Mohou se porušení kumulovat?

Vložil Karel14 (bez ověření), 19. Květen 2021 - 17:06 ::

Dobrý den, toto je moje zkušenost:

10.5.2020 mi přišlo „vyúčtování-služeb-2020“ s nedoplatkem 3200 Kč. Chybělo na něm vyúčtování nákladů na službu úklid a celková výše uhrazené zálohy byla nižší o 1200 Kč. Po reklamaci 12.5.2020 jsem si „vyúčtování služeb-2020“ i se službou úklid a s nedoplatkem 3416 Kč mohl na poště vyzvednout až 25.6.2020.

Dle mého popisu: došlo nebo nedošlo k následujícím porušení zákona?

 1. porušení lhůty dle §7/1 pro doručení vyúčtování v délce (10.5.2020 – 1.5.2020) =9 dní (1.5. je den po 30.4 tj. lhůtě dle §7/1)
 2. porušení obsahu dle §7/1 kdy vyúčtování neobsahovalo skutečnou výši záloh zaplacenou na účet společenství pro účel zápočtu na náklady za služby v délce (25.6.2020 – 1.5.2020) =55 dní
 3. porušení obsahu dle §7/2 kdy vyúčtování neobsahovalo skutečnou výši záloh a nákladů za úklid v délce (25.6.2020 – 1.5.2020) =55 dní (řádek se službou zúčtování úklidu chyběl úplně)
 4. porušení lhůty pro vyřízení námitek dle §8/2 kdy k vyřízení námitek došlo (25.6.2020 – 22.5.2020) =4 dny po lhůtě (22.5. je den uložení na poště pro SVJ resp. termínm od kdy si reklamaci mohlo SVJ vyzvednout a řešit)

Dotaz:

 1. (9+55+55+4) =123 *50 Kč/den = 6150 Kč podle §13/1 → je to částka, kterou jsem si mohl započítat vůči nedoplatku-2020 ((3416 Kč – 6150 Kč) =2734 Kč (tj. přeplatek)), ano nebo ne?
 2. samozřejmě jsem zaplatil 30.7.2020 nedo­platek 3416 Kč, ale mám za to, že právo na sankci mi snad zatím nepropadlo (může-li propadnout, což nevím)?
 3. v nadpisu píšu „mohou se porušení kumulovat“ → jedná se mi o §7/1 kde došlo
  jednak k porušení lhůty (výše ad-1) a druhak k porušení obsahu (výše ad-2)

děkuji

 • pokuta dle 67/2013

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Porušil (bez ověření), 22. Květen 2021 - 9:21

„Mohou se porušení kumulovat?“ (Vložil Karel14 (bez ověření), 19. Květen 2021 – 17:06)

Zákon mluví jasně: Za každé porušení náleží pokuta.

Vložil Justitianus, 24. Květen 2021 - 7:09
 • Karle, tvrdil jste že první vyúčtování bylo vadné, protože v něm nebyla obsažena částka uhrazené zálohy 1200 Kč. Napsal jste zároveň, že chybělo vyúčtování služby „úklid“.

☀ Pokud ovšem hradíte zálohu na úklid ve výši 100 Kč měsíčně, pak je logické, že když vyúčtování neobsahovalo službu „úklid“, pak – zcela správně – neobsahovalo ani zálohu na tuto službu. V tom případě platí: Vyúčtování nebylo vadné. Šlo o řádné vyúčtování všech služeb mimo úklid.

Vaše „námitka“ vůbec nebyla námitkou, protože nesměřovala proti obsahu doručeného vyúčtování. Nemohlo se jednat ani o námitku proti vyúčtování úklidu, protože vyúčtování této služby jste dostal až o 45 dnů později! K dosud neexistujícímu a nedoručenému vyúčtování není možno podat námitku.

Nedošlo k prodlení s vypořádáním námitky.
Nemůžete uplatňovat žádnou pokutu z tohoto důvodu.

Poskytovatel nebyl povinen nijak reagovat na Vaši předčasnou „námitku“. Pro případné podání námitky ke službě „úklid“ jste měl zákonnou lhůtu 30 dnů, počítáno ode dne doručení vyúčtování uklidu (25.06.2020).

☀ Pokud se služba „úklid“ hradí paušálem 100 Kč na byt měsíčně, pak se nejednalo o zálohy, nýbrž o konečné úhrady (paušální platby podle § 9 zákona), které se nevyúčtují. V tom případě bylo již první vyúčtování ze dne 10.05.2020 správné a řádné i bez služby „úklid“.

Prodlení s doručením vyúčtování je 9 dnů.
Můžete uplatňovat pokutu ve výši 9 × 50 = 450 Kč.
Nedošlo k žádné „kumulaci porušení“.

☀ Pokud se služba „úklid“ hradí pomocí záloh, pak podléhá vyúčtování. Vyčtování úklidu Vám bylo doručeno opožděně dne 25.06.2020. Pro­dlení tedy trvalo ode dne 01.05.2020 (první den prodlení), až do dne doručení vyúčtování poslední služby.

Prodlení s doručením vyúčtování je 55 dnů.
Můžete uplatňovat pokutu ve výši 55 × 50 = 2750 Kč.
Nedošlo k žádné „kumulaci porušení“.

Justitianus

Vložil Gfd (bez ověření), 21. Květen 2021 - 23:25

neděli 10.5.20 vám přišlo vyúčtování? Jakou formou? Emailem?

Vaše Dotazy:

 1. něco z toho jste si započítat bezpochyby mohl, Ale musel byste provést formální zápočet dle o.z.
 2. nepropadlo, Promlčecí doba je 3 roky
 3. podle mého názoru můžete zkusit použít 1/+4/, to by vám měli bez problému uznat, je to nesporné, současně i výchovné.

Ps: Kdy jste doručil reklamaci, 22.5. anebo 12.5.? spletl jste se nejspíš v textu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".