Může se sankce dle §13 vymáhat takto...?

Vložil Karel14 (bez ověření), 19. Květen 2021 - 18:15 ::

Dobrý den,

pro sankci z §13 zákona není uvedeno, jak a do kdy se má/musí sankce vymáhat, takže mám za to, že ji lze započítat i v libovolném následujícím zúčtovacím období …? Má/může se započítat

  • vůči nedoplatkům (§7/3) anebo
  • vůči měsíčním zálohám (§4/1)

Mohu tedy sankci-2020 i sankci-2019 započítat v r. 2021 nebo i v r. 2022 dle §13/1 anebo rovnou v r. 2021 započítávat vůči zálohám-2021 (§4/1) – poté co projde marně termín po mé výzvě k SVJ k jejímu uhrazení?


Někde jsem četl, že k započtení lze dát jen částky „dospělé“ resp. vymahatelné u soudu. Zápočet mi SVJ běžně provede, když má z čeho a vůbec o tom nediskutuje.

Jak je to ale s „dospělostí“ sankce dle §13 zák.?
Zde (http://www.portalsvj.cz/…ni-kumulovat) jsem popsal svou situaci s „vyúčtování-služeb-2019“ ze které dovozuji, že existuje „dospělá“ sankce-2020. Mám ale „ve hře“ ještě „vyúčtování-služeb-2018“ u kterého mi doposud nebyly předloženy podklady dle §8/1. Takže porušování trvá. Někdo na PortalSVJ zde v minulosti tvrdil, že vymáhat/započítávat lze/se má, sankce neprodleně anebo po částech, protože údajně po 3-letech zaniká právo na její vymáhání.

Jenže právník mi zase řekl, v souladu nutností, že soudně vymahatelná sankce již musí být „dospělá“ musím u každé relevantní sankce jednotlivě počkat na její „dospělost“ tzn. když jsem nedostal podklady k „vyúčtování-služeb-2018“ (do 31.5.2019) ani do 19.5.2021 což je 719 dní, tak prostě musím čekat dál, až dokud to nebude splněno (podotýkám, že na „vyúčtování-služeb-2018“ je údajně nedoplatek, který jsem ale doposud nezaplatil, takže spor mezi mnou a SVJ nevyšumí bude-li se chtít domoci mého údajného nedoplatku)

Ví tedy někdo jak to opravdu je?
Musí příjemce čekat až na datum, kdy ustane porušování povinnosti (a dle názoru mého právníka bude pohledávka „dospělá“)
nebo se má k nějakému datu vypočítat (dejme tomu k 31.12.2020) a tuto výši sankce vyzvat k zaplacení a po marném projití lhůty k zaplacení vystavit návrh na EPR?

děkuji

  • pokuta dle 67/2013

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2021 - 0:28

Karle, velmi obezřetně vybírejte právníka, protože v těchto sporech o drobné (bagatelní) částky utratíte desetitisíce, a nemusíte být úspěšný.

Sankci je samozřejmě možné vymáhat v libovolném následujícím zúčtovacím období, ovšem dlužník může po třech letech namítnout promlčení, a nezaplatí Vám nic.

Dále: Nezapomeňte že zákon ukládá povinnosti i Vám jako příjemci služeb. Konkrétně jde o povinnost podat případnou námitku, jestliže vyúčtování nebylo řádné. Pokud byste si schoval vadné vyúčtování do zásuvky a po dvou letech začal vymáhat pokutu 50 Kč denně za dva roky nazpět, pak poskytovatel služeb může stejnou pokutu (50 Kč denně) „napálit“ zase Vám, protože jste porušil povinnost a nepodal jste námitku „neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování“ (§ 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.).

Co Vám řekl jeden právník nemohu posoudit. Pohledávka neurčitá a/nebo nejistá není způsobilá k započtení. To platí pro všechny peněžní nároky, které při jejich uplatnění vyvolají spor o existenci pohledávky či o výši pohledávky.

Příklad:
Karel může zkusit započtení (jde o jednostranné právní jednání); avšak existence a výše pokuty je sporná, jestliže mezi SVJ a Karlem panují neshody o tom zda vyúčtování bylo nebo nebylo řádné. Tuto otázku by bylo nuto vyřešit jako otázku předběžnou, nejspíše před soudem. Započtení pokuty za těchto okolností tedy možné není.

K tomu viz rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 684/2020 ze dne 9.9.2020.

  • Napsal jste: "Musí příjemce čekat až na datum, kdy ustane porušování povinnosti (a dle názoru mého právníka bude pohledávka „dospělá“[?]

To je ovšem nepřípadná úvaha. Porušování povinností nemusí ustat nikdy. Příjemce služeb nemusí čekat na událost, o které není jisto že nastane! Bylo by absurdní tvrdit opak. Je možno žalovat na splnění povinnosti doručit vyúčtování příjemci služeb, a po doručení vyúčtování pak vymáhat celou částku pokuty. Je také možno vymáhat pokutu za uplynulé období od-do, i když poskytovatel služeb dosud vyúčtování nedoručil (a porušování jeho povinností trvá).

Justitianus

Vložil Vyúčtoval (bez ověření), 20. Květen 2021 - 5:54

„zákon ukládá povinnosti i Vám jako příjemci služeb. Konkrétně jde o povinnost podat případnou námitku, jestliže vyúčtování nebylo řádné.“ (Vložil Justitianus, 20. Květen 2021 – 0:28)

Nepište bludy. Někdo by jim mohl uvěřit. Děkuji.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2021 - 13:37

Pane "Vyúčtoval (bez ověření), jste buď blb, který neumí pochopit zákon, nebo troll, který ten zákon pochopit nechce.

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb.

Z uvedeného plyne, že jde o zákonem uloženou povinnost, jako ostatně ve všech případech, kdy právní předpis obsahuje tvar slovesa ve třetí osobě jednotného čísla v nepodmiňovacím způsobu. Snad byste si měl přečíst něco o výkladu právních předpisů. Nebo se seznamte s judikaturou; namátkou uvádím rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 4195/2010.

Justitianus

Vložil Obdivovatel (bez ověření), 20. Květen 2021 - 14:00

Konečně Justi, už jsem se bál, že se žádné urážky nedočkám. Skvělé!!! Jen bys měl vědět, že soudu je šuma fuk, nejen, jestli jsi námitky uplatnil včas, ale dokonce, jestli jsi uplatnil vůbec nějaké námitky.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2021 - 16:15

Obdivovateli, čtěte prosím co bylo napsáno. Jste zjevně zmaten. Nezmínil jsem se ani slovem o nějakém soudu. Zde se probírá povinnost příjemce služeb vůči poskytovateli služeb. Nerozumím o čem píšete, a Vy zřejmě taky ne.

Justitianus

Vložil Obdivovatel (bez ověření), 20. Květen 2021 - 16:29

Skvělý Justi, vysvětli, proč je to povinnost příjemce služeb. Já např. jsem nikdy tuto povinnost nesplnil a nevím o tom, že by se cokoliv stalo.

Vložil Justitianus, 20. Květen 2021 - 16:50

Takže, vy dva, Obdivovateli a Soudile, čtěte prosím zákon. Použití třetí osoby jednotného čísla v nepdmiňovacím tvaru vyjadřuje vždy zákonem uloženou (a vymahatelnou) povinnost.

Povinná četba pro vás oba, neználci: http://www.portalsvj.cz/…dany-namitky#…

Vy dva blbečci nechápete na co se tazatel ptá: Chce si neřádné vyúčtování schovat do zásuvky, a plánuje že s ním vyrukuje někdy v roce 2022 nebo ještě později. Za tu dobu by pokuta pro SVJ dosahovala 18250 Kč za 1 rok prodlení až 36500 Kč za dva roky prodlení.

S tímto popisem obsahu jeho dotazu doufám oba souhlasíte.

A teď k tomu co jste nepochopili: Upozornil jsem jej že i on bude v prodlení se splněním své zákonné povinnosti. Jestliže nesplnil svou povinnost podat námitku k vyúčtování neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, může SVJ podat protižalobu na částku 16750 Kč za 1 rok prodlení až 35000 Kč za dva roky prodlení. Karel by tedy vysoudil maximálně rozdíl mezi svým požadavkem a požadavkem SVJ:

50 Kč x 30 dnů = 1500 Kč

Justitianus

Vložil Soudil (bez ověření), 20. Květen 2021 - 14:12

„soudu je šuma fuk, nejen, jestli jsi námitky uplatnil včas, ale dokonce, jestli jsi uplatnil vůbec nějaké námitky.“ (Vložil Obdivovatel (bez ověření), 20. Květen 2021 – 14:00)

Přesně tak. Soudu je šuma fuk i to, zda na případně uplatněné námitky rozúčtovatel vůbec reagoval, jak reagoval, i to, zda reagoval ve lhůtě.

Soud se námitkami nezabývá.

Pokud Justi tvrdí existenci povinnosti vlastníka podat námitky, nechť to doloží.

Už se zde řešilo.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".