Možné problémy, když vlastník jednotky nevlastní pozemek

Vložil Pavel, 18. Září 2011 - 1:11 ::

Poslanci projednávají nový občanský zákoník, který mj. obsahuje tato ustanovení:

"§ 499

(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

§ 3026

(1) Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží."

Předpokládám, že pokud vlastník jednotky v současné době není spoluvlastníkem pozemku pod domem, může mít v budoucnu problémy s předkupním právem, které nový občanský zákoník na jeho jednotku uvrhne ve prospěch vlastníka pozemku.

Asi bude vhodné pozemky získat, dokud výše uvedené nebude obecně známo.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 18. Září 2011 - 19:12

  Ale že to co je nad zemí až na hranici atmosféry a pod zemí teoreticky do středu země je vlastníka nemovitosti se uznávalo dávno tomu. Jen ty stavby se do toho jaksi neuznávaly, ale to si nejsem jistým zda to oddělení nepřišlo zákonem až po r. 1948. No ale letadla sestřelovat nad sebou nelze, mýto vybírat také ne a kutat hluboko do země pod sebe bez povolení také ne. Ale tunelovat bez souhlasu vlastníka též ne.
  A proč jste si pozemek ještě nekoupili, co když zvednou cenu?
  Myslíte, že ještě ObčZ projednávají, nebo to usnulo?

  Vložil Pavel, 18. Září 2011 - 19:23

  ObčZ má být na pořadu v září:

  http://www.psp.cz/…historie.sqw?…

  Na pozemcích vázne restituce. Já bych ho koupil hned, včetně přilehlého pozemku (7 Kč/m2).

  Cena má být snad blokována usnesením zastupitelstva, ale čert jim věř.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".