. Roční odměny pro celý výbor jsou 50 tisíc Kč (mezi sebou si je dělí sami). Dům má 96 bytů. Domnívám se, že je to odpovídající pro dobrý výbor za uvedených podmínek. FrantaF

  Vložil Václav (bez ověření), 3. Prosinec 2008 - 18:35

  Nechal bych je být, pokud mají pětileté funkční období a jste na jeho začátku. Pokud totiž není uvedeno, zda se jedná o měsíční či roční odměnu, lze mít za to, že se jedná o jedinou odměnu za celé funkční období, přičemž odměna se zpravidla vyplácí zpětně, a to pouze v případě náležitého funkce.

  Pokud mají kratší funkční období, pak bych hlasoval proti.

  Vložil kutil, 3. Prosinec 2008 - 18:11

  Jak to u vás dopadlo? Podařilo se vám ty zloduchy zlikvidovat? Jak u vás pracuje výbor, doufám, že něco pro ty hodné babičky dělá, pokud ne rovnou jej vyměnte. Flákače ve funkcích, navíc když za to mají pobírat ještě nějaké odměny nelze v žádném případě trpět.

  Nejhorší jsou funkcionáři, kteří vezmou funkci a potom, když mají něco dělat na všechno se vykašlou.

  Vložil Jan Sedláček (bez ověření), 24. Říjen 2008 - 15:28

  Jsem předsedou SVJ Jemnická 887, Praha 4 – od roku 1997. 75 jednotek. Nikdy jsme nebrali odměny a když byly navrženy odmítli jsme je. Bereme to jako formu péče o společný majetek a trochu jako formu služby ostatním. Máme správce v ceně cca 135 Kč na jednotku měsíčně.

  Jsme členem SVJ Rabyňská 738–745, tam si výbor prosadil odměny ve výši 25.000 Kč měsíčně (v mzdových nákladech) za uplynulých 14 měsíců. Cca 185 jednotek… tedy cca 135 Kč měsíčně na jednotku. Také využíval po celou dobu správce za 117 Kč měsíčně. Teď mu zvýšil odměnu na 178 Kč měsíčně s DPH na jednotku.

  Nevěřil jsem vlastním očím… .-)

  Vložil Anonymouseeeees (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 11:12

  Dobrý den, povím Vám to asi takhle. Pokud má někdo v dnešní době tolik času, že se může zdarma věnovat desítky hodin týdně činnosti pro dům, v němž mu patří nějaká 1/60, nést všechnu zodpovědnost a trávit měsíčně stovky minut na telefonu řešením věcí kolem domu, tak klobouk dolů. Zdarma bych to tedy nidky nedělal. Tím neříkám, že odměna 80 tis ročně je v pořádku, to si nemyslím. Říkám to asi tak, že pokud je dům po rekonstrukci, vše je hotové a řeší se sem tam nějaká „blbost“, tak výboru stačí symbolická částka. Pokud ale výbor řeší kompletní rekonstrukci budovy, vyřizuje veškerou administrativu a další časově náročné úkoly, náleží mu dle mého názoru řádná odměna. Jedná se totiž od desítky hodin měsíčně, které jsou tomu věnovány. Tento čas by členové výboru mohli trávit s rodinou, přáteli apod. a zatímco ostatní vlastníci a nájemníci se povalují na pohovkách, výbor se snaží udělat pro dům to nejlepší. Ve finále se ještě dohaduje s těmi co nic nedělají o kravinách jako je barva lina nebo tvar zábradlí. Sorry, ale tohle zadarmo?? Čas a schopnosti jsou drahá komodita. Jiná možnost je, že se na to výbor může vykašlat, najmout si správcovskou firmu (ta to tedy zdarma určitě dělat nebude, nehledě na to, že když v domě nebydlí, neudělá o chlup víc než musí) a nebo si nechat udělat rekonstrukci „na klíč“ od první velké společnosti z letáku na nástěnce a pak 30 let platit spolu s ostatními gaučingovými fanoušky hypotéku. Každého věc. Myslím, že je to dost o závisti.

  Vložil krikri, 22. Únor 2012 - 17:18

  jo tak to jste vystihl přesně, manžel v dobré vůli vstoupil do výboru, aby se konečně s domem v katastrofálním stavu něco začalo dělat, loni jako předseda výboru lítal od čerta k ďáblu a zařizoval věci ohledně revitalizace domu, výměny stoupaček, zateplování atd., jelikož je OSVČ mohl si svůj čas organizovat sám, nemusel si nikde brát dovolenou, aby to stihl všechno vyběhat a že toho občas bylo až nad hlavu…a jak to tak bývá, každý dobrý skutek je po zásluze potrestán, pár chytráků z domu ho neustále bombarduje emaily, jak je všechno špatně, proč je to tak a ne onak, dokonce výboru vyhrožují trestním oznámením, chtějí audit,mají pocit že je výbor okradl, ač viděli všechna výběrová řízení, všechny podklady, výpisy z účtů, a na shromáždění výboru neodhlasovali odměny – výbor navrhl 4000,– za měsíc pro každého člena výboru, z osobní zkušenosti vím, že tato částka by manželovi tak akorát pokryla náklady na to kolik strávil práce pro SVJ, čas kdy nemohl pracovat a věnoval se revitalizaci, na vlastní náklady jezdil na schůzky s dodavateli atd, místopředseda pro změnu jako stavař dělal zdarma po dobu zateplování stavební dozor, takže z této zkušenosti mi plyne ponaučení, že na celý výbor se vy…a starat se jen o sebe.

  Vložil Nehyba (bez ověření), 30. Listopad 2011 - 21:50

  Výstižně řečeno. Nejvíc reptají Ti, kteří sami nehnou ani prstem a myslí si, že se všechno vyřeší samo.

  Vložil Anonymousees (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 15:55

  Aonymouseeeees máte velikánské plus, co jedno, několik desítek plus. Oni si totiž někteří členové společenství myslí, že ten, kde se stará o dům je zločinec a jenom obírá gaučové žvanící andílky. Takoví andílci mají na tomto portálu podporu.

  Vložil Václav1 (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 20:20

  Anonymousees, máte velikánské mínus. Ono kdyby všechno fungovalo jak má, nebude tento portál vůbec zapotřebí. Ale protože ve výborech jsou mnohdy (zdůrazňuji mnohdy, ne vždy) skutečně jen chytráci, kteří pěkně po čecháčkovsku koukají, kde co urvat, pak se nemůžete divit, že mnoho lidí si neví rady. Proto jdou na tento portál, aby zjistili, zda mohou vůbec něco dělat (ne každý má na to, aby začal hned všechno řešit s právníkem). Jiná věc je, že tento portál v mnoha případech dotyčným tazatelům vůbec nepomůže. A třetí věc: lze předpokládat, že názory, které zde prezentujete vy, jsou názorem potrefené husy. Rozumějte názory vykutáleného člena výboru, který by rád nám ostatním pitomcům nechápavým narval do hlavy, jak jsou výbory hróózně obětavé a jak by všichni vlastníci měli držet hubu a na nic si nestěžovat. Toť můj osobní názor, byť s ním každý nemusí souhlasit.

  Vložil Anonymousees (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 21:07

  Václave 1, nebýt vás ani nevím jak jsem vykutálený. Napsal jste to dobře, skutečně jste pitomec. Umíte jenom blbě žvanit a ještě blběji radit.

  Vložil Anonymousees (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 21:18

  Výbor ve vašem SVJ musí mít radost s takového člena jako je Václav 1.

  Vložil Anonymouseeeees (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 20:46

  Pane Václave, moc nechápu proč mám za svůj názor „velikánské mínus“ a tak nějak ani nerozumím Vašemu příspěvku. Co jste vlastně chtěl říct? Reagoval jste na můj názor nebo jste chtěl sdělit něco jiného? Předpokládat se dá leccos, ovšem mé svědomí je čisté a jen pro Vaši informaci, výbor jsme dali dohromady z lidí, kteří to nechtěli dělat méně než Ti ostatní. Máme své zaměstnání, své rodiny a jediné, co nás k tomu vedlo je fakt, že bez rekonstrukce nám spadne barák na hlavu. Vámi uvedení „pitomci nechápaví“ (nevím jak se to řekne latinsky) mohou kdykoliv zazvonit u výboru a převzít si celý „úřad“ a ještě jim k tomu dám láhev archivního vína. Tolik stresu a bezmocnosti jako při vykonávání této funkce jsem neměl tu čest dosud zažít. Dovolte mi drobný invektiv, ale mám z Vašeho příspěvku pocit, zda náhodou nepatříte do té skupiny, které se do výboru nechce, ale jinak slovních výpadů najdete vždy dost…

  Pěkný večer.

  Vložil Václav1 (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 21:03

  Pane Anonymouseeeees a Anonymousees v jedné osobě, v první řadě by mě zajímalo, proč na tomto portálu píšete příspěvek a vzápětí si na něj sám odpovíte. Za druhé: mýlíte se, nepatřím k těm, kterým se do výboru nechce. Realita je jiná, do výboru se nám nacpali vykukové, kteří ždímou. Ti ke korýtkům jen tak někoho nepustí, raději budou žvanit, jak je to náročné a jak by to snad ani nikdo jiný nezvládnul. A za třetí: ano, vaše odpověď mě utvrzuje v tom, co jsem si i myslel: Reakce potrefené husy. Jak jsem řekl: v řadě SVJ jsou problémy s výborem, ne že ne. Jen vy se nám snažíte namluvit, že to tak není a že je všude vše v pořádku. To ne výbor, to vlastníci, to jsou prudiči, že? Chudák výbor, ten si přece vůbec nezaslouží, aby ho někdo kritizoval ;-)

  Vložil Anonymouseeeees (bez ověření), 17. Listopad 2010 - 22:20

  Vážený pane, doporučím Vám dobře počítat „e“, protože osobně píši pouze za sebe. To, že se s kolegou s podobnou přezdívkou v některých věcech shodujeme, je věc jiná. Pokud nevěříte, oslovte místního administrátora s dotazem, zda píšeme ze stejné IP adresy.

  A k Vaší bolístce: přečtěte si stanovy Vašeho SVJ a pak spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi, kteří sdílejí Vaše pocity svolejte členskou schůzi na níž odvolejte výbor, o kterém tvrdíte to, co tvrdíte (nevím, třeba máte pravdu) a pak se můžete zapojit a aktivně se projevit. Samotný výbor proti rozhodnutí shromáždění nezmůže nic, tak se nebojte, že Vás někdo nepustí ke „korýtku“ jak říkáte.

  Tímto tuto plodnou debatu s Vaší osobou z mé strany končím a přeji Vám brzké zvolení do čela výboru Vašeho SVJ.

  Vložil Anonymous, 21. Únor 2008 - 16:45

  Přeposílám text z jiné části tohoto diskuzního fóra :

  Ze vzorových stanov č. 371/2004 Sb. Čl. VII je možné zjistit jen to, že do výlučné pravomoci shromáždění patří rozhodování o:

  písm. l) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka.

  Výklad uvedeného ustanovení se v různých SVJ liší. Někde se schvalují odměny dopředu, jinde zpětně za uplynulý rok. Jinak se přece posuzuje činnost výboru, který zajišťuje veškeré činnosti související se správou domu a jinak je tomu v SVJ, kde zajišťuje veškerou správu domu externí správce a členové výboru jsou jen prostředníkem při předávání informací. Ve druhém případě by asi měli členové výboru vlastníky jednotek informovat o tom, co pro ně za celý rok vykonali. Vlastníci jednotek potom jejich práci pro SVJ jistě rádi ocení.

  Stanovení výše odměn i periodicity jejich vyplácení by mělo být upraveno stanovami SVJ v souladu s konkrétními podmínkami daného SVJ.

  Vložil Anonymous, 21. Únor 2008 - 14:22

  Dobrý den, pokud výbor ukázal jakým „způsobem“ přistupuje k hlasování a informování členů, nevěstí do do budoucna nic dobrého pro všechy vlastníky bytových jednotek. Pokud takový výbor bude mít na starosti další důležité věci ve společenství, které postupně přijdou, jako navrhnout a vybrat správcovskou firmu, uzavřít smlouvy na revize, opravy, údržbu apod., vichni členové SVJ by na to mohli ošklivě doplatit ze svých peněz. Z toho co píšete vyplývá, že členům výboru jde pouze o ty své peníze. Pokud takový výbor uzavře nevýhodné smlouvy pro společenství, mohlo by potom být pozdě pro všechny. Navrhuji celý výbor odvolat ihned na začátku pro naprostou ztrátu důvěry a manipulaci při hlasování.

  Vložil JarekSVJ, 18. Únor 2008 - 17:21

  Váš příspěvek myslíte vážně????? Jediné rozumné zdůvodnění je snad , že dotyční jsou zloději a darebáci a jsou členové jedné nejmenované strany – kššc – uleťte svině..... Moje odměna je cca 19 Kč na byt a měsíc celkem 24 bytů. A to si správu děláme sami, členové výboru neberou nic…

  Vložil Anonymous, 18. Únor 2008 - 17:47

  co byste v našem případě dělal?

  já si myslím, že nejlepší by bylo celý výbor odvolat, obávám se, že od nich nic dobrého čekat nemůžeme.

  Vložil JarekSVJ, 18. Únor 2008 - 17:56

  Je to šílené – já tu práci jak předseda výboru dělám , jak jsem psal skoro zadarmo… a to proto, že v tom domě bydlím a chci aby to šlapalo. Odvolat výbor , jasné že zadarmo né ale tohle........ Hanba, hnůj… nezlobte se ale používám výrazy našich zákonodárců

  Vložil lamot (bez ověření), 19. Leden 2009 - 18:45

  musím reagovat , to bylo v ninulé době práce pro společnou věc, 70 lidí se válí doma u televize a nadává jak by se to mělo dělat, ale nikdo se k odpovědnosti nehlásí. Pokud chcete dělat zadarmo a jste zapsán jako předseda výboru společenství a nemáte uzavřen pracovní poměr, odpovídáte společenství za škodu v plném rozsahu. Ten kdo se nechá zaměstnat za mzdu měsíční odpovídá podle zákoníku práce do výš 435 násobku. pokud někdo považuje plat 7000,–-kč měsíčně za vysoký a hanbatý, to je prosím okat uklizečky /a to si její práce vážím) ne za 8 hodin denně , ale za poloviční pracovní úvazek. odpovědnost si přeberte sami, Přeji hezký den .

  Vložil Anonymous, 18. Únor 2008 - 18:05

  jak jsem psala, jsem účetní a teď na začátku roku jsem do večera v práci, ale přemýšlím o tom, že SVJ navrhnu, že bych event. o funkci ve výboru stála, kdyby ten současný odstoupil.

  jak myslíte, že by bylo časově náročné tuto funkci dělat? musíme se nyní rozjet, takže toho bude asi víc…nicméně myslím,že kdyby jsme na to byli tři ve výboru, dají se už úkoly nějak rozhodit.

  opravdu se mi hnusí parazitování na zadlužených lidech (loni si odkupovali byty), navíc od lidí, kteří podle toho, jak se prezentovali, to nemají zapotřebí…

  Vložil Anonymus (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 9:04

  Dobrý den, z vlastní zkušenosti Vám mohu sdělit, že práce pro SVJ zabere dost času. U nás byl čtyřčlený výbor,složený z lidí kolem 40–50 let, jehož jsem byla členem. Ostatní vlastníci jsou z 90% důchodkyně. Jeden člen byl dlouhodobě v zahraničí. Já pracuji doma a tak jsem se stala nedobrovolnou domovnicí. Každý si na mne zazvonil a „měla by jste zařídit…, bylo by potřeba…“ Ostatní členové byly většinou nedostupní. Po dvou letech, kdy odměny byly pro všechny stejné a já dělala od účetnictví až po stavební dozor jsem odešla. Odvolat výbor, který chodí a neustále zastrašuje babičky, že pokud bude zvolen někdo jiný, může se zvýšit fond oprav, nelze. Tak probíhají opravy, které ani výbor neodsouhlasil a já jsem za rebela, kterému se pořád něco nelíbí.

  Vložil Klimt, 18. Únor 2008 - 19:51

  Záleží na tom, co vše budete dělat. Jestliže si najmete správcovskou firmu, jak píšete, neměl by být problém funkci ve výboru zvládnout. Dobrá firma by měla 99% prací udělat za Vás. A k těm penězům. Za částku menší než si navrhl výbor dohromady, provádím správu se vším všudy (tech.správa,ú­četnictví atd.) a s výborem jen dojednávám potřebné.

  Vložil Anonymous, 18. Únor 2008 - 18:30

  Od JarekSVJ: časovost je relativní, já i když máme výbor dělám vše sám , výbor je jenom do počtu… máme akorát účetní ta nám vede účetnictví chodím k ní jednou za 2 – 3 měsíce… jinak veškerou správu, opravy, revize , zálohy , přehledy dělám já

  Vložil Anonymous, 18. Únor 2008 - 20:48

  Váš případ asi není ojedinělý, s podobným jsem se setkal a svědčí o podobných i jiné zdejší příspěvky. V počátcích SVJ doporučuji svěření správy správcovské firmě, na základě výběrového řízení. Je třeba si udělat určitý průzkum ve vašem „okolí“, nejen ceny ale rozsahu služeb a referencí. Neuvádíte odkud jste. Ve větších městech je to snazší.

  Na druhou stranu mám odlišný názor od některých připěvovatelů, kteří uvádějí, že dělají činnost ve výboru nebo pověřeného vlastníka zdarma. Ten, kdo takovou činnost dělá, ví jak je časově náročná, jakou vyžaduje míru odborných znalostí (přehledu o nich),životních zkušeností ale i organizačních schopností a sám ji degraduje.

  Cena vaší práce by měla odpovídat určité odměně, srovnatelné se mzdou, za jakou srovnatelnou činnost vykonává např. ve správcovské firmě její zaměstnanec. V takové firmě je činnost členěna zjednodušeně v podstatě do 3 skupin činností :

  • předpis služeb, sledování nákladů a jejich vyúčtování

  (ekonomika)

  • tech. část, zabezpečení provozuschopnosti tech. zařízení domu, zabezpečení jejich odborných prohlídek a předepsaných revizí, požární ochrany, plánování oprav, příprava výběru dodavatelů a uzavírání smluv s dodavateli, dohled nad prováděním oprav a jejich úhrada. Následně řešení reklamací.
  • účetnictví a daně

  V tom všem by se měl dokázat statutární orgán SVJ alespoň min. orientovat a na základě toho pak rozhodovat.

  Pokud chcete některou z činností vykonávat navíc přímo, pak je to s odměňováním opět trochu jiné. Vliv hraje i velikost SVJ a současný „stav jeho správy“.

  Dle mého názoru jde o činnost zodpovědnou jako jakoukoliv jinou a proto má být za ni odpovídající odměna. Takto je třeba „vlastníkům“ význam činností statutárního orgánu otevřeně vysvětlovat. Nic nemá být zadarmo, nejde o brigádnickou činnost, ta je o něčem jiném.

  Kdo si neváží svého majetku, pak se mu o něj nemusí nikdo starat a nemusí také nic platit!

  Uvedený způsob stanovení odměny pro statutární orgán v SVJ poptávajícího tazatele je třeba odmítnout a hledat odpovídající jiné řešení pro stanovení „odměny za práci“, např. podle uvedeného nástinu. Pokud jsem něco opomněl, jistě mě jiní zkušení doplní.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 19. Únor 2008 - 8:26

  Nevím, jestli správně čtu, ale chybí mi základní údaj. Kolik jednotek má vaše SVJ? Nebo se to dá z nějakého údaje spočítat? Omluvte mou nechápavost. Kalašová

  Vložil Anonymous, 19. Únor 2008 - 8:39

  naše SVJ má 71 jednotek a bude také najímat správcovskou firmu, za další peníze mimo tyto odměny

  Vložil Anonymous, 19. Únor 2008 - 9:17

  Dobrý den, zkusím se podělit o své zkušenosti. Máme také správcovskou firmu, kterou využíváme hlavně na hlídání různých revizí, účetnictví, právnickou pomoc, opravy.. Opravy si v podstatě řešíme sami, protože je to tak rychlejší. Máme 69 jednotek a každá přispívá měsíčně částkou 50 Kč na výbor. Pokud tuto práci děláte poctivě a zodpovědně, zajímáte se, řešíte a vše kontrolujete, někdy máte i velká vydání na telefon, kopie,atd. tak si odměnu opravdu zasloužíte, hlavně předseda, na kterého dopadá nejvíc povinností. Ale chtít od každé bytové jednotky 250 Kč- to je opravdu nehoráznost. Musíte se bránit. Myslím, že v různých příspěvcích na tomto portálu najdete i rady jak na to. Zdravím, Marie

  Vložil Anonymous, 19. Únor 2008 - 9:28

  Dobrý den, velká vydání na telefon, kopie,atd. , si výbor nechal schválit zvlášt, toto je pouze za jejich čas. Bojuji s nima, snad to dopadne dobře.

  Vložil Doležal (bez ověření), 29. Říjen 2010 - 16:27

  Reaguji sice s odstupem času, ale jak vidno, více než aktuálně ;-) Samozřejmě, že náklady na kopie, telefony a další věci jdou do nákladů SVJ, ale to vám někteří vychytralí členové výboru raději zatají. Naopak rádi zveličují náročnost výkonu funkce, aby ty nehorázné odměny nějak obhájili. Taková je bohužel realita a lze to vidět i u některých jiných lidí tady, což se přiznali, že jsou ve výboru a pláčou zde, jak je to hrozně náročné, a že si ty peníze prý zaslouží ;-). Odměny ano, ale rozumné, srovnávat to s měsíčním platem je pochopitelně nehoráznost, většinou té činnosti věnují jen několik hodin měsíčně, tak jaképak copak.

  více zde: http://www.portalsvj.cz/…m-vyboru-svj#…

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2010 - 16:46

  Pane Doležal,

  odměny jsou velmi citlivé téma.

  Na kolik byste viděl výši hodinové sazby u člena výboru?

  Ono to není jen sedět na výboru. U nás na výboru se projednávají materiály, které musí někdo zpracovat, ostatní si je musí přečíst a sehnat proti/argumenty.

  Členové výboru také jednají s různými státními a jinými orgány. To zabere také spoustu času.

  Mimo hodinový čas mají členové odpovědnost podle ObčZ, i když si někteří přispěvatelé myslí, že členové výboru žádnou odpovědnost nemají. :-))

  Jak velkou částkou byste ocenil 1 hodinu práce člena výboru? A byl byste ochoten za tuto částku pracovat ve výboru s uvedenou odpovědností?

  Ať opustíme kategorii „nehorázné“ odměny, tunelování SVJ prostřednictví nadsazených odměn atd.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil svjvmt (bez ověření), 18. Listopad 2010 - 20:23

  že nejen občanskoprávní odpovědnost, ale v úvahu přichází i trestněprávní. Není to jednoduché.

  Vložil penik, 29. Říjen 2010 - 16:55

  Pokud se jedná o tunelování SVJ pomocí odměn, tak jen za souhlasu Shromáždění :-)

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2010 - 17:03

  Penik,

  já tomu rozumím, nicméně dnes to tu uvedl pan Václav1. A uvádí to jako inteligentní, moderní způsob.

  Proto chci vědět představu lidí o hodinové sazbě na poměrně kvalifikovanou činnost člena výboru s velkou odpovědností. Někteří obecně brojí proti výši odměn, ale konkrétně nic neuvádějí.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2010 - 16:53

  Pavle samozřejmě s vámi souhlasíme. Poslanci, senátoři si také zaslouží odměny, cestovní náhrady atd. Každý vlastně obhahuje to svoje. Hezký den

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2010 - 16:58

  Pane Anonymous,

  Vaše přirovnání značně pokulhává.

  Poslanci a senátoři nemají ŽÁDNOU odpovědnost a navíc mají imunitu. Viz zmetky zákonů, které plodí.

  Členové výboru odpovědnost mají a to velkou.

  Chtěl jsem diskuzi z roviny obecných tvrzení přenést do reálna. Nedaří se.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 12. Leden 2013 - 1:10

  V našem BD – 102 bytů, kolaudace 2009, činí odměny výboru 30 000,–Kč měsíčně, tedy náklady SVJ na jejich činnost jsou po odvodu soc. a zdr. pojištění 40 200,–Kč měsíčně. Správu domu vykonává na základě mandátní smlouvy správní firma za cca 50 000,– Kč měsíčně. Nevadila by mi takováto výše nákladů, kdyby výbor znal své povinnosti a práva, totéž správní firma a vše klapalo. Jedná se u výboru o celkem slušný měsíční plat 1 osoby na plný úvazek. Představy, že si najmete správní firmu a ta udělá 99% práce jsou naprosto nesmyslné a nereálné. Zvlášť při rozjezdu je práce nad hlavu. Paní účetní, tak na kolik si ceníte svou hodinu práce, prosím? Na vlastním PC, ve svém bytě )teplo, světlo, voda atd.? Nejspíš nemáte tušení, co činnost statutárního orgánu obnáší. Sice je to uvedeno v zákoně a ve Stanovách, ale např. náš ne úplně levný výbor to také ještě ani po roce činnosti nepochopil. Takže mi nyní prý hodlá poslat nový „předpis záloh na nájemné“ včetně nové výše „přísěvků do fondu oprav“. Takže si nejsřív zkuste něco o fungování SVJ přečíst a možná, až budete pár večerů trávit četbou zákonů, případně nějaké literatury na téma „Správa bytového domu“, pochopíte, že nejde o žádné hobby pro blaho bližních, ale poměrně náročnou práci. Jar

  Vložil LubošS (bez ověření), 10. Červenec 2024 - 23:17

  K příspěvku „Jar“ … uteklo již 11 let a spousta věci se od té doby změnila, hlavně co se legislativy týče vč. náročnosti orientace se v měnících zákonech. Avšak jedno zůstává pořád stejné … Pokud je „čas tím nejdražším artiklem“ je to právě od, který si zaslouží své ohodnocení ve službách pro lidi. Ať už jsou to vděční členové SVJ, nebo remcalové, všichni svěřili starost o blaho do rukou výboru, který, pokud svou roli bere vážně a poctivě odvádí kus práce, za kterou si zaslouží ocenění … Ale za „pěkně děkuji“ si v dnešní době nikdo nic nekoupí ! Takže shrnuto : „Pokud se výbor dokáže postarat o dům a je patrné, že je „dobrým hospodářem“( jak mimo jiné ukládá tomuto „statutárnímu orgánu“ i zákon) , pak je asi i patrné, že si za svoji práci zaslouží patřičnou odměnu.“ Náš dům (81 b.j.) prošel za poslední dobu revitalizací takového rozměru, že by se dalo říct, že už pomalu nevíme, kde bychom co vylepšovali. Přesto jsme bez dluhů a roční nárůst úspor z poplatků se kumuluje ročně kolem 1 mil. Kč. Nemáme důvod navyšovat fond oprav a lidi ani nestojí o jeho snižování. Potenciál ve „funkčním“ výboru vidím v tom, že smlouvy jsou pečlivě zvažovány, dodavatelé vybíráni, jednání jsou ekonomická, úspory značné, navyšování kapitálu víc než přijatelné, úroky na účtu stoupající … A přesto se najdou (byť v obrovské menšině) rejpalové a prudiči … Ale co už, lidi jsou lidi a jak praví rčení „Nejhorší práce je práce s lidma“ , neboť „není na světě ten, kdo by se zavděčil lidem všem“ . Tímto bych rád pozdravil ty, kteří „mluví“ ale ochota řešit a stavět se čelem k problémům jim moc neříká, nevoní … Navíc letos od 1.7.2024 stát pozměnil odměňování (funkc. DPP, DPČ) do takové pozice danění a odvodů, že se to bude dát za chvíli nazvat „almužnou“ za skutečně dobře odváděnou práci statutárních orgánů, kteří mimo jiné (podle zákona) nasazují svůj krk v podobě ručením celým svým majetkem za případné pochybení (a kdo z nás je neomylný ?!) Kdo do oprátky dobrovolně svou hlavu by strkat chtěl … ? Hezký den všem L.

  Vložil salve, 25. Duben 2013 - 9:18

  Pro Jar. Nevím, co máte za správní firmu. V našem SVJ je to bývalý vlastník – SBD. Sám předseda výboru mi sdělil, že výbor je pouze pošťák pro BD. Se všemi záležitostmi, které se týkají vyúčtování záloh, nahlížení do dokumentů SVj atd. mi klidně řekne. Dojděte si na BD, tam mají všechny podklady. Ve výboru je 5 členů (za každý vchod jeden). Pokud od svého zástupce něco chci – mám to tlumočit na shromáždění SVJ – které jedině prý výbor může úkolovat. Shromáždění se konají 1× za rok – takže na vše je dost času. Výbor se šikovně schovává za BD. Nadpoloviční většině VJ je to šumák a schválí vše, co si výbor se správcem vymyslí.

  Výbor vykonává svou funkci bezplatně – divíte se?

  Vložil 456 (bez ověření), 25. Duben 2013 - 10:55

  Ptáte se na něco, nebo se chlubíte, nebo jen zaplňujete prostor blábolem?

  Vložil Fan fan (bez ověření), 28. Prosinec 2010 - 16:11

  Osobně bych viděl odměnu za práci ve výboru na 100 Kč/jednot­ka/měsíc pro celý výbor. Je to kompromis mezi almužnou a odměnou za opravdu náročnou práci. Ať si to pak členové výboru rozdělí mezi sebou, jak chtějí…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".